Tickerliste


FJORD1

Shipping FJORD1 00:16 Fjord1 leverer tidenes resultat = utbytte [18] 3821 Blackwhite
Transport FJORD1 14:54 Fjord1 og negativ arbeidskapital 0 557 Chri$tian
Transport FJORD1 09:56 Tilfredsstillende Q3 i dag, men stille i fjøset, snart Q4! [4] 1567 Blackwhite
Transport FJORD1 14:00 Beholde eller selge? [1] 709 AksjerookieTØ