Hva kan man anta at verdien av Nordic mining pr dags dato er?


Jeg husker det ble skrevet av det ligger verdier på ca +/-5 kroner bare fra Keliber bak hver Nom aksje.
PSF verdien på Engebøprosjektet ble estimert til +/- 21 kroner.
Og det er diverse andre prosjekter nom driver med som burde kunne til skrives en verdi.

Alle disse estimatene er hentet etter hva man antar at man vil sitte igjen med etter verdiene er hentet ut av fjellet.
Er det noen kloke hoder som har lyst til å komme med noen kommentarer angående dette?
Jeg syntes det er trist å se hvor "billig" nom handles nå.
(Hadde jeg hatt mer penger, så hadde det vært hyggelig å handle nå, men dessverre.)

Og er det noen som vet om de fortsetter å lete etter ytterligere ressurser hos Keliber, selv etter dfs?
Og da... om det vil kunne komme ytterligere ressursoppdateringer?
Eller må vi bare sitte stille i båten og vente på offtake agreements?
Eller kanskje en IPO (initial public offering)/børsnotering?
Noen som har noe info om hva vi kan vente oss i tiden som kommer?

(Verdien av nom-aksjene pr dags dato er kun hva neste idiot er villig til å betale pr aksje på gitte tidspunkt.)
Redigert 28.08.2018 kl 13:49 Du må logge inn for å svare
Skazy
28.08.2018 kl 13:26 3507

Og... er det noen som har noen betraktninger om at nom ligger så lavt i kurs?
Er det noen som har interesse av å holde kursen mest mulig nede før en siste emisjon?
Jo lavere kursen er, jo lavere vil man sette emisjonskursen. Ofte +/- 15/20% under siste kurs før emisjon.
Har man emisjonskurs på 2 kroner vil man ende opp med laangt flere aksjer enn ved feks 5 kroner, og større utvanning av eksisterende aksjonærer.
Hvem kjøper littegranne aksjer hver dag på beste kjøperkurs rett før stengetid 16.19? (Holder kursen nede.)

Noen som har noen tanker her???

Evt noen som kan komme med gamle beregninger gjort av Pling?

Redigert 28.08.2018 kl 13:58 Du må logge inn for å svare
_HH_
28.08.2018 kl 14:24 3414

Keliber borer kontinuerleg og vil fortsette å gjere dette framover. Det er ein medviten strategi.
Skazy
28.08.2018 kl 14:30 3394

Det er jo faktisk en spennende nyhet for meg i alle fall.
Det ryktes jo at det er enorme områder som burde kunne ha likt potensiale.
Finnes det regler for når slike oppdateringer presenteres for markedet?
(Jeg er sulten på positive nyheter.)
Redigert 28.08.2018 kl 14:32 Du må logge inn for å svare

Takker så mye for info HH:=)
_HH_
28.08.2018 kl 14:34 3369

Keliber er ikkje børsnotert enda så da gjer dei litt som dei vil med desse oppdateringane.
Skazy
28.08.2018 kl 15:36 3288

I dag kan man kjøpe +/- 26 kr i npv for kun 3,18.
Det burde skrives i media om denne fantastiske muligheten.
Sailor
28.08.2018 kl 16:11 3236

Her er link til Pling's infosider der man blant annet finner verdiberegninger. Etter at hardkjøret fra miljøhylerne og Thingnesene stilnet minsket også behovet for å vedlikeholde disse sidene, men verdivurderingene kan jo oppdateres:

https://infonom.webnode.com/analyser/verdivurdering/

https://infonom.webnode.com/Sailor
28.08.2018 kl 16:35 3203

Det er store områder som med sikkerhet inneholder litium, dette er ikke noe rykte.
Keliber har rettigheter til mye mer, og utenfor det Keliber sitter på (som ennu ikke er kartlagt i detalj) er det ytterligere områder som er lovende.

Tilgang på råvarer til et prosessanlegg vil det derfor bli godt med.
Pling!
28.08.2018 kl 19:41 3076

Kanskje bare litt søkt og bare et tankespill, men en måte å vurdere verdien av Kelibers + uutforskede arealer (500 km2) er å sammenligne med POSCO sitt kjøp av utvinningsrettighetene for "northern area of the Salar del Hombre Muerto" fra Galaxy for 280 MUSD. For denne summen får de rett til å utvinne lithium fra saltbassengene over et areal på 17500 hektar (175 km2). Dette gir en pris på 13,6 MNOK pr km2.
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180827000598

"Galaxy said on Tuesday that the northern tenement package is estimated to host some 1.58-million tonnes of measured and indicated resources"
http://www.miningweekly.com/article/galaxy-sells-argentina-tenements-to-posco-for-280m-2018-05-29/rep_id:3650

Til sammenligning har Keliber en JORC klassifisert ressurs pr idag på 1,25 mt measured og 6,8 mt indicated. Og de sitter på rettighetene til ca 500 km2 av uutforsket areal.

Sammenligner man kun "measured" får man følgende:
280 MUSD for 1,58 mt measured

Sammenligning 1: Tilsvarende for Keliber: 221 MUSD for 1,25 mt measured gir 1,85 BNOK og ca 405 MNOK for NOM sine 22%.

Sammenligning 2: sammenligner man områdene så vil 500 km2 tilsvare 2,85 ganger 280 MUSD, dvs. 800 MUSD eller 6,6 BNOK hvor 22% tilsvarer 1,5 BNOK.
Dettte er prisen POSCO betaler for å få tilgang på ressursen, dvs. uten at man trenger å løfte på en spade :)
unotert
28.08.2018 kl 22:02 2981

Send det til NOM, og spør om hvorfor slikt ikke forsøkes synliggjort.
Redigert 28.08.2018 kl 22:03 Du må logge inn for å svare
_HH_
29.08.2018 kl 08:00 2818

Pling, eg trur ikkje dette vert heilt riktig.Artikkelen du refererer til nytter LCE og ikkje Li2O som JORC estimatet til keliber er oppgitt i.
Dvs Keliber har 1,20 mill tonn med measured malm med eit Li2O innhald på 1, 24 prosent og 8,26 mill tonn indicated med 1,15 Li2O. For å kunne samanlikne dette slik du gjer må ein rekne Keliber sin ressurs over til LCE ekvivalentar eller omvendt.

http://rocktechlithium.com/lithium-conversion-table/
Redigert 29.08.2018 kl 08:07 Du må logge inn for å svare
_HH_
29.08.2018 kl 08:05 2802

https://www.keliber.fi/en/investors/news-releases-and-publications/34C276AF92CBAA62/

"We estimate that there is still additional potential in the Rapasaari deposit and in the near vicinity of the area. Similarly, in Syväjärvi, we see a good opportunity for the future positive development of mineral resources. We will continue the ongoing diamond drilling program this year, in both Syväjärvi and Rapasaari areas, "says Pentti Grönholm, Chief geologist of the company.
Sailor
29.08.2018 kl 08:12 2787

Denne kommentaren er gjort av Kelibers sjefsgeolog den 16.mai i år så den er ganske fersk. Keliber fortsetter med løpende kartlegging av ressurser som foreløpig ikke er regnet inn i offisielle beregninger, og derfor kommer i tillegg til det som så langt er offisielt bekreftet. Her kan man regne med å ha ressurser for drift langt ut over det som i dag brukes offisielt.

Man bør derfor ikke se seg blind på at DFS oppgir en driftstid på 13 år, da påviste ressurser i regionen er langt større.
Redigert 29.08.2018 kl 09:36 Du må logge inn for å svare
Pling!
29.08.2018 kl 09:36 2695

HH, takk for korrigering, det har du helt rett i :)

Sammenligning 1: Tilsvarende for Keliber: 221MUSD/2.473 = 89 MUSD x 8,33 = 744 MNOK x 22% = 163 MNOK

Sammenligning 2: sammenligner man områdene så vil 500 km2 tilsvare 2,85 ganger 280 MUSD, dvs. 800 MUSD eller 6,6 BNOK hvor 22% tilsvarer 1,5 BNOK.
Dettte er prisen POSCO betaler for å få tilgang på ressursen, dvs. uten at man trenger å løfte på en spade :)

Skazy
29.08.2018 kl 10:46 2622

Hva kan vi forvente oss av "offtake agreements", både for Engebø og Keliber?
Litiummarkedet ser stadig sterkt ut, men Kina er en seriøs konkurrent.
Titanium og pigment ser bra ut med gode priser.
Kan markedet være såpass sterkt at kapitalbehovet blir begrenset?
_HH_
29.08.2018 kl 11:04 2590

Kina er ikkje ein konkurrent på lithium slik eg ser det. Dei har ikkje store litiumførekomstar ( i ein global målestokk) så vidt eg veit. Dei kjøper seg opp i eit stort antal med gruver og inngår leveranseavtaler med andre knytt til spodumene. Denne spodumenen (litium malm med eit innhald på mellom 4 til 6 prosent litium) vert frakt til Kina for deretter å bli prosessert til litium carbonat og hydroxid. På denne måten vert mykje av verdien skapt i Kina og ikkje der gruvene ligger. Keliber gjer dette sjølv og er derfor vertikalt integrert i verdikjeden og sluttproduktet er batterikjemikaliene. Det har blitt spekulert i overkapasitet på litium, men det som er avdekka her er at det kan bli store mengder med spodumene tilgjengeleg, medan det blir mangel på prosesseringskapasitet til å lage batterikjemikalier. Litium carbonat og hydroxid vil derfor halde seg i pris, medan råvarene for å produsere det vil bli billegare. Dette passer jo fint med keliber sin strategi om å kjøpe spodumene på marknaden. I tillegg har fleire analytikera teke turen til kina og dei har avdekka at det er store avvik på rapporterte tal for produksjonskapasitet (batterikjemikalier)og det som faktisk eksisterer. I tillegg har mange anlegg utfordringar til å leverer den kvaliteten som batteriproduksjon stiller krav om.
Redigert 29.08.2018 kl 11:07 Du må logge inn for å svare
Skazy
29.08.2018 kl 11:20 2562

Takk for svar som alltid _HH_
Dette burde styrke posisjonen til Keliber.
Men Kina markedsfører at de skal ta lederposisjonen i EV markedet.
Fortsatt har vi litiumstriangelet, men med dårlig/fraværende infrastruktur...
Keliber plassert i Europa, trygt og seriøst burde være attraktivt.
Markedsbetingelsene på evt offtake agreements blir vel egentlig bare rene spekulasjoner innen de faktisk foreligger.
La oss håpe mannskapet er dyktige forhandlere.
unotert
29.08.2018 kl 11:32 2540

Kan det være at keliber er bevisst sene med ipo for å kunne få med størst mulig ressursgrunnlag fra pågående undersøkelser?
Skazy
29.08.2018 kl 11:37 2524

Litt "rask hoderegning" tilsier at de har funnet ca ca like mye hele tiden de har borret.
Forutsatt at de bruker de samme maskinene til drillingen så langt, og brukt samme metoder.
Så hvis de kan fortsette disse fantastiske resultatene fremover mot en IPO, så lover det godt.
Alt tilsier at det er gode områder de borrer i.
Redigert 29.08.2018 kl 11:39 Du må logge inn for å svare
_HH_
29.08.2018 kl 11:42 2505

Når det gjelder offtake på litium er det mogleg å spekulere litt. Det er sagt at Keliber vil ha langsiktige avtaler og at dei skal dekke store delar av investeringskostnadane. Tipper derfor på avtaler med ein varigheit på 3 til 5 år. For dette vil keliber få førehåndsbetaling, samt det kan hende dei får ekstra lån til gunstige vilkår. NOM trenger 85 mill fram til investeringsbeslutning for Engebø skal takast. I desse 85 mill er også medrekna eventuelle investeringar i Keliber, det har leiinga gjeve uttrykk for. No kan det hende at NOM skal redusere sin eigerandel, men det veit vi ikkje, eg legger til grunn at dette ikkje skjer. Med bakgrunn i dette estimerer eg at ca 50 mil vil gå med til Keliber Det vil sei at NOM må stå for ca 30 prosent av behovet for eigenkapitalen ved oppstart. Med bakgrunn i dette tipper eg at offtake vert på rundt 550 mill NOK. Men det er ein føresetnad om at NOM ikkje reduserer eigarandelen og heile estimatet er berre gjetting fra mi side.
_HH_
29.08.2018 kl 11:44 2499

Unotert: ja det vil eg tru, samt at IPO for livent som eg la ved link til, vil vere styrande for verdsettinga av Keliber og andre selskap som eventuelt skal på børs etterpå. Det er knytta stor spenning til denne blrsnoteringa fordi det vil vere ein viktig rettesnor for verdsetting i marknaden.
_HH_
29.08.2018 kl 11:57 2473

Uansett så er det vanleg at dei som inngår offtake agreement tek ein større del av produksjonen. Med til dømes ein avtale på 2000 tonn lithiumcarbonat i 5 år til ein pris på 10 000 dollar tonnet(da har dei fått rabatt) vil ein få ein avtale som er verdt over 800 mill NOK. Dette syner at det er ikkje store delar av produksjonen som skal bindast opp før ein har sikra seg eigenkapitalbehovet.
Skazy
29.08.2018 kl 12:15 2429

800 000 000 er seriøs kapital.
Det burde gi godt med armslag for Keliber.
Ikke rart den finske stat ivrer med å være med på dette spillet.
22% = 176 000 000. Ikke ille for nom heller.
Redigert 29.08.2018 kl 12:16 Du må logge inn for å svare
Skazy
29.08.2018 kl 12:34 2389

I gårsdagens dagens næringsliv s. 13, spår 300 millioner elbiler på verdens basis i 2040.
Det er ca 3 millioner elektriske biler pr dags dato.
Kommer til å trenge litt litium til alle disse.
Og så har vi elsykler, hoover boards, el ditt og el datt ved siden av.
Sailor
29.08.2018 kl 13:07 2341

Andre brukergrupper som går over til eldrift og hybriddrift og vil trenge massive batterier, er bl.a.
Skipsfart og ferger. Cruiseskip blir nok også tvunget over på hybriddrift.
Lanbruksmaskiner; i Frankrike som jeg kjenner godt til brukes det nå batteridrevne innhøstingsmaskiner for vindruer.
Privatboliger med solcelleanlegg har også behov for batteribanker.
Batteribanker for vindmølleanlegg: Equinor utvikler BatWind - batteri-system for lagring av vindkraft
https://www.tu.no/artikler/statoil-utvikler-eget-batteri-system-for-lagring-av-vindkraft/345712

Liten fare for at det skal bli overskudd på litium - synker prisen litt så øker behovet ytterligere.


Redigert 29.08.2018 kl 14:02 Du må logge inn for å svare
Skazy
29.08.2018 kl 13:14 2331

Australia har jo sammen med Tesla bygget noen helt enorme batterier. Australia er nok selvforsynt og en større leverandør av type alle metaller til verdensmarkedet. De bygger visstnok et slikt gigabatteri til i Australia nå i disse dager.

https://www.zerohedge.com/news/2018-08-28/europe-sells-1-million-evhybrids-norway-leads-pack

Håper denne emisjonen kommer denne uke,så vi er ferdig med saken.
Husk: etter denne emi blir det ingen ny emi før dfs er ferdig,da kombinert med offtske agreements ( som kan komme før dfs) og bankablefeasible loan. Og store interesser som har sittet på gjerdet. Dette betyr for meg all inn i kommende emi.da det ikke er gitt at vi små gutter blir invitert til den endelige siste emi etter dfs ( joda men bare noen små smuler )
Sailor
29.08.2018 kl 14:06 2237

For meg vil en emisjon være velkommen; ser helst at NOM tar i litt og tar inn midler både til finansieringsbehov på Engebø, og for å kunne holde på andelen i Keliber.

Ekstra hyggelig om NOM-aksjonærer får tilbud om å tegne i Keliber-emisjon direkte.
nival
29.08.2018 kl 14:10 2230

Men hva kommer først. Emi fra nom eller gode nyheter fra Keliber.
Skazy
29.08.2018 kl 14:21 2210

Uansett kan ikke jeg forstå folk som selger på disse nivåene.
Men selvfølgelig jeg er all inn allerede.

må da kunne komme med noe som får opp kursen før man snakker om emisjon. Rett og slett en skam skal de komme med en emisjon
nede på 2 tallet.
Apoapsis
29.08.2018 kl 14:33 2185

Dersom emi skal settes på 3 tallet så må dere nok begynne å handle snart folkens ;-)
Apoapsis
29.08.2018 kl 14:36 2177

Sketchy Skazy,

har du lagt 5 mill på bordet i emi-lokomotivet NOM på dette stadiet uten å ha ledig krutt? Ups!

Jeg tror vi venter på andre nyheter en Emisjon. Sist gang det ble satt en emisjon i Nom så ventet jo ledelsen til at den falt fra over 4kr til langt under 4kr. Synes det var et merkelig stunt sist gang og håper virkelig ikke det samme skjer igjen da ledelsen har hatt god tid å sette emisjon på langt høyere kurs. Så derfor tror jeg at det ikke blir en emi med det første.
Apoapsis
29.08.2018 kl 15:12 2104

Jo lavere kurs, jo ..............??? ;-)
Skazy
29.08.2018 kl 15:28 2071

Hvem vet hva som kan skje når det plutselig kommer oppdateringer/avtaler fra Keliber.
Skazy
07.09.2018 kl 15:56 1430

https://www.dinside.no/mobil/nytt-trygt-mobilbatteri-pa-trappene/70183033#_ga=2.77470229.1078951582.1536320321-1452514688.1536045525

Positive litium nyheter igjen og igjen.

Hva er det markedet forstår som ikke jeg forstår???
(Det er sikkert mye egentlig...)

Nom under 3 kroner.

Gode gamle Apoapsis hadde kanskje rett allikevel?
Redigert 07.09.2018 kl 16:01 Du må logge inn for å svare