Kursutvikling før og etter emisjon


Dagens melding om sterkt rabattert emisjon gir grunnlag for panikk blant de korttenkte. Dette er noe av grunnlaget for til dagens kraftige kursfall
Opplysninger om et lengre tidsperspektiv i forhold til hva mange hadde håpet på, bidrar også Da kan det være greit å minne om at antall pasienter som må behandles samsvarer ganske godt med Arctic sin analyse!
At emisjonskursen ble så lav, er ganske typisk for et selskap i denne fase. Garantistene vil tjene mest mulig. I denne forbindelse må man huske på at avklart finansiering gir et langt bedre utgangspunkt i forhold til potensielle kommende partnere! Derfor er dagens finansieringsløsning antagelig det beste for aksjonærene på litt sikt.

Det er nok også mange eksisterende aksjonærer som ikke har råd til å fulltegne sine rettigheter. Dermed selger man ut en del aksjer for å skaffe seg midler til emisjonen.

Om noen dager vil dette roe seg og kursen vil i større grad preges av de forventninger som førte til at de store garantister stilte opp!

FimaChem er nå sikret sin videre utvikling. Denne høsten vil dog mest sannsynlig bli preget av forventninger til FimaVacc og FimaNac!
Redigert 24.08.2018 kl 11:22 Du må logge inn for å svare
rockpus
26.08.2018 kl 15:45 4377

bateman

Selvsagt er det positivt med fullfinansiering.
Men måten man nå måtte gjøre det på, var et svakhetstegn som ikke styrker kursen på kort og mellomlang sikt. Personlig betyr det perspektivet mer for meg enn kurspotensialet når selskapet en gang kan være i mål.
bateman
26.08.2018 kl 15:54 4360

Kurspotensialet blir jo forløst gradvis, og det er nok av trigger den kommende tiden.

Og jeg har forklart deg ganske tydelig hvorfor emisjonen ble gjennomført som den ble. Pcib var blakk og satt med dårlige kort på hånden. Kunne man ventet til data fra fimaVacc og extension studiet forelå, samt etter oppstart av PF2, så kunne emisjonen blir satt på 100kr lett!
Men det hadde dessverre ikke Pcib økonomiske mulighet til.
I tillegg har emisjonene til Targovax, Nano og Oncoinvent gjort det vanskeligere for Pcib.
focuss
26.08.2018 kl 16:04 4352

Kappa 3278
Så kan jeg legge til at Photocure er best i et av de største kreftmarkedene i USA. PCIB er i et av de minste dersom de om mange år kanskje har et produkt. De fleste vil kunne se at Photocure i dag er penger på gata. Vi får jo følge utviklingen fremover å se hvordan det går. PCIB ber aksjonærer om penger. PHO har penger på bok. PHO har 21 millioner aksjer. PCIB har 33 millioner aksjer etter emisjon. For meg forteller dette mye om børskompetansen til biotech aksjonærer på OB. Men virkeligheten vinner over drømmer.
Redigert 26.08.2018 kl 16:06 Du må logge inn for å svare
gepard1
26.08.2018 kl 16:06 4332

Bateman

Jeg har alltid begrunnet mine "luftige kursmaal med at det kan skje hvis PCIB lykkes". Derfor skrev jeg i mott forrige innlegg, at det eneste som betyr noe naa er extension resultatene.

Ellers kan vi konkludere med at PCIB ikke har faatt noen stor partner paa kroken, og har valgt en stor emisjon isteden. Fremover gir det oss veldig sterke kort paa haanden ved interesse fra BP. Det er den positive siden. Tungt er det selvfoelgelig for de som ikke har penger til aa forsvare sin andel i selskapet. Jeg er en av de. Og man boer ha klart for seg at naar man ser paa behandlingstilbudet og overlevelses prosenten IGGk pasientene mottar i dag, skal det veldig mye til for at vaar medisin ikke vil bli godkjent. Det ser jeg nesten paa som en slam dunk, slev om det er en stund til.

Dog, Mine forventninger har hele tiden vaert knyttet til gode extension resulater, fordi hvis de er gode nok faar vi bekreftet at vaar leveringsteknologi virker, i tillegg burde det skape stor interesse fra nye partnere om partnerskap for nye fimaChem medisiner. Det er hos mange partnere og mange medisiner fremtiden og pengene ligger for PCIB. P2 studiet med gokjenning ville tatt en stund uansett. Mens forventningene som vil bli skapt i markedet ved saerdeles gode extension resulater er hva som betyr mest i disse dager. Og skulle de vaere saerdeles gode (f.eks. med 50% CR), staar jeg ved mine kursmaal. Og skulle ikke fimaChem innfri, har vi to hester til som kan forsvare disse. Time will show.
Redigert 26.08.2018 kl 16:18 Du må logge inn for å svare
rockpus
26.08.2018 kl 16:19 4301

Jeg vurderte å avvente eventuelt salg til etter Q2 fremleggelsen neste uke. Etter nærmere ettertanke ble jeg dog overbevist om at sannsynlighet for kursdrivende nyheter der var svært liten. Da hadde man selvsagt heller utsatt emisjonen i påvente av disse nyheter, og dermed kunne satt emisjonskursen høyere.
Nå sitter jeg med en betydelig slump cash. Da får vi se hva jeg finner på.
Ønsker dere lykke til, men blir selvsagt sur om jeg nå gjorde en brøler. Har ingen intensjon om å forsøplet pcib tråder med negativt oppgulp og bitterhet.

focuss, takk for svar.
Personlig tror jeg som tidligere sagt, kommer det ikke noe positivt fra pcib før emisjonen stenges ned kan vi fort se kursen på tretti og kanskje under det.
Da vil som alle her vet opsjonene bli verdiløse.
Om så skjer gjenstår å se.
Å vente i 36 måneder på resultatene tror jeg de færreste se syn på.
fabian2
26.08.2018 kl 16:28 4282

"Personlig" tror jeg at opsjonsprisen mot slutten kan komme opp mot 18-19 kr......og så gjenstår det å se hvem som får rett
Merlin
26.08.2018 kl 16:30 4275

>Tungt er det selvfoelgelig for de som ikke har penger til aa forsvare sin andel i selskapet. Jeg er en av de.

Takk for det , jeg overtegner.

Det var rimelig klart at det ble emisjon. Kurs 30 blir et "steal". Ikke glem hvor langt PCIB er kommet i forhold til FDA.
focuss
26.08.2018 kl 16:39 4255

Merlin
Hvor langt har PCIB kommet i forhold til FDA? Potensiell søknad FDA om AA om tre og et halvt år??
Redigert 26.08.2018 kl 16:41 Du må logge inn for å svare

fabian2, kan godt være at du får rett, håper da det.
Det jeg ga uttrykk for var at her kan selvfølgelig alt skje
Uansett blir det spennende tider vi går i møte..
focuss
26.08.2018 kl 17:07 4185

Dersom noen skulle tro at jeg uttrykker en viss skepsis til PCIB fordi jeg skulle være manipulerende og å ønske meg billige aksjer så er det ikke min intensjon. Har intet ønske om aksjer i selskapet uansett pris. Selskapet når ikke opp i min personlige R/R vurdering mot alternative investering. Ikke på 1 kr/aksje. Har respekt for at andre kan gjøre andre vurderinger. Slik er markedet.
focuss
26.08.2018 kl 17:13 4161

Har jeg bidratt til usikkerhet så ikke legg så mye vekt på det. Lytt til Snøffelen. Det har vært lønnsomt så langt. Men som sagt så snakker vi nå om så mye penger at vi kan være utenfor hans komfortsone. Tviler på om hans råd er like entydige nå.
bateman
26.08.2018 kl 17:36 4116

Der sa du det Merlin!


Det som overrasker meg mest er at folk som er så kritisk til emisjon GALANT overser finansiell risiko innfor denne sektoren, og hvor sårbare små biotek-selskaper er i forhold til tilgangen på kapital.

3 ekspempler:

Pcib måtte legge ned H&N studiet sitt pga av konkurranse, men ikke pga av dårlige resultater, men de hadde ikke økonimiske ressurser til å ta opp kampen med Merck, det ble for stor risko, og risikokapital er er mangelvare innenfor biotek i Norge.

Targovax mått legger sitt TG studie på is og revurdere TG plattformen fordi det dukket opp et produkt som ble SoC. Og Targovax hadde lovende data, men manglet økonomiske ressurser til å fortsette løpet sitt.

Nano måtte legge sitt Humalutin studie og studiet i Multiple Myeloma på is pga de måtte reallkore de økonisike ressursene sine å fokusere på å få Betalutin til markdet. Igjen, manko på kapital.


Som dere ser, selskapene kan ha gode data men tilgang på kapital i denne bransjen i Norge er en knapp ressurs. Derfor der det utrolig viktig å trygge finansene når man har mulighet. Mangel på kapital kan faktisk senke disse selskapene hvis pengebehovet sammfaller med en økonomisk krise eller et midlertidig regulatorisk tilbakeslag eller lignende. Defor er jeg utrolig glad for at Pcib har rydddet opp i finansene og fremstår mer solid og potent enn noen gang tidligere.En annen ting jeg stusser på er folks forventinger til avkasting og tidshorisont. På 2 år har de som deltok i forrige emisjon hatt ca 500-600% avkastning, ekstremt bra spør du meg! De neste 2 årene kan fort gi samme avkastning hvis fimaCHEM utvikler seg postivet, og NACC og VACC det samme. Da blir det litt pussig at enkelte på trådene synes at 2 år er lenge å sitte med aksjen.
Redigert 26.08.2018 kl 17:54 Du må logge inn for å svare

Er det Safe-invest som har fått på seg bateman-kostymet? Like uforskammet og agresssiv i hvert fall. Eller har Next og Safe stukket av -med halen mellom beina, og latt sine forbundsfeller i stikken. Det ville i så fall være helt i tråd med mine prognoser. ;)
bateman
26.08.2018 kl 18:09 4054

Der var du på plass igjen Hartvigsen1... Kan opplyse deg om at jeg blokkerer deg, så nå slipper jeg å lese de dumme innleggene dine!:)
Redigert 26.08.2018 kl 18:16 Du må logge inn for å svare
Rola
26.08.2018 kl 18:20 4028

Enkelte skribenter her eier ikke skam. Er plutselig i egne øyne skarpere på biotek enn Radforsk, Oslo cancer Cluster gjengen og Einarsson til sammen. Einarsson mener altså at PCIB aldri har vært nærmere mål. Passet til baissere blir påskrevet i podcast tirs og mulig kommende vacc og Nac nyheter tror jeg. Det er stor risiko i all biotek det er statisk en bør vurdere og finne PCIB LOA %. Basert på Pivotal fase II, bekreftet løp og AA kunne sikkert PCIB kursen ha vært mange ganger høyere allerede i dag. Bekreftet finansiering reduserer risiko kraftig.
bateman
26.08.2018 kl 18:23 4023

Presist og godt skrevet Rola!

Som sagt, bare å blokkere de verste spammerene, så slipper man å lese fjaset og løgnene de lirer av seg.
Rola
26.08.2018 kl 18:25 4015

Kan det være at det var aktuelle BP som var aktuelle som mulige partnere ggk men ikke ga gode nok betingelser til PCIB basert på hvor selskapet i dag er?Forsøkte å tvinge PCIB til dårlig deal gitt de visste at kassa snart var tom? Plutselig er det BP som må hamstre PCIB aksjer for ikke miste teknologien ti andre?
bateman
26.08.2018 kl 18:32 4001

Det er jo godt mulig Pcib har hatt potensielle beilere på døren, men som har blitt avslått av styre og ledelsen pga for dårlige betingelser.

Hvis jeg ikke tar helt feil skal Pcib på en partnerkonferanse i Japan i løpet av høsten. Det har vel aldri vært mer relevant å stille opp der når studieoppsettet og finansieringen av PF2 er klart, safety for dobbel behandling er OK, og også litt nye data ra dobbel behandling på hånden også.

De som tror det ikke skjer noe i Pcib før i 2021/2022 har ikke skjønt noen ting. Det er nå det begynner....
Redigert 26.08.2018 kl 18:34 Du må logge inn for å svare

Hegnar forumet har alltid hatt en høy stjerne hos meg, men nå har det dukket opp så mange skribenter som åpenbart kun er ute etter å skape furore at man kanskje like greit kan styre unna?

Det som kom frem i de siste meldingene fra PCIB er verken utelukkende positivt eller negativt. Det er en miks!

Negativt:
Forsinkelser er noe herk og at PFII starten nå flyttes til tidlig 2019 er intet annet enn en skuffelse.
Innrulleringen til extension studien går alt for tregt og her bør ledelsen i PCIB ha noen gode forklaringer på hva som er årsaken til dette.
En pasient av de fire gjenlevende har dessverre gått bort i perioden mars/august.

Positivt:
Finansieringen av videre drift er garantert frem til 2022.
Knallsterke effekt-data fra fimaCHEM fase I som antageligvis blir minst like gode i extension studien.
Detaljer rundt studien (PFII) virker å være på plass.
Foreløpig informasjon rundt fimaVACC er ekstremt spennende og her kan vi ha en skikkelig god-nyhet i vente?
6 samarbeidsavtaler på fimaNAc som hver for seg virker utrolig spenstige.

Hver enkelt kan således gjøre seg opp en mening rundt prisingen. 1000 kroners regnestykkene kan skrotes før vi har betydelig mer kjøtt på beinet. 30 kroner eller lavere er jo nærmest absurd basert på at vi har en PFII som antageligvis er i gang innen seks måneder med mulighet for interim avlesning. Nå har garantistene av emisjonen sagt seg villig til å kjøpe 12 millioner aksjer til 30 kroner. Jeg tviler på at de får mer enn noen få millioner aksjer siden de fleste av aksjonærene tar tegningsrettene selv på den ene eller andre måten. Tviler på at disse gutta sitter på sidelinjen ved lave 30 kurser! Da kjøper de nok det de kan (i bøtter og spann). Kurs 35 til 50 er nok sannsynlig ut året. Avhengig av fimaVACC resultater, fimaNAc avtaler, podcaster, etc.

Ellers er skadefryden til enkelte her inne direkte kvalmende! Hadde slitt med å se meg selv i speilet om jeg hadde en trang til å lire av meg sånt fjas på et forum. Lykke til alle som har troen. Jeg er optimistisk og tror dette eventyret ender særdeles positivt for de som velger å stå løpet ut.

Trist å se at Rockpus ikke er med på laget videre siden jeg alltid har hatt sansen for innleggene hans. Forstår tankegangen bak det du har gjort, selv om jeg håper dette var en tabbe fra din side. For nå trengs det vind i seilene igjen, først og fremst for pasientenes del. Dernest fra et investor-ståsted.

"Og ja, er litt utsettelser og kun 2 overlevende igjen fra cohort 4 + 1 overlevende igjen fra cohort 2, men totalen er fortsatt positiv"

Var det ikke slik at Pcib skulle "løse kreftgåten" ?
Det ble kanskje brukt litt store ord? ( og forventede aksjekurser.)
Nå er Pcib et av flere forskningsprosjekter innen kreftforskning.

Det er flott om de får gjennombruddet sitt, som mange andre igansatte forskingsprosjekter i forhold til kreft får.
Men denne aksjekurse & forventinger til Pcib har mye vært et saueløp, styrt av de som har kjøpt mye og hauset godt.
Redigert 26.08.2018 kl 18:58 Du må logge inn for å svare
liang
26.08.2018 kl 18:58 3946

I ettertid så er det litt rart (kanskje?) at vi ikke så emisjonen komme.
Jeg hadde kalkulert med den og avsatt midler men så kom meldingen om samarbeidet med bavarian og i gammel optimistisk stil kastet jeg meg inn i markedet , hehe.
Glemmer stadig vekk at markedet er helt sprøtt og verdsetter ikke disse samarbeidene innen vacc'n & nac'n.
Så jeg trodde på emisjon men i samtale med meg selv kom jeg til at jeg var villig til å ikke selge ut da partner var (og fortsatt er) mulig når som helst.
Så budskapet er at emisjon var nødt til å gjennomføres uavhengig av eventuelle BP avtaler.
Tror ikke BP vipser penger over ved avtaleinngåelse heller :)

Noen føler seg urettferdig behandlet da andre ikke-aksjonærer kan kjøpe billigere aksjer enn de trofaste sliterene .
Ja , er ikke det slik emisjonene fungerer da?

Til focuss:
Roanernå.
Vi må alle ha litt respekt for hverandre og valgene vi tar.
Denne elleville bombaderingen av PCIB som du driver med for å sette selskapet i dårlig lys og få pcib aksjonærene til å gå over til PHO begynner å bli ordentlig usmakelig.

Lykke til

Nå gir vi gass:
Hvorfor siterer du meg og kommer med dette tullet? Du har aldri sett meg påstå at PCIB skulle "løse kreftgåten", bruke store ord om PCIB eller høye kursmål for den saks skyld.

Skjerp deg.
Redigert 26.08.2018 kl 19:31 Du må logge inn for å svare

Forsøkte å diskutere seriøst med han Liang, det fant jeg fort ut var bortkastet tid. Må si jeg liker denne block funksjonen på nye HO:)
Polygon
26.08.2018 kl 20:06 3795

Det kan virke som om mange av kommentatorene her ikke har fått med seg at tegningsrettene er omsettelige, og hva dette faktisk betyr, nemlig at emisjonsprisen pr. aksje egentlig ikke betyr noe. Selskapet kunne like gjerne ha hentet de 360 millionene ved å gi en tegningsrett for hver aksje (i stedet for 0,48) og satt emisjonsprisen til kr. 14,41. Tegningsrettene ville da bare blitt tilsvarende mer verdifulle.

Emisjonskursen i en fortrinnsrettet emisjon med omsettelige tegningsretter er altså i prinsippet helt vilkårlig, og ikke noen “magnet” for fremtidig kurs.

At emisjononsprisen er vesentlig lavere enn kursen forsikrer at tegningsrettene vil bli benyttet. Dersom kursen er under 30 kroner 3. oktober vil tegningsrettene bli verdiløse og ingen benytte seg av dem, og garantistene må steppe inn.

Grunnen til at emisjonskursen er kr. 30 og ikke enda lavere er at det alltid er noen som er sløve nok til å ikke benytte seg av eller selge tegningsrettene, og disse ville blitt brutalt utvannet ved en emisjonskurs på f.eks. kr. 14,41.

Verdien av PCIB skal etter emisjonen alt annet likt være verd nøyaktig det samme pluss de 360 millionene de henter inn. Antallet aksjer øker til 36.994.890, og verdien av selskapet vil alt annet likt være kr. 1 369 470 356, så kursen vil alt annet likt være 37,01 i tegningsperioden og etter at de tolv millioner nye aksjene er delt ut. Om man vil selge nå og heller kjøpe etter emisjonen, så tilsvarer kursdifferansen nøyaktig det tildelte tegningsretter vil være verd, altså 0,48*7,01
Redigert 26.08.2018 kl 21:23 Du må logge inn for å svare
Rola
26.08.2018 kl 20:23 3750

Tekinvestor deltaker:Er så utrolig tullete når noen skriver at kursen skal i 30kr. Fasit er at det er helt umulig å spå. Er det flere som skal ha eierskap til chem, vacc og Nac teknologien kan denne finansieringen med flere større aktører som garantister like gjerne føre kursen rett i 100kr som 30kr. Med flere positive og risikoreduserende nyheter som at finansiering nå endelig er sikret vil det fort bli rally. Men som sagt helt umulig å spå. Sist tilsvarende emisjon gikk kursen 300-400%. Stort sett like mange baissere som var klare for å kaste PCIB på dynga leste vi på HO og flere andre fora. Fasit oppgang på 300-400%. Kan like gjerne skje igjen. Ydmykhet baissere. Og som sagt jeg vet ikke hvor kursen går. Det jeg vet er at risiko er betraktelig redusert med bekrefte finansiering, bekreftet pivotal fase II og AA løp. Noen mnd mulig forsinkelse ja ja. Data er jo bare mer og mer lovende for hver melding. Og det som prises er vel LOA% og den potente teknologien i chem, vacc og Nac. Og alle vet at FDA kan bli nødt til å gi pasienter teknologien langt tidligere om data fortsatt viser gode tall i den videre pivotal fase II studie?
bateman
26.08.2018 kl 20:23 3750

Ikke sant Lengeleve?;)
Plutselig ble jeg kvitt både Hartvigsen1 og Focuss
Rola
26.08.2018 kl 20:24 3750

Risiko er redusert siden Arctic analyse og kursmål 78 kr. Bekreftet finansiering, bekreftet pivotal fase II og AA løp samt nye og gode data. Ja flere aksjer men risiko redusert. Sten for sten. Podcast bør lyttes til. Også kvartalspresentasjon.

Er det slik at det bare er en interim avlesning PF2 etter 36 mnd eller får vi flere midlertidige resultater før dette? Om det er flere avlesninger vil jo vi få sterke indikatorer for hvor det bærer underveis, og BP må ta stilling til om de vil gi bud på Fimachem eller hele selskapet før FDA gir sin tommel opp for produktet.
Redigert 26.08.2018 kl 21:01 Du må logge inn for å svare

Hehe, ingen dum greie nei bateman. Blir vanskelig å diskutere når noen mener epler er pærer:p

Data fra den utvidede studien (7 pasienter inkludert så langt) kommer uansett til å bli fremlagt. Dette har selskapet annonsert. Først om sikkerhet er ok. Så skal de følge opp på effekt og overlevelse. Det som blir interessant her er hvis data her viser like god/bedre data enn kohort 4 på fase1 studien. 6 pasienter har fått denne siden (1 hat fått dose fra kohort 2 og 4 og lever fortsatt). Totalt får vi da data fra minimum 7 personer fra den utvidede studien (hvis ingen faller fra veldig tidlig) og 6 personer fra fase1. Det er da fortsatt 3 personer som er i livet som har fått dosen fra kohort 4 og OS øker fortsatt her.

Får de inkludert ett par personer til som er evaluerbare vil vi få mye data på 15 personer som vil få samme dose i pf2. Da har vi ett bedre tallmateriale fra dosen som kjøres i pf2 og vet mye mer.

Om vi får fortløpende data fra pf2 er jeg usikker på. Det hadde vært interessant, men tviler på det. Spørsmål som bør stilles PCIB ila neste uke!
quattro
26.08.2018 kl 22:29 3505

ønsker PCIB lykke til videre, var aksjonær men solgte meg ut før emisjonen, dog en liten post på 20 k's aksjer
med tanke på hva som skjedde med TRVX's emisjon på 20 kr og PCIB's på 30 kr må det være mulig å tenke på hvilken risiko dette innebærer for aksjekursen fremover kan være drepende (dog på kort sikt ;)) …. TRVX ruller nå rundt i grøften på kr 10 (hvor jeg nå er blitt tungt lastet) spør jeg meg selv hva skal holde PCIB over 30 ? klarer selskapet/markedet å holde aksjonærene trofaste blir jeg imponert - TRVX klarte det ikke og kortsiktige aksjonærer forsvant som dugg for sol …….
Redigert 26.08.2018 kl 22:31 Du må logge inn for å svare
Rola
26.08.2018 kl 22:44 3459

Targovax og PCIB er biotek. Der er vel den store likheten. Ellers er veldig mye ulikt. Data, finansiering, pivotal fase II, AA løp er bekreftet til fordel for PCIB i tillegg har PCIB leveringsteknologi i chem, vacc, Nac. Epler og pærer. Igjen, slik drev baissere ved forrige emisjon også som ble gjort med t retter og var en suksess med flere 100% oppgang. Når det er så stor risiko i biotek er det overraskende med kortsiktigheten på forum.

bravi
26.08.2018 kl 23:06 3403

bateman skriver at det kan godt hende det har vært beilere på dørene til Pcib. Det ser iallefall, ikke slik ut med emisjonskurs 30, snarere tvert imot, det kan ikke ha vært kø av partnere utenfor den døra nei. At det kan bli veldig bra på lang sikt er en helt annen sak. Nå får vi forholde oss til den kursen vi ser og det er skuffende. Det har vært hevdet at igangsetting av pf2 kom til å bli en trigger, det ser vi nå var feil. Slik sett kan man si at meldingen i desember 2017 som fikk kursen til å ta av også var villedende.
Rola
26.08.2018 kl 23:14 3381

Ikke enig, ingen forutsetning for å si hva kursen blir. Kan like gjerne stige like markant opp igjen med nyheter podcast, presentasjon eller oppdateringer chem, vacc eller Nac. Ingen som vet. Det som vites et at risikoen nå er kraftig redusert. Men skjønner irriterende for de kortsiktige som skulle gjøre en kule før kvartalspresentasjonen. At ledelsen i PCIB som er kjent som de mest konservative kalles villedende er ikke greit. Ting tar tid i biotek. Rykk og napp. Data som presentert med finansiering var også gode. Fortsette å levere slike data og pasienter vil gå en bedre fremtid snarlig i møte.

Finansieringen er på plass, og er som alle vet ett pluss.
Forsinkelser derimot er ett stort minus for selskapet, det har de som er og har vært aksjonærer I nano fått erfare.
Så får vi se hvordan investorene veier det ene opp mot det andre.
bateman
27.08.2018 kl 06:25 3069

Denne forsinkelsen er på et par måneder, ikke akkurat noe å lage nor stort nummer av. Nå er risikoen i Pcib mye lavere enn før fordi finansiering er på plass, noe absolutt alle brølapene overser.

Og emisjonene i Targovax og Nano ble satt etter at kursen var pumpet opp i forkant og ledelsen i begge selskaper utnyttet momentumet i markedet. Ikke veldig sammenlignbart for Pcib,

batman, enig med deg i att emisjonen i nano var en ren svindel fra de som var tilrettelegger.
I tillegg solgte insider seg ut rett etter emisjonen, nano har I ettertid ikke vært i nærheten av emisjonskursen.
Alt er som kjent mulig på OB.
Redigert 27.08.2018 kl 06:35 Du må logge inn for å svare
gepard1
27.08.2018 kl 08:07 2886

Rolas innlegg er gir en god beskrivelse paa dagens situasjon.

"Risiko er redusert siden Arctic analyse og kursmål 78 kr. Bekreftet finansiering, bekreftet pivotal fase II og AA løp samt nye og gode data. Ja flere aksjer men risiko redusert. Sten for sten. Podcast bør lyttes til. Også kvartalspresentasjon."

360 miilloner inn i kassen, mange partnere, hvor alt kan skje fremover. Og med tanke paa hva dagens standardbehandling tilbyr IGGk pasientene, kan PCIB's 36 maaneder, fort bli mye mindre. Og baade fimaNac og fimaVacc kan gjoere PCIB til ett av verdens mest attraktive biotek selskap.
bateman
27.08.2018 kl 08:14 2861

Emisjonene i både Targovax og Nano var skittent spill.

I Pcib er det ihvertfall spilt med åpne kort fra ledelsen. Nok et punkt som en del hysterikere galant overser. Og igjen, en del glemmer at disse emisjonene kan ha skadet tilliten til hele biotek-sektoren på OB.
I tillegg så har nok rotet og forsinkelsen i Nano skremt mange større aktører vekk fra norsk biotek.
fabian2
27.08.2018 kl 08:36 2780

For de kurskåte blir det nok en skuffende uke.... Et par kroner opp eller ned.
fabian2
27.08.2018 kl 08:44 2741

Du får bare tenke praktisk. Ved kurs omkring 40 , betyr det i realiteten 54...omtrent som før...
gepard1
27.08.2018 kl 09:02 2649

Det avgjoerende paa kort sikt.

I kohort 3 og 4 oppnaadde PCIB ca. 43% CR. Man skulle tro den samme behandlingen (dosenivaa) ilagt en ekstra behandling, vil gi bedre resultater. Det er her den store spenningen ligger. Og skulle PCIB vise til like gode eller bedre resultater i extension studiet, vil P2 studiet bli godkjent lenge foer det er gaatt 36 maaneder. For eks. ett 50% CR nivaa i extension studiet, burde gi minst 20% CR i ett randomisert studie,. Og Det er sensasjonellt mye bedre en hva dagens behandling kan vise til..

Det er dette som vil gjoere fimaChem verdensberoemt, og lokke til seg partnere til andre fimaChem medisiner. Dette har vaert forventningene hele tiden.

Naa er finansieringen paa plass for lang tid fremover. Resultatene vil avgjoere resten. Fimavacc blir ekstra spennende og foelge. Spesiellt etter hva PCIB har meldt om effekt og hvor det skal analyseres foer presentasjon, hvor begge deler peker mot suksess. Og hvorvidt vaare fimaNac partnere gaar videre til klinisk testing kommer an paa to ting. Om deres egen medisin er god nok, og om den fungerer sammen med vaar leveringsteknologi. Siden de er mange, er det store sjanser for at en eller flere lykkes.

Maa si jeg fortsatt er stor opptimist, og er ganske sikker paa at PCIB vil lykkes med og faa flere medisiner paa markedet. Alle med partnere. 36mnd, er bare ett tall. Fungerer det som forventet vil medisinen bli godkjent lenge foer den tid.
Redigert 27.08.2018 kl 09:11 Du må logge inn for å svare
Merlin
27.08.2018 kl 10:12 2501

>Maa si jeg fortsatt er stor opptimist, og er ganske sikker paa at PCIB vil lykkes med og faa flere medisiner paa markedet. Alle med partnere. 36mnd, er bare ett tall. Fungerer det som forventet vil medisinen bli godkjent lenge foer den tid.

Siden det er viss dødelighet i pasientgruppen, hvordan forholder du deg til det i forhold til gjennomføringen? Det er vel slik at extensionstudiet kun gjennomføres på de som er CR, men har fått nye svulster?
Redigert 27.08.2018 kl 10:15 Du må logge inn for å svare
oxion
27.08.2018 kl 10:23 2459

blir artig å se topp 50 lista etter hvert!!!
tror vi ser flere storfisker, på bekostning av vettskremte smårips!!!
liang
27.08.2018 kl 10:31 2434

Tror ikke dobbel behandling bare gis til de med spredning.
Tror kriteriet for å få dobbel behandling kun er at en tåler dobbel behandling.

Leste en artikkel hvor det nye generelt innen dobbel behandling går ut på å IKKE vente med neste behandling til en detekterer spredning men å gi dobbel behandling på et visst gitt tidsintervall, altså før spredning.
Dette gir vist mye bedre resultater og det virker jo også logisk.

Ellers , storslått salg på PCIB i dag.
Billig inngang + opsjon på nesten 1/2 aksje pr kjøpte aksje.
Kan bli en meget god investering for de som kjøper.
Fortsatt ligner det på utviklingen i forrige kapitalisering og er vi heldige så forsetter likheten.

Lykke til