Tickerliste


MING

Finans MING 15:25 MING - penger på bakken - kan de tjene 10,- pr aksje i 2018? [23] 4507 Hr Dust
Finans MING 14:56 Sparebank 1 SMN - utløst langsiktig sterkt kjøpssignal [1] 948 Frodon
Finans MING 17:55 DnB Markets anbefaler kjøp SpB 1 SMN. [2] 1073 Torine
Finans MING 13:27 Ben Graham’s verdi-modell med regneark 0 909 Slettet