Tickerliste


AUSS M

Fiskeri og oppdrett AUSS M 16:35 Lakseprisen går bananas [5] 599 Bizniz
Fiskeri og oppdrett AUSS M 17:05 Norske oppdrettsselskaper med overskudd for 2016: [31] 5190 Stenbukken