Tickerliste


SNN

Finans SNN 15:42 Sparebank 1 Nord Norge måker inn penger. [1] 248 Salmon salar
Finans SNN 16:58 Hva er det med SNN for tiden? 0 892 Salmon salar