Investtech og XXL

rukmini
XXL 10.08.2018 kl 14:39 691

Er det bare jeg som lar meg irritere over Investtech/forskningssjef Geir Linløkken kommentar om XXL?

Negativt trendbilde? Hva baserer han det på? Jeg ser følgende bilde:

- Innsidere som kjøper for store summer
- En finansdirektør på vei ut som legger store summer i kjøp (Noe som korrekt påpekes i DN er svært sjelden og må sies å være ett veldig sterkt kjøpssignal)
- En aksje som er tatt inn i innsideporteføljen

I tillegg er det som han selv påpeker støtte ved 48 kroner (2 kroner nedside) og motstand ved 69 kroner (19 kroners oppeside)... Så oppesiden er betydelig større noe som vel burde tilsi en kjøpsmulighet?

Når man da legger til at XXL vokser, utkonkurrerer konkurrentene sine og i tillegg tjener penger, så er det vanskelig å se hvordan han kom frem til analysen sin... I tillegg setter han dem i bås med selskaper med store strukturelle (og dermed altså reele) utfordringer.

Det er utforståelig for meg hva han bygger sin analyse på.
Argus
10.08.2018 kl 15:54 623

Jeg har ikke lest hva forskeren skriver, men har lest et par av de tekniske kommentarene. Det er på lengre sikt et åpenbart teknisk salgssignal. Oppsiden til kr. 69 er en reaksjon opp før den eventuelt skal videre ned. Disse signalene baserer seg på erfaring og tekniske vurderinger kun.

Dine vurderinger er basert på helt andre kriterier som ikke hører hjemme i en teknisk analyse. Det er veldig mange som misforstår dette. Men du kan snu situasjonen til noe positivt. Dersom du har kjøpt aksjer til f.eks. kr. 72 pr. stk., kan du passe på å selge dem igjen når kursen nærmer seg kr. 69. Da minimaliserer du tapet.
Redigert 10.08.2018 kl 15:55 Du må logge inn for å svare
karma
10.08.2018 kl 16:56 565

Du blander fundamental og teknisk analyse..
rukmini
10.08.2018 kl 18:29 465

Og tekniske signaler endrer seg ikke basert på fundamentale endringer som feks innsidekjøp og andre hendelser som endrer selskapets status quo..?
kevdan
10.08.2018 kl 18:46 432

Jeg overså salgsanbefalingene til Investtech av Norwegian Air i desember og salgsanbefalingene av Asetek i april, og kjøpte heller når de ropte selg.... Så feil kan de ta, og så godt traff jeg ved å gjøre stikk motsatt av deres anbefalinger... Jeg velger å gjøre akkurat det samme nå!!! Bedre kjøpssignaler finnes ikke...
Redigert 10.08.2018 kl 18:47 Du må logge inn for å svare
karma
10.08.2018 kl 18:54 414

Selvsagt kan en teknisk analyse ta feil. Hvis ikke hadde det vært mange gratis lunsjer der ute! Men en må klare å skille mellom hva en teknisk analyse er og hva det fundamentale en selv legger til grunn...
nhydro
10.08.2018 kl 23:15 272

Teknisk analyse er manipulasjon satt i system av de med mye penger. En børs som OSE har så lav omsetning at
kjøps- og salgssignaler lett kan manipuleres.
Pølsebua
10.08.2018 kl 23:36 244

Jeg tror ikke på teknisk analyse. Jeg har kjøpt xxl for første gang nå. Og jeg har solgt før 69. Mange prosent dit.
nr1hagen
10.08.2018 kl 23:52 216

investtech må du aldri høre på helt ubrukelig.