Utsikter for 5 farmaaksjer - andre halvår 2018


BGBIO:
Aksjen er fremdeles opp 55% siste 12 mnd, men bak disse sterke 12 mnd-tallene ligger også at aksjen har korrigert mye ned fra årets topp på 54,80 etter den rå stigningen fra 22. Jevnt over lav omsetning i første halvår, klar indikasjon på ventefase så langt. Aksjen ser imidlertid ut til å ha bunnet ut på 32-tallet og snudd oppover. Sentrale kursdrivere i andre halvår vil være meldinger om faktiske resultater så vel som vellykket framdrift fra 5 parallelle prosjekter. Kursmål ved årsslutt: 58-62. Altså sterkt kjøp, middels risiko.

NANO:
Aksjen har falt +/-20% både siste 6 og 12 mnd., men er ytterligere ned fra hovedemisjonen på 114 lengre tilbake. Aksjen preges av korte perioder med økt volum og volatile mønstre, med lengre grå/flate perioder i mellom (som nå). Aksjen må anses å være i en ventefase, der største usikkerhet (og også oppside) i andre halvår er om rekrutteringsprosessen for PARADIGME går greit. Signaler om slitasje på den omfattende rekrutteringen som skal skje i hørst kan sende aksjen ned mot 50, friksjonsfri rekruttering (som jeg har liten tro på) kan sende aksjen opp i 70-80.
Kursmål ved årslutt: 60 (forutsetter en viss slitasje på rekrutteringssiden). Altså hold. Relativt lav risiko for større fall under 50-55.

TRVX:
Aksjen har hatt et sørgelig år med nesten halvering fra høyeste kurs i 2018. 12. juli annonserte imidlertid Targovax og SOTIO at første pasient var dosert i Phase I/II kombinasjonsforsøk for ONCOS-102 med DCVAC. Litt parallelt med NANO blir det derfor en stund til signifikante medisinske data foreligger, mens spenningen er mest knyttet til om prosessen som sådan går greit. TRVX har trolig et større rekylpotensiale enn bl.a. NANO, og kan overraske utover høsten.
Kursmål ved årsslutt: 20. Altså sterkt kjøp, men høy risiko.

PCIB:
PCIB har vært en drømmeaksje siste 12 mnd (opp 133%) for dem som våget å satse i fjor sommer. Siste halve året har imidlertid kursen stått stille, og videre utvikling er beheftet med stor usikkerhet. Svært få meglerhus har levert noe troverdig på videre utvikling, og risikoen for en korreksjon tilbake etter det som kan tolkes som et prematurt oppgangsrally i vinter kan slå ut når som helst.
Kursmål: Vidåpent, utviklingen kan gå begge veier. Noen tror dette er aksjen som vil overraske mest positivt i andre halvår. Risikoen også uklar, men må anses høy (bl.a. om det ennå ikke er tatt ut fullt fall/bunning oppnådd fra siste rally). Jeg har analysert denne aksjen i flere år, vært inne både i lengre og kortere perioder, og det har alltid vært blytungt å "lese" kommende utvikling. Ønsker derfor heller ikke å gi noen tydelig salgs- eller kjøpsposisjon.

PHO:
Alle masochisters mor, som har vært promising siden yngre steinalder og aldri funnet rette målsnøret, inkludert noen kursendringer underveis :-)
Aksjen hadde imidlertid en langvarig håpefull periode (positiv hovedtrend) fra okt 2014 til høsten 2016, hvorpå aksjen begynte en tilsvarende negativ hovedtrend fra. ca. 50 til 22-tallet høsten 2017. Derpå en ny positiv hovedtrend fram til nå (opp nesten 50% siste året). Mange tålmodig lidende har derfor hatt en lykkelig periode lenge nå. Men også her kryper en sterk usikkerhet inn: Når snur det nedover igjen? Her kan jeg få mye tyn, fra dem som mener aksjen har sterke saker i loopen framover. Jeg klarer ikke å se det tydelig, men lar meg lett overbevise :-)
Kursmål: Jeg velger å ta den litt optimistke linjen her, og setter 48 ved årslutt. Risiko: Middels - historisk har aksjen alltid gitt anledning til å hoppe av i tide når det har båret utfor, og likedan henge seg på nye oppganger. Jeg kjenner folk som har jobbet hardt og lenge med denne aksjen, og nesten alltid har klart å bruke hovedtrendene til lønnsomme innganger og like fornuftige "tøm og røm" når nedganger har begynt. Anbefaling: Ikke kjøp denne aksjen før du vet at du kan nok børsteori.
Redigert 30.07.2018 kl 11:53 Du må logge inn for å svare

I motsetning til Korsar tror jeg det er resultater som vil styre kursutviklingen. Å se på trender er som å kjøre bil ved å se i bakspeilet.
Nano, PCIB og Pho kommer alle med nyheter fremover som vil bli avgjørende for fremtiden.
FDA har anerkjent alle 3.
Det betyr nok langt mer enn det Korsar ser på,- nemlig trender som er styrt av «deg og meg».

Men det er modig gjort å legge hodet på blokka Korsar.
Håper du ikke redigerer denne trådstarten når det har kommet nyheter som eksploderer 😄
Redigert 30.07.2018 kl 11:57 Du må logge inn for å svare
Korsar
30.07.2018 kl 12:02 8666

Scoop,
les meg en gang til, så unngår du å utdele stråmenn til meg: Jeg styrer IKKE etter trender som sådan, jeg prøver å grovt skissere (plassen tillater ikke mer) hvordan SUBSTANSIELLE FORHOLD styrer trendene: Hvordan kursene faller/stiger iht. markedets løpende forventninger til den substansielle/prosjektrelaterte utviklingen. Derfor ser du at jeg for eksempel hele veien snakker om ventefaser som sentrale forhold bak usikre markedsreaksjoner i de samme faser: Noen ganger kan markedet tro man venter på noe lovende (og at det derfor snart vil komme melding om det, og man tar da plass), og vice versa: Man frykter at lang nyhetstørke varsler ille og kursen faller.
Så selvsagt har jeg selskapenes faktiske prosjekthåndtering/framdriftsstatus i basis for mine vurderinger. Men man må hele tiden holde dette mot markedets forståelse av det samme. Dette er et samspill mellom flere ukjente faktorer der de beste tolkerne av dette tjener mest penger. Enkelt og greit. De som bare ser oppsider eller nedsider blir uinteressante parenteser i børsens reelle pengespill.
Redigert 30.07.2018 kl 12:03 Du må logge inn for å svare

OK, da er vi mer enige 😊
Jeg synes det ville være svært merkelig hvis ikke minst 1 av de 3 jeg nevner har eksplodert pga nyheter innen nyttår.
Nyhetene vil komme som lyn fra klar himmel fra PCIB. For Nano og Pho er de mer forutsigbare (Ash og kvartalstall).

Jeg mener derfor risikoen er klart størst i PCIB, og da mener jeg at risikoen er klart størst om man ikke er inne 😊
Redigert 30.07.2018 kl 12:08 Du må logge inn for å svare
Korsar
30.07.2018 kl 12:55 8547

Scoop,
ser gjerne at du konkretiserer hvorfor en eller flere av de nevnte aksjer skal "eksplodere" før nyttår. Pass på at du ikke begår den logiske feil at alle nyheter fra den aksjen man har forelsket seg mest i, automatisk er positive. Den feilen har vi sett uendelige ganger gjentatt bl.a. på NANO-trådene siden 2016. Med den konsekvens at man ikke forutser at markedet kan mene noe annet. Markedet var for eksempel ikke "uvitende" da kursen falt og falt fra 129 til 30-tallet i NANO: Det viste seg at markedet (inkludert sånne som meg) hadde oppfattet helt korrekt at selskapet slet med en rekke godkjenninger, rekruttering og forsinkelser generelt, slik at man til slutt fant å måtte sparke sjefen. Men hele tiden, mens aksjen falt og falt, var det folk her som mente at å ytre uro rundt framdrift og godkjenninger var "kunnskapsløst" og flere mente det burde politianmeldes :-)
Ut fra det jeg kan se er man nå i gang igjen med det samme: Meldinger i NANO kan kun trekke opp. Muligheten for at nye forsinkelser kan inntre benektes. Ikke sett deg i samme posisjon i PCIB, det fortjener heller ikke den aksjen.
Redigert 30.07.2018 kl 12:58 Du må logge inn for å svare

Enig. Alle 3 kan selvsagt falle på dårlige nyheter.
Men ikke glem at vi nå har kommet lenger i alle 3. Dvs at risiko reduseres. LOA øker.
Dessuten har FDA satt anerkjennende stempel på alle 3.

Børs er risiko. Sånn er det med den saken.
Men risiko er mindre nå enn da Nano falt fra 120 til 38. Dessuten er ikke kursen på 120-tallet, men halvparten, med redusert risiko.

Gjør som dere vil

Korsar
Med all respekt så må du nå være forsiktig så du ikke gjør det du advarer andre om ikke å gjøre. I ditt siste innlegg fremholder du: "Pass på at du ikke begår den logiske feil at alle nyheter fra den aksjen man har forelsket seg mest i, automatisk er positive."

Men da du litt tidligerte beskriver BGBIO skriver du samtidig:
"Sentrale kursdrivere i andre halvår vil være meldinger om faktiske resultater så vel som vellykket framdrift fra 5 parallelle prosjekter. Kursmål ved årsslutt: 58-62. Altså sterkt kjøp, middels risiko."

Har du noen garanti for at BGBIO vil rapportere "fremdrift fra 5 parallelle prosjekter"? BGBIO er jo en aksje du selv har vært svært så positiv til utover i 2017 og 2018, uten at den tok en ny NANO opptur. Jeg var selv inne i BGBIO i to omganger og gjorde gode penger på oppturer på 40 tallet, men har siden holdt meg på utsiden.

Joda, faren for å forelske seg er absolutt tilstede, men den gjelder oss alle, sa brura.
Redigert 30.07.2018 kl 13:12 Du må logge inn for å svare
Korsar
30.07.2018 kl 13:13 8387

Scoop,
jeg ser at du deler en misforståelse om risiko med flere andre, der man tror at risiko automatisk reduseres dess lenger man er i prosessen. Det er faktisk omvendt, risiko i farmaselskap er "digital", dvs. dess nærmere man kommer målet dess større blir fallet dersom man da må melde at man ikke lykkes, evt. forbikjøres av konkurrenter med bedre løsninger. Da vil en farmaaksje stupe, noen ganger nesten helt til null. Jfr. da TRVX måtte melde at man måtte gi opp et løp nylig fordi man var utkonkurrert på området. Før dette var det flere som hadde gaulet på forumet om at risikoen nå var "nesten borte", osv.
På NANO-trådene er forståelsen av disse risikoaspektene fremdeles totalt fraværende. Igjen, ikke introduser dette til PCIB-trådene også :-)

Kan du utdype mer om hvordan du har vurdert risiko? Hvordan konkluderer du med at det er relativ lav risiko mtp NANO og middels risiko for Bergen Bio?

Hvis man skal forsøke å være objektiv så vil et selskap som er på tidlig klinisk stadig, før fase 3, være forbundet med ekstremt høy risiko. Dette gjelder både NANO og Bergen Bio som du vurderer å ha lav til middels risiko. Det er klart at det er din subjektive vurdering, men den virker ikke sterkt faglig begynner.

Du sammenligner Photocure med fire selskaper der alle er på tidlig utviklingsstadie. Photocure er helt åpenbart det selskapet med lavest risiko, hvis man gidder å være objektiv. Årsaken er godkjent produkt og med nylig refusjon i verdens største biotek marked USA. Her er det andre risikovurderinger som gjelder f.eks. politisk ang.refusjon etc. Det man skal huske er at de andre selskapene ikke er i nærheten av å komme så langt at dette er å vurdere som risiko.

Du prøver å klistre på deg et seriøst stempel Korsar, men dine egne posisjoner skinner alt for kraftig gjennom uten at du klarer å argumentere godt for lav risikovurdering av nevnte selskap.
Korsar
30.07.2018 kl 13:20 8278

Londonmannen,
les nøyere hva jeg skriver før du lager stråmann på meg: Det du siterer er der jeg faktisk mener kursen kan gå opp, og derfor bruker begrepet "sentrale kursDRIVERE". Noe helt annet er hvis jeg omtaler forhold som kan gi kursNEDGANG, da vil jeg ikke bruke begrepet kursdriver.
Men jeg skrev altså om "meldinger om faktiske resultater så vel som vellykket framdrift", som kursdrivende faktorer. Det motsatte vil selvsagt være der man ikke får resultater som planlagt og framdrift ikke er vellykket. Det vet vi mye om, for eksempel fra NANO, og at det vil være kursSENKENDE.
Ellers ser jeg helst at du holder deg til faktiske faglige forhold, og ikke prøver på disse evinnelige stråmennene hele tiden. Det blir bare dumt for alle å følge med på.
Redigert 30.07.2018 kl 13:23 Du må logge inn for å svare

Korsar, du kan umulig være seriøs hvis du mener at risiko øker etterhvert, selv med fast track, AA, pivotal etc etc.
Useriøst !!!

Du har misforstått helt totalt Korsar. Din påstand om at det er høyere risiko jo nærmere man er målet er ikke riktig. Hvis en investor har innsikt og gjør en god jobb så vil man kunne gjøre en god jobb. F.eks. å vurdere hvor solide de kliniske resultatene til NANO er og konkurransesituasjonen.

Jeg tror ikke noen på forumet er i stand til å vurdere NANO eller Bergen Bio på en god måte. Hvis de er ferdig med fase II og får SPA for fase III så kan man nedjusterer risikoen kraftig hbis resultatene er overbe isende. Ikke vurdere den som høyere fordi man er nærmere målet.

Enhver bør vite at både NANO og Bergen Bio er forbundet med ekstremt risiko noe gode investorer kan utnytte.
Korsar
30.07.2018 kl 13:35 8202

Medisinmannen,
all risikovurdering bygger på aksiomet Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens.
For aksjer er forventning og standardavvik to statistiske begrep man må kjenne for å kunne bedrive noen form for relevant risikovurdering.
Her er litt fra noe jeg og et par andre skrev på en blogg engang om dette, så jeg siterer derfra av ren latskap:

Forventning vil i vårt tilfelle være ensbetydende med forventet avkastning for aksjeinvesteringen. I mangel på bedre informasjon, vil ofte den historiske langsiktige avkastningen benyttes for å komme frem til hvilke avkastning du kan forvente deg i fremtiden. For perioden 1996-2009 var den gjennomsnittlige årlige avkastningen for hovedindeksen 9,4 %. Om dette er det korrekte tallet er heller uvesentlig. Men vil dette si at du kan forvente deg en avkastning på 9,4 % hvert år fremover? Definitivt ikke. Det er her standardavviket kommer inn.
Det er vel neppe uvanlig at nykommere i aksjemarkedet har en noe urealistisk forventning til avkastning, dette fordi de ikke har tatt standardavviket i betraktning. For den aktuelle perioden har standardavviket vært på 37 %. Så hva forteller dette deg? Jo det forteller deg at du kan forvente deg at den årlige avkastningen ligger innenfor området 9,4 % plussminus 37 % (Altså fra -27,6 % til +46,4 %).
Standardavviket sier altså noe om hvor mye avkastningen varierer i forhold til den forventede avkastningen og sannsynlighetsområdet. I finans er standardavviket vanlig å bruke for å måle risiko. Standardavviket inneholder informasjon både om konsekvens (hvor store svingninger) og sannsynligheten for disse, og passer dermed inn i den mer generelle definisjonen hvor risiko betegnes som produktet av sannsynlighet og konsekvens.

Det er ikke dermed sagt at du kan tape maksimalt 27,6 % et år. Nei, langt derifra. En benytter gjerne en normalfordelt modell som illustrert til høyre, når en snakker om forventet avkastning og denne modellen sier at det er en sannsynlighet på 68,3 % for at avkastningen vil ligge innenfor det nevnte området og en sannsynlighet på 95,5 % for at avkastningen vil ligge innenfor et område på 2xstandardavvik. (9,4 % plussminus 74 %). Med andre ord vil neste års avkastning med stor sannsynlig ikke være i nærheten av 9,4 % til det er de årlige variasjonene altfor store. Normalfordelingen kan også fortelle deg f. eks at det er 15,9 % sannsynlighet for at avkastningen et år er lavere enn minus 27,6 % (konsekvens).
Oppsummert kan risiko defineres som variasjonen eller svingningene (volatiliteten) i avkastning i forhold til forventet avkastning, og sannsynligheten for det og de konsekvensene det måtte medføre (tap/gevinst).

Dette er de objektive/generelle risikoparametre. Så kommer dette med spesifikk faserisiko i farma (som jeg omtaler til scoopfinder over).
Her kommer en viss digitalitet inn: Dess nærmere mål man er, dess tydeligere blir det for markedet dersom man er i ferd med å bomme: Man har lagt ned et mangeårig løp som ikke vil lykkes. Resultat? "Digitalt" kræsj. Til forskjell fra en for eksempel dagligvarekjede som sliter, som løpende kan endre på kostnads- og markedsføringsprofil uten at det gir store utslag på kursen. OK?


skuggen
30.07.2018 kl 13:36 8217

Hva med Navamedic?
Korsar
30.07.2018 kl 13:41 8207

skuggen,
jeg har aldri analysert Navamedic, men du står fritt til å bruke tråden til å fremme dine synspunkter! Bare flott, det!

Korsar:
"Dess nærmere mål man er, dess tydeligere blir det for markedet dersom man er i ferd med å bomme: Man har lagt ned et mangeårig løp som ikke vil lykkes. Resultat? "Digitalt" kræsj

Dette er selvmotsigende og fullstendig feil.
1 - Hvis det blir "tydeligere og tydeligere" for markedet at selskapet bommer så faller kursen. Altså blir det ikke er "kræsj".
2 - Sannsynligheten for å bomme blir lavere og lavere etterhvert som man ser at kuren virker. Det er derfor FDA gir fast track etc etc.
3 - Om det kommer inn en annen aktør kan likevel teknologien fungere, f.eks da PCIB endret fokus fra Hode/nakke til Gallegang

Det er uendelig mange ideer som vrakes.
Morsomt at du tror alle disse ideene har større sjanse for å lykkes enn selskaper i pivotal fase :-)

"jeg ser at du deler en misforståelse om risiko med flere andre, der man tror at risiko automatisk reduseres dess lenger man er i prosessen. Det er faktisk omvendt" :-)
Redigert 30.07.2018 kl 14:20 Du må logge inn for å svare
Korsar
30.07.2018 kl 14:13 8163

Scoop,
synd at du ikke forstår det jeg i all vennlighet skriver om teori og metode i risikoanalyse.
Men det forsvarer ikke at du går til pinlige personangrep i tillegg, som om det skulle være en trøst?
Redigert 30.07.2018 kl 14:13 Du må logge inn for å svare

OK, beklager hvis jeg gikk til personangrep, det var ikke meningen.
Men det var vanskelig å beskrive surrealismen på noen annen måte.
Ikke vondt ment.
Moro at du la hodet på blokka og spådde fremover for biotec.
Dristig, men en god start på en diskusjon.
Ikke ta dette personlig.
Vi har alle samme mål,- å tjene penger
Redigert 30.07.2018 kl 14:19 Du må logge inn for å svare
TyrionIV
30.07.2018 kl 15:07 8033

Medisinmannen: Nano har fått innvilget og er i gang med Pivotal fase 2 -- dvs at SPA er innvilget for fase 2 og søknad om NDA kan sendes på bakgrunn av fase2-resultatene. Pcib er også innvilget Pivotal fase 2, men det er ennå ikke startet opp.

Har fått med meg dette Tyrion. Fase II er det mest risikable studiet ( skulle ha vist til en bra Nature artikkel). Klarer NANO fase 2 studiet og får SPA for fase III og konkurransesituasjonen er OK så kan vi redusere risikoen for selskapet. Stikk i strid med det Korsar sier, men er enig i at når man nærmer seg slutt fase 2 så står man ovenfor vinn eller forsvinn. Dette er riktignok en misforstått risikovurdering av Korsar.
focuss
30.07.2018 kl 15:18 8020

Korsar
Synes du skriver mye bra her. Jeg er jo blant de som har sterkest tro på PHO. Gamle PHO gjelder for meg frem til mai 17. Da presenterte PHO noe som ser ut som en real Company Maker med beste produkt i et 15 milliarders amerikansk kreftmarked. Etter dette har de fått refusjon fra Medicare som skal ytterligere forbedres. De har fått Priority Review fra FDA og de har fått godkjennelse for stort marked av FDA. Ferdig med alt regulatorisk, bygger nå amerikansk organisasjon for salg og markedsføring. Top Cancer Doctors i USA tror de kan ta hele markedet og det virker realistisk på meg. Kursmål i så fall himmelhøyt. Kursmål ved 20% markedsandel 1900. Markedsandel i Tyskland 40% og i Danmark 70%. I tillegg til diagnostisk effekt ser deres produkt Cysview også ut til å ha terapeutisk effekt.
rockpus
30.07.2018 kl 15:28 7977

At risiko øker dess lenger mot slutten av løpet man er kommet, er verdt å tenke over. Mange farmaselskap møter veggen på målstreken, ref. f.eks Clavis. Mot slutten av løpet kan man kanskje ikke velge alternativer i samme grad som man gjør i de mer innledende faser. Aksjemarkedet dvs kapitalmarkedet vil i en slik situasjon reagere nådeløst.
TyrionIV
30.07.2018 kl 15:31 7961

Du misforstår Medisinmannen -- medisinen vil bli godkjent som følge av fase2-resultatene da det er Pivotal fase 2B -- noe som tilsvarer tradisjonell fase 3.
De har tidligere kjørt et (kombinert) fase 1/2-studie hvor både safety og effekt er målt og har gitt innvilgelse for å kjøre et pivotalt fase 2-studie. Dette er altså ikke den typiske veien med fase1, 2, 3 og 4, men det skjer av og til at selskaper får denne "raskere" veien til markedet i vanskelige kreftsykdommer uten gode behandlingsformer (high unmet medical need) og ved lovende resultater.. Fase 3 blir ikke nødvendig for å få produktet på markedet..

Phase IIB
Exceptionally, Phase II studies can be used as pivotal trials, if the drug is intended to treat life-threatening or severely-debilitating illnesses as in oncology indications

http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/Training/GCG_-_Endorsed_Training_Events/APEC_LSIF_FDA_prelim_workshop_Bangkok__Thailand_Mar_08/Day_1/Clinical_Dev_Plans_-_Namrata_Bahadur.pdf

Pivotal Trial means any pivotal or registration study or equivalent thereof for the purpose of obtaining regulatory approval or clearance in any jurisdiction as determined or confirmed by the applicable regulatory authority to market, sell and use a LICENSED T CELL PRODUCT within the FIELD.

https://www.lawinsider.com/dictionary/pivotal-trial

A pivotal trial is a clinical trial or study intended to provide evidence for a drug marketing approval,[1] e.g. by the United States Food and Drug Administration. Phase III trials are assumed to be pivotal so the phrase is often used for the rare pivotal phase II trials.

https://en.wikipedia.org/wiki/Pivotal_trial

Pivotal Clinical Trial means a randomized, controlled clinical trial of a Product designed to demonstrate statistically significant clinical efficacy and safety in human patients (in conjunction with performance of a therapeutic procedure) pursuant to a clinical study agreed with the FDA, which trial the FDA accepts as a pivotal clinical trial necessary for Regulatory Approval of such Product. An outline of the structure of the initial Pivotal Clinical Trial is attached as Schedule 1.35.

https://www.lawinsider.com/dictionary/pivotal-clinical-trial

In the United States, when phase III clinical trials (OR sometimes PHASE II studies) show a new drug is more effective and/or safer than the current standard treatment, a new drug application (NDA) is submitted to the Food and Drug Administration (FDA) for approval. The FDA then reviews the results from the clinical trials and other relevant information.

Based on the review, the FDA decides whether to approve the treatment for use in patients with the type of illness the drug was tested on. If approved, the new treatment often becomes a standard of care, and newer drugs must often be tested against it before being approved.

https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/clinical-trials/what-you-need-to-know/phases-of-clinical-trials.html

Dere luringer som tror på dette : «At risiko øker dess lenger mot slutten av løpet man er kommet, er verdt å tenke over.»
Det betyr at risiko er minst i starten 😄
Da er jo saken klar, hiv pengene deres etter enhver tulling som har en ide 😄
Redigert 30.07.2018 kl 15:41 Du må logge inn for å svare
Korsar
30.07.2018 kl 15:51 7949

rockpus,
du er den første som synes å forstå de spesielle forholdene rundt risiko i farma (og andre selskapssektorer der man driver utviklingsprosjekter med kritiske "decision gate" faser).
Jeg må si jeg er sjokkert over flere her som ikke synes å forstå et snev av hva jeg viser til med udiskutabel faglig argumentasjon, og som er standardkunnskap hos risikoanalytikere for vurdering av farmaaksjer. Når folk avfeier det jeg sier her uten et snev av faglige motargumenter så får det bare tale for seg. Jeg kan ikke gjøre mer enn jeg har gjort; redegjort saklig og faglig for gyldig risikoteori.
Redigert 30.07.2018 kl 15:52 Du må logge inn for å svare
rockpus
30.07.2018 kl 15:53 7944

Scoopfinder

Det er selvsagt risiko i alle faser. Men det er et faktum at i de innledende faser har man langt større fleksibilitet og kan teste ut mange mulige veier uten at kursen trenger å gruses om en av dem feiler. Snubler man på oppløpet av et maratonløp , kan man ikke starte om igjen. .
Korsar
30.07.2018 kl 15:59 7930

Scoopfinder,
nå må du ta en pause, du bare brøler ut at du ikke forstår risikoteori.
Rockpus viser derimot i sitt tilsvar til deg (med eksempelet om maratonløp) at han faktisk har forstått hva jeg snakker om. Jeg må for ordens skyld gjøre oppmerksom på at jeg har undervist i risikoanalyse på en av landets høyeste forskningsanstalter, så jeg driver ikke noe tullprat her. Det som er påfallende er hvordan folks fornuft og respekt for faktiske kunnskap forsvinner straks det er snakk om aksjer. Hvis dere ikke klarer å se at min orientering om risiko er profesjonelt faglig fundert kan jeg som sagt ikke gjøre noe med det. Jeg skulle kanskje ikke kastet bort tid på å opplyse om sånt her, men håpet om at noen forstår hva jeg sier bør man jo ikke miste :-)

Korsar, her er en årsak til at jeg tror du er nyutdannet (uten erfaring).
Jeg lever av dette her, og har for lengst forstått at du mangler erfaring.

Si at sannsynligheten for suksess (fra fase 1 til fase 2) = 80% (f.eks)
Så er kanskje sannsynligheten 70% fase 2 til fase 3
Og 60% fra fase 3 til markedsadgang.
Da leser du kanskje ut fra tallene at risiko øker for hver fase, men det er feil, feil, feil !!!
Sannsynligheten i fase 1 blir 0,8*0,7*0,6 = 33%
Sannsynligheten i fase 2 blir 0,7*0,6=42%
Sannsynligheten i fase 3 blir 60%

Altså stikk motsatt av hva du tror 😊
Redigert 30.07.2018 kl 16:08 Du må logge inn for å svare
focuss
30.07.2018 kl 16:08 7888

Scoopfinder
Tror du snakker om LOA som blir redusert når du går fra en fase til en annen. Handlingsrommet ditt blir imidlertid mindre.

Ja, sannsynligheten for å nå markedsadgang øker fra fase til fase, selv om en mindre andel i fase 3 slipper gjennom enn andelen som slipper gjennom fra fase 1 til fase 2
Redigert 30.07.2018 kl 16:12 Du må logge inn for å svare

Innlegget er slettet
rockpus
30.07.2018 kl 16:12 7850

Scoopfinder

Risiko må vurderes både i forhold til sannsynlighet og KONSEKVENS. Det betyr etter mitt syn at sannsynlighet og risiko kan øke samtidig.

Det har du rett i hvis kursen har steget tilsvarende.
Men ser du f.eks på Nano er jo kursen halvert siden emisjonen.....

Heilo: «ingen grunn til å diskutere»
Jeg ser den, men det er vanskelig å la være når han hevder han har undervist på høyt plan eller hva det var han skrev .... 😊
Redigert 30.07.2018 kl 16:30 Du må logge inn for å svare
heilo888
30.07.2018 kl 16:48 7765

He, he, om Korsar har undervist på høyt plan skal jeg spise hatten min!

Korsar, jeg tror du skal lese det scoop skriver da dette er riktig. Du skriver mye bra Korsar, men risikovurdering innen biotek har du ikke et snev av forståelse for.

Tyrion, ok. Første dataen kø.. er H1- 2020 og så er planen å få sendt inn en søknad om markedsgodkjenning i løpet av 2020. Hvis NANO lykkes og holder tidsplanen så kan de få en godkjenning i 2021.
TyrionIV
30.07.2018 kl 17:07 7705

MM: Jepp, det stemmer -- håpet er en godkjenning rundt årsskiftet 2020/2021.. Men det avhenger jo av flere faktorer, ikke minst pasientinklusjon (i tillegg til det åpenbare: resultat - ORR ved 6 mnd interim-avlesning) -- men synes det ser ut som en realistisk plan etter korrigeringen i tidslinjene foretatt på vårparten.
rockpus
30.07.2018 kl 17:24 7673

Mange som snakker forbi hverandre her nå. Tror mange blander begrepet sannsynlighet med begrepet risiko.
Et banalt eksrmpel: Jeg kjører bil mot et bestemt mål. Dersom jeg når målet i tide, får jeg en belønning. Dersom jeg da øker farten, så øker sannsynligheten for at jeg når målet i tide. Samtidig øker også graden av risiko fordi konsekvensen av feilmanøvrering blir større ved høy fart.
For et farmaselskap vil sannsynligheten for å lykkes øke for hver milepæl som er nådd. Likevel øker risikoen da konsekvenser av feil på målstreken er mer alvorlig enn den ville vært under den bredere anlagte innledende fase for selskapet.

Korsar
Interssant vinkling du har. Det er mange veier til Rom og frem til eventuell godkjennelse vil det være mye volatilitet i de aksjene du nevner.
Hvis man velger å sitte stille til eventuell godkjennelse er det interssant å konstatere at DnB opererer med LOA

Rockpus : "Likevel øker risikoen da konsekvenser av feil på målstreken er mer alvorlig enn den ville vært under den bredere anlagte innledende fase for selskapet."

Hva slags feil tenker du på ?
Hvis konseptet virker, men de f.eks har gjort feil ved søknad til REK, betyr ikke det kroken på døra. Det betyr en utsettelse.

Korsar
Trykket litt kjapt.
Legger man DnB LOA til grunn opererer DnB med 50 prosent, mens BBio og Targo ligger på 10.
Så kan den enkelte selv vurdere om LOA burde vært oppjustert eller nedjustert. For min del synes jeg DnB burde hevet LOA for alle 3.
Det wer forøvrig interessant at DnB på Bio Arctic hadde LOA på 10 prosent, men som i forrige uke etter lovende fase 2 data ble oppjustert til 45 prosent LOA..50 prosent er for Nano

Rockpus

Helt uenig den sammenlikningen. Jo lengre et selskap er i utvklingsløpet jo mindre er risikoen. For å følge din analogi om bli: jo lengre unna mål jeg er des større er risikoen for uforutsette hendelser (kø, ulykker etc) som gjør at jeg ikke når tidsfristen. Når jeg nærmer meg mål er det mindre potensial for uforutsette hendelser og derved mindre risiko for at jeg ikke kommer frem.

Når det gjelder NANO så virker det som all fornuft skal sløyfes. Hvis man ser rent statistisk på et selskap som NANO som er i fase II så har suksessraten de siste årene vært 8.1% for å få LOA (onkologi). Så har noen vurdert resultatene frem til nå og mener sannsynligheten for LOA er 50%?

Et selskap som er i fase III vil ha en sannsynlighet for suksess på 33%.

Bruker man objektive data som et beslutningsgrunnlag så et NANO en ekstremt risikabel investering.

Hvis man lytter til de som virkelig er eksperter så vil risikoen bli lavere etterhvert som de ulike kliniske fasene gjennomføres.

Bilkjøring og annet tøv er ikke spesielt gode sammenligninger. Det finnes mye god informasjon på nettet.
rockpus
30.07.2018 kl 18:48 7531

Scoopfinder
Clavis feilet på målstreken. Konsekvensen var at aksjonærene tapte alt.
Hva kan gå galt? En alvorlig bivirkning som ingen har sett komme? Et bedre produkt fra en konkurrent? At de siste og avgjørende tester slår feil?
Osv.

Klart det er mye som kan gå galt, men det er da enda mer som kan gå galt tidligere i løpet. Safety f.eks. Har nano kontroll på, det har man ikke i starten. Er ikke sikkerheten god nok hjelper det ikke med fleksibilitet som man har tidlig i løpet. Kun et eksempel.

Rockpus
En alvorlig bivirkning som ingen har sett komme?
Det ville vært merkelig om bivirkninger plutselig skulle komme nå etter så mange behandlede pasienter.

Et bedre produkt fra en konkurrent?
Dette ser jeg som største risiko, men husk at konkurrenter også må gjennom hele kverna. De dukker ikke opp over natta
focuss
30.07.2018 kl 19:21 7452

MM
Du snakker om sannsynlighet for LOA??? Antar du mener enten sannsynlighet for suksess eller rett og slett LOA.
rockpus
30.07.2018 kl 19:48 7385

Scoopfinder

Dette ble en litt for lang avsporing. Selv fokuserer jeg vanligvis slik som deg, nemlig at sannsynlighet øker. For ordens skyld har nok hverken jeg eller Korsar funnet på forholdet med risiko. Det er nemlig vanlig vitenskap å kalkulere sannsynlighet opp mot risiko og konsekvens. På grunn av det forholdet, er det ikke sikkert at jeg tar sjansen på å følge et farmaselskap helt til mål.
focuss
30.07.2018 kl 20:02 7360

Investorer på OSE har nok misforstått dette med risiko. Der tror jeg Korsar har et poeng. På OSE prises biotech selskap etter prinsippet: Jo større risiko, jo høyere børsverdi. Slik blir Photocure med lavest risiko også selskapet med lavest børsverdi. Heldige er vi som har forstått dette.
focuss
30.07.2018 kl 20:13 7334

Så vil noen hevde at andre kan ha større potensiale. Uten at jeg er enig i det så vil jeg si at det også er irrelevant. Pho sitt potensiale er mye større enn 50 gangeren. Skal uansett tro man kan telle på ett par fingre hvor mange som blir med på mer enn 20 prosent av potensialet. Ett potensiale som er reelt og ikke basert på fromme drømmer
TyrionIV
30.07.2018 kl 20:18 7315

Hva med et selskap som har fått innvilget fast-track da MM?
Og hva er LOA for selskap som innvilges pivotale fase 2..?

(LOA = Likelihood of approval, btw -- skjønte ikke helt hva du mente med sannsynligheten for LOA)
Redigert 30.07.2018 kl 20:20 Du må logge inn for å svare