PLCS - Konsolidering i seismikk


Bliver PLCS næste selskab som bliver købt op ?

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/08/Norsk-oppkjoep-innen-seismikk

Med en markedsværdi på højde med en pølsebod er det ikke umuligt, PLCS har en backlog på over 150 mill $ ved udgangen af Q2
Redigert 22.08.2018 kl 08:44 Du må logge inn for å svare
DavidM
23.08.2018 kl 09:41 4889

Dette er intet annet enn kursmanipulasjon for å oppnå noe. OSE bør absolutt sjekke nærmere hva det er som skjuler seg bak kontoene til JPM. Mens den ene kontoen manipulerer lavere kurs med små volumer, lastes det opp større volumer via den andre JPM-kontoen. Kursmanipulasjon, prissamarbeid og annen form for triks og fiks, er og blir ulovlig. Hadde det samme skjedd i boligmarkedet, strømmarkedet eller matvarebransjen, så hadde norske kontrollmyndigheter slått hardt ned på det. Men i børsmarkedet er det åpenbart fritt frem.
Plomma
23.08.2018 kl 09:55 4845

At dette er kursmanipulasjon i forkant av et oppkjøp av hele selskapet er jeg faktisk ikke i tvil om.
Det blir spekulert i om det er innsidere innvolvert og det bør heller ikke overraske oss. Her selger en innsider en stor post som stopper oppgangen, og straks etter starter nedkjøringen av kursen. Om denne snøsokken er med på spillet eller at han hadde info om at dette ville skje vites ikke.... men han tapte ikke på dette salget... Det gjorde alle vi andre.
Men vi skal nok seigpines en stund til fremover dersom ikke noen stopper denne galskapen. Med 100% flåteutnyttelse og utsikter til bra rater fremover burde vi ligget opp mot 3,50 til 4 kroner.

Så fik jeg den sidste rest her omkring 2 kroner, olien steg næsten 3 % i går, flåden er stort set booket året ud og H1 2019 ser også ud til snart og kunne melde udsolgt, vi skal op herfra !

Ikke give aktierne ud til “giv bort pris” !!

Stærkt køb
hegn1105
23.08.2018 kl 10:14 4760

Jeg mener at Polarcus bør ha en enda høyere frekvens på sine aksjonærlister, slik at markedet ser hva som foregår. Polarcus sitt overordnede mål er: Det overordnede målet med ovenfor våre investor og våre aktiviteter, er å holde kapitalmarkedene informert om faktorer som er relevante for en rettferdig vurdering av Polarcus omsatte verdipapirer. Her er det ingen sammenheng mellom "kart og terreng". I dagens marked er det ingen sammenheng mellom de omsatte verdier og en rettferdig vurdering av Polarcus.
Redigert 23.08.2018 kl 10:14 Du må logge inn for å svare

Psykologien i aksjemarkedet, er det noe en bør ta hensyn til eller? I så fall hvem og på hviklen måte :D
DavidM
23.08.2018 kl 10:21 4723

I 2018 burde det være en selvfølge å oppdatere aksjonærlisten ukentlig, slik mange selskap allerede gjør. Dette er en meget enkel oppgave for de fleste. At ledelsen i PLCS ikke sørger for å ha en så enkel rutine på plass forteller noe om at de ikke har der rette fokuset. I dagens markedet skaper man aksjonærverdier i alle ledd. Og da er informasjon et must. En dyktig leder ville ha sørget for at dette var på plass i løpet av kort tid.

Fikk no kjøpe litt under 2 i dag og ,klarer bare ikke og se hva som er galt med dette selskapet ,alt ser jo bra ut fremover, dette må vere et børs spill hadde det vert et møkka selskap Ok da kan de klare og selge eller shorte det ned men det som er mest utrolig er at ingen av husa tar tak i aksjen og kjøper her nede.
hegn1105
23.08.2018 kl 10:34 4682

Går aksjekursen under 1,946, så er tipper verdien på selskapet under 1 milliard. JPM eier 10. august 24,92 % av aksjene. Hvilket nivå skal de opp til? 1/3 eller 51% ?
DavidM
23.08.2018 kl 11:07 4597

Det er 2 uker siden de hadde rundt 25% så de er nok svært nære grensen på 30%. De ekstra krumspringene som er gjort med aksjekursen de siste dagene kan indikere at de nærmer seg mål og ønsket å få snittkursen noe lavere før 30%-grensen nås.
Vikpat
23.08.2018 kl 11:11 4530

Does anyone know how often polarcus updates shareholders list ?
any place where we can check updated list of shareholders ?
DavidM
23.08.2018 kl 11:13 4507

De oppdaterer den bare en gang i måneden. Ganske svakt.
Vikpat
23.08.2018 kl 11:32 4411

Can we all investor send an email to IR contact person ( investor.relations@polarcus.com) for to update atleast twice a month or each week?
That gives more idea about who is playing around if there is someone from top 20.
GamlePU
23.08.2018 kl 12:23 4208

Dette "spillet" fra JPM kjenner jeg igjen. De var ekstremt aktive når kursen for et år tilbake falt ned under 2,- og ned til ca. 0,75 for så og doble seg i løpet av dager. Den gang fulgte jeg JPM og kjøpte meg opp helt ned til 0,75 noe som gjør at jeg fortsatt sitter med en urealisert gevinst som nå fører til høyere snitt når jeg akkumulerer. Tror det samme skjer igjen. (Historien gjentar seg) Spørsmålet blir hvor langt ned de klarer og presse kursen og hvilken agenda de har. Den gang kom det "kryptiske meldinger" om en "form for agenda" uten noe konkret. Mye kan lukte av et kommende oppkjøp eller raid. Faren rent teknisk er tidligere "gap" nede på 1,69. Slike gap tiltrekker seg algoritmer lik fluer til et fluepapir og vil "nesten alltid" bli closet. I så fall gir 1,70 x 2 kursmålet til Nordea på 3,40. Jeg har imidlertid "litt problemer" med å se kursen ned dit men, sett det før.
Redigert 23.08.2018 kl 12:25 Du må logge inn for å svare
Vikpat
23.08.2018 kl 12:48 4146

Where do you check if it is JPM or other House?

Innlegget er slettet
Vikpat
23.08.2018 kl 12:54 4121

I have wrote one email too, let's see how serious Polarcus about their normal shareholders.
Stubben
23.08.2018 kl 14:30 3980

Det er trist det som foregår her. Fatter ikke at OB gjør tilgang til slik spill.
Siste:2,025
Lilleulv
23.08.2018 kl 14:45 3920

Noen som i det hele tatt har spurt OB om det som foregår er innafor hva som er tillatt?
GamlePU
23.08.2018 kl 15:03 3875

Disse handelsprogrammene styrt av algoritmer er så avanserte at det er umulig kontrollere manipulasjon. Dette er et bevist spill hvor (Jeg antar) JPM har et meget sofistikert system hvor flere konti handler med hverandre men hvor eier er den samme (JPM) Ved salg og kjøp med seg selv og hvor man har "tilgang" på "nok" aksjer vil dette programmet trigge mindre avanserte algoritmer til salg og på denne måte akkumulere aksjer stadig lavere kurser. I tillegg er det mange mindre aktører som selger av frykt, sto loss el. Dette er nok umulig stoppe før vedkommende hus er ferdigkjøpt. Kommer det inn en momentum player gir dette kraftig kort oppgang før handelssystemet igjen inntrer høyere kurser for så og presse disse videre ned. Ganske fustrerende for oss andre..
Plomma
23.08.2018 kl 15:08 3865

Jeg har prøvd noen ganger og alltid fått svar.
Svaret er «Vi har mottatt din henvendelse osv.»
Og det er det siste jeg hører fra dem....
DavidM
23.08.2018 kl 15:47 3785

Men synes ledelsen i PLCS dette er greit.

De må jo se hva som foregår. Et av mottrekkene er å publisere aksjonærlisten hyppigere. Ukentlig burde være normen. En rutine som er veldig enkel å få på plass samtidig som det gir markedet verdifull informasjon.
GamlePU
23.08.2018 kl 15:54 3758

Vel.. På dagens kurser svinner gevinsten til innsiderne og disse har gjort massive handel gjennom forrige emisjon. Men.. De fleste handlet også en god del i den foregående emisjonen langt oppe på 2 tallet. Så. Jeg ser ikke bort i fra at vi snart får meldinger om nye innsidekjøp.
Lilleulv
23.08.2018 kl 16:10 1557

Innlegget er slettet
Lilleulv
23.08.2018 kl 16:31 1488

Innlegget er slettet
Stubben
23.08.2018 kl 17:56 3481

JPM har ervervet store mengder. Her kommer det til å skje ting. Oppkjøp på gang, eller?
DavidM
23.08.2018 kl 18:28 3405

Lllleulv

Hvorfor nevner du ikke med ett ord at aksjonærlisten er oppdatert når du først linker til den? Er vel greit å nevne det siden det var et aktuelt tema i dag...

PLCS har altså lagt ut en ny aksjonærliste pr 22/8 etter at det ble etterlyst her på HO og sendt henvendelser til selskapet i dag.

Det er i det minste bra. Så får vi håpe at PLCS gjør dette ukentlig heretter.

Sveise
23.08.2018 kl 18:39 3367

Tusen takk lilleulv
JP morgan har solgt seg ned fra topp lista sirka 8mill FRA 6.JULI
MEN, og dette er et stort MEN. JP Morgan har 3 posisjoner i topp 20lista nå, der den nye er på hele 18mill og det har skjedd i tidsperioden mellom 10.august til 23 august.
Fra 10.august til 23august så har topp 20 minket med 1%
Lilleulv
23.08.2018 kl 19:35 3285

DavidM

Trodde ikke det skulle være nødvendig å nevne at aksjonærlisten er oppdatert når jeg linket til den. Nettopp pga som du sier, et aktuelt tema i dag. Jeg antok at det sa seg selv, men da skal jeg huske på det neste gang.

Limer inn oppdatert liste her, så har vi den til senere. Ser at selv om JP Morgan har 3 poster på top 20 listen, så har de likevel ikke, totalt sett, veldig større andel aksjer. Med mindre de er fordelt på andre kontoer som ikke er inne på top 20. Det kan jo forsåvidt være en mulighet???

Top 20 Shareholders
as of 22 August 2018

1 J.P. Morgan Securiti 104,071,758 20.26 Nominee
2 Euroclear Bank S.A. 32,941,177 6.41 Nominee
3 CATELLA HEDGEFOND 31,667,787 6.16 Ordinary
4 J.P. Morgan Securiti 18,556,403 3.61 Nominee
5 ABG SUNDAL COLLIER 15,385,000 2.99 Ordinary
6 NORDNET LIVSFORSIKRI 15,367,603 2.99 Ordinary
7 INAK 3 AS 14,500,000 2.82 Ordinary
8 SKANDINAVISKA ENSKIL 12,797,045 2.49 Nominee
9 ALTO HOLDING AS 11,907,019 2.32 Ordinary
10 GSH2 SEISMIC CARRIER 11,892,304 2.31 Ordinary
11 Skandinaviska Enskil 11,071,312 2.15 Nominee
12 KRISTIAN FALNES AS 10,600,000 2.06 Ordinary
13 VERDIPAPIRFONDET DNB 9,693,552 1.89 Ordinary
14 MP PENSJON PK 7,806,397 1.52 Ordinary
15 Nordnet Bank AB 6,211,813 1.21 Nominee
16 NORTH ENERGY CAPITAL 6,000,000 1.17 Ordinary
17 J.P. MORGAN SECURITI 5,743,748 1.12 Ordinary
18 Citibank, N.A. 4,741,672 0.92 Nominee
19 TTC INVEST AS 4,490,860 0.87 Ordinary
20 TOLUMA NORDEN AS 4,250,000 0.83 Ordinary

Top 20 Shareholders 339,695,450 66%
Other Shareholders 174,091,263 34%
Total 513,786,713 100%
Redigert 23.08.2018 kl 19:37 Du må logge inn for å svare
focuss
23.08.2018 kl 19:54 3262

Når vi ser kursutvikling i sammenheng med innsidesalget så er det lett å tenke at styremedlemmet solgte fordi han visste at ratene kontraktene ble inngått på ikke ville være kurs drivene. Når i tillegg Shearwater melder seg på med 13 skip så hjelper ikke det heller. Ser ut for meg som at Seabird i 2 D markedet er mer beskyttet mot konkurranse.
focuss
23.08.2018 kl 19:57 3246

En forferdelig aksjonærliste fullt av nomenee kontoer. Ingen vet hvem som eier selskapet.
DavidM
23.08.2018 kl 20:08 3218

JPM har nesten samme antall aksjer på top 20 pr 22/8 som de hadde pr 10/8 - de har en liten økning på 400.000 aksjer.

MEN de har sirkulert millioner av aksjer mellom de 3 kontoene som er synlige på top 20.
Tilsammen har de flyttet på over 18 millioner aksjer mellom egne konti i perioden 10/8 til 22/8.

Så kan man spørre seg hvorfor de bare flytter på millioner av aksjer mellom egne konti.....
Alt taler med andre ord for at det er JPM som aktivt bidrar til å holde aksjekursen i sjakk med dette grepet.

Dette startet altså brått i juni og de ser ut til å være ekstremt opptatt av å holde aksjekursen i vater.

Her er JPMs endringer på top 20 fra 10/8 til 22/8:
Økning: + 18,6 mill. aksjer
Redusering: - 18,2 mill.aksjer
Netto økning: +0,4 mill. aksjer

Konto 1: "J.P. Morgan Securiti"
Pr 10/8: 121,5 mill aksjer
Pr 22/8: 104,1 mill aksjer
Endring: -17,4 mill aksjer

Konto 2: "J.P. MORGAN SECURITI"
Pr 10/8: 6,5 mill aksjer
Pr 22/8: 5,7 mill aksjer
Endring: -0,8 mill aksjer

Konto 3: "J.P. Morgan Securiti"
Pr 10/8: 0 aksjer (ukjent/ikke på top 20)
Pr 22/8: 18,6 mill aksjer
Endring: +18,6 mill aksjer
Redigert 23.08.2018 kl 20:22 Du må logge inn for å svare
DavidM
23.08.2018 kl 20:20 3182

Ellers er det så og si ingen endringer på top 20 - utover at Catella har økt med 3 mill. aksjer.
De fleste sitter med nøyaktig samme antall aksjer som for to uker siden.

Utifra dette er kursutviklingen meget mistenkelig og alt tyder på at det er JPM som har noen spesielle interesser her...
DavidM
23.08.2018 kl 20:26 3173

Hva tror dere andre er årsaken til at JPM sirkulerer og flytter på 18 millioner aksjer mellom egne konti?

Hva oppnår de egentlig med det?
En skulle tro at en storaksjonær med 25% eierandel var opptatt av økte aksjonærverdier...
Guuz
23.08.2018 kl 20:36 3157

Det kan fort være at det er skattemessige hensikter bak slik flytting av aksjer. Det at kursen holdes nede kan selvsagt fortsatt være at de ønsker å gjøre et stunt også.
Lilleulv
23.08.2018 kl 20:52 3122

Kan jo som sagt hende at JPM har flere konti, og at de derfor samlet har mer aksjer enn det som vises på top 20 listen. At de flytter på 18 mill aksjer mellom egne konti er kanskje ikke hele bildet. De bruker hovedpostene til å holde kursen nede, mens de pluker billige aksjer med andre mindre kontoer som ikke blir offentliggjort for oss dødelige. Siden de tilsynelatende kan ha flere poster, så er det helt umulig for andre å vite hvor mange prosent av aksjene de sitter på totalt.

focuss
Konkurs??? Du kan spøke! Se på aksjonærlisten så er det vel lite som tyder på et selskap som nærmer seg konkurs. At det blir større konkurranse i markedet er ikke noe å skjule, men å snakke om konkurs det blir for dumt. Seabird kjøper skip, men har ikke jobber. PLCS har jobber, og nesten fullbooket ut året. Jobber er allerede spikret for 2019, og kan konsentrere seg om å fylle opp kvartalene i 2019. Legg litt begrunnelse bak dine innlegg takk :-)
Fevang
23.08.2018 kl 22:11 2993

Noen som vet hvor stor gjeld selskapet har?
laptop
24.08.2018 kl 07:26 2745

Det var interessant å lytte til et intervju med konsernsjefen i Shearwater, Irene Waage Basili, som nevner at det var flere interessenter som bød på Western Geco men at de var den seirende part. Det betyr at det er kjøpere som er ute etter kapasitet og skip og som sannsynligvis ser etter alternativer etter at de ikke lyktes med Western Geco.

Som en ledende og tung investment bank er det heller ikke utenkelig at JPM har kjøpt seg opp i PLCS for å kunne tilby en pakke til andre aktører i markedet.

Mitt bet er at noe skjer med PLCS i løpet av et par måneder og anser dagens kurs som svært attraktiv.
Redigert 24.08.2018 kl 07:27 Du må logge inn for å svare

Dette var spennende og høre, forklarer kanskje hvorfor innsiderne ikke kan kjøpe aksjer her tror jeg det kan skje noe budkamp hadde no vert gøy, 3miliarder er vel en Ok pris
DavidM
24.08.2018 kl 09:04 2593

Tipper de har siktet seg inn mot et bud på 3 kroner siden de er så ekstremt opptatt av å holde aksjekursen nede rundt lave 2 kroner og sirkulerer millioner av aksjer gjennom egne konti for å kontrollere kursen. Ved 3 kroner blir det en budpremie på 50%.
GamlePU
24.08.2018 kl 09:26 2534

Vel.. Nå står begge beholdningene til JPM som "Nominee" så spørsmålet blir i så fall hvem som står bak..
boupa
24.08.2018 kl 09:39 2488

Den JP Morgan-kontoen som tidligere eide over 23% er jo nå redusert til 20%, så at de forbereder noe bud tror jeg vi kan se langt etter. Nei, her skal det sendes aksjer fram og tilbake, mens vi andre står og ser på og river oss i håret over at dette går an. I PGS er det jo ikke akkurat noe bedre.
DavidM
24.08.2018 kl 09:44 2479

Boupa

Hvorfor velger du bare å se på den ene JPM-kontoen og overse de andre kontoene, feks den som dukket opp på top 20 igår med + 18,6 mill aksjer..? Summerer du opp kontoene så ligger de på 25% - og ikke 20% slik du velger å fremstille det.
cinet
24.08.2018 kl 09:48 2456

I etterpåklokskapens navn våger jeg følgende påstand. Vi som er i denne båten, burde ha tatt signalet fra innsider-salget ( lukter lang vei at det da forelå innsideinfo) Selskapet har prioritert kontrakter, og holde fartøyene vame - fremfor opplag. Dette skal de ha all ære av, og strategien vil vise seg å være genial ( ODL har nylig vært ute å solgt inn dette i riggbransjen, opplage=kroken på døren)Markedet har vært, og er fremdles svakt da tjenesten fallbyes av desperate konkurenter. PLCS har stadg meldt om ny kontrakter, og høy kontraktsdekning, men.... 2q viser at det blir lite å hente på bunnlinjen. Forhåpentligvis skraper vi nå bunnen på aksjekursen, men risikosport å fange en fallende kniv. Det skjer neppe mye før fremleggelsen v 3Q. Da vil kontraktenes verdi bli avslørt. Et oppkjøp/fusjon vil selvfølgelig ha stor betydning, men er det realistisk? Det er en rekke konkurs kandidater der ute.... PS, ja, jeg burde solgte når innsideren solgte, og i allefall etter 2q, men ble blindet... og...nå blir jeg med videre. Nedsiden er marginal.
Stubben
24.08.2018 kl 09:59 2413

Cinet, ja du burde solgt. Det er vel mange som sitter langt opp etter øra i denne gørra og ikke kan selge. Venter på en oppgang mot 3-5 kr. Hva med disse? Det er vel her som i alle andre spill, småsparerne som blør.
Siste 1,93
boupa
24.08.2018 kl 09:59 2409

Fordi totalen fortsatt er den samme, de sprer det bare utover flere konti. Jeg sitter også i båten her, med samme utgangspunkt som Cinet. Men ønsketenkning om oppkjøp er jeg ikke fan av. Realiteten nå er at den fallende trenden blir stadig lengre, og det er ikke bra.
boupa
24.08.2018 kl 10:01 2405

Jeg mener det skal være støtte rundt 1,60-1,70. Om vi faller under det aner jeg ikke hvor neste stopp er..