Tickerliste


VVL

Finans VVL 08:14 2018: Knalltall fra Voss Veksel 0 116 joni