Tickerliste


NTS

Fiskeri og oppdrett NTS 17:14 NTS seiler opp. [12] 1346 milk
Fiskeri og oppdrett NTS 15:28 ATH! [5] 1105 milk