Dof etter Q2 nr. 2

davan
DOF 26.08.2018 kl 09:28 23929

Bli for mange innlegg på siste tråd, starter nr2
Fortsett med gode innlegg om Dof.
Redigert 26.08.2018 kl 09:42 Du må logge inn for å svare

ok, du skal få litt cred for at du bruker begrepene noenlunde riktig, selv om mye er sakset fra investech som du hater. .. Ser at du til og med kliner til og slår til med maccer'n... hihi. Det var derimot ingenting der som forklarer hvorfor kursen skal til 5.

Min gode venn, jeg har ikke lest en setning av IT. Du vet godt hva jeg mener om det selskapet.
Litt skrives her som du vet, for å fyre opp litt.

Vi begge var vel enig om, en gang i tiden vertfall, om at de fleste aksjer på OSE med større emi, skal ned, og under den. Det har tatt tid, men vi kan være der snart nå. Etter faktisk å ha studert det tekniske nå, så ser jeg at dobbeltbunn 6,2 kan bli en bunn, men ser og at MIN viktigste indikator RSI nå er nede på laveste nivå siden i sommer. Noe sier meg at bunnen er nær for denne gang, kanskje allerede i dag på sluttkurs.
Etter å ha sett RSI og det tekniske, samt det jeg har lest fra deg og andre i dag, så er det slik at jeg faktisk vurderer en DOF trade, særlig mtp RSI som bør sende denne opp en liten tur, men det er ikke sikkert at en liten tur opp ender med videre nedgang basert på begge negative trender. Var det ikke slik at "Trend is your friend" ??

Uansett, nå må jeg logge av for i kveld. Blitt mye børs i dag. Kjenner det frustrerer å se EQNR snuse på 220,50 over dammen i kved. Der skulle jeg vert med videre, serru!

Var noe underlig med Rystad denne gangen. Den skal ned til 20 og så opp til 100 med ekspressheisen. Virker som han sikrer seg en posisjon, så han kan slå i bordet med at han fikk rett uansett retning.
Redigert 29.08.2018 kl 20:21 Du må logge inn for å svare

Den er god Leasing.
Har du et tips til hvor jeg skal legge meg i DOF ordreboka i morra?
6,25 ?


Snur det nå i DOF, så kan vi invitere til samba på det nye gulvet.
hstray
29.08.2018 kl 20:55 2843

Hei, jeg har vært i kontakt med Dof CFO Hilde Drønen idag. Hun kom med ett grundig svar. Vedlegger svar her samt oppretter en egen Dof post på det.

Hei,Valutatap på NOK 336 mill utgjør i sin helhet urealiserte valutaeffekter.I henhold til IFRS (Regler for finansiell rapportering) er DOF ASA forpliktet til å bokføre all gjeld og fordringer til virkelig verdi. Dette betyr at gjeld/fordringer som er i en annen valuta enn den funksjonelle valuta må legge valutakurs på rapporteringstidspunkt til grunn. DOF sin virksomhet i Brasil har eksempelvis funksjonell valuta i BRL, og i Norge er den i NOK. I 2. kvartal har både BRL og NOK svekket seg mot USD og basert på at gjeld/fordringer skal bokføres til virkelig verdi så har denne valuta effekten økt gjelden og tilsvarende er et urealisert valutatap bokført over det finansielle resultatet.Det vi mener med å være cash nøytral i Brasil er at inntektene på disse skipene er delt i en driftsrate som er i BRL og en finansrate som er i USD, og da alle skipene er belånt i USD så blir likviditeten i mindre grad påvirket av varianser i valuta. Det er selvsagt uheldig når bevegelser i valuta får stor innvirkning på regnskapet, men jeg presiserer at dette kun er en regnskapsmessig effekt, og ikke påvirker likviditeten. Det er ikke noe nytt i DOF ulike kvartaler har hatt store urealiserte valutaeffekter i sine regnskaper, men dette kan gå begge veier. Selskapet benytter sikringsbokføring i den grad det er mulig for å unngå stor volatilitet på urealiserte valuta tap/gevinster.


Håper dette var klargjørende.

MvhHilde Drønen

CFO
Min epost til Hilde
Vil Dof ASA vurdere å komme med en tydeliggjøring av Valutatap på 336 millioner presentert i Q2 resultat, og hvilke konsekvenser ett slikt valutatap har? Dere presenterer at dere har en cash nøytral posisjon i Brasil. Kan du redegjør mer rundt dette enn hva som fremkommer i noter på Q2 regnskap/resultat. Hva slags inntekter får Dof /Norskan i USD og i BRL i Brasil?

Aksjekursen er som kjent gått kraftig ned etter Q2. presentasjonen og spekulasjoner, og rykter ihh til nye emisjoner og nytt kjempevalutatap i Q3 florerer på aksjeforum på nett. Ledelsen i Dof Asa bør komme på banen og tydeliggjør konsekvenser av å være Cash nøytral

Er forklaring under riktig fremstilling av deres valutaposisjon USD/BRL

Ved hedging oppstår følende. På et gitt tidspunkt i hvert Q regnes totalgjelden i USD om til BRL. Svekker BRL seg blir det minus, styrker den seg blir det pluss. Det er kanskje verdt å ta med seg at styrkeforholdet USD/BRL var omlag på samme nivå høsten 2015 og tidlig vinter 2016 som det vi ser nå. Så dette er ikke noe nytt fenomen for DOF. De har derfor kontraktene med Petrobras i USD og holder en mindre konto i BRL for lokale kjøp. Noe som er fornuftig, så lenge denne konto holdes på et minimum ved svekkelse av BRL. Snur trenden, som den gjorde senvinteren 2016, vil de tjene på å sitte med større beløp l BRL. Men det tror jeg ikke er aktuell politikk i DOF.

Det andre viktige punktet å få med seg er at økte inntekter i BRL som følge av styrkingen av USD bare bokføres når inntektene er på konto, så i praksis er dette et nullsumspill for DOF utover forsikringspremien de betaler på hedgingen.

Veldig bra hstray...
Kontur
30.08.2018 kl 09:56 2649

https://e24.no/energi/ons-oljemessen/hitecvision-topp-har-staaltro-paa-oljesatsing-loennsomheten-er-fantastisk/24426311

Fantastisk lønnsomhet, optimismen i bransjen er skikkelig på tur opp.
DOF oppfyller alle kriterier til å bli vinneraksjen i en vinnersektor.
Kontur
30.08.2018 kl 13:09 2563

Ikke lenge før oljen passerer 78 Doller nå.
Snart kommer det DOF NYTT det er jeg rimelig sikker på.
Siste dagers nedtur er sterkt overdreven og har blitt utnyttet. Av hvem vil jeg ikke spekulere i men kanskje sitter de tett på.
Når oppturen ganske snart starter vil det skje fort og med et voldsomt rykk opp. Antagelig minst 2 NOK opp kjapt (motstand 9,20)
Tror vi går svært spennende og lukrative dager i møte.

Jeg fikk streng beskjed i går om at DOF ikke hadde noen kurssvingninger kurrulert mot oljepris. Er det bare når den i såfall skal opp dette henger sammen ?


Skippy, bla tilbake å les igjen. Om det er slik at dof korrelerer med oljeprisen intradag, vil jeg gjerne høre hvilket forholdstall du bruker.
Fremtidig oljepris er noe helt annet siden det kan fortelle noe om fremtidig investeringsbehov...

Jeg sa at DOF kan sige enda mer ned, om oljen skulle snu ned igjen mot f.eks 71 igjen. Da hadde DOF ingen sammenheng med oljepris, men jeg forstår at DOF skal opp til 15-20 kr om oljen skal i 100 USD.

Skulle nok hatt 2-3 år ute på NHH jeg, skjønner jeg :-)
Kontur
30.08.2018 kl 13:48 2565

Her er større strategiske ting på gang og Pareto er ganske sikkert en del av det.
Hva som er i gjære vet jeg ikke konkret, men noe er det. Bare et tidsspørsmål før informasjon må ut og komme alle til del.
Kursen kommer snart nå, forhåpentligvis i form av brå rekyl, men da må viktig info komme

Hehe, den er god. Tror du det er mulig via brevkurs?
Forstått at det finnes mange her på HO med brevkurs i økonomi :-)

Tar meg den frihet og lime in News fra en annen tråd fra dofulf
Til aksjonærene i DOF Installer ASA
Your ref. Our ref. Storebø,
MSA/PP/- 30.08.2018
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i DOF Installer ASA
Tirsdag 18. september 2018 kl 09:00, adresse: Alfabygget, Storebø
Til behandling foreligger:
1. Åpning av generalforsamlingen v/styrets leder
2. Valg av møteleder
3. Valg av en møtende aksjonær til medundertegning av generalforsamlingens
protokoll
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Forslag om utbytte
DOF Installer ASA er et allmennaksjeselskap underlagt bestemmelsene i allmennaksjeloven.
På tidspunktet for denne innkallingen er selskapets aksjekapital kr 33 931 000,- fordelt på 33
931 000 aksjer hver pålydende kr 1. Hver aksje gir en stemme. Aksjene har like rettigheter i
alle henseender.
Etter allmennaksjeloven § 5-11 har aksjeeierne rett til å fremsette alternative forslag til
dagsorden. Imidlertid utløper fristen etter bestemmelsen senest 21 dager før
generalforsamlingen avholdes, og fristen for slike forslag er dermed utløpt for inneværende
år.
Det følger av selskapets vedtekter § 9 at dokumenter, som gjelder saker som skal behandles
på generalforsamlingen, ikke trenger sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er
tilgjengelig på selskapets internettside. Dette gjelder også dokumenter, som etter lov skal
inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å
få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
Aksjonærer som ønsker dette kan kontakte Margrethe R. Østervold på telefon 56 18 10 71,
eventuelt tilskrive selskapet på adressen under.
Av hensyn til bestemmelsene om forhåndspåmelding i vedtektenes § 7, ber vi om at de av
aksjonærene som ønsker å møte i den ekstraordinære generalforsamlingen utfyller og
tilbakesender vedlagte påmeldingsformular. Påmelding kan også skje pr. telefon til Margrethe
R. Østervold på telefon 56 18 10 71. Påmeldingsfristen er torsdag 13. september 2018. For
de av aksjonærene som vil møte ved fullmektig, vedlegges fullmaktsformular.

DOF Subsea eier her 85 prosent, og bare en sak på dagsorden. Dofulv tror utbytte vil bli over 170 millioner til DOF.

Har ikke Installer ca 0,5 mrd i bank/omløpsmidler. Kan gi muligheter for større utbytte avhengig av hva de ser seg tjent med og hva selskapet har i forpliktelser
Dofulf
30.08.2018 kl 14:31 2501

Appendix 2 to the notice of the Extraordinary General Meeting of DOF Installer ASA, 18
September, 2018.
Regarding item 5 on the agenda:
Distribution of dividend
The Board of Directors presents the following proposal for the distribution of dividend:
“The Company pays a dividend to the shareholders of in total NOK 203.586.000,-.
The payment will be done by an equal amount per share, and to the registered
shareholders in the Company at the time of the adoption of the proposal. The dividend is
distributed by NOK 6 per share. The shares will be traded ex. dividend as from 19
September 2018. The payment date will be 25 September 2018.

Takker dofulf, da er det ingen grunn til å spekulere :)
Tjokken
30.08.2018 kl 14:52 2459

Is it a payment from Subsea to it's shareholders?

Tjok
Hvis det vedtas skal Subsea, som er hovedaksjonær i selskapet, ha ca 85 prosent av potten. Spurte du om dette ville komme som utbetaling til deg som aksjonær i DOF ASA, er nok svaret nei tror jeg.

Utbyttet tilfaller aksjonærene i DOF Installer som er på den unoterte lista. DOF Installer er sist omsatt på 6,7 kr.
Aksjen anbefales.

På HO også skrives det at selskapet tok et valutatap på 51 mill. Så de som mener at valutasvingninger ikke betyr noe bør tenke seg om en gang til.

Som eminente SS sa i går kveld, det snur trolig i dag, pga nettopp RSI - !
Dæven for en eminent TA skribent!!!

Rådene er jo gratis i tillegg....!
Dofulf
30.08.2018 kl 18:30 2211

De største aksjonærene i Dof Installer.


Aksjonærliste Dof Installer. Det er dof subsea som eier 84,92 %. (Trond Mohn -Meteva eier 1,86 %)

Shareholders at 30.06.2018 No. shares Shareholding Voting shares
DOF SUBSEA AS 28 815 295 84.92% 84.92%
HBK MASTER FUND L.P. 1 501 800 4.43% 4.43%
METEVA AS 630 000 1.86% 1.86%
MP PENSJON PK 508 190 1.50% 1.50%
AS CLIPPER 366 100 1.08% 1.08%
AS STRAEN 364 915 1.08% 1.08%
AS AUDLEY 225 750 0.67% 0.67%
EUROMAR LQ AS 220 700 0.65% 0.65%
PROFOND AS 193 500 0.57% 0.57%
SUNDT AS 140 000 0.41% 0.41%
SNIPTIND INVEST AS 129 560 0.38% 0.38%
SECURUS AS 127 880 0.38% 0.38%
LANDE UTVIKLING AS 75 000 0.22% 0.22%
SLETHEI AS 69 500 0.20% 0.20%
HOLMEDAL 60 000 0.18% 0.18%
BARQUE AS 56 500 0.17% 0.17%
BYGGEVIRKSOMHET AS 56 000 0.17% 0.17%
Total
Other shareholders 390 310 1.15% 1.15%
Total number of shares 33 931 000 100.00% 100.00%

Skippy, nå raller du i vei igjen. Var det ikke i går du spådde at den skulle i 5, eller var det i forgårs du snakket om 5 og i går om 6???
Kanskje du følger filosofien om at har du mange nok meninger vil du alltid kunne gå tilbake å skryte på deg at du fikk rett. Rare greier, ser du ofte kaller andre for backtrader, men hvordan skal vi benevne disse greiene dine? En Flip-Flopper

Det er ok om du bruker litt tid med en ordbok før du svarer, google kan sikkert funke også

Haha, måtte se om du var online Leasing :-)

Helgardering, det er ordet du leter etter !

Redigert 30.08.2018 kl 18:44 Du må logge inn for å svare

Mitt innlegg 20:06 i går: (innertier, selvsagt)

Legg særlig merke til denne linjen: særlig mtp RSI som bør sende denne opp en liten tur,


Etter å ha sett RSI og det tekniske, samt det jeg har lest fra deg og andre i dag, så er det slik at jeg faktisk vurderer en DOF trade, særlig mtp RSI som bør sende denne opp en liten tur, men det er ikke sikkert at en liten tur opp ender med videre nedgang basert på begge negative trender. Var det ikke slik at "Trend is your friend" ??

Redigert 30.08.2018 kl 18:47 Du må logge inn for å svare

Dette er jo deler av poenget Flip-Flopper, du kaster så mange piler at du er nødt til å treffe tavlen med en pil av og til.
Det betyr IKKE at du gir gode råd, ei heller at det ER et råd. Det betyr heller IKKE at du har fått rett, ei heller om VI bryr oss.

Klipp og lim Flip-Flopper ?? Jeg vil tro du får store problemer med å forklare hva RSI er. Med egne ord ingen mulighet, kanskje du klarer det med klipp og lim.

Tor dette blir siste tirade i DOF postene for denne gang.
SS fikk rett i at man ikke skulle kjøpe på 9, men heller vente til 6 tallet, og kanskje 5,80 som også er nevnt, altså under EMI kurs. Det kan fort bli realiteter om vi får en 10-20% korreksjon som GS nå har advart imot en stund nå. Men da brenner det under beina i mange aksjer.

Er vi heldig, så var bunnen i dag tidlig, og det vil snu oppover, men jeg hadde håpet for egen del at kurs 5,80 til 6 ble en realitet, bare fordi at jeg skulle fått 100% klaff. Men 6,73 er i mine øyner godkjent spådom, eller hva?

Over og ut for mine DOF poster, kursmålet er så godt som oppnådd!

Klipp og lim lærte Leasing meg i går, da var det mye gammelt som ble klippet og limt inn. Da må jeg og få lime inn min spådom fra i går kveld, som seg hør og bør:-)

Prater du høyt til deg selv når du skriver, og er en de som ikke kan lytte samtidig som du prater. Det glir liksom ikke inn Flip-Flopper.
I går kom du ikke med ett råd eller en mening, du kom med mange. Hvordan kan du da mene at du fikk rett.

"særlig mtp RSI som bør sende denne opp en liten tur," var mitt råd Leasing, etter å ha studert det tekniske.
Kan ikke se at jeg har gitt andre råd, utover å påpeke at det kunne være mer nedside, men at det BURDE snu opp pga RSI.
Dette kaller jeg kverulering :-)
Redigert 30.08.2018 kl 19:00 Du må logge inn for å svare

Du vet ikke hva RSI er Flip-Flopper. Det eneste du kan er å se om tallet er under 30 eller over 70.
Men velkommen skal du være, prove me wrong! Kom gjerne med en glimrende forklaring

Haha, Leasing!
Holder meget lenge å vite litt om mye, enn mye om lite.

RSI under 30 - da kjøper man, og selger på 70 eller mer. Man treffer ikke absolutt bunn, eller absolutt topp, men fungerer som du vet meget bra over tid. Fin indikasjon på inn og utgang, men ikke eneste indikasjon.

Nei Flip-Flopper, dette er ikke kverulering. Det er å påpeke din uforstand med alle disse idiotiske innleggene hvor halvparten er å påpeke i ettertid at du er helt fantastisk. Om det er for å få litt kred av andre, eller om det er for at du tror du får det når du selv påpeker din egen fortreffelighet vet jeg ikke. Det får andre uttale seg om

Hehe, det har mange utalt seg om vet du!
Må ikke glemme at dette er hegnar online, og da er det sjargong man skal holde fast ved over tid. Trodde ikke at jeg måtte forklare deg dette :-)
Redigert 30.08.2018 kl 19:06 Du må logge inn for å svare

Ikke nødvendig det Flip-Flopper, dette er ikke en sjargong du nødvendigvis bør holde deg til.

Over og ut for i aften!

Vel Mastermar:
Jeg skrev i går morges at det var sannsynlig at vi i løpet av dagen ville treffe bunnen. Jeg foretok også kjøp i kampens hete. Traff ikke hoppkanten 100 prosent, men veldig nær.

Må vel være dobbel innertier.

Var du på BORR i dag, så det lå en solid post på kjøp 35 i sluttauksjonen?

UP

Jeg lå i Borr, men kun på 34 i dag. Ingen napp, men fikk heller ikke med meg da den duppet ned på 34,20, for jeg hadde nok tatt noe der, men det toget gikk fort forbi. Så ingen trade der i dag.

I dag var det trade i EQNR, men grådigheten tok meg, så gevinsten ble heller mager i dag. Ikke alle dager som er like gode, men AXA portisen økte jo med 100k i verdi om ikke noe annet da.

Nye muligheter i morra, men DOF ble ikke kjøpt av meg i dag!

Forstår det gulvet bør bones så man kan danse samba uten at det sklir nedover 😁
Kontur
30.08.2018 kl 22:44 1988

Videre opp i morgen?
Kontur
30.08.2018 kl 22:49 1976

Hmm ser ingen endring i antall Pareto aksjer, har de både solgt og kjøpt ligger fortsatt på vel 1 200 000 aksjer