Utsikter for 5 farmaaksjer - andre halvår 2018


BGBIO:
Aksjen er fremdeles opp 55% siste 12 mnd, men bak disse sterke 12 mnd-tallene ligger også at aksjen har korrigert mye ned fra årets topp på 54,80 etter den rå stigningen fra 22. Jevnt over lav omsetning i første halvår, klar indikasjon på ventefase så langt. Aksjen ser imidlertid ut til å ha bunnet ut på 32-tallet og snudd oppover. Sentrale kursdrivere i andre halvår vil være meldinger om faktiske resultater så vel som vellykket framdrift fra 5 parallelle prosjekter. Kursmål ved årsslutt: 58-62. Altså sterkt kjøp, middels risiko.

NANO:
Aksjen har falt +/-20% både siste 6 og 12 mnd., men er ytterligere ned fra hovedemisjonen på 114 lengre tilbake. Aksjen preges av korte perioder med økt volum og volatile mønstre, med lengre grå/flate perioder i mellom (som nå). Aksjen må anses å være i en ventefase, der største usikkerhet (og også oppside) i andre halvår er om rekrutteringsprosessen for PARADIGME går greit. Signaler om slitasje på den omfattende rekrutteringen som skal skje i hørst kan sende aksjen ned mot 50, friksjonsfri rekruttering (som jeg har liten tro på) kan sende aksjen opp i 70-80.
Kursmål ved årslutt: 60 (forutsetter en viss slitasje på rekrutteringssiden). Altså hold. Relativt lav risiko for større fall under 50-55.

TRVX:
Aksjen har hatt et sørgelig år med nesten halvering fra høyeste kurs i 2018. 12. juli annonserte imidlertid Targovax og SOTIO at første pasient var dosert i Phase I/II kombinasjonsforsøk for ONCOS-102 med DCVAC. Litt parallelt med NANO blir det derfor en stund til signifikante medisinske data foreligger, mens spenningen er mest knyttet til om prosessen som sådan går greit. TRVX har trolig et større rekylpotensiale enn bl.a. NANO, og kan overraske utover høsten.
Kursmål ved årsslutt: 20. Altså sterkt kjøp, men høy risiko.

PCIB:
PCIB har vært en drømmeaksje siste 12 mnd (opp 133%) for dem som våget å satse i fjor sommer. Siste halve året har imidlertid kursen stått stille, og videre utvikling er beheftet med stor usikkerhet. Svært få meglerhus har levert noe troverdig på videre utvikling, og risikoen for en korreksjon tilbake etter det som kan tolkes som et prematurt oppgangsrally i vinter kan slå ut når som helst.
Kursmål: Vidåpent, utviklingen kan gå begge veier. Noen tror dette er aksjen som vil overraske mest positivt i andre halvår. Risikoen også uklar, men må anses høy (bl.a. om det ennå ikke er tatt ut fullt fall/bunning oppnådd fra siste rally). Jeg har analysert denne aksjen i flere år, vært inne både i lengre og kortere perioder, og det har alltid vært blytungt å "lese" kommende utvikling. Ønsker derfor heller ikke å gi noen tydelig salgs- eller kjøpsposisjon.

PHO:
Alle masochisters mor, som har vært promising siden yngre steinalder og aldri funnet rette målsnøret, inkludert noen kursendringer underveis :-)
Aksjen hadde imidlertid en langvarig håpefull periode (positiv hovedtrend) fra okt 2014 til høsten 2016, hvorpå aksjen begynte en tilsvarende negativ hovedtrend fra. ca. 50 til 22-tallet høsten 2017. Derpå en ny positiv hovedtrend fram til nå (opp nesten 50% siste året). Mange tålmodig lidende har derfor hatt en lykkelig periode lenge nå. Men også her kryper en sterk usikkerhet inn: Når snur det nedover igjen? Her kan jeg få mye tyn, fra dem som mener aksjen har sterke saker i loopen framover. Jeg klarer ikke å se det tydelig, men lar meg lett overbevise :-)
Kursmål: Jeg velger å ta den litt optimistke linjen her, og setter 48 ved årslutt. Risiko: Middels - historisk har aksjen alltid gitt anledning til å hoppe av i tide når det har båret utfor, og likedan henge seg på nye oppganger. Jeg kjenner folk som har jobbet hardt og lenge med denne aksjen, og nesten alltid har klart å bruke hovedtrendene til lønnsomme innganger og like fornuftige "tøm og røm" når nedganger har begynt. Anbefaling: Ikke kjøp denne aksjen før du vet at du kan nok børsteori.
Redigert 30.07.2018 kl 11:53 Du må logge inn for å svare
Korsar
13.08.2018 kl 10:34 3643

TRVX var en stund i pluss i dag, men nå er det bare BGBIO som går motstrøms siden også NANO, PCIB og PHO ligger i minus på en generelt negativ børsdag. Det kan imidlertid se ut som både oljepris og US futures er i litt bedring etter at Tyrkia-uroen har sendt verden i skeptisk retning.
Sånne dager er uansett en god indikator på markedets sentiment til prosjektrelaterte aksjer (som farma): Har markedet positiv tiltro til en aksje, kan den likevel gå motstrøms slike dager. Hvis tiltroen er sånn passe flat tenderer alle aksjer, også farma, til å omtrent følge det generelle markedssentiment. Som vi ser med flere farmaaksjer nå.
Korsar
15.08.2018 kl 10:18 3431

Interessante bevegelser i BGBIO i dag, men foreløpig på labert volum. Men det rykker litt i rockefoten nå :-)

Edit ca. kl 14:05: De tekniske signalene var reelle, nå er aksjen opp ca. 4,5%, som er enda mer teknisk interessant mht. det lengre sideveisoppholdet foran. Men fremdeles skal vi ha litt mer volum for å banke denne tendensen fastere.
Redigert 15.08.2018 kl 14:06 Du må logge inn for å svare
Korsar
17.08.2018 kl 10:14 3235

Fortsatt et interessant undertrykk i BGBIO, som nå er høyt på vinnerlisten. Men volumet er foreløpig spakt, så dette kan svinge litt utover dagen.
heilo888
17.08.2018 kl 10:25 3208

Litt positive tendenser kursmessig de siste dagene, men volumet er stabilt lavt.

Det vil bli sluppet en del resultater fram mot jul så fundamentale nyheter vil avgjøre kursutviklingen for BgBio utover høsten.
Korsar
17.08.2018 kl 10:57 3162

heilo888,
jeg kan til mitt store sjokk fastslå at vi kan være enige om noe :-)
heilo888
17.08.2018 kl 13:04 3087

Ja det var merkelig Korsar!

BgBio opp hele 5,64% så langt i dag.
Med gode nyheter utover høsten er det trolig at aksjen meget raskt komme opp til tidligere toppnivå i overkant av kr 50.
Det blir i så fall en meget pen %-vis fortjeneste på kort tid.
Korsar
17.08.2018 kl 13:16 3067

Jeg prioriterer min farmasatsing rundt BGBIO denne høsten, det har vel de fleste forstått.
Det er for mange åpenbare triggerpunkter utover til at her ikke skal skje noe.
På si' har jeg tatt noen (mer langsiktige) lodd i TRVX, da vi etter min vurdering var i bunn forleden. Foreløpig ser det greit ut, men TRVX skal ikke ha mange negative overraskelser nå. Unngår de det, bør oppturen komme etter hvert.
PHO har jeg både sittet i en god stund og samtidig dagtradet, men syns det snart begynner å butte mot, og har derfor tatt ut det meste av mine poster der.
PCIB har jeg også latt være i fred en stund, etter at det hele toppet ut og viste tegn til nytt fall.
NANO er jeg også passiv i nå, siden volumet er for lavt til nor særlig trading, og at lengre sitser ikke haster med.

Photocure seiler allerede godt opp i sin begynnende oppgangs-syklus som begynte første uken av Juni 2018.
Panis
27.08.2018 kl 20:04 2735

Ja, og det ser ut som om oppgangen fortsetter litt fremover... muligens frem til Q3 rapporteringen?
Korsar
29.08.2018 kl 16:13 2510

Jeg ser på de ulike farmatrådene at folk gjennomgående er altfor utålmodige rundt kursstigning for "sine" aksjer.
Herunder at man uten nødvendig faglig forståelse drømmer opp framskyndede prosesser man mener å "tolke" ut av meldinger og guidinger. Verst er dette i NANO, der dette for lengst er gått over i komikk, jfr. folk som Merlin som har spådd 3000-5000 i aksjekurs på tredje året nå. Som igjen har fått en rekke disipler til å fremstille denne komikken til å være "viktig forståelse av det fundamentale". Uten at verken herre eller disipler skjønner noe av de børstekniske faktorer som faktisk gjelder rundt sånt.
Jeg sier som jeg sa for flere måneder siden; NANO vil sirkle i området 50-65 lenge, og ende rundt 60 ved slutten av året. Så langt helt korrekt. Også mine kursanslag de siste 2 år har vært nokså korrekte hele veien, i all sin edruelighet. Men som hos NANO-hausserne (som kun ønsker å se vanvittige kursmål for sine øyne) betyr at jeg er en "kortsiktig amatør som ikke forstår det fundamentale". Det har nemlig de som bommer med minst 500% på kursen hvert år (Merlin med 5000%) forstått mye bedre :-)

Når dette er sagt; jeg håper denne tråden fortsatt kan brukes til en edruelig oppfølging rundt disse 5 spennende aksjene. De fortjener ikke å bli rotet rundt med av tullinger med mange tusen prosent feile spådommer år etter år.
Redigert 29.08.2018 kl 16:14 Du må logge inn for å svare

Det forventede kvantespranget i PHO har startet, og lar seg neppe stoppe med det første.
tixis
27.09.2018 kl 23:17 1934

NANO: Storeslem ikke før neste år?" Korsar NANO 30.12.2016 kl 15:57 4765

Hehe, jeg fikk alltid nabogutten til å grine når jeg på første nyttårsdag fortalte ham at han "dessverre ikke hadde fått julegaver i år".
Nå på lille nyttårsaften må vi snu på dette: Vi får (trolig) ikke storeslem før neste år. Vart du skræmt no? Hehe.

Skal vi dermed tippe hvordan aksjen vil gå neste år? Jeg drar en nyttårsfrekkas:

a) Påske: 145 (nye meldinger)
b) 1.juli: 139 (Pareto skaper ferieuro)
c) 1. okt.: 188 (etter shortskvis)
d) 31.12.17: 298 (melding om forventet konkret kommersialisering)


Bgbio:
kurs 30/7: 33,30
spådommen til Korsar v/årsslutt: 58-62
idag: 32,80
utvikling: -1,5 %
utvikling aksje må ha for å nå kursmål årsslutt: + 76-89%

Nano:
kurs 30/7: 63,95
spådommen til Korsar v/årsslutt: 60
idag: 63,30
utvikling: -1 %
utvikling aksje må ha for å nå kursmål årsslutt: - 5,5%

trvx:
kurs 30/7: 12,08
spådommen til Korsar v/årsslutt: 20
idag: 8,27
utvikling: -31,5 %
utvikling aksje må ha for å nå kursmål årsslutt: + 142%

pcib:
kurs 30/7: 49,39
spådommen til Korsar v/årsslutt: så ingen tydelig salgs- eller kjøpsposisjon (status quo?)
idag: 24,90
utvikling: - 49,5%
utvikling aksje må ha for å nå kursmål årsslutt: (for å nå status quo + 98,3 %)

Pho:
kurs 30/7: 36,00
spådommen til Korsar v/årsslutt: 48,00
idag: 51,30
utvikling: + 42,5 %
utvikling aksje må ha for å nå kursmål årsslutt: - 6,4%

Det er lov aa skifte mening. Limer derfor inn den du hadde om PHO den 10.08.2018:
"Photocure: 3Q vil gi ytterligere drivstoff til kursen med gode signaler fra US om økt salg der. Ibsen øker nok også salget noe der Frankrike muligens kommer med nye refusjonsordninger igjen, mens Norden holder seg. Triggere også i nye markeder og salg av Cervira mm.
Kurs ved nyttår: Kr. 100,- (he,he, litt subjektivt for det er her jeg har farmaaksjer)"

I mellomtiden har fleksi faatt full refusjon i USA, salget i USA, Europa og Norden har steget. Saa forutsetningene for aa naa dine 100 til aarsslutt er allerede fakta.

Jeg unner deg saa hjertens den millionen du skriver aa ha tjent paa PHO, men den bastante uttalelsen du kommer med i dag:- aldri mer PHO - har jeg vansker med aa forstaa logikken i. Med ditt vekstpotensial paa 150% til hundre konkluderer du som "brent barn skyr ilden".