Tickerliste


NRS

Fiskeri og oppdrett NRS 17:31 NRS - Ber enn doblet driftsresultatet, best buy? [7] 546 analytikerens
Fiskeri og oppdrett NRS 15:04 BørsXtra: Byttet analytiker - ble laksebull, PEN/EQNR/PGS mm [1] 355 LarsBrnd
Fiskeri og oppdrett NRS 19:19 Store kostnader til avlusing [1] 773 ROMA
Fiskeri og oppdrett NRS 12:04 NRS: Tildeling av aksjer ifm. utbyttet? [2] 1200 3fotsyken
Fiskeri og oppdrett NRS 14:38 Altfor lavt priset NRS også andre med lav pris. 0 1155 Worthy
Fiskeri og oppdrett NRS 11:33 N royal salmon 0 1090 Malchish