Bahamas Petroleum


Noen som kjenner til eller har formening om Bahamas Petroleum?

https://www.bpcplc.com/about-us/who-we-are/

Kjenner noen som har investert tungt her og til nå gjordt gode penger men har ingen formening om veien videre.