Utsikter for 5 farmaaksjer - andre halvår 2018


BGBIO:
Aksjen er fremdeles opp 55% siste 12 mnd, men bak disse sterke 12 mnd-tallene ligger også at aksjen har korrigert mye ned fra årets topp på 54,80 etter den rå stigningen fra 22. Jevnt over lav omsetning i første halvår, klar indikasjon på ventefase så langt. Aksjen ser imidlertid ut til å ha bunnet ut på 32-tallet og snudd oppover. Sentrale kursdrivere i andre halvår vil være meldinger om faktiske resultater så vel som vellykket framdrift fra 5 parallelle prosjekter. Kursmål ved årsslutt: 58-62. Altså sterkt kjøp, middels risiko.

NANO:
Aksjen har falt +/-20% både siste 6 og 12 mnd., men er ytterligere ned fra hovedemisjonen på 114 lengre tilbake. Aksjen preges av korte perioder med økt volum og volatile mønstre, med lengre grå/flate perioder i mellom (som nå). Aksjen må anses å være i en ventefase, der største usikkerhet (og også oppside) i andre halvår er om rekrutteringsprosessen for PARADIGME går greit. Signaler om slitasje på den omfattende rekrutteringen som skal skje i hørst kan sende aksjen ned mot 50, friksjonsfri rekruttering (som jeg har liten tro på) kan sende aksjen opp i 70-80.
Kursmål ved årslutt: 60 (forutsetter en viss slitasje på rekrutteringssiden). Altså hold. Relativt lav risiko for større fall under 50-55.

TRVX:
Aksjen har hatt et sørgelig år med nesten halvering fra høyeste kurs i 2018. 12. juli annonserte imidlertid Targovax og SOTIO at første pasient var dosert i Phase I/II kombinasjonsforsøk for ONCOS-102 med DCVAC. Litt parallelt med NANO blir det derfor en stund til signifikante medisinske data foreligger, mens spenningen er mest knyttet til om prosessen som sådan går greit. TRVX har trolig et større rekylpotensiale enn bl.a. NANO, og kan overraske utover høsten.
Kursmål ved årsslutt: 20. Altså sterkt kjøp, men høy risiko.

PCIB:
PCIB har vært en drømmeaksje siste 12 mnd (opp 133%) for dem som våget å satse i fjor sommer. Siste halve året har imidlertid kursen stått stille, og videre utvikling er beheftet med stor usikkerhet. Svært få meglerhus har levert noe troverdig på videre utvikling, og risikoen for en korreksjon tilbake etter det som kan tolkes som et prematurt oppgangsrally i vinter kan slå ut når som helst.
Kursmål: Vidåpent, utviklingen kan gå begge veier. Noen tror dette er aksjen som vil overraske mest positivt i andre halvår. Risikoen også uklar, men må anses høy (bl.a. om det ennå ikke er tatt ut fullt fall/bunning oppnådd fra siste rally). Jeg har analysert denne aksjen i flere år, vært inne både i lengre og kortere perioder, og det har alltid vært blytungt å "lese" kommende utvikling. Ønsker derfor heller ikke å gi noen tydelig salgs- eller kjøpsposisjon.

PHO:
Alle masochisters mor, som har vært promising siden yngre steinalder og aldri funnet rette målsnøret, inkludert noen kursendringer underveis :-)
Aksjen hadde imidlertid en langvarig håpefull periode (positiv hovedtrend) fra okt 2014 til høsten 2016, hvorpå aksjen begynte en tilsvarende negativ hovedtrend fra. ca. 50 til 22-tallet høsten 2017. Derpå en ny positiv hovedtrend fram til nå (opp nesten 50% siste året). Mange tålmodig lidende har derfor hatt en lykkelig periode lenge nå. Men også her kryper en sterk usikkerhet inn: Når snur det nedover igjen? Her kan jeg få mye tyn, fra dem som mener aksjen har sterke saker i loopen framover. Jeg klarer ikke å se det tydelig, men lar meg lett overbevise :-)
Kursmål: Jeg velger å ta den litt optimistke linjen her, og setter 48 ved årslutt. Risiko: Middels - historisk har aksjen alltid gitt anledning til å hoppe av i tide når det har båret utfor, og likedan henge seg på nye oppganger. Jeg kjenner folk som har jobbet hardt og lenge med denne aksjen, og nesten alltid har klart å bruke hovedtrendene til lønnsomme innganger og like fornuftige "tøm og røm" når nedganger har begynt. Anbefaling: Ikke kjøp denne aksjen før du vet at du kan nok børsteori.
Redigert 30.07.2018 kl 11:53 Du må logge inn for å svare
Korsar
01.08.2018 kl 14:39 6124

Scoop,
der avslørte du dessverre igjen at du ikke skjønner noe av det som diskuteres rundt sannsynlighetsproblematikk her:
Det er selvsagt ikke "sjansen for å lykkes" vi snakker om, det er den statistiske risiko for å mislykkes som er interessant for en aksjonær:
Alle kan leve med en gevinst, men ikke mange tåler et stort tap (som altså søkes unngått ved hjelp av probate analyseteknikker og ikke virkelighetsforskyvende dårskap).
Og igjen: Selskapene som har feidet ut av Oslo Børs har ikke vært fase1 selskaper. Det har vært ferdigfinansierte selskaper som ikke har klart siste kneiken og dermed ikke får mer penger. Er dette virkelig så vanskelig å forstå?
Redigert 01.08.2018 kl 14:41 Du må logge inn for å svare

Du er veldig upresis Korsar. Størst risiko for å feile er frem til vellykket fase II. Lykkes man med fase II studiet, og det er godt designet, så er sannsynligheten for å lykkes med fase III veldig stor.

Skal man investere i biotek så er det klokeste å vente til fase II er avsluttet.
Korsar
01.08.2018 kl 14:53 6091

MM,
det finnes omtrent ikke historiske eksempler på farmaselskaper på OSE (eller internasjonalt) som har gått på børs for å finansiere et flagget løp og som så har måttet kaste inn håndkleet allerede i fase1. Dette er en finansteknisk selvfølgelighet. Er dette umulig å forstå altså?
Kræsjene har kommet enten langt ute i fase2, men mest i fase3 der man får beskjed om at man har feilet på ett eller flere av disse områdene:
- konkurrenter har et bedre produkt og man kan ikke bruke penger på å forfølge sitt eget (dårligere) produkt (jfr TRVX som måtte flagge det nylig; HELDIGVIS FLAGGET DE DETTE SÅ TIDLIG AT DE IKKE GIKK LØPET HELT UT OG SÅ FIKK NAKKESKUDDET)
- man får ikke endelig godkjenning pga. at man rammes av en eller flere av de medisintekniske svakheter som tilsier dette
- man kan havne i ødeleggende patentstrider som båndlegger inntekter til selskapet er konkurs
- osv.

HELE POENGET ER AT DET I SLUTTFASENE DET IKKE TÅLES FEIL AV DENNE TYPE. FOR DA FÅR MAN IKKE HENTE MER KAPITAL FORDI PROFFE/STORE INVESTORER GÅR PÅ TRYGGERE CASES I STEDET (INN I NYE TIDLIGFASE PROSJEKTER!)
Redigert 01.08.2018 kl 14:57 Du må logge inn for å svare

"Det er selvsagt ikke "sjansen for å lykkes" vi snakker om, det er den statistiske risiko for å mislykkes som er interessant"

Hva skal man si ? :-)
Hvis biotek er binært vil sjansen for å mislykkes være ((100%) - (sjansen for å lykkes))
Så hvis sjansen for å lykkes = 40% blir sjansen for å mislykkes 60%

:-)

Redigert 01.08.2018 kl 15:41 Du må logge inn for å svare
Korsar
01.08.2018 kl 15:46 6022

Scoop,
vi skjønner. Du bør få dette utgitt i en lærebok. Og bare du snakker om "sjansen for å mislykkes". Vi snakker der fortere om risiko for å mislykkes :-)

Kommentar unødvendig :-)
Redigert 01.08.2018 kl 15:49 Du må logge inn for å svare
liang
01.08.2018 kl 18:18 5929

Har det noe å si om fase3 studien er en vanlig fase3 med stort antall pasienter eller en pivotal fase 2 (erstatter fase3).
En ordinær fase 3 studie er jo ekstremt kostbar og skal liten tvil til eller usikkerhet før finansieringen stopper opp.
Bionor var jo et godt døme på matrialtretthets-brudd hos hardt prøvede aksjonærer.
Stikk i strid ble pengebruken akselerert på å få signifikante data som i seg selv ikke ville vært tilstrekkelige for å få en fase 3 studie i gang.

Så det å hevde at risikoenfor å feile er størst i fase 3 er vel situasjonsbestemt av hvilke regulatoriske valg som tas og hvor sterke resultater en har.
På den ene siden så har jo investorene lagt mye kapital i oppbyggingen av et produkt og si nei til videre finansiering skulle en da tro satt langt inne,da er jo alt tapt.
Men går det klart frem at usikkerhetene øker så settes nok bremsene på.

Så hva mener du korsar.
Skal en annse det tryggeste og mest profitable stedet å være fra fase 1 til fase 2 i vanlig clinical trial og kun i fase 1 i pivotal fase 2 prosjekter?
bateman
01.08.2018 kl 19:20 5878

Nå har Pcib gjort et nytt kvantesprang, i følge linken til stockDZ! Safety og data fra extensions studien kan foreligge «imminient»!
Redigert 01.08.2018 kl 19:32 Du må logge inn for å svare
Korsar
01.08.2018 kl 21:29 5808

liang,
takk for interessant kommentar. Hvor man helst bør være?
Vi må selvsagt skille mellom de generelle mønstrene i farma, jfr. mine redegjørelser for det på flere steder her, versus de selskapsspesifikke mønstrene/fundamentale forholdene som modifiserer hvordan akkurat dette selskapet vil oppføre seg over tid.
Sagt på en annen måte: Noen farmaselskaper driver langt bedre enn gjennomsnittet, og skal selvsagt krediteres for det mht. a) generell gjennomføringsevne OG b) medisinsk relevans (at produktutviklingen er rettet mot et lovende område uten åpenbar risiko for å bli snarlig utkonkurrert). Begge disse forutsetningene må være til stede for at risiko skal reduseres under gjennomsnitt for sektoren!

Utlagt: Påvist solid gjennomføringsevne og medisinsk relevans i f.eks både fase 1 og 2 reduserer selvsagt risikoen for at selskapet skal dumme seg ut i en sluttfase/endelig godkjenningsfase.

La oss da se noen eksempler på hvordan disse forutsetningene har blitt løst i TRVX, NANO, og BGBIO.
TRVX: De gikk på en nylig smell på medisinsk relevans, men tverrvendte forhåpentligvis i tide (og i tidlig nok fase) til at de kan ta opp et endret og relevant løp igjen. TRVX har mye usikkerhet rundt det videre løp, men også et interessant rekylpotensiale hvis markedet ser at de får sving på den nye satsingen. Jeg kan opplyse at jeg akkurat har gamblet på et periodisk oppsving framover, og har tatt plass med en ganske frekk post nå :-)

NANO: Selskapet holder trolig mål mht. medisinsk relevans, men har vist gjentatte svakheter i gjennomføringsevne mht. bl.a. rekruttering, prosedyre- og godkjenningsløp, og slik endt opp med betydelige forsinkelser som markedet dermed frykter kan skje igjen. Problemene førte bl.a. til lederskifter og stans i Humalutinprosjektet for å fokusere ressursene på PARADIGME-løpet. Mye står dermed og faller på at man ikke går på en ny gjennomføringssmell. Markedet ser foreløpig kritisk/tvilende på at selskapet vil klare å gjennomføre PARADIGME uten ny emisjon og uten nye forsinkelser. Hvis selskapets gjør disse tvilene til skamme kan NANO levere gode kurser også før jul. Men erfaringsmessig vil vi ikke se sterke kursdrivere før ut i 2019. Skulle vi se at selskapet bryter opp over 65-71 kanalen vil jeg uansett vurdere å henge meg på (jeg har satt av en pen sum til NANO-spec hvis det skulle gå i den retning, men jeg er ikke med på dette tøvete tog-våset som skal gå om 15 min osv.)

BGBIO: Dette selskapet har så langt vist stor gjennomføringsevne og imponerende overholdelse av deadlines. Rekruttering og testfaser i flere av de 5 prosjektløpene ble for eksempel gjennomført før plan. Medisinsk relevans er litt for tidlig å konkludere skråsikkert på, her må vi vente på mye mer data utover høsten. Det ser beroligende ut mht. konkurrent- og patentsituasjon. Jeg sitter tungt inne igjen nå etter å ha avventet ute under fallet i det siste, men tror ikke det bråhaster for dem som ennå er utenfor. Jeg ville imidlertid hengt meg på dersom det begynner å gå mot 40 igjen på bra volum.

Nå: En god burgunder og noen drag etter laksen.
Redigert 01.08.2018 kl 21:34 Du må logge inn for å svare
rockpus
01.08.2018 kl 22:56 5770

Nesten litt fornøyelig å se hvor ulik forståelse man kan ha rundt begrepene sannsynlghet, risiko og konsekvens.
Hele poenget er jo at en feil i innledende faser kan ofte lettere bli korrigert. Man driver i disse fasene på et bredere grunnlag. Det blir som med grunnforskning der man først leter i "alle retninger". I de avsluttende faser har man derimot spisset det hele mot målet og brukt utvilkings/forskningsalternativer og finansieringsløsninger underveis fullt ut. KONSEKVENSEN av feil i denne fasen er som regel langt større og mer alvorlig for et selskap. Det er dermed begrepet konsekvens som er nøkkelen til det riktige bilde.

Jeg synes Korsar har gitt oss interessant tankegods rundt det å satse på denne type selskap. Det er samtidig interessant å se hvor mange som forsverger at de ikke selger en eneste aksje før selskapet er helt i mål. Jeg har selv mistet millionbeløp på slik strategi for mange år siden.

(redigert noen små skrivefeil)
Redigert 01.08.2018 kl 23:41 Du må logge inn for å svare
Korsar
01.08.2018 kl 23:07 5762

rockpus,
det var voksen tale, og du viser at du er i stand til å forholde deg til dokumenterte realiteter i stedet for å bedrive angstbitersk fornekting :-)
torhh
02.08.2018 kl 07:53 5733

Sannsynligheten for suksess for en pivotal fase2 studie.ligger på rundt 58,7% for en Orphan for Onkologi.

Sannsynligheten for markedsføringstillatelse er 44,2% fra startet Pivotal Fase 2 for en Orphan.innenfor Onkologi.

For PCIB kan man nok forvente at tallene er høyere pga. muligheten for AA, det naturlige er å si at de med stor sannsynlighet får markedsføringstillatelse ved suksess i PF2. Noe som gir en LOA rundt 58-59%.
Redigert 02.08.2018 kl 08:53 Du må logge inn for å svare

Nå et ikke LOA det samme som suksess. Har mann fått LOA så begynner andre utfordringer, som eierne av Photocure vet, kan være minst like utfordrende som kliniske utfordringer. Dette gjelder kommersielle forhold som refusjon, salg etc.

Sannynligheten for LOA som dere siste skriver om stemmer ikke.
torhh
02.08.2018 kl 08:51 5762

Altså, det jeg refererte til var en "fase suksess". Du kan ha en suksessfull fase pf2/3, som gjør at du går til neste skritt og søker om markedsføringstillatelse. Det er fortsatt frafall etter du har hatt suksessfulle fase 3. Så sannsynligheten for å få en godkjent pf2/fase 3 studie av en orphan innenfor onkologi ligger på rundt 58,7%. Dette er ikke en markedsføringstillatelse, men muligheten til å søke om markedsføringstillatelse.

Fordi PCIB har muligheten for AA, så er nok deres LOA ganske nære sannsynligheten for PF2 suksess. Som statistisk da ligger rundt 58,7%.
focuss
02.08.2018 kl 09:31 5716

Jobben slutter ikke med FDA godkjennelse. Da begynner jobben med å vinne markedet som må til for å sia at produktet er en suksess.

New publication shows that 91% of patients would recommend Blue Light Cystoscopy with Cysview®

Oslo, Norway, July 16, 2018: Photocure ASA (PHO:OSE) announced that the Patient Reported Outcomes (PRO) with Blue Light Cystoscopy (BLC™) with Cysview® Study was published online, in the prestigious British Journal of Urology, International: https://doi.org/10.1111/bju.14481
The publication shows that patient anxiety levels decreased following flexible blue light cystoscopy with Cysview, and the vast majority of patients (94%) undergoing this procedure found it worthwhile and would do it again and recommend it to others (91%)1. Receiving an instillation of the drug Cysview did not have a negative effect on PRO.
The PROMIS (Patient Reported Outcomes Measurement System) validated assessment tool was utilized to measure anxiety, pain and “was it worthwhile” in 262 patients. The assessment was part of the BLC with Cysview Phase 3 study that supported the February 2018 FDA approval for the use of BLC with Cysview in the surveillance setting with flexible scopes. This approval added to the indication for use with rigid cystoscopes in the operating room (OR).
“The reduction in anxiety, with the increased detection rates with BLC with Cysview and the fact that we are seeing patients actively seeking out BLC with Cysview should result in an improvement in patient outcomes in NMIBC, especially as Cysview is now used for ongoing surveillance of bladder cancer patients as well as in the OR,” says Ambaw Bellete, President, Photocure Inc. “We are grateful to the patients, their caregivers, investigators and the authors who had the foresight to include these measures in the Phase 3 study.”
As previously reported BLC with Cysview, using a flexible cystoscope, significantly increases the detection of overall Non-Muscle Invasive Bladder Cancer by 21% using BLC with Cysview. The increase with BLC is 35% for the detection of patients with Carcinoma in Situ (CIS) 2.
1. Daneshmand S, Patel S, Lotan Y, et al. Efficacy and Safety of Blue Light Flexible Cystoscopy with Hexaminolevulinate in the Surveillance of Bladder Cancer: A Phase III, Comparative, Multicenter Study. The Journal of urology 2018; 199:1158-65.

2. Patient-Reported Outcomes Measurement Information System. Anxiety: a brief guide to the PROMIS Anxiety instruments. In: Initiative NIoHNPR, ed. https://wwwassessmentcenternet/documents/PROMIS%20Anxiety%20Scoring%20Manualpdf: NIH; 2015.

About Bladder Cancer Bladder
bateman
02.08.2018 kl 13:46 5585

Noen tanker rundt den labre responsen på ESMO deltakelsen for Pcib i Oktober?
Korsar
03.08.2018 kl 11:59 5426

Ser ut som en ny dag med øreflytting i alle 5, vi ender vel omtrent flatt i de fleste. Volumet er også spakt over hele fjøla.
Inntil det kommer noe fra himmelen i en eller flere av disse aksjene som vi ikke vet noe om foreløpig, er det tekniske landskapet nokså flatt også for neste uke.
Hvorvidt BGBIO vil begynne å slippe noe midlertidig fra 5-prosjektsløpet er ikke godt å si, men mest trolig må vi vente litt også der.
Redigert 03.08.2018 kl 11:59 Du må logge inn for å svare
bateman
03.08.2018 kl 12:03 5410

Merkelig at nyhetene rundt Pcib ikke har medført kursøknigen. Virker som det er null interesse for aksjen, noe som er merkelig mtp på potensialet og privilgeiene fra FDA.
03.08.2018 kl 12:17 5379

PCIB har ikke kommet med nyheter og de fleste handler etter det.

Sjekk denne linken. Kan ikke se et verken NANO, BGBIO eller TRVX er påmeldt på noen av disse. Merkelig.
https://eurooncology.cancersummit.org/
TRVX er meldt på en haug til høsten!
Redigert 03.08.2018 kl 14:47 Du må logge inn for å svare
Korsar
03.08.2018 kl 19:45 5158

Anders,
tror vi må vente litt og se her. Det kan også være at selskapene ikke melder før de har fått formelt bekreftet at de er antatt på det de søkt på.
Det har vi sett eksempler på flere ganger før.
Korsar
06.08.2018 kl 13:45 4860

Ny "farmauke" er i gang, etter forrige ukes flate/grå tendens. Som diskutert i forrige uke er det foreløpig ikke de store bevegelsene på gang denne uka heller, og volumet er labert. Likevel, 3 av de 5 er i pen pluss i dag (les: bedre enn indeks), mens NANO og PHO vaker rundt null.
Merk: Der synes å være et positivt undertrykk i sektoren nå, så de som trader tight på marginer sitter selvsagt og følger tegn til volumøkning i enkeltaksjer, da dette typisk indikerer at en aksje i dagens sentiment skal opp litt. Vi har sett forventet effekt på PCIB for dette, mens det kanskje kan bekymre litt at NANO ikke har reagert på samme volumindikasjon i dag. Man skal ikke overdrive slike signal, for det er uansett så spakt i sektoren nå at man ikke skal "overlese" intradagsbevegelser.
Edit: BGBIO er også slakk på volumet at den kan lett vake noen tilfeldige tiøringer i begge retninger.

Redigert 06.08.2018 kl 14:28 Du må logge inn for å svare
Korsar
08.08.2018 kl 11:34 4496

Så har det snudd til litt mer interessante saker både i NANO og BGBIO, mens PCIB og TRVX sliter.
NANO kan være i ferd med å etablere seg klarere i trendkanal 65-70, der vi en slik fase kan se opp til 2-3 kroners dagsvolatilitet. Aksjen har vært helt oppe i 68,90 før i dag, men stanget i begynnende motstand og er nede rundt en krone derfra nå. Uansett er dette pene tekniske signaler i denne fasen. Spørsmålet er om og hvor lenge dette holder, eller om aksjen vil falle tilbake til rundt 65 utover i resten av uka, Volumteknisk bør dette nivået imidlertid stå seg OK.
BGBIO kan ha begynt et lite "privat" rally nå (akkurat nå opp over 7%), dog ikke på imponerende volum. Årsak til oppgangen nå? Ingen klare forklaringer, men vi vet jo at det ligger forventninger rundt flere pågående, parallelle prosjekter utover høsten. Vi får bare vente og se om det kommer meldinger etter hvert.
opto
08.08.2018 kl 11:46 4449

Photocure kom med tall som markedet liker i dag. Hva tror du om utviklingen av Pho framover ?
Korsar
08.08.2018 kl 11:54 4423

Jeg kommenterte ikke PHO foreløpig, fordi jeg ikke har rukket å se nærmere på hva som skjer i dag, Men selvsagt kjempe moro at det går så bra nå.

AML og MDS resultater snart?
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02488408

Actual Study Start Date : September 2014
Estimated Primary Completion Date : August 2018
Estimated Study Completion Date : August 2018
Redigert 08.08.2018 kl 11:58 Du må logge inn for å svare
Korsar
08.08.2018 kl 12:40 4316

Hehe, jeg har såpass liten post i PHO at jeg ikke har prioritert å sjekkeløpende. Men når den nå er opp over 11% bør jeg kanskje det? :-)
Jeg satte 48 som frekt kursmål i startinnlegget, så foreløpig har jeg ikke dummet meg helt ut på retningen i hvertfall.
Korsar
09.08.2018 kl 15:50 4060

I dag tok jo PHO et stort skritt i retning mitt kursmål på 48. Og det mye raskere enn antatt.

Redigert 09.08.2018 kl 16:02 Du må logge inn for å svare

Korsar, 48 var kursmål ved nyttår. Jeg tror du har dummet deg ut. Det er 5 måneder igjen og ved nyttår trer den nye refusjonsordningen i kraft.
Korsar
09.08.2018 kl 21:00 3881

Medisinmannen,
du har fasit for årsslutt allerede altså?
Imponerende.
Korsar
10.08.2018 kl 09:27 3766

Jeg ser at Medisinmannen m.fl. er i gang med den vanlige forumtabben: Tro at en oppgang i aksjen man sitter i bare kan framskrives oppover ad libitum.
Vel, jeg så nå alle tekniske tegn til korreksjon (så sterk oppgang er typisk ikke bare substansiell, men også sentimentdrevet). Så jeg gar nå gjort det jeg gjør når slikt blir tydelig: Selger meg ut. Jeg går imidlertid gjerne inn igjen hvis jeg ser klare tegn til ny oppgang,. Men denne oppgangen var raskere og langt over det jeg teknisk forventet på dette tidspunkt, og jeg er redd vi skal få en ruskete periode før det evt. kan ta av igjen.
trigger1
10.08.2018 kl 09:39 3740

Enig med deg i hovedsak, Korsar. Og en avventende holdning kan nok lønne seg. Imidlertid er det etpar ting som kan pushe den ennå høyere på kort sikt. Om det skulle komme en melding knyttet til nye markeder for hex/cys, en bullish melding om ny ceo eller (litt mer tro/håp, men på overtid) - salg av Cevira med utbytte som følge. Og på håp-siden: Innsidekjøp. Men igjen - mest sannsynlig lønnsomt å avvente litt til hypen roer seg ned. Jeg er klar til å øke beholdningen. Har lenge hatt tro på at dette blir en langsiktig cashmaskin. Her er det ingen lisensavtale - det aller meste av fremtidige inntekter vil gå rett på bunnlinjen.

. Den kom seg opp til det nivå den har ligget i siste decennium. Før tyngdekraften gjorde sitt. Jeg vil håpe PHO blir bra i fremtiden.
Men foreløpig går den med underskudd og har noe å bevise.
Oregon
10.08.2018 kl 10:06 3688

Hartvigsen, Trigger og Korsar: Hadde dere uttalt det dere skriver før børsstart i dag så synes jeg det hadde stått respekt av det dere skriver. Men når dere langt etter børsåpning kommer med backtrading blir det bare irriterende. Likeledes kommer det sikkert krypende inn noen som forteller stolt når dagen er over at de solgte på topp, hvis ikke da ikke Photocure henter seg inn igjen i løpet av dagen ( da holder man bommen for seg selv).
For ikke å virke nedlatende kan jeg fortelle at jeg solgte 1/3 av portefølgen på ca. 40,50 (bommet altså noe) i går på morgenen og trodde ikke at den skulle gå videre opp i går. Jeg har forøvrig stor tro på PHO videre framover.
Korsar
10.08.2018 kl 10:10 3674

Oregon,
hvis du sjekker tid for da jeg meldte salg, så har PHO sunket 2 kroner etter det. Vurderte en evt. bunnfiske-trade da aksjen var nedom 40-tallet, men prioriterte andre ting.
Jeg ser ingen grunn til å endre mitt kursmål på 48 ved årsslutt.
Oregon
10.08.2018 kl 10:27 3644

Korsar: Klokken 9:27 hadde den allerede falt fra en topp på 45,80 ved start til 43,30 så det er vel med litt fasiten i hånda at dere uttaler dere.
Korsar
10.08.2018 kl 10:37 3624

Oregon,
ikke prøv med stråmenn: Jeg SKREV om salget kl. 09:27, jeg solgte på 44-tallet.
Nå fikk jeg forresten mine 10.000 aksjer tilbake på 40 flatt, et nivå jeg tror vil lønne seg å trade inn på i dag.
Under 40 var trolig et SL-fall som vil gi ny salgsmulighet på 42+.
Vi får se.
Oregon
10.08.2018 kl 10:55 3601

Jeg har hentet inn min 1/3 og kjøpt og solgt flere ganger hvis du skulle lure på det.

Aksjen stod i 45.- da jeg skrev min lille notis. Forøvrig var jeg med på IPO'en i Anno Domini 2000 til 50.- så kursen er vel rimelig selv om det er kommet til noen flere aksjer ;)
Redigert 10.08.2018 kl 11:12 Du må logge inn for å svare

For å gjenta meg sjæl: Verken BGBIO eller NANO melder om ingen upcoming events og vi skriver 10. august. TRVX derimot er fullbooka fram til Jul. Jeg sitter i alle 3 selskapene og er en smule bekymra.
Siden denne tråden tar opp utsikter for pharma, er dette kanskje mer relevant i stedet for endeløse fantasier eller hvor flinke vi er

Ha ei ellers forrykende hælj alle sammen!
Redigert 10.08.2018 kl 11:28 Du må logge inn for å svare
Korsar
10.08.2018 kl 12:09 3524

Anders,
tror ikke du skal engste deg SPESIELT for at det ikke er meldt mer på forhånd i de nevnte selskaper:
- Vi vet allerede at BGBIO vil ha en del å melde utover høsten fra hele 5 parallelle prosjekter. De vil raskt melde inn data når de faktisk foreligger, men jeg antar de ikke ønsker å låse seg i langsiktige konferansebookinger foreløpig. Det er for øvrig ikke uvanlig at selskaper i disse fasene har avtalt reservasjoner om presentasjoner på sentrale konferanser hvis visse måltall oppnås, som markedet trenger å bli informert om. Det vil for øvrig også gjelde NANO i denne fasen.
- NANO er som forventet mht. konferanser, der kan ikke forventes mye data før jul. Derimot er det usikkerhet i markedet om de klarer rekrutteringsplanene denne gangen. Det er DET markedet er mest spent på hos NANO nå.
- TRVX er vanskelig å spå om, da de er i en løpende omleggingsfase siden de måtte droppe det tidligere hovedløpet. Jeg har for min del kjøpt en del i aksjen i påvente av en viss rekyl når markedet ser at det retter seg. Aksjen er jo nominelt sett svært billig nå.
Oregon
10.08.2018 kl 12:14 3506

Andersiverden: Kloke ord, " endeløse fantasier eller hvor flinke vi er".

Tråden handler i starten om å si noe om kursutvikling andre halvår for 5 farmaaksjer med tipping av sluttkurs ved nyttår eller deromkring og for å SYNSE LITT så setter jeg opp firmaene i prioritert rekkefølge ut fra hvordan jeg tror de vil lykkes dette halvår.

Photocure: 3Q vil gi ytterligere drivstoff til kursen med gode signaler fra US om økt salg der. Ibsen øker nok også salget noe der Frankrike muligens kommer med nye refusjonsordninger igjen, mens Norden holder seg. Triggere også i nye markeder og salg av Cervira mm.
Kurs ved nyttår: Kr. 100,- (he,he, litt subjektivt for det er her jeg har farmaaksjer)

NANO: Alt handler nå om de fortsetter videre etter plan med rekruttering til Paradigme og at Archer-1 starter opp. Produktet Betalutin har allerede god dokumentert effekt, fast track fra FDA er et betydelig kvalitetsstempel og med utprøvning i rute vil nok NANO lykkes, spesielt på sikt komboen med Betalutin og Rituximab ( Archer 1). DLBCL utprøvningene kan slå litt negativt ut da DLBCL er en veldig lite homogen sykdomsgruppe av lymfomer og det spørs nok om Betalutin treffer like godt der som singel agent. Når det letes etter biomarkører for undergrupper så kan det tyde på at det ikke virker bredt nok innenfor DLBCL.
Kurs ved nyttår: Kr. 80,-

PciB: Det avhenger nå av om leveringsteknologien for alvor slår igjennom, men synes det drar ut veldig med å få dokumentert effekten både for kjemo, vacc osv. Tror kanskje det ikke skjer så mye videre på denne side av nyttår. Har undret meg over at det går så tregt da flere tester ut teknologien og at ikke noen av de større BP vil inngå partnerskap, men fortsatt velger å være litt hemmelige.

Kurs ved nyttår: kr.60,-

BerGenBio: BGBIO henger litt i tauene; interimresultatene som ble lagt fram i juni gav ikke understøttelse til de store forventningene som AXL og BGBIO hadde bygget opp og kursen har falt fra 50 tallet til nå 33. Bemcentinib synes foreløpig ikke å ha optimal komboeffekt sammen med andre viktige etablerte cancerpharma og selv om de har en viss effekt som singel agens på visse kreftformer så er de kommet ut litt under forventning.
Kurs ved nyttår: Kr. 30,-

Targovax: Targovax har hatt to bein å stå på ( TG og Oncos), men byggverket er nå inntil videre redusert til et ( litt ustødig) bein og TRVX lever litt farlig med høy risiko da immunologisk cancerterapi ( eks. Oncos) i denne form fortsatt ikke har hatt sitt gjennombrudd og spørsmålet er om TRVX får det.
Kurs ved nyttår: Kr. 10,-

Mye klokt fra Korsar og Oregon!
Korsar
10.08.2018 kl 12:37 3469

Oregon,
takk for at du prøver å følge opp trådstarten med tilsvarende konkrete status- og utsiktsomtaler for de 5 aksjene.
Det er voksent gjort, i stedet for disse evinnelige usaklige, og ikke minst inkompetente, personangrepene farmatrådene er infisert med.

Til saken: Jeg er ikke enig i en del av dine diagnoser, men her er jo poenget nettopp å få fram ulike synspunkter (siden ingen av oss vet noe sikkert).

PHO: Dine forhåpninger rundt PHO er helt OK, jeg har ikke så sterke synspunkter her, men opprettholder mitt 48 ved årsslutt da jeg ikke tror selskapet vil levere mer overbevisende markedsgrep enn det den kursen kan forsvare.

NANO: Interessante tanker du har rundt NANO, der jeg faktisk deler litt av det du sier. Jeg har kursmål 60 ved nyttår, men vil slett ikke utelukke at du kan komme nærmere med 80.

PCIB: Ditt kursmål 60 er like bra som noe jeg selv ville foreslått. Vanskelig aksje å vurdere for tiden.

BGBIO: Her har du halve kursmålet av meg. Min vurdering er at selskapet vil komme relativt sterkere senere i høst (les: på bedre medisinske resultater enn du synes å forvente), men vi får se.

TRVX: Tror ditt kursmål (halvparten av mitt her også) vil passe omtrent til (senest) november/des. trolig litt før, da jeg mener å se en prosess som da vil begynne å slå ut. Kursmål 20 hos meg er frekt ut fra dagens bilde og du kan lett få rett om 10, men vi får se. Jeg har kjøpt en del på dagens lave nivåer, og ser gjerne at JEG får rett :-)
Redigert 10.08.2018 kl 12:43 Du må logge inn for å svare
Korsar
10.08.2018 kl 13:24 3428

Vel, i tråd med min vurdering av PHO som volatil og usikker, så solgte jeg raskt ut mine 40-blank aksjer nå. De gikk for 42,50 i en enkeltpost på 10.000 aksjer, så likviditeten i aksjen kan man uansett ikke klage på. Min moral for en så usikker aksje er: Penger i hånden er bedre enn en større men usikker oppside somewhere in a promising future,

PS: Min børsfilosofi er som kjent å gjøre penger på kortsiktige trader mens man samtidig plasserer seg for mer langsiktige (og større) oppsider. Men å bli med nedover på åpenbare fallsituasjoner, det gjør jeg uansett aldri. Som nevnt før: Uansett promising future for en aksje, så hopper jeg av dersom den begynner å falle mer enn 10% etter et rally. Det gjorde jeg for eksempel i NANO, og sparte ca. 50% verdireduksjon på det.
Kort sagt: MAN MÅ ALDRI GIFTE SEG MED EN AKSJE - UANSETT HVOR PROMISING ALT SER UT!

Edit før stenging: Fabelaktig volatilitet i kombo med likviditet i dag, har tatt et par turer inn og ut også etterpå, men hoppet akkurat nå av igjen, vil ikke sitte i aksjen over helgen. Den har uansett levert nok for min del i dag :-)
Redigert 10.08.2018 kl 16:07 Du må logge inn for å svare

BerGenBio skal presentere på World Conference on Lung Cancer, 23-26 september, sitat Larsmkn på tekinvestor.
Dette er superinteressant, de skal presentere bl.annet bemcentinib+docetaxel i NSCLC, bemcentinib+pembro i NSCLC og bemcentinib+erlotinib i NSCLC.

Det som er mer overraskende er at det skal presenteres et fase2-forsøk med bemcentinib+pembro i Mesothelioma.
Dette er et forsøk BerGenBio ikke har informert markedet om.

Det er velkjent at det er mange forskere rundt hele kloden som forsker på AXL, kan det være en ekstern forskergruppe som kjører et sololøp og kjøper BGB324 og kjører et forsøk på egen hånd? BerGenBio sin CSO James Lorens er co-author, så selskapet er jo kjent med dette.

Er det jeg som er helt på jordet her?
Korsar
13.08.2018 kl 10:19 2834

Flottesen,
ja, du er borti noe sentralt når du spør om det er eksterne forskergrupper inne i bildet her. Men som gjør avtalte tjenester for BGBIO:
Da jeg dro en større presentasjon av aksjen i fjor ifm. børsintroduksjonen pekte jeg på at selskapet har etablert viktige samarbeidsavtaler med en rekke høystatus institusjoner ute i verden som bistår både med lokal rekruttering av testpersoner (en av forklaringene på hvorfor BGBIO har levert før tid på dette) og at disse samtidig skal foreta delstudier innenfor de samlede løpene.
Ut fra tidligere guiding er det tid for å få en del output fra dette nå i høst. Vi får vente og se hva som meldes :-)

PS: BGBIO går pent motstrøms så langt i dag, kanskje det er relaterte forventninger markedet ser på?