Tickerliste


NORD

Gull og gruve NORD 14:28 Væpnet ran på Svalbard [6] 690 Klinkekulå