Photocure: Starten på gode tider for Photocure


Q2 viste at refusjonen i USA har stor effekt på salget. Både av skope og Cysviewenheter. Det er et godt bevis for at salgsveksten vil bli sterkere fremover og nå er selskapet i realiteten i break even. Q3 vil, med stor sannsynlighet, gi overskudd på driften.

Fra nyttår så er refusjon i det gigantiske surveillancemarkedet i gang noe som vil gi en langt større salgsvekst.

Marginen er på ca.95%.

Nå er det langt mellom selgerne av aksjer. Sjekk selgersiden.....

De som håper å få aksjer under kr.50,- begynner å få svært dårlig tid.

Det er nå det begynner med kraftig salgsvekst, overskudd, utbytter(selskapet er gjeldsfritt og har bra med cash) og stadig økende kurs.
Redigert 09.08.2018 kl 11:06 Du må logge inn for å svare
liang
10.08.2018 kl 11:52 3981

Er nedsalget over?
Ser trenden har flatet ut og volumet normalisert.
Vi bør vel snart se en markert økning i kursen dersom det har vært dette nedsalget som er årsaken til dagens kursfall.

Noe skurrer hvis man mener at onsdagens oppdatering bare var verdt 5 kr på kursen. Mulig det er HH som nå finner tiden inne for å selge seg helt ut, eller så har det vært mange ultrakortsiktige spekulanter som kjøpte seg inn på resultatet. I likhet med NANO er det to ting som kan skje i PHO - at aksjen blir en svært bra investering eller at den blir en ekstremt bra investering.

Dr.S
Der støtter jeg deg fullt ut.
focuss
10.08.2018 kl 12:06 3931

Når jeg hører på Bellete så får jeg inntrykk av at USA markedet er større enn hva vi tidligere har lagt til grunn. Vi har oppfattet TURBT markedet og vi har oppfattet Surveillance markedet. Det er også kun disse to anvendelsene PHO har presentert tall for. Nå snakker Bellete om fire anvendelser i den totale management av Bladder Cancer. BLC Cysview kan/bør/vil bli benyttet også i den første diagnosen når pasienten skal diagnostiseres. Dette er nytt og det høres ut for meg som dette kan gi mange prosedyrer i tillegg til de 1,6 -1,8 millioner prosedyrer vi tidligere har lagt til grunn. Hva den fjerde anvendelsen egentlig er synes jeg det er vanskelig å få tak i.
Redigert 10.08.2018 kl 12:08 Du må logge inn for å svare
cnbc
10.08.2018 kl 12:11 3917

Det er ikke screening som er den fjerde anvendelsen? Noe i samme gate som brystkreft og mammografi?
focuss
10.08.2018 kl 12:20 3889

CNBC
Nei det er ikke screening. Det markedet er jo enormt men tror det trenger en politisk beslutning.

Kommer klart frem i presentasjonen at dette gjelder screening.
Sjekk side 8 i presentasjonen.
Outpatient setting.
cnbc
10.08.2018 kl 12:22 3871

Initial screening har nemlig vært nevnt som mulighet med 5 millioner behandlinger årlig i EU og US.
Ref. presentasjon Q2 2017, side 10:

https://photocure.com/globalassets/investor-relations/presentations/2017-pres/pho-2q-2017-pres-final.pdf

Men dette går vel under outpatient setting, pre-diagnosis (presentasjon Q2, 2018, side 8)
cnbc
10.08.2018 kl 12:24 3860

Takk focuss og Mental Mania :)
focuss
10.08.2018 kl 12:35 3814

Mental Mania.
Det er ikke screening, men diagnostisering av pasienter som kommer til legen med symptomer. Screening vil være å sjekke alle mennesker i en viss alder etc selv om de ikke har symptomer.
focuss
10.08.2018 kl 12:42 3789

Out patient setting:

"a patient who is not hospitalized overnight but who visits a hospital, clinic, or associated facility "

Det er her Photocure vi spare det amerikanske helse budsjettet for enorme beløp. Takk til Flexible scope som medfører at man ikke trenger narkose.
focuss
10.08.2018 kl 12:47 3776

En viktig ting å merke seg er den fantastiske pasient tilfredshet ved bruk av BLC Cysview som Bellete viser til. Og enda viktigere. Det arbeidet er ikke gjort av Photocure, men av BCAN. Amerikansk pasient organisasjon for blærekreftrammede

Ok. Ser den Focuss.
Det er allikevel nytt for meg at Cysview vil bli brukt til å påvise kreft før operasjonen.


Dividend
10.08.2018 kl 12:51 3743

Voldsom omsetning nå eller er det tradere som leker seg?

focuss
Du skriver:" Screening vil være å sjekke alle mennesker i en viss alder etc selv om de ikke har symptomer."

Jeg tror ikke det gjelder "alle mennesker i en viss alder", man snarere den gruppen som har hatt blærekreft og som er blitt helbredet. Blærekreft er den krefttypen der pasientene har hyppigst tilbakefall. Følgelig må alle pasienter som har hatt blærekreft og som er blitt kurert fortsette å gå til screening ca hver annen måned resten av livet.

Men det inne bærer at jo flere som blir helbredet pga at de får påvist blærekreften på et tidlig tidspunkt, jo flere er det som kommer inn u nder screening regimet. Når da BLC teknologien skal dekke også store deler av dette markedet, så er det lett å skjønne hvordan dette vil slå inn på bunnlinjen hos PHO.

Og dersom man tar Bellete sin presentasjon inn over seg, så tar BLC teknologien anslagsvis 25-30% av TURBT markedet hos de 10 av de 25 top MSA'ene. Legene som så kjenner til denne teknologien og som vet at den er suveren med å påvise blærekreft i et tidlig stadium, vil vel neppe benytte noe annet enn BLC når de ifm screening har behov for å oppdage eventuelle tilbakefall så raskt som mulig.

Joda, jeg tror at BLC kommer til å ta enda større andel av screening markedet enn det de hittil har gjort av TURBT markedet.

Vi går en meget lys fremtid i møte!
My69Toy
10.08.2018 kl 13:08 3690

Det er bjellesauene som følger sin leder ... både oppover og nedover.
Tipper sluttkursen blir på 30-tallet idag.

Sluttkursen i dag måtte gjerne ende nede på 20 tallet for min del. For en gavepakke det ville blitt! Da ville jeg vurdert å låne penger til bruk i aksjemarkedet for første gang.

Neida,
Sluttkursen havner i intervallet 43 - 46
Mange kjøpekåte på disse nivåene.
Redigert 10.08.2018 kl 13:10 Du må logge inn for å svare
focuss
10.08.2018 kl 13:14 3682

LM
De som allerede har hatt blærekreft blir fulgt opp livet ut. Screening er for grupper som kan være utsatt for blærekreft men som ikke har diagnose.En slik screening ville kreve ca 5 millioner prosedyrer og krever et stort helsebudsjett.

Når man ser på slide 10 så skal jeg like å se den sykehus direktør eller overlege som sier nei takk til BLC Cysview uten å rødme. Regner med den sliden brukes for alt hva den er verdt.
Redigert 10.08.2018 kl 13:16 Du må logge inn for å svare

Fant dette avsnittet i årsrapporten for 2007.
"Photocure startet en fase I/II-studie for
fluoresens-diagnostikk av kreft i tykktarmen
i 2006. Studien ble gjennomført ved
to sykehus i Tyskland, og inkluderte 32
pasienter med mistanke om tykktarm-
3
skreft. De første resultatene fra studien,
som viser en signifikant økning i deteksjonen
av tykktarmskreft, ble publisert i ”Endoscopy”
i februar 2008.
Markedet for kolonoskopier er i sterk vekst
som en følge av sterk økning av screening
av pasienter i EU og USA. Samtidig er det
en økende erkjennelse av at standard hvitt
lys-kolonoskopi har begrensninger og at
fluoresens-diagnostikk kan øke deteksjonsraten
av polypper og tykktarmskreft."

Noen som vet om dette er et tilbakelagt stadium for PHO eller kan det være noe slikt man tenker på når man skal utvide plattformen?
focuss
10.08.2018 kl 14:00 3610

Karl Storz er i gang med eget lite studie på eget initiativ
focuss
10.08.2018 kl 14:04 3596

Kan noen med regulatorisk kompetanse si noe om hva som FDA vil kreve for en utvidet godkjennelse til å dekke endetarm?
liang
10.08.2018 kl 14:37 3523

Mangler totalt kompetanse , blandt annet innen det regulatoriske men har meninger lell :)

Tror det er ny full rulle dersom en vil gjøre en slik endring focuss.

Vi er i diskusjoner som forhåpentligvis vil medføre at vi kan ta de første forsiktige skrittene .................
Ekspandere platformen.....................
åpner for strategiske muligheter.................
vil ikke koste noe særlig kapital......................

Ser vi på sliden vedkommende har oppe så forteller vel den (kanskje mye) hva CEO'n omtaler.

-ekspansjon inn i nye markeder
-ekspansjon av portifolie
-visonac og cevira /partnerskap er også på sliden.

Vet ikke jeg men det er vel ikke urimelig å annta at vedkommende har oppe rette slide som er relatert til det vedkommende snakker om.
Motsatt så ville jo foredragene bli ganske så underholdende.

Lykke til

Liang
Du har absolutt et poeng. ;-))
focuss
10.08.2018 kl 14:58 3480

Fra presentasjonen:

"Strategic focus on bladder cancer detection & management core
products, including potential new, complementary products "

New complementary products???? Hva tenker de på her? En ny Cysview for optimalisert terapeutisk effekt??
liang
10.08.2018 kl 15:08 3412

Tror sannelig han snakker om partnerskap jeg.
Understreker at det er min personlige mening.
Hør bare på avslutningen.
Det dreier seg jo utelukkende om partnerskap.
Og videre så er det partnerene som skal betale da ettersom dette ikke skal koste PHO noe.

Jaja ,det blir jo litt useriøst dette men hva skal man tro?

Vedkommende står jo og lirer av seg "pågående diskusjoner som meget snart vil bli gitt til markedet og samidig legger ut om partnerskap og har slide oppe om det samme.

Det blir spekulasjoner av mindre enn det. :)

HVORFOR tar han opp dette punktet når han i bunn og grunn ikke kan si så mye.

HVORFOR??

Det skjønner jeg ikke , men er selvsagt taknemmelig.

Lykke til
NilsAB
10.08.2018 kl 15:11 3400

Snakket om partnerskap, og om å utvide bruken på samme plattform... Det spekuleres i om de søker godkjennelse til bruk i endetarmskreft?
Sappish
10.08.2018 kl 15:22 3369

HVORFOR, er vel fordi han allerede har antydet dette i andre sammenhenger, og derfor må ta dette med, så kryptisk som mulig, til hele markedet. Dahl er lite kvalifisert til å kommunisere med investormiljøet.
Endetarm/Terapeutisk effekt er vel gode stalltips, ettersom det påpekes som et første step...
focuss
10.08.2018 kl 15:23 3364

Voldsom omsetning.
liang
10.08.2018 kl 15:26 3350

Er endetarmkreft forrenelig med "pågående forhandlinger"?
Yess
10.08.2018 kl 15:26 3349

Her er det sannsynligvis noe postivit på gang for PHO.
Opp på en knallrød børs med skyhøy omsetning. Utelukker ikke slutt mellom 48-50 og kanskje mot 60 neste uke (uten nyheter)?

siste kurs - 45.90
Være med?
repsol
10.08.2018 kl 15:33 3325

I dag trur jeg en større investor eller noen store fond har kjøpt seg opp kraftig , var ikke noe små fisker som handlet her for en halv time siden

Det som skjer i PHO nå er ikke på grunn av småinvestorer som kjøper noen hundre eller noen tusen aksjer. Det er noen voldsomme utslag og det skjer med voldsom hastighet. Er det roboter som er kommet til?
OscarIII
10.08.2018 kl 15:39 3295

Noen med kapital har oppdaget pho
10.08.2018 kl 15:40 3291

reprising, fond, nye analyser, oppkjøp forsøk , listen er lang - salg er bare tull.

Tåka
Ja, selger man PHO i disse tider må man være rimelig omtåket.....;-))
God helg!

Omsatt over 1 mill.aksjer og ca.5% av selskapet.

De store får alltid med seg hva som skjer og når det er rett tid med inngang. Nå er det amatørene som selger og tror de gjør det rette ved å sikre gevinsten.

De burde heller se hva som er i ferd med å skje i Photocure og forstår man det så selger man ingen aksjer.

Jeg er litt irritert fordi det er mulig å sikre seg en million aksjer til under kr.50,- etter Q2 fremleggelsen.

Til dere som selger: Talentløse idioter!!!
Oregon
10.08.2018 kl 15:46 3253

Photocure har allerede et "strategic partnerships for Hexvix ® /Cysview ® in Europe, Canada, Australia and New Zealand." i tillegg til eget salg i Norden og et voksende USA.
Fase 3 studien og div. andre meget godt dokumenterte resultater i vitenskapelige publikasjoner om Hexvix ® /Cysview har funnet veien til internasjonale tidsskrift og blitt lagt fram på vitenskapelige kongresser i nyere tid. Det er klart dette blir lagt merke i mange befolkningsrike og til dels nå ressurssterke land (som f. eks. Sør -Korea, Kina, Russland) og der avtaler kan gi viktig Hexvix ® /Cysview tilgang til markedet via partners.
liang
10.08.2018 kl 15:54 3229

Kansje det kommer en børsmelding snart dersom det er store aktører som selger/kjøper?
repsol
10.08.2018 kl 15:55 3213

Kan noen gi meg en kort oppdatering rundt hudkreft delen til PHO ?
Otard
10.08.2018 kl 16:06 3183

Det kan hende at radiumhospitalet har solgt litt idag da de vel trenger å frigjøre midler til andre prosjekter, noe de også gjorde i PCIB tidligere i sommer. De benytter jo gjerne seg av muligheten når det blir volumer som dette.

Jeg trodde på en dipp idag, men turde ikke selge, men at den igjen er i blått er jo smått utrolig, det tyder på at mange nå har oppdaget perlen. Dette er bare kortsiktig prat da jeg har kjempebulle meninger om aksjen og mener det bare er å sitte gjennom stormene for det vil selvsagt bli dipper underveis mot tusen lappen.

At kursen klarte å klatre opp over gårsdagens slutt i dag etter å ha vært nede på 39,6 er sjelden kost, spesielt når aksjen var så ekstremt oversolgt etter de siste dagers oppgang.
RSI14 lå på nesten 84 før dagens start, og det er vel omtrent det høyeste siden børsintroduksjonen i 2000.
Her har de langsiktige mye god underholdning å se fram til i dagene, ukene, månedene og årene som kommer.

Klarte å plukke noen på 41 i dag, så nå har jeg jevnt tall på 90k aksjer.
Snittet måtte med dette opp til 31.

Ser fram til å se topp 50 til uka etter den til dels voldsomme volumøkningen i det siste.

God helg, og lykke til videre for dere som er langsiktige.
focuss
10.08.2018 kl 18:33 2934

repsol
Hudkreft delen er solgt for mange år siden og derved bidratt til at vi er der vi er i dag. Godkjent ,anbefalt og best produkt i blocbuster marked. Finansiert uten partner, uten emisjon uten lån, men med penger i banken. Bare det forholdet at i Photocure er det ingen emisjons risk for å gjennomføre sin strategi gjør den unik blant norske biotech selskap. Det fjerner finansiell risiko og bør i seg selv være et argument for hvorfor markedet nå kan sende aksjen veldig høyt. Investorer er i den spede begynnelsen til å oppdage dette. Regner med mange som nå begynner å se på Photocure kan bli overrasket når de forstår hvor sterkt selskapet står.
Redigert 10.08.2018 kl 18:42 Du må logge inn for å svare
repsol
10.08.2018 kl 20:58 2739

Ok Takk for svar focuss
Mvh Repsol

Det at klinikker velger PHO sitt produkt sier mye ,og pasientene er mega fornøyd .
Så mye som det satses på dette av forskjellige bio selskaper over hele verden , dette funker enkelt og greit og har bestått sine Faser .
Det at pasientene nå tar dette til sitt hjerte og har tillit til behandlingen er meget lang og krevende prosess og det er faktisk verdt enormt mye .
God helg folkens
Redigert 10.08.2018 kl 21:03 Du må logge inn for å svare

Selv om en del faktorene fortsatt er ukjente og andre er usikre, så kjenner vi nok til å gjøre beregninger som er mer enn gode nok til å anskueliggjøre hvilket enormt potensiale PHO har. Et potensiale som innen kort tid vil være kjent i investorkretser både hjemme og ute. Føler meg rimelig sikker på at det er flere analytikere som i disse dager analyserer PHO fra innerst til ytterst. Mulig de har tilgang til mer presise faktorer, men konklusjonen deres vil uten tvil bli som flere av oss forlengst har kommet frem til; potensialet i PHO er enormt og aksjen er PR dags dato kraftig underpriset.

Dette blir en svært så hyggelig høst. Tar jeg ikke mye feil vil den bli langt bedre enn det vi opplevde høsten 2016,da NANO var som en rakett.

Et konservativt kursmål for året 2018 er etter min mening 70-100 kr, og etter Q1 i april 2019 en kursen sannsynligvis på rundt 150 - 200 kr. Fra da av vil kursen muligens skyte enda mer fart, og det vil gå enda hurtigere med forbedret refusjon
Et stort spørsmål er om det ikke blir gitt tidenes første utbytte i PHO i 2H 2019, utbytte er alltid attraktivt, og skal jeg tippe kurs i PHO ved utgangen av 2019, så tenker jeg den vil ligge på 250-400 kr.
Redigert 11.08.2018 kl 00:21 Du må logge inn for å svare

Jeg tror det blir regelmessige utbytter fra og med neste år. Photocure har utbetalt utbytter to ganger tidligere.

Personlig melding til Focuss :

Jeg har satt meg langt bedre inn i PHO i det siste, heldigvis i grevens tid. Fikk med meg hele oppgangen.
Jeg ser at alt du har skrevet om PHO har vært riktig, og vel gjennomtenkt.
Beklager at jeg har disset deg. Det skyldes dine skriverier om Nano, ikke om Pho.

Pho har en genial forretningsmodell.
Dine kursestimater for Pho har vært langt bedre enn mine.

Takk for mange gode innspill 😊