Tickerliste


GRIS

Fiskeri og oppdrett GRIS 12:35 Ikke bare Donald som er problemet ! 0 106 Bybonden57