MHG - I All Time High!

ynot
MHG 01.08.2018 kl 14:53 16506

MHG er i All Time High nå!

Det har vært en fantastisk reise de siste 5 årene!

RT: 180,85 +1,40%
SCK
07.11.2018 kl 11:21 3295

Du advarte mot GSF, ja?
Er det den som er opp drøyt 4 % i skrivende stund?
SCK
07.11.2018 kl 11:22 1

Innlegget er slettet av SCK
Headline
07.11.2018 kl 14:57 3230

Her er det mangel på is i magen, "små"investorer frykter det skal konverteres til flere aksjer og senker mhg idag. Trist å se denne frykten, hva om det ikke konverteres til aksjer...penger tapt. Fallet i dag dekker mer enn godt inn ex antall nye aksjer. Mest sannsynlig blir det ingenting av en slik konvertering
Redigert 07.11.2018 kl 14:58 Du må logge inn for å svare

En må være fryktelig dum obligasjonseier hvis en ikke konventerer lån til aksjer.
Her blir det nok 100% oppslutning, og MHG trykker nye aksjer.
MHG har benyttet denne fremgangsmåten lenge, og det kommer de til å fortsette med.
Regn med at også kommende lån til innfrielse blir konventert til aksjer.


Oslo (TDN Direkt): Marine Harvest har varslet Nordic Trustee om at selskapet utøver sin rett til innløsning av et femårig konvertibelt obligasjonslån til pålydende pluss påløpte renter.

Låneavtalen gir obligasjonseierne en periode inntil 15. november til å konvertere deres obligasjoner til aksjer. Utestående lån er 212 millioner euro og eksisterende konverteringskurs er 13,2321 euro pr aksje.

Hvis obligasjonseierne beslutter å konvertere alle gjenstående obligasjoner til aksjer, vil Marine Harvest utstede om lag 16 millioner nye aksjer, opplyses det i meldingen fra Marine Harvest onsdag.

HB, finans@tdn.no

MHG:UTSETTER BESLUTNING OM NY FABRIKK PÅ HITRA IGJEN -INTRAFISH
Oslo (TDN Direkt): Marine Harvest vil ikke ta beslutning om bygging av ny fabrikk på Hitra før i 2019, melder Intrafish tirsdag.

-Endelig avgjørelse om bygging av ny fabrikk utsettes til 2019. Bakgrunnen for møtet med Hitra kommune er at vi må forlenge avtalen om tomten, hvor det opprinnelig var krav til byggestart 15. november, sier kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Marine Harvest til bransjeavisen.

TDN Direkt finans@tdn.no

Det er vel neppe konverteringene som er et problem her. Det samme skjedde både i oktober og september uten særlig balluba med aksjekursen, selv om antallet aksjer samlet var noe mindre enn disse 16 mill. Det er vel heller usikkerheten vedr lisensen i Chile antar jeg
milk
07.11.2018 kl 17:52 3092

4% ??? De tok avskriving på de aktuelle anleggene med påfølgende kursras.... Stay away. Mitt tips foreløbig. Nå er dette en tråd om MHG,så lag en ny tråd om GSF hvis det er av interesse å få innspill på selskapet :-)

Nå er jeg i tvivl om dato for utbytte.

Correction of expected payment date for the NOK 2.60 dividend per share announcement made earlier today. The expected payment date is 19 November 2018 for the Marine Harvest shares listed on the Oslo Stock Exchange.

http://marineharvest.com/about/news-and-media/news_new2/correction-payment-date-of-the-quarterly-dividend/

Nordnet skriver d. 8 nov.

-Dëë-
08.11.2018 kl 02:11 2942

26 november kommer penga.
ynot
08.11.2018 kl 03:02 2929

Her var det mye rart!

De viktigste datoene ifm utbytte:
Ex date: 09.11.18
Payment date: 19.11.18

Slutttkurs: 197,650 -3,30%
Headline
08.11.2018 kl 08:41 2868

theblueone
"uten særlig balluba", da bør det vel bli en liten rekyl i dag da..:-)

Headline
Det burde jo det da, men fortsatt lurer problemene i Chile som, meg bekjent ikke er kommentert av MHG, og det er vel bare en knapp uke igjen av fristen fra myndighetenes side. Må nok en "Mr Fix & Trix" til for å bidra, som vanlig i Sør Amerika, kfr Hydro og Brasil....!!
Headline
08.11.2018 kl 08:57 2852

Uff, ikke nevn Hydro/Brasil..der fikk jeg blø, blir vel på'n igjen i dag med fall etter siste nyhet. Glad jeg er ute.
Headline
08.11.2018 kl 08:57 2852

Uff, ikke nevn Hydro/Brasil..der fikk jeg blø, blir vel på'n igjen i dag med fall etter siste nyhet. Glad jeg er ute.

Du burde ikke ha solgt deg ut av Nhy nå. Den siste nyheten gjelder bare et trinn i en rettsprosess og har ingen betydning for avgjørelsen som kommer senere. Alt tyder på at Hydro vil få oppta full produksjon i nær fremtid, og da vil man nok se en annen aksjekurs.

Innlegget er slettet av -Dëë-
ynot
09.11.2018 kl 17:35 2577

Imponerende i dag.
Gikk ex utbytte på NOK 2,60 og i tillegg steg NOK 3,60 i dag.
Dvs at MHG i realiteten hadde en oppgang på 3,10% i dag!
Pent!
Fin aksje å sitte med dette!

Sluttkurs: 203,500 +3,600 +1,80%


Innlegget er slettet av Headline

Som ventet:
MHG:OBL.EIERE SOM REPRESENTERER EUR 211,2M VIL KONVERTERE TIL AKSJER
Oslo (TDN Direkt): Marine Harvest viser til meldingen 7. november om at selskapet utøver sin rett til innløsning av et femårig konvertibelt obligasjonslån til pålydende pluss påløpte renter. Obligasjonseiere som representerer pålydende 211,2 millioner euro i Marine Harvests konvertible obligasjonslån på 340 millioner euro har besluttet å konvertere sine obligasjoner til aksjer i selskapet.

Konverteringskursen er 13,0630 pr aksje og Marine Harvest vil således utstede rundt 16,2 millioner nye aksjer. De nye aksjene vil bli utstedt rundt 22. november 2018.

HB, finans@tdn.no
Headline
19.11.2018 kl 08:13 1963

Kommer utbytte idag?

LAKS:AVKLARINGER OM UTVIKLINGSTILLATELSER FOR MHG OG LSG
Oslo (TDN Direkt): Fiskeridirektoratet avslår delvis søknaden fra Lerøy Seafood om maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 7.020 tonn for konseptet "Pipefarm", men går videre med behandling av søknaden oppad begrenset til 900 tonn MTB. Marine Harvest har fått beskjed om at spørsmålet om å endre material for "Egget" krever ny søknad.

Det går frem av brev fra Fiskeridirektoratet publisert fredag ettermiddag.

Lerøy søkte om ni utviklingstillatelser, tilsvarende 7.020 tonn, til Pipefarm. Etter første behandling innstilte direktoratet på at selskapet skulle få 450 tonn MTB til å utvikle konseptet, noe selskapet valgte å klage på. Direktoratet går nå videre med behandling av søknad oppad begrenset til 900 tonn MTB.

Marine Harvest henvendte seg til direktoratet i august i år og skrev at det er nødvendig å bygge selve skallstrukturen til Egget i stål i stedet for det materialet som er framhevet i søknaden ("sandwich FRC").

Ettersom materialvalget vil ha så store konsekvenser for økonomien i prosjektet finner Fiskeridirektoratet at dersom direktoratet skulle akseptere en endring av hvilket materiale Egget skal bygges i, ville det være nødvendig med en ny vurdering av om vilkåret om betydelige investeringer er oppfylt.

Den midlertidige ordningen med utviklingstillatelser opphørte imidlertid 17. november 2017, og fristen for nye søknader er etter dette gått ut.

"Fiskeridirektoratet har etter vurderingene foretatt over ikke anledning til å endre tilsagnet av 1. mars 2017 når det gjelder materialvalg for utvikling av konseptet Egget", går det frem av brevet.

For øvrig har Fiskeridirektoratet fattet vedtak om å avslå søknaden fra Qed AS om tolv utviklingstillatelser til konseptet "Flytende RAS anlegg for fiskeoppdrett i Fjord", og mener det ikke er godtgjort at det omsøkte konseptet kan realiseres som beskrevet, og at konseptet derfor ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon».

I tillegg har direktoratet avslått søknaden om åtte av de 16 omsøkte tillatelsene fra MariCulture om 16 utviklingstillatelser til konseptet "Smart Fishfarm", men vil gå videre med behandling av søknaden oppad begrenset til åtte tillatelser.

HB, finans@tdn.no

Fantastisk at det er gammelt nytt for deg, Headline. Kan du vise til en eldre kilde om emnet, eller får du info direkte fra Vår Herre? ;)

I Hordaland er det mye smålaks som nå slaktes ut, og setter et ekstra press på marked og priser.
Bare i Austevoll er det 3 anlegg med sykdiom, og et av anleggene har slaktet ut minst 1 mill laks, fortrinnsvis 2-kilos.
Kan bli manko på både mellomstor og stor fisk utover vinteren, våren, og langt ut i 2019 / 2020 hvis dette fortsetter.
milk
20.11.2018 kl 17:40 1781

Yepps! Kan bli småpent mot påska 2019 ;-) Måtte plukke litt i dag :-)
milk
25.11.2018 kl 20:14 1604

MHG begynner å få voksesmerter. Nå er det flere prosjekter som settes på vent. Ikke bra for kursutviklingen. Utbytte vil de dog opprettholde så jeg ser ingen grunn til å selge. Tenker vi sier hold og ser det an litt ;-)

Ekstraordinær generalforsamling i Marine Harvest ASA ble avholdt 4. desember. Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Med virkning fra 1. januar 2019 skal selskapets navn endres til Mowi ASA, og vedtektene §1 skal endres til å lyde som følger:

'Selskapets navn er Mowi ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.'"
-Dëë-
05.12.2018 kl 10:21 1348

Høres ut som navnet på en pokemon.

MHG går på et smell i dag.

Lakseprisen stiger sammenlignet med forrige uke.

Så hva er problemet.

Artikkel av: Martine Holøien
5. desember 2018


Eksportprisen på fersk eller kjølt oppdrettslaks var i snitt 55,76 kroner per kilo i uke 48 2018. Det var opp 3,6 prosent fra uken før, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sammenlignet med samme uke i fjor var det en oppgang på 14,6 prosent. .............

https://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2018/12/Slik-gaar-det-med-lakseprisen
-Dëë-
05.12.2018 kl 13:54 1285

Kan ikke være annet enn en kjøpsmulighet. Ned nesten 3% pga av navnebytte? 🤭

Alfred Berg Kapitalforvaltning.

Spår lakseprisrally
På kjøpssiden er eksponeringen økt i Schibsted B, Sparebank 1 SR-Bank, Marine Harvest og NRC Group.

Øyner dere et julerally i laks?

- Vi har økt i Marine Harvest av mer defensive årsaker i det turbulente aksjemarkedet som har vært i det siste. Lakseprisene holder seg på gode nivåer, men det blir nok ikke noe stramhet i markedet før utpå vinteren. Foreløpig er produksjonstallene gode og julemarkedet vel forsynt. Når vanntemperaturen virkelig faller om et par måneder, vil slaktingen gå ned. Da blir det nok en kraftig prisoppgang, sier Eriksrød videre til Hegnar.no.

https://www.hegnar.no/Nyheter/Personlig-oekonomi/2018/12/Alfred-Berg-frykter-for-Bank-Norwegian
SCK
20.12.2018 kl 13:33 704

Dagen i dag kan da umulig være en dårlig dag å handle MHG med en nedgang på ca 2.40?
Da er handel i boks og går det skeis skylder jeg på Giskeødegård.
:))

Oslo (TDN Direkt): Vaksineprodusenten Pharmaq opplyser at det ble solgt 38,230 millioner vaksiner til laks og ørret i Norge i november, sammenlignet med 35,845 millioner samme måned året før.

Det fremgår av selskapets månedsstatistikk torsdag.

Det ble solgt 34,915 millioner laksevaksiner (32,960), 3,315 ørretvaksiner (2,885), og 14,550 millioner PD-vaksiner (7,400).

Tallene for vaksineomsetning er totaltall som inkluderer alle leverandører, ikke bare Pharmaq.