Tickerliste


EQUINO

Olje og Energi EQUINO 21:33 Equinor, staten starter krig med turkiet [1] 392 InvestorXYZ
Finans EQUINO 23:29 Statlig nedsalg i Equinor synes vi ikke noe om. [2] 964 Fornybar'n