Hva skjer 18.august,kvartallsrapport ?


De siste gangene har aksjen falt etter fremleggelse av kvartallsrapporten !
Nå har de sagt at det ikke blir noe utbytte i 18 !
Hva gjør de med pengene som de «sparer»?
De vil sitte med med mere kapital !
Vil det styrke resultatet slik at aksjen vil stå seg etter fremleggelsen ?
Skal man selge før fremleggelsen eller hur ?
Noen fornuftige råd fra dere andre !
Goliat+
10.08.2018 kl 09:29 1310

Slippes ikke tall 15 august ? Går den i + den dagen selger jeg og venter på ny nedgang som vil komme.
SL350
10.08.2018 kl 09:39 1302

Det stemmer, det er 15.aug, på onsdag ,
Den vil kanskje vise en oppgang frem til tirsdag ?
Som sagt har den de siste gangene gått ned etter kvartallsrapport .
Vil vi se det samme på onsdag også ?

Er litt spent på hva de kommer til å si om utbytte. Siden utbyttet i 2018 ikke ble noe av, så kan det vel kanskje hende at 2019 vil by på både normalt utbytte, og et ekstraordinært utbytte. 10-11 kroner bør være innen rekkevidde.
Hektar
10.08.2018 kl 23:27 1200

Var planlagt utbytte 2,40 i 2018 eller var det bare første utbytte utbetalt?

Om det var hele det planlagte utbyttet er nok 10-11 kr litt vel mye, da snakker vi fra dagens kurs 10% i utbytteutbetaling. Det er ganske kraftig. NOFI trenger også kapitalen for vekst om planene om å etablere seg i det ganske europa utenfor norden blir en realitet, så da ser jeg som langsiktig at de heller sløyfer ekstraordinært utbytte for å unngå så mye ekstra lån som mulig for å ekspandere sin drift. Så klart er ikke dette like sexy for investorer men for selskapet, og dermed kursen, på sikt absolutt å foretrekke.

Tja Balle C
Det er nå optimistene som bygger verden , men tviler på att vi får vi mer en 1.5 kroner for 2018 i utbytte :-):-)

Mvh Pilkasteren :-):-):-)

Hektar:

4 kroner har blitt omtalt av mange (meglerhus og diverse fora) som et omtrentlig planlagt utbytte for 2018, helt til dette ble lagt på is. Når det gjelder dine tanker om utbytte, er jeg 100% enig. Behold pengene i selskapet, og bruk det til vekst, og gjerne til en krigskasse om noe skulle dukke opp. Men det er et faktum at utbytter tiltrekker seg endel (ofte langsiktige) investorer, og jo fler som vil kjøpe NOFI, jo mer vil prisen stige, og salgsviljen til mange nåværende aksjonærer vil også minke, som fører til ytterligere stigning. Så for kursen vil en uttalelse om utbytter være positivt. Se bare hva som skjedde med kursen med en gang når de sa at det ikke ble noe utbytte i 2018.


Pilkasteren:

Om anslaget mitt er optimistisk? Ja, det er godt mulig.

Er anslaget mitt urealistisk? Absolutt ikke.

Regnestykket er ganske enkelt, siden BN tidligere har uttalt at 50% av overskuddet skal utbetales i utbytte, men at man i begynnelsen vil ligge litt lavere, med ca 40%. I 2017 hadde BN et resultat etter skatt på 1599 millioner. Resultatene etter skatt har de siste årene økt med CA (med store bokstaver) 60% fra år til år. Denne ekstreme resultatveksten kan selvfølgelig ikke fortsette i all evighet, og vil avta etterhvert (hvis man ikke bruker overskuddet til å ekspandere til markeder som får de markedene de er inne i nå til å fremstå som latterlige små).

Hvis vi antar at veksten fra 2017 til 2018 synker til 50%, vil vi få et overskudd på ca 2,4 milliarder. 40% av dette blir 960 millioner, som skal fordeles på ca 186 millioner aksjer (nøyaktig antall 186.751.856). Det ville gitt et utbytte for 2018 på 5,1 kr pr aksje. Men her var det snakk om å betale fra og med Q2, så da får man ca 4 kr pr aksje.

Skulle resultatveksten synke til 45% fra 2018 til 2019, blir resultatet ca 3,5 milliarder. 40% av dette blir ca 1400 millioner, som fordeles på 186 millioner aksjer. Dette gir ca 7,5 kr pr aksje i utbytte. Legg til de 4 kronene som ikke kom i 2018, så får man 11,5 kr i utbytte.