Tickerliste


FOND

Finans FOND 16:58 Kjøpe Index fond på vei nedover [3] 668 hgsd300
Bare prat FOND 08:17 Slik lykkes du med aksjer [8] 285 Krona
Fond FOND 14:11 Jeg har to hyllemeter med investeringsbøker… [11] 3415 Morten McDuck