Tickerliste


KITRON

Teknisk analyse KITRON 14:57 Kitron [2] 225 stokkn
IKT KITRON 09:59 Kitron. Kapitalmarkedsdag i morgen [6] 480 kristianfj