Natto: Svært spennende case men lite aksjonærvennlig

Herman*
NATTO 10.08.2018 kl 14:02 302

NattoPharma opplever p.t. en årlig vekst på 50%, og veksten ser ut til å kunne opprettholdes da K2 markedet globalt er inne i en sterk vekst, samt at selskapet jobber med en hel portefølje av nye produkter som etter planen skal lanseres de neste årene. Videre har vi sett at selskapet har gått fra katastrofale underskudd til break even, med utsikter til betydelige overskudd og betaling av utbytte fra 2019/2020.

I stedet for en fair prising av selskapet, har aksjen levd et langt liv i dødens dal med kurser mellom 8.50-9.50. I stedet for å ta grep for å øke omsetningen i aksjen og og aksjekursen, har ledelsen de siste årene systematisk kjøpt aksjer fra aksjonærer som er frustrerte eller i beit for likviditet. Dette har medført at sentrale innsidere har vært tjent med en lav aksjekurs. Undertegnede er ingen ekspert hva gjelder selskapsprising, men en PS på under 2 virker svært lavt for et lønnsomt selskap med sterk vekst.

Aksjonærene bør kreve følgende fra selskapets ledelse og styre:

1) Kvartalsrapporter: Et selskap som opplever en kritisk lav interesse bør ikke fjerne kvartalsrapporteringen, da dette bidrar til å redusere interessen ytterligere.

2) Market maker avtale med dekning av aksjen: Det finnes ingen gode grunner til å ikke ta disse kostnadene. Økt omsetning og mer trygghet rundt selskapets verdsetting er svært viktig.

3) Innsidekjøp: Innsidere som ønsker å kjøpe seg opp, bør også handle via børsen for å være solidarisk med aksjonærene selv om dette kan medføre økte aksjekurser og færre muligheter for å handle billige aksjer direkte fra frustrerte aksjonærer i fremtiden.

4) Tilbakekjøp av aksjer: Før selskapet begynner å betale utbytte, bør de bruke ledig likviditet til å handle aksjer for å skape en sunn balanse mellom kjøpere/selgere. Med andre ord: De som vil ut med relevante volumer bør få mulighet til dette uten å måtte gruse kursen. Dette vil også ha en viktig psykologisk effekt.

5) Regelmessige presentasjoner mot institusjonelle investorer


Om utviklingen fortsetter vil selskapet kunne levere et Ebidta på over 60 mill allerede i 2020, med fortsatt gode vekstutsikter. Faren er at aksjonærene ikke får skikkelig uttelling for dette hvis det ikke snart tas grep for å gjøre selskapet mer aksjonærvennlig.

Herman


Redigert 11.08.2018 kl 23:45 Du må logge inn for å svare
Trad4
10.08.2018 kl 21:14 246

Selskapet har skilt ut farmasisatsingen sin i et eget selskap og derfor redusert risikoen i selskapet betraktelig. Nattopharma er nå et meget simpelt og solid selskap i sterkt vekst med en helt horribel verdsettelse. Vi skal forlange kvartalsrapportering og analysedekning av aksjen på H1 presentasjonen. Dette er ikke lenger et valg de kan si nei til.
Bjarne Kanin
11.08.2018 kl 22:18 169

Støtter det som er skrevet her fult ut.