Tickerliste


RENTE

Skatt og avgift RENTE 20:35 Sparerente- hva med den [1] 783 herv
Finans RENTE 00:03 Innskuddsrenteutvikling [1] 1108 May-Liss
Finans RENTE 22:59 Renta fosser oppover. [4] 1852 Børshaien