WRL - Svak kurs/utvikling -spørsmålene ledelsen bør få 8.8.


WRLs kurs og kursutvikling er svak. Svak relativt til:
- underliggende verdier (NPV) ledelsen viser til,
- utviklingen med økt produksjon og fortsatt betalinger og
- relativt til andre sammenlignbare selskaper.

Hvorfor går ikke kursen, og hva kan gjøres?

1. WRL should initiate a buy back of own shares at 10 % of quarterly profits, while shareprice by large undervalues its assets. The rest, 90 % could be reinvested.
When shareprice reflects WRLs assets, a yearly dividend should be given.

Begrunnelse
WRL bør snarest starte tilbakekjøp av aksjer. Så lenge kursen er lav relativt til NPV vil det være en god investering. Det vil sørge for at dem med lavest oppfattet verdi og som er villig til å selge til lavest pris i WRL får solgt sine aksjer, og få vet hvor mange aksjer som må kjøpes før kursen nærmer seg de underliggende verdier. Det behøver ikke å være så mange. Det vil også snu sentimentet. Og det vil gi små aksjonærer en mulighet til å selge ut (før en mulig delisting). At selskapet bruker 10 % av profitten på dette, skulle bare mangle. De har da 90 % å bygge selskap med.

Når kursen nærmer seg NAV, bør det gis utbytte. Det vil tiltrekke seg aksjonærer som søker utbytte. Det tar også pengene av bordet, og reduserer muligheten for at ledelsen sløser dem bort.

2. WRL should not delist from Oslo Børs, before share price reflects value. And benefits should outweigh costs, in numbers.

Begrunnelse.
Det er få eller små fordeler for aksjonærer i Norge at WRL delistes. Det koster mer å handle i Storbritannia. Det oppstår en ekstra valutarisiko. Det er skattemessige grunner, en kan trolig ikke ha aksjen på aksjesparekonto. WRL ble notert på Oslo Børs. Da bør også selskapet levere før det delistes. Det bør også være slik at ledelsen klarer å synliggjøre tall som tilsier at nytten er større enn kostnadene ved å deliste. Det holder ikke med ord. Kostnadene ved å være listet på Oslo Børs er ikke store, og veldig små relativt til andre kostnader. Som GDA. Det kan også ha stor verdi for selskapet å raskt kunne hente penger i flere markeder, Storbritannia og via Oslo Børs. At selskapet er underlagt visse krav til rapportering m.m. på Oslo Børs er bare en fordel. Noe skal tross alt ledelsen drive med.


3. Until shareprice reflects its value, no dillutive growth should be undertaken to have a second leg (Tembo, is not a leg, right now just a cost)

Begrunnelse
Ledelsen prater om et tredje bein å stå på. De snakker selvfølgelig ikke om hvordan det skal finansieres. For å kjøpe noe, må selskapet hente penger, og da vannes vi ut. For å fusjonere så må man bytte aksjer, og jeg kan ikke forestille meg at WRL klarer å kjøpe noe så billig som selskapets egne aksjer er. Oppkjøp og fusjon vil derfor fort vanne ut WRLs egne eiere.

4. Why are WRL so undervalued? And how will the company remedy it?

Begrunnelse
Selskapet er lavt verdsatt. Så langt har ledelsen ikke levert noe som har gitt en bedring. Pratet om delisting, et tredje ben etc. har virket motsatt. Aksjonærfiendtlig.

5. When will WRL provide relevant information on Tembo?

Begrunnelse
Så langt har det bare blitt prat. Det er forunderlig at mens det meste har bedret seg: oljepris, økt aktivitet i området rundt så har det ikke blitt noe farm-out. Heller ikke noe farm-out som kunne vært betinget på sikkerhetssituasjonen.

6. What is done to reduce costs to a minimum?

Begrunnelse
Lite er gjort. Ny sjef. Sikkert nye dyre kontorer i London etc.

6. When will management, CEO, CFO e.g. buy undervalued shares?

Begrunnelse
Ledelsen kjøper ikke aksjer, selv om de mener at selskapet er lavt verdsatt. Enda verre, de som slutter selger.

7. Will the board welcome a new member to the board. One from the Norwegian shareholder base?

Begrunnelse
Styret trenger noen som kan fremme aksjonærinteresser og -verdier. Det er altfor åpenbart og tydelig.
Redigert 07.08.2018 kl 16:38 Du må logge inn for å svare
Outsider
11.08.2018 kl 11:57 3201

Svar til Virgule; Netto rentebærende gjeld (NIBD) er vel nå ca 8mill USD. - jeg har ikke EBITDA (den får vi straks i Halvårsrapporten). Jeg er ganske sikker på at vi i løpet av inneværende år har en NIBD/EBITDA langt under 1. - og det er ikke akkurat å ha "masse gjeld" - det er meget lav gjeldsgrad for et selskap med "lange" asset som WRL har. Gjelden er ingen hindring for utbytte eller tilbakekjøp av aksjer - da skulle det blitt lite utbytte/tilbakekjøp av aksjer fra børsnoterte selskaper verden over...
Redigert 11.08.2018 kl 12:00 Du må logge inn for å svare
bokaj70
11.08.2018 kl 17:23 3083

Selvfølgeligt starter WRL ikke aktietilbagekøbsprogram nu. Det ville da være vanvittigt at bruge penge på det i stedet for at styrke balancen og selskabets økonomi.

Der er næppe andre en få desperate kortsigtede aktionærer som har interesse i det
Mdg1
17.08.2018 kl 13:57 2752

WRL selges fortsatt med stor rabatt i Olso. 2,85 i london. 2.7 i Olso. Volum 100k i London, 90k i Olso. Sikkert like greit med delisting

Det skrives mye rart her.

TILBAKEKJØP
Det viktigste først. Dette med tilbakekjøp.
Noen hevder at selskapet ikke har midler til dette og ikke bør gjøre dette, men heller styrke balansen.
Samtidig klarer noen å mene at WRL må få et bein til å stå på.
- Er det noen som tror at WRL får et slikt bein til å stå på gratis? Hvor skal selskapet få kapital til det, om de ikke har råd til å bruke 10 % av kvartalsvis overskudd på tilbakekjøp?

- Selvfølgelig har WRL råd til å kjøpe aksjer for 10 % av overskuddet. De fleste selskaper har gjeld, og WRLs er ikke særlig stor. Har de ikke overskudd, blir det heller ikke tilbakekjøp. Legg til at 90 % av overskuddet kan brukes på annet som å betale ned gjeld, investere og så videre.

- Tilbakekjøp vil føre til at dem av eierne som mener WRL er verdt minst, selger. Etterhvert vil aksjonærene som sitter igjen ha mer for å selge aksjene sine og kursen vil gå opp.

- Så lenge WRL betaler en lav pris for aksjene vil det være en god investering. Stiger kursen, noe den vil gjøre om ikke andre forhold senker verdien av selskapet, så vil selskapet bli mer realt verdsatt og tilbakekjøpte aksjer kan brukes ved en fusjon eller lignende for å få et bein til. Skal WRL gjøre en emisjon for å kjøpe et nytt bein, så bør uansett kursen opp mye først. Ellers så vanner en ut dagens verdier og eiere.

LEDELSENS MANGLENDE KJØP AV AKSJER
Enda har ikke ledelsen klart å kjøpe en eneste aksje. En kan si hva en vil, men at ledelsen ikke vil kjøpe aksjer, mener selskapet er grovt underpriset (relativt til NAV-anslagene de kommer med) og samtidig skal ut å kjøpe et bein ekstra til selskapet er grovt foruroligende. De får satse noe av sine egne kr. ikke bare andres.

DELISTING
Til sist. Jeg har enda ikke sett et eneste tall for hvor mye WRL vil spare på å deliste helt fra Oslo Børs, og eventuelt relativt til en notering på Axess, Merkur eller Unotert lista. Er dette noe de bare gjør for å kvitte seg med norske småaksjonærer mens prisen er nær bunn og verdiene må komme fram? Så langt har selskapet hentet masse kapital gjennom notering på Oslo Børs, og er dette takken? Er det også like lett å hente penger gjennom noteringen i London, som i Oslo?
Redigert 20.08.2018 kl 17:07 Du må logge inn for å svare
davan
20.08.2018 kl 19:23 2465

Må vel til slutt ta et sviende tap her. var jo lenge over 4, men nå ser det ut til at det er et håpløst mål.
kveithau
20.08.2018 kl 22:40 2341

Gjør det Davan,så slipper vi sutringen din her inne!!
joergen
20.08.2018 kl 23:41 2276

Håper ingen tror på vrøvlet til PaleRider
Oslo har knapt stilt opp med en krone siden 2011 emisjonen. Dengang ble tatt noen prosent gjennom tegningsretter.

Svaret på hva man mener med om Oslo har stilt opp med penger eller ikke, ligger vel mitt i mellom. Det er ikke alles rett å få bidra i emisjoner. Enten er inngangen veldig høy eller så er den rettet. OSE har mange små aksjonærer og de er ikke så lett å kontakte enkeltvis. Som regel så får de store som stiller i emisjoner en god premie for insatsen, mens de små får betale gjennom lavere aksjekurs. Så vrøvl kan defineres utfra perspektiv og er ikke særlig objektivt sant. Jeg syns tilbakekjøp er en god investering for WRL. Hvis ikke de mener det de sier at aksjen er underpriset så er det vanskelig å finne en sikrere investering. Og skal et 3e ben bestå i å kjøpe seg inn i et nytt marked så koster det penger, mer penger enn hva WRL har per i dag. Hvis de skal slå seg sammen med andre selskap så skal begge parter ha noe for det.
joergen
21.08.2018 kl 09:22 2053

Jeg kan ikke huske at småaksjonærer har bidratt i noen særlig grad i emisjoner - uansett selskap. Problemet i Wentworth er at, til tross for åresvis med fremstøt, så har ingen større norske aktører har vist interesse. Etterhvert ble det meningsløst å komme til Oslo og prate til de samme 3-4 norske småaksjonærene (utenom på The Thief for et år siden).

Hva har WRL bidratt til småaksjonærene da?
alph
21.08.2018 kl 09:35 2015

Gått fra stranded gas til produksjon på rundt 90 mmscf/d..?

Det gjelder vel også som bidrag til det tanzaniske befolkning og sin egen lommebok.
Jeg vet ikke hvis man skal tilregne grunnen til velvilje fra enten stor aksjonær eller retailers hvis Wrl ønsker vedvare på OSE eller flytte. Jeg tror ikke bedrifter bestandig uttaler den egentlige begrunnelsen for handling. Jeg, er i hvertfall ikke overbevist om hvorfor de sier seg ønsket vekk fra OSE.

du skriver mye rart, Pale Rider.
Jeg skjønner ikke helt ditt engasjement til å rakke ned på WRL. Jeg har selv vært i din situasjon og både på en måte baisset bl. a. WRL, Apcl og Element. Man kan ha forskjellige motiv, men jeg mente og argumenterte for at disse selskapene var for høyt priset, og kursen var alt for høy. WRL f. eks. var nesten 4, det samme var APCL og Element var på vei til 5 og opp til 6 . På disse nivåene skjedde daglig hausing i stor stil, og jeg mente det var noen som burde komme med motargumenter.

Fortsatt mener jeg man bør komme med motargumenter, dersom resultatene er høyst usikre og fremtidsutsiktene er tvilsomme og noen konstant og uopphørlig hausser og lover gull og grønne skoger dels basert på løgner og og dels basert på ønsketenking. Men jeg mener at selv om WRL kursen ikke er mye å skyte av, er det ingen lenger som lokker med kortsiktig kjempegevinst. Så jeg skjønner ikke helt ditt engasjement.
Du snakker igjen om tilbakekjøp av aksjer. Jeg mener det er en dårlig ide og det har jeg skrevet før. For det første tror jeg må et selskap må ha fullmakt fra generalforsamlingen til å kjøpe egne aksjer. Dessuten er det til enhver tid i en kinkig situasjon fordi selskapet sitter med inside info. Og sist men ikke minst dersom det ikke kommer en snarlig emisjon, og et selskap har ekspansjons planer, så har selskapet bundet opp likvid kapital - i aktiva de egentlig ikke kan selge - uten at det går ut over kursen. Jeg vet at noen selskap har kjøpt egne aksjer forut for en emisjon, men jeg synes det er dårlig politikk, og forventer at proffe selskap, satser midler på å få best mulig resultat på driften. Jeg mener å kjøpe egne aksjer er egentlig kortsiktig politikk og det er bedre å nedbetale dyr gjeld- et handlig som skaper større lånemuligheter ved fremtidig ekspansjon.

Nå er situasjonen slik at tidligere ledelsen i WRL har mange aksjer. Timing på kjøp fra Jersing får være hans ansvar og valg. Hvor mye det koster av ekstra arbeidstid for en liten organisasjon og hvilke kostnader som påløper, vet jeg ikke, men tipper total kostnaden kan dreie seg om en mill.

WRL tjener godt med penger. Det er fremgang på alle fronter, til og med i Tembo hvor hæren får fremgang med å bekjempe opprørsstyrker som har terrorisert området. http://clubofmozambique.com/news/mozambique-captured-rebel-leader-in-gas-rich-north-sources-say/


Jeg forsøkte å vedde med Jim Johnny og evige negative Kenguru om en flaske champis om kursen pr 31.12. 2018, men ingen turte ta veddemålet. - Jeg vedder på at kursen på WRL er over kr 4 ved årsiftet, tør DU Pale Rider vedde i mot?
Redigert 21.08.2018 kl 09:50 Du må logge inn for å svare
abroker
21.08.2018 kl 10:03 1948

Ledelsen bryr seg visst katta midt på ryggen ser det ut til?

æsj

WRL har hentet penger, mange ganger. Forløperen har hentet enda mer penger. Også ved børsnoteringen i Oslo.
Det er rart at mange selskaper noterer i Oslo og henter kr. her i stedet for i London.
Det å beholde notering i Oslo gir også mulighet til å hente penger her, senere. Det har en verdi og bør veies opp mot kostnadene ved å være notert i Oslo.

Selskapet har ikke fremlagt et eneste tall på nytten relativt til kostnadene ved å avnotere i Oslo, eventuelt fra Axxess, Merkur eller OTC.
Er det sånn de vurderer andre ting også? Ren synsing?

Kanskje dette handler om at ledelsen ikke "orker" å ta seg bryet med rapportering etc. ved kvartalsrapportene og enda verre ved en eventuell emisjon???

Jeg har kommet med forsøk på begrunnede konstruktive forslag som kan bidra til at aksjekursen kan nærmere seg de underliggende verdier. Gjennomføring av forslagene tror jeg ville gitt oss avkastning på investeringene, siden verdiene WRL sitter på er langt høyere enn markedsverdien.

Ledelsen har levert det motsatte. Prat om delisting, kjøp av et bein til og videre prat prat og atter prat om Tembo har økt risiko og redusert kursen.

Etter mange, svært mange, år har dette selskapet ikke levert avkastning. Kun en rekke med emisjoner og negative overraskelser.

Nå når verdiene bør komme fram, så vil ledelsen ta risiko og kjøpe et bein til. Det gir risiko. Mest sannsynlig vil selskapet vanne ut aksjonærenes verdier siden de nok vil kjøpe noe til høyere pris enn hva selskapets verdier i dag er verdsatt til. WRL er lavt verdsatt. Børser etc. er høyt verdsatt.

Små tilbakekjøp for en liten del av profitten ville vært en god investering siden WRL er så lavt priset i markedet relativt til verdiene, og hevet kursen. Risiko hadde vært liten og kunne tilpasses daglig til situasjonen. Et oppkjøp eller fusjon er noe helt annet.

Selskapet vil deliste fra Oslo, uten å ha fremlagt noe som tilsier at nytten ved det er høyere enn kostnadene. De har tilsynelatende ikke en gang klart å vurdere å flytte WRL til Axxess, Merkur eller OTC. Ekstremt svakt.

Styret kan foreslå fullmakt til å kjøpe tilbake aksjer når de kaller inn til ekstraordinær generalforsamling for å deliste. Det koster dem 0. De aller fleste selskaper har en slik fullmakt, og en kan bare lure på hvorfor WRL ikke skal ha en slik mulighet.

Det er mange muligheter til å kjøpe tilbake aksjer. Særlig i et selskap som WRL. Informerer de om produksjon og betaling månedlig, så er det vel ingenting annet som skjer eller som er kurssensitivt. De kan derfor handle i etterkant av slike meldinger, som også vil redusere usikkerheten i markedet.

Jeg har ikke tatt til orde for at selskapet skal kjøpe opp kursen før en emisjon. Selskapet bør unngå emisjon. Et unntak er kun om de finner noe som er langt billigere enn WRL selv, og at de får billig funding. De klarer nok ingen av delene. Tilbakekjøpte aksjer kan også brukes ved en eventuell fusjon.

Jeg har ikke behov for å vedde, eller å heie på aksjer. Investeringen er veddemål nok. At en skal være en heiagjeng for ledelsen her på dette forumet, ser jeg ingen grunn til. De har levert fint lite annet enn regninger. Ser en på administrasjonskostnadene relativt til inntjening, så er det helt borti natta. Penger øses ut på administrasjon, flyttinger, listinger, delistinger, emisjoner, leting etter flere bein etc.

God sommer, snart høst!
icebear
22.08.2018 kl 16:57 1638

Mye å lese men det jeg merket meg at de nå legger til rette/juridiske for å kunne kjøpe tilbake aksjer og betale utbytte. Disse fullmaktene har de åpenbart ikke hatt før.
Corporations may redeem their redeemable shares and purchase their shares for cancellation (subject to solvency
and liquidity tests.
Directors alone may declare dividends (subject to certain solvency requirements)

(Med forbehold om det er noe jeg ikke skjønner)
Redigert 22.08.2018 kl 16:58 Du må logge inn for å svare
icebear
22.08.2018 kl 17:07 1609

Grunner til delisting.
The primary reasons for the proposed redomicile and Delisting, include the need for:
-increased management efficiencies and reduction in corporate complexity;
-reduction in certain operational, regulatory burdens and overhead / compliance costs;
-improved access to our Institutional investors;
-closer proximity and to be in a similar time zone to the Company’s asset base;
-direct access to the London M&A market;
-benefitting from the presence of established E&P sector research coverage in London; and
-create a simpler transactional platform for growth initiatives
icebear
22.08.2018 kl 17:12 1595

Fra side 141 står det mer om det praktiske på norsk.

Enda flere i styret gir økte kostnader, som reduserer lønnsomheten. De skal nok ha sine opsjoner, de også. Nå, til lav kurs.

Enda flere i styret som sikkert har lyst å "bygge selskap" og kjøpe flere bein.

En fra administrasjonen inn i styret, Roe, er det god corporate governance?

Ikke et tall om nytte og kostnader ved delisting. Bare ord.

Jeg kan ikke lese at WRL foreslår tilbakekjøpsfullmakt nå. Det burde de ha gjort.
Redigert 22.08.2018 kl 17:14 Du må logge inn for å svare
icebear
22.08.2018 kl 17:46 1523

Noen har troen
Wentworth Resources Limited has received the attached notification of major interest in shares from Sustainable Capital Ltd.

Sustainable Capital Ltd. har økt fra 14,134,408 pr 1 august til 15,061,171 nå.
Redigert 22.08.2018 kl 17:53 Du må logge inn for å svare
CaFu
22.08.2018 kl 17:52 17

Innlegget er slettet
CaFu
22.08.2018 kl 17:53 5

Innlegget er slettet