Tickerliste


BUXE

Bare prat BUXE 20:58 Vurderer å handle noe på Dressmann [14] 175 leiftiss
Bare prat BUXE 15:18 Drite i buxa [14] 338 LeifOndreas
Bare prat BUXE 18:07 Totalkollaps 0 34 Kjell-Aslak
Bare prat BUXE 21:22 Skitten buxeeksplosjon [2] 118 JensH
Bare prat BUXE 02:49 Velfylte buxer du [5] 142 biolante
Bare prat BUXE 02:00 Je er den største stor kællen her du [4] 173 JensH