NOM - Salgsanbefaling av Investtech


Salgsanbefaling ute på NOM av TA ekspert Investtech. Neste støtte på 2,72 sies det.

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/08/Advarer-mot-hoey-risiko-anbefaler-salg

I onsdagens rapport fra Investtech anbefales salg av aksjer i Nordic Mining.

- Investorene har over tid godtatt stadig lavere priser for å komme seg ut av Nordic Mining og aksjen ligger i en bred, fallende trendkanal på mellomlang sikt, skriver Investtech.

Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er avtagende.

Aksjen har dessuten brutt en rektangelformasjon. Etablert brudd på støtten ved 3.26 kroner vil signalisere videre nedgang til 3.06 kroner eller lavere. Neste støttenivå ligger ved 2.72 kroner. Risikoen er høy. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.

I skrivende stund omsettes aksjen for 3,22 kroner, ned 0,31 prosent. Det betyr at aksjen er ned 2,72 prosent den siste uken mens den er ned 3,59 prosent den siste uken
Boss 99
30.08.2018 kl 16:29 4899

Tja alltid noen som vil ut. Og noen som kjøper. Ikke glem dem. Tviler på at 2 tallet kommer, det ville vært synd ikkesant Vestavind.
KRSO
30.08.2018 kl 17:17 4883

Jeg tar gjerne risikoen på at det kan gå 10-20% ned med tanke på oppsiden.
abroker
31.08.2018 kl 10:50 4719

Mangelen på Litium på verdensmarkedet øker påfallende og burde påvirke verdien på både NOM og Keliber meget?
Ikke selg denne......
Boss 99
03.09.2018 kl 08:59 4506

Strever på han dere typen som vil holde kursen ned. Er vel svett til tider tror jeg.
Apoapsis
03.09.2018 kl 09:03 4493

Bøssy,

skjønner du ikke dette? De som selger nå er da bare smarte. De har skjønt at kursen skal ned og at aksjer kan kjøpes billigere på et senere tidspunkt. Bare menigheten som syntes det er gøy å se på rød VPS.
Redigert 03.09.2018 kl 09:04 Du må logge inn for å svare
Boss 99
03.09.2018 kl 09:05 4487

Ja det er jo så. Men hvis ingen solgte, hehe så da så.
Apoapsis
03.09.2018 kl 10:27 4394

Beveger seg nedover nå. Lite kjøpsvilje igjen over 3 blank og selgerne står i kø for å komme seg ut ( skjulte poster ).

Jeg har en liten følelse av hvem som nå ligger klar med dumpeknappen, men nevner ikke ved navn ;-) Klargjøres nok for emi as we speak. Brudd på 3 tallet og etablert range på 2 tallet er nok ønskelig skal dere vite. Da kommer det nok flere "kvalitetsinvestorer" inn igjen ;-)
Redigert 03.09.2018 kl 10:30 Du må logge inn for å svare
Boss 99
03.09.2018 kl 11:19 4344

Jaja god i troa du APO
Apoapsis
03.09.2018 kl 11:20 4341

Kjøper du da bøssy?
Apoapsis
04.09.2018 kl 11:26 4156

Herregud,

dette tok tid! Men nå ser vi snart 2 tallet ;-)
Råvarer
04.09.2018 kl 11:49 4117

Jaha?? Ser du syner nå :-)
Det blir ikke noe emisjon fra NM side før oppstartsbesluttning og offtake agreement for Keliber er på plass.
Skulle det bli en før, så må det være før noe mer er på plass i Keliber og NM ønsker å ta tilbake en større del av Keliber som de mistet når SV styrte.
Apoapsis
04.09.2018 kl 13:06 4075

Njaaa, 3 blank nå Råvarer, skarve øre unna ;-)

Sann mine ord, en emi kjøres meget snart på 2 tallet.
Apoapsis
04.09.2018 kl 13:16 4057

Siste sjanse til å få solgt på 3 kr.
_HH_
04.09.2018 kl 14:05 4017

Eg trur at dei som satsar på å selje no og gå inn billegare i ein eventuell emisjon vil kunne brenne seg. Årsaka er at NOM har mykje penger igjen på konto så om emisjonen kjem no er det ikkje pga mangel på penger til drift. Mitt estimat syner at med like høg forbrenning av cash ut året til Engebø så vil NOM fortsatt ha ca 15 mill på konto ved nyåret. Dette er med like høg forbrenning av cash framover som tidlegareherunder med boreprogram osv, noko som ikkje vil vere tilfelle fordi DFS prosjektet vert ikkje dyrare (kun mindre utgifter) sjølv om det tek lengre tid. Dette tilsei at kapitalbehovet vil oppstå pga av ein større utgiftspost som dukker opp "plutseleg" (den er sjølvsagt planlagt). Det er berre keliber og ein oppfølging av investeringa her som er kan forklare dette. Før dette kapitalbehovet oppstår vil det også ha kome meldinger som vil kunne vere positive for NOM og drive kursen oppover. Ein må også huske på at når det no blir snakk om å realisere keliber så kan det hende det kjem inn andre aksjonærer enn dei vanlege lykkejegerane og det er ikkje gitt at desse vil selje seg ut.
Apoapsis
04.09.2018 kl 14:14 4002

_HH_,

ved forrige emi:

1. Var det akutt behov for kapital når de smalt til like før jul?
2. Ventet de pent og pyntelig til kursen traff et "behagelig" lavt nivå?

Ser du likhetstegnene til dagens utvikling? ;-)

Jeg har sagt det før og sier det igjen: det er mye enklere for NOM å få inn risiko-kapital på lav kurs slik at de som spytter inn penger føler de får en "rabatt". Ja, det går på bekostning av dere smågutan, men det er sånn spillet fungerer når det kreves større lommebøker. Jo lavere kurs, jo mer smiler flere på topp 10 vil jeg tro ;-)

Fra et teknisk og psykologisk perspektiv så skjer nå det som alltid skjer når runde tall nåes. Litt jokking, da runde tall ofte fungerer som støtte, men bruddet er bankers da det er et herlig nivå for de som kan å skremme ut skremte høns ;-) Så har vi støtten på 2,7ish som en dag vil komme til pers og her vil det virkelig slaget stå. Rundt omkring dette nivået tror jeg emi vil meldes. 2,3-2,5 kan bli aktuelt.
Redigert 04.09.2018 kl 14:26 Du må logge inn for å svare
_HH_
04.09.2018 kl 14:58 3962

1. Dei som har følgt med veit at leiinga er veldig forsiktig og konservative når det kjem til økonomi. Leiinga sikrar seg alltid kapital til dei aktivitetane dei har forplikta seg til. Emisjonen den 14 desember 2017 kom som eit resultat at NOM hadde starta med DFS (økonomisk forpliktelse) og hadde ca 20 mill på bok. Dette var ikkje nok til å dekke DFS derfor valgte dei å køyre denne for å sikre at dei hadde kapital på bok for å dekke utgiftene til DFS. Så ja ein kan sei at dei hadde eit akutt behov for å køyre emisjon fordi dei ikkje hadde nok kapital til å dekke dei forpliktelsane som var inngått.

Dette er ikkje tilfelle slik eg ser det no.

2. Det er din påstand at NOM venter til kursen er lav og fin, dette trur eg meir er tilfeldig. På dette tidspunktet innsåg ein at det ikkje var noko meir å hente av nyheiter vidare utover før DFS keliber var ferdig. Sannsynet er stort for at planen var å køyre emisjon etter at DFS Keliber vart annonsert, men som alle kjenner til vart denne utsatt gang på gang og derfor måtte NOM køyre emisjonen før ein gjekk inn i ein fase med nyheitstørke. Det er ikkje eit poeng i seg sjølv å køyre ein emisjon på lavast mogleg kurs fra selskapet slik du hevdar. Dette er ein forhandlingssituasjon. Det som eg reknar med er viktigast for ein investor som vurderer å vere med i ein emisjon er om kursen kjem til å stige over emisjonskursen. I NOM så veit ein at kursen fort kan falle ned til emisjonstidspunktet og dersom det ikkje er nokon gullrøtter som kan drage kursen opp fra emisjonskursen, spelar det ingen rolle kva nivå kursen er på når emisjonen bli satt.

Rabatten må jo vurderast ut i fra den informasjonen som finst i marknaden. Dersom det kjem ny informasjon som løfter kursen vil jo investorane vere nøgd med ein høgre emisjonkurs enn det du antyda. Det er lang tid fram til desember og det vil nok kome meldingar før nissen kjem fram. Da er det dumt å selje aksjene sine den 4 september fordi ein trur ein emisjon kjem, på eit tidspunkt NOM mest sannsynleg har over 30 mill på bok.
Redigert 04.09.2018 kl 14:59 Du må logge inn for å svare
Apoapsis
04.09.2018 kl 15:04 3956

_HH_,

vi får se hvem som får rett denne gangen da ;-)

PS! Rett igjen burde det vel stå
Redigert 04.09.2018 kl 15:05 Du må logge inn for å svare
_HH_
04.09.2018 kl 15:12 3946

Du bomma jo nettopp på oppgangen i NOM.. du må ikkje ha selektiv hukomelse str8up..

Apoapsis, for en liten stund siden så spådde du at NOM skulle ned og brukte samme begrunnelse som nå, emisjon. Så snudde du og sa vi skulle opp og da forsvant emisjons maset ditt. I begge to nevnte tilfellene, så bommet du, så særlig treffsikker har du jo ikke vært..
nival
05.09.2018 kl 11:22 3579

På tide å kjøpe nå. Meldinger fra Keliber kan når som helst komme. Emi tullet er bare å glemme. Kommer ikke før det trengs til å opprettholde andelen i Keliber og da er kursen en helt annen.

må være NMR som betaler selgerne for å dumpe her nede

Stemmer, skrivefeil
Boss 99
05.09.2018 kl 12:32 3477

Liten hennsikt det da. Greier ikke å stå i mot når presset kommer. Håper da at de er ute hvis det er slik.
Råvarer
05.09.2018 kl 13:14 3422

Ja man kan jo gjøre seg tanker rundt kursnedgangen, så som småpostene som selges sekunder før børsslutt de siste månedene, men det kan jo lik så godt være Trader eller en større kunde.

Siden du nevner AMR, så gjorde jeg meg følgende tanker.

Noen av aktørene i og rundt AMR, SLM Partners og ikke minst de som startet Vevringen og Førdefjorden Terrorgruppe i sin tid, har jo brutt lover, etiske og moralske standarder ved en rekke anledninger. Disse aktørene til sammen med Naturvernforbundet som de har jevnlig felles møter med, så skulle det ikke forundre meg stort om de skulle opperere i nye gråsoner av lovene, uetiske og umoralske tilltak. Dette begrunnes i følgende informasjon og erfaring gjennom årene og finnes dokumentert ved google søk. De fleste av dere vet vel hvilke aktører som er står bak hva, så jeg nevner ikke navn.

Brudd på veitrafikkloven ved å male propaganda over tunellåpningen og høyd risk for trafikkulykker.
Politi måtte brukes og rettsaker for å få bort og dømt demonstranter.
Dømmt for grove brudd på regnskapsloven.
Dømmt for grov korrupsjon.
Uetisk sammarbeid med •konkurent•.
Systematisk trakkasering og kontakt med investorer (Tine og topp 20 listen) og andre.
Brudd på børsloven SV.
Bevist faktaforvrengning i media.
Og en del andre saker jeg ikke vil nevne her.


Redigert 05.09.2018 kl 13:17 Du må logge inn for å svare
Boss 99
05.09.2018 kl 13:25 3402

Håper de du nevner går på en smell som høres over det ganske land.

tror her må foregå ting som ikke tåler dagens lys. Men synes det er veldig rart at det er så liten kjøpsinteresse. Hvor langt skal de presse den ned før kjøperene våkner
Råvarer
05.09.2018 kl 14:10 3327

Vi skulle ha startet oppgangen på at Keliber er ferdig med sin DFS, så des større dette gabet blir, des størr blir rallyet som tetter gabet. Mange gode triggere i nærtid og på mellomlang sikt. Vi har de globale trendene i ryggen og flere offtake agreements (Rutil, granat for europa og Lithium), samt oppstartsbesluttning i Keliber og kanskje en IPO etter at offtake agreements i Keliber er på plass. Ingen aktør kan manipulere et selskap over en lengre tid eller reelle økninger i verdier som f.eks et offtake agreements. Ut i fra at det ble Barton Group som så verdien først i å sikre seg granaten til NM, så tenker jeg at det blir andre utenlanske aktører som blir de neste også. Markedet er globalt i dag, selv for selskaper på Oslo Axess listen.
Skazy
05.09.2018 kl 15:17 3238

La oss bare håpe vi får noen positive nyheter før vi får en seriøs markeds korreksjon.
Syntes jeg leser om kloke hoder som "ser" korreksjonen komme nesten hver eneste dag.
Husk at tidevannet løfter og senker alle båter.
_HH_
05.09.2018 kl 15:52 3183

Sant det Skazy. Derfor passer det fint med at NOM behalder Keliberandelen og får Keliber på børs. Som litiumselskap med inngått offtake og fast betaling for sine produkt, vil Keliber vere godt beskytta mot ein nedtur og med ein listing og prising på børsen vil det vere ein hedge for kursen i NOM dersom det skulle kome ein korreksjon. NOM sin kurs vil ha noko konkret som støtter opp under denne.
Skazy
05.09.2018 kl 16:19 3147

Du er en klok mann _HH_.
Å lese det du skriver er "som å høste av kunnskapens tre".
La oss håpe markedet tolker det likt.
Boss 99
06.09.2018 kl 11:31 2853

Apo du er på 2 tallet . Til dere andre som ikke er med på å kjøre kursen ned . Dritt i å selge. Kursen skal garantert oppover igjen. Kinamannen som leker seg.
Redigert 06.09.2018 kl 11:53 Du må logge inn for å svare
Sailor
06.09.2018 kl 12:42 2760

De som kjører NOM-kursen i bunn leker seg ikke, og de slipper billig unna. Kan manipuleres med småpenger og tjene penger underveis.
Kan være helt andre enn kinesere som holder på. Barton Group er nesten mer sannsynlig for de vet om det kan være emisjon på gang og vil ha billig inngang. I så fall urent trav. Ser ellers ikke ut som om det er viktige endringer i top50, og NOM som jo løpende vet hvem som står som eiere av aksjerne, har ved direkte spørsmål om de ser tegn på om "noen" kjøper seg opp i det stille, svart avkreftende.
Det som er sikkert er at det manipuleres. Kommer det emisjon innen en ukes tid så må noe ha lekket ut til "noen" og bør meldes til børsen om man har anelse om hvem det er.
Gudrunyo
06.09.2018 kl 13:25 2713

Dette er neppe realistisk, manipulering av kurs forekommer nesten aldri og absolutt ikke i noe så uinteressant som NOM. Se på volumet, dette er småaksjonærer som ville tjene raske penger og andre svake hender som nå tar tapet sitt. Verre enn det er det ikke.
Sailor
06.09.2018 kl 13:28 2708

Manipuleringen i NOM er IKKE for å tjene raske penger, men for å holde kursen nede og kunne forhandle billigst mulig inngang ved rettet emisjon.
ondur
06.09.2018 kl 13:41 2681

Investech har foreløpig rett, men husk at den bare har falt ca 10 øre fra spådommen kom så enda tidlig å gi de en innertier, kun en femmer i min bok.

TS snur vel kappen snart igjen og later som ingen ting.

Alltid noen som selger uansett kurs grunnet omprioriteringer og det slår negativt ut på kursen ved lave volum slik Gudrunyo er inne på.

Kjøpsinteressen må opp for å snu dette og radiostillheten fra NOM hjelper selvfølgelig ikke, Fossum tror vel han kjøpte seg god tid med DFS utsettelsen.
Redigert 06.09.2018 kl 13:44 Du må logge inn for å svare
Gudrunyo
06.09.2018 kl 13:49 2665

Jeg sa ikke at "manipuleringen" var for å tjene raske penger, jeg sa de som selger nå er de som var ute etter raske penger og nå tar tapene sine. Dette er sånn det er å sitte i en illikvid aksje med stor spread og små kjøpere. Prøver du å lempe ut 50-60k verdt av aksjer må du langt ned for å få alt ut. Legg til 100-200 individer som vil ut, så er vi der vi er idag.

Dette med manipulering dukker altfor ofte opp her på forumet, men la oss ikke glemme at emisjonene til NOM har aldri vært en braksuksess av dimensjoner som vitner om noen som prøver å ta store biter av selskapet, dette på tross av at anklager om manipulering av en skjult trådtrekker hvert eneste år de 5 årene jeg har vært med. Det er heller slik at noen glemmer at dette selskapet er fortsatt veldig høy risiko, og MÅ hente penger innen året er omme. Hadde jeg sittet ute, hadde jeg pent ventet til etter emisjonen for å vurdere inngang, for sjansene er store for at den blir lavt satt, med mindre de har noen større interessenter som veldig gjerne vil inn og kan betale en penere pris pr aksje. Men store som allerede er inne, kan du bare glemme at har noe å tjene på at selskapet skal få mye mindre penger inn i kassa, faktisk har ingen som vil inn eller er inne noe å tjene på å kjøpe seg stort inn i en emisjon i et selskap som skranter og ikke får noe ut av emisjon. Da blir det ikke noe av emisjonen, da blir det lånefinansiering eller noe annet.

Misforstå meg rett her, jeg sitter med en pen sum i denne aksjen og jeg har tenkt til å se dette prosjektet hele veien til gruvedrift under vann er en del av porteføljen til Nordic Mining. Men 5 år med opp og ned på samme kurs, i en aksje som de fleste bare fnyser av med gode grunner, X antall emisjoner og mye frustrasjon så lærer man en ting eller to, spesielt om realismen i forventningene man har. Det aller viktigste for enhver aksjeentusiast er å være realistisk med sine forventninger. Det virker for meg som om mange her ikke helt vet hva de sitter i.
Redigert 06.09.2018 kl 13:58 Du må logge inn for å svare


+
Det er vondt å innrømme det, men Nøffsaid/Str8up/Apoapsis har nå gått bort.

Jenta med store Cohones har forlatt forumet på hegnar for godt. Admin, aka haugen i bua, stengte brukeren Apoapsis natt til tirsdag. Han etterlater seg to slektninger nøffsaid og str8up, på det gamle forumet, og sin nåværende kone og sin første kone samantha fox. Vi visste alle det en dag ville skje, men det smerter. Det smerter å ikke høre flere spydige kommentarer. Det smerter å ikke få høre flere bli satt på plass for manglende teknisk analyse kunnskaper. Og det smerter å høre han ikke lenger kan klage for å ha måttet gå i billig-klær som barn. Hans skrytetirader av egen fortreffelighet og unike plass i Universet kjente ingen grenser.

Apoapsis døde hjemme av behovet for å måtte oppgi telefonnummer ved registrering av ny bruker på hegnar cirkus.

RIP

ondur
06.09.2018 kl 14:50 2584

Bra innlegg!

Fanden er ikke så ofte malt på veggen selv om mange kan føle det når det går feil vei.

Aksjen er nok under det de fleste aksjonærene trodde nå, inkludert meg, men det skjer ofte i markedet.
Råvarer
06.09.2018 kl 15:11 2547

Bra resonemang deler det fullt ut. Samtidlig er det vel vanlig at enkelte aktører i en kortere periode kan påvirke kursen kortsiktig, som den aktøren som systematisk selger ca 130 aksjer sekundet før slutt auksjonen. Shortere eller større aktører gjør også det, men bare for en mindre periode riktignok.

Hva skal bøndene i Sogn gjøre uten Nøff sine eminente analyser?
Håper de er klar over hvilken resurs som nå er deakivert innen NOM tråder.

RIP
Råvarer
06.09.2018 kl 16:00 2483

Psykologien i aksjen og kursen skal endre seg når en DFS er ferdig i junior mining selskaper. Hvorfor markedet ikke verdsetter DFSen i Keliber og mineralet Lithium er noe metkelig. Kan være emisjonsfrykt og at markedet synes 22% eierandel i Kelibet er ubetydelig. Selskapet har ingen mandat til en større emisjon uten en EGF, så en emisjon bekymrer meg ikke. Flere ventede offtake agreements, oppstartsbesluttning og kanskje en IPO vil nok tette gapet. Investerings markedet er globalt, så om vi ikke vil få flere norske eiere så følger resten av verden med, slik Barton Group har gjort.
Sailor
06.09.2018 kl 16:45 2430

Solheim og miljøhylerne ødela mye da de sendte NOM ut på ny ørkenvandring for noen år tilbake. Hadde Giske fått annonsert sitt OK først så hadde NOM sittet på rundt 30% av Keliber og oppstart på Engebø vært rett om hjørnet.
Redigert 06.09.2018 kl 16:45 Du må logge inn for å svare
ingo
06.09.2018 kl 17:39 2382

Gudrunyo
Tror du har helt rett mtp manipulering, det er ikke mye av det i denne aksjen, alt for liten handel, jeg er i så fall én som manipulerer. Solgte 100K den 20.aug med snitt 3,24, flaks viser det seg i ettertid. Men solgte med tap, ja, fordi jeg ville satse mer i Pcib. Ble rett og slett utålmodig, og tenkte jeg måtte smi før Pcib reiser avgårde. Har mange NOM igjen. Er spent på hvilken av de to som når ATH først, at de kommer til å stige kraftig begge, er jeg sikker på, så sikker man kan være på børs da.
nival
07.09.2018 kl 13:19 2119

Forventer at det snur opp igjen til uka. Fått kjøpt mer under 3 og takk for det.
Boss 99
07.09.2018 kl 13:26 2111

For å få den oppat må det kjøpes. Så enkelt....
nival
07.09.2018 kl 13:35 2098

ja merkelig att ikke flere klemmer til nå. Kommer keliber melding så er det slutt på salget. Ikke mye å få under 3 nå.

Innlegget er slettet

Hvor blir alle kondolansene av etter at Apoapsis ble deaktivert og kremert med det samme??