Nano - Reprising!


DNbs siste analyse er for lengst utdatert og kom 5. april 2018 med kjøpsanbefaling og kursmål 80 kr. DNB Markets oppjusterte kursmålet til 110 kroner fra 80 kroner da Luigi Costa gikk av, uten at det har konsekvenser for verdikorreksjonen i forrige innlegg.

Etter det har flg. formidable nyheter funnet sted:
25.juni 2018
Nordic Nanovector Appoints Eduardo Bravo as Chief Executive Officer
21.juni. 2018
First Patient Dosed in Pivotal PARADIGME
13.juni .2018
Archer-1 Trial of Betalutin® plus Rituximab in 2L Follicular Lymphoma Approved to Start in Norway
12.juni 2018
Betalutin® has been granted Fast Track
11.juni 2018
Nordic Nanovector to present preclinical data demonstrating Betalutin® reverses resistance to anti-CD20 treatment in NHL cells. Highlight the synergistic anti-tumour effects of combining Betalutin® with Rituximab.
-------------------------------------
Betalutin has strong data thus far Recommendation: Buy
DnB have also adjusted the USDNOK rate (as all revenue forecasting is done in USD) to 7.8 from 8.2 previously.
Men den er pr. i dag 8,148. All revenue forecasting is done in USD. Omregn derved tilbake til 8,148. Dette alene gir 80x8,148/7,8=83,56 på inntekter. Kostnadene er imidlertid i stor grad i nkr.
Target price is NOK 80 ned fra (135)

Feil i metoden DnB benytter: Internrente på 10% - weighted average cost of capital.WACC. WACC is the minimum acceptable rate of return at which a company yields returns for its investors. Dette er tidligere diskutert og utgjør en kraftig nedvurdering. Langsiktig internasjonal lånerente bør legges til grunn. U.S. 30 Year Treasury Bond ligger nå på 2,974%. Vi kan rolig bestemme at en internrente kan legges på samme nivå neste 30 år, siden man kan binde lånerenten på dette nivået neste 30 år. Siden neddiskonteringen av Nano fremover består av netto kostnader først og inntekter senere, blir effekten av en så høy internrente mye kraftigere i begynnelsen. Så den dynamiske virkningen i dette gir større utslag enn en lineær korreksjon. Bare på grunn av alt for høy DnB-internrente kan vi 4 doble verdien av NAV.
83,56x4=334kr.

Beregningsmetode ellers:
DnB benytter Sum-of-the-parts ("SOTP") analyse.
Siste detaljerte analyse fra DnB er fra helt tilbake til 12. desember 2017. DnB skrev da:
We have made some adjustments to our model on the back of this year’s ASH meeting. Among others, we have divided the FL indication into 3L FL and 2L FL, and for these indications upped the LOA to 50% from 45%. At the same time, we have increased our market share expectation from 25% in 3L FL to 30% on the back of the strong data. On the other hand, on prospects of intensifying competition in the earlier treatment lines, we have lowered our market share expectation to 15% from 25% in 2L FL.
Men dette er altså FØR FDA fast track og FØR Archer-1 analysene som viser svært høy sannsynlighet for symbiotisk effekt for Betalutin/Rituximab, ikke bare for 3FL og 2FL, men også for 1FL!

Vi får dermed et helt annet regnestykke.
La oss for enkelhets skyld sette
3FL 70% (DnB 30%)
2FL 70% (DnB 15%)
1FL 30% (DnB 0%)
Og vi er i en helt annen verden hva gjelder verdier og sannsynligheter. Vi vet at den høyeste omsetningen ligger på 1FL med ca 86%.
Altså har DnB bare regnet med sine prosenter for 14% av salget.
Andel kostnader i forhold til inntekter gir dermed også en vesentlig lavere kostnadsprosent ved høyere salg og dermed en akselererende høyere verdi.
DnB gir flg multiplikator, der jeg har slått sammen 3FL og 2FL fra DNB til 25%.
0,25X14% + 0X86% = 0,035
Mens en korrigert beregning gir
0,7x14%+0,3x86% = 0,356

Jeg har som man ser ikke korrigert for LOA som DnB har satt til 50%, men som etter fast track godkjennelsen nok ligger på ca. 68% pr. statistikk, men sannsynligvis høyere i virkeligheten.. Den bør settes vesentlig høyere. Det vil gi en ytterligere økning. Også 25% markedsandel for DnB er satt høyt. Det er altså flere ting å gå på i regnestykket over, som ytterligere ville økt beregnet aksjeverdi i Nano.


Dette gir altså over 10 ganger høyere verdi.
DnB-tallene har vi allerede korrigert til 334 kr. Med spesielt salg innen 1FL, der jeg riktignok har regnet anvendelse kun for 30%, som er lavt satt, får vi likevel en NAV på 3340kr. pr. aksje.
Merlin
18.07.2018 kl 08:20 25583

Dett er svar på flg. innlegg:
Studenten86
I går kl 23:49
290
Del
Rapportér
Luigi Costa er stigmatisert(plassert i bås som upålitelig) for en del eksisterende eller potensielt blivende aksjonærer tenker jeg.
Eduardo Bravo, her er hva NANO selv forteller om han:
"Mr Bravo has more than 25 years’ experience in the biopharmaceutical industry and a strong track record in leading and growing international biotech and pharmaceutical organisations. From 2011-2018, Mr Bravo was CEO of TiGenix, a dual-listed (Euronext Brussels and NASDAQ) biopharmaceutical company developing novel stem cell therapies. He, successfully developed TiGenix through several financing rounds, led its IPO on NASDAQ, and secured European marketing approval of its lead asset. In January 2018, Takeda Pharmaceutical Co. Ltd announced it was acquiring TiGenix. Prior to joining TiGenix’ predecessor, Cellerix, in 2005, Mr Bravo held several senior management positions at Sanofi-Aventis and SmithKline Beecham. He is currently Chairman of Vivet Therapeutics, a private gene therapy company. Mr Bravo holds a degree in Business Administration and an MBA (INSEAD). He joined Nordic Nanovector as CEO in July 2018."

Har lite forhold til notering på NASDAQ, men med tanke på markedsverdi av TiGenix ved salg er det kanskje noe i NANO's fremtid potensielt. Om ikke for Betalutin, så for Archer-1? For dypt vann til at jeg kan bidra med noe av tyngde å verdi.

Ellers er her et intervju
https://labiotech.eu/tigenix-eduardo-bravo-interview/
"The difficult part has been living for 13 years with people who did not believe we could make a drug out of these living cells. Once the big pharma started to put their weight behind CAR-T cells, other people jumped into it. I think that we’re ahead in some areas."
Merket meg denne biten, inngående kunnskap om noen NANO skal dele marked med, CAR-T. Kjempet trofast i mange år med et lite selskap som lå forut for BP.
Tror ikke han har så mye mer enn 6 mnd å bli varm i trøya i grunn, så forventninger eksisterer.

Trenger absolutt ikke få noen voldsom effekt kursmessig direkte, men er greit å ha i bakhodet for den kommende tiden.

Savner forresten kritikk og ros om meglerhus sine tanker om potensiel pris i EU/USA og markedsandeler om noen har lyst å henge litt pels på den knaggen.
DNB benyttet vel DOR som regulerende for pris på produkt, og CR for markedsandel? Husker ikke. Virker som om det er noe en kan gå langt mer detaljert i, og komme med potensielt mye mer nøyaktige beregninger. Mat til folk som vil diskutere saklig, hausse eller baisse i grunn, så hyggelig om noen kan grave litt dypere. =)
TyrionIV
18.07.2018 kl 08:41 25479

Hvor har du det fra at omsetningen på 1FL er 86 % av totalen i alle linjer?
Ifølge Nanos egne presentasjoner er omsetningen (for 2014) henholdsvis:
1FL: 1,4 mrd $
2FL: 1,5 mrd $
3FL: 0,6 mrd $
Dvs 40 % av omsetningen ligger i 1FL etter det jeg kan forstå..(?)

http://www.nordicnanovector.com/sites/default/files/Company%20Presentation%20-%20December%202016%20(1).pdf
Merlin
18.07.2018 kl 08:55 25431

Behandlingsfordeling. Ca. 86% behandles for 1FL. Pasientfordeling i forhold til behandlingsfordeling og -omfang vil forandre seg med mer virksom behandling. Med Archer-1 forsøkene vil DnB måtte regne at mange flere NHL-pasienter får Betalutin. DnB må komme med en forbedret analyse, der de tar med Archer-1. Jeg har ikke gjort noen selvstendig analyse, kun forsøkt å påpeke hvilke forandringer DnB burde gjøre i sin siste analyse, sett i lys av de nevnte nye informasjonene fra Nano.
Redigert 18.07.2018 kl 09:27 Du må logge inn for å svare

Nanokursen henger trolig igjen fordi det tar tid å gjenoppbygge markedets tillit etter Costa og utsettelsen av Paradigme.
Derfor har ikke fast-track blitt priset inn. Markedet tar ennå ikke inn over seg at LOA nå har steget betraktelig.

I går tippet Korsar 50 kr ved årsskifte.
Jeg tipper 78, men blir ikke sjokkert om den er 100

Takk for svar! =)

Du har for enkelhets skyld benyttet 70% for 2FL og 3 FL i markedsandel.
Betalutin for 3FL testes kun for personer som er R/R(Rituximab Refractory). Det er kun 40% av markedet i 3FL. Å anta at man skulle kapre 100% av disse 40%, og 50% av de resterende 60% er et meget optimistisk scenario. Ikke overbevist om leger vil anbefale Betalutin til pasienter som ikke har tilbakefall etter Rituximab behandlinger, ikke i en tidlig kommersiell fase i hvertfall. Jeg hadde 25% som konservativt anslag en stund, men irrettesatte megselv til 20% som konservativt anslag. Det vil være å dekke halve R/R markedet tross alt. Og har ikke så mye tiltro til at leger gjør gode anbefalninger til sine pasienter om ny medisin, fremfor hva de har gjort i mange år allerede. Det er ikke alle som henger godt med på utviklingen. Og der er økonomisk sterke konkurrenter, markedsføring er av betydning.

Archer-1 for 2 FL vil møte konkurrenter som RCHOP, mest benyttede behandling i EU, og BR, mest benyttede behandling i US, for 2 FL. Jamnfør Pier Luigi Zinzani sin poster fra CMD. Å forvente, ja prise inn, en 70% markedsandel før noen kliniske resultater foreligger er vel i overkant optimistisk? FPD er ikke kommet enda, så 12-18 måneder før vi kan forvente avlesning. Tror ikke vi kan forvente noen større innprising av ARCHER-1 før kliniske avlesninger er på plass, selv om jeg er meget enig i at det er i høyeste grad hvor en burde ha blikket festet. Det er noe spekulativt å anta høy LOA og/eller markedsandel på det tidlige stadiet vi nå er i for kombinasjonsstudiet. Og således kan vi se NANO undervurdert på dette punktet enda en stund fremover. Tørr ikke komme med uttalelse om markedsandel før det er noen kliniske tall å legge til grunn her. Og forventet dato for filing for approval føles også som et viktig holdepunkt jeg savner i forhold til ARCHER-1.

DLBCL avlesning som kommer i år allerede ser noe avglemt å undervurdert ut. Lisa R har påpekt at det er et dobbelt så stort marked som FL(avrundet). Markedsandelen NANO sikter seg på her er: 40% får relapse etter første linje -> 30-40% er i stand til å få høy dose cellegift-terapi med påfølgende SCT(stamcelle transplantasjon). Det er hva NANO ikke ønsker å konkurrere mot. Men de som står igjen, altså 24-28% av et totalmarked nær dobbelt så stort som FL, er per i dag betegnet som et 'Significant unmet need'. Avlesninger med 'kun' rundt 50% ORR og 10% CR vil være av betydning.
Synd det ikke er et kombinasjonsstudie i gang her enda.

ARCHER-1 og DLBCL prises i særdeles lav grad inn per i dag siden de er relativt langt frem i tid. Således, et eventuelt oppkjøp i nær fremtid vil nok også ikke ta de med i en grad av betydning. Vi bør ikke håpe på det. Partneravtale på den annen side kan være gull verdt. Hjelp til finansiering av kombinasjonstudier for DLBCL, kanskje MZL, og MCL også for den del.

Savner fremdeles kritikk/ros til DNB's tanke om produktpris.
"Biologics Command Nearly Double the Price of Small Molecules. We separated and analyzed prices for biologics, such as antibodies and protein based therapies, and compared them to small molecules. The median and mean prices for biologics were $289,509 and $320,218, respectively. In contrast, the median and mean prices for small molecules were $119,844 and $160,907. The data indicate that biologics have on average a 2 fold higher price than small molecules, and the difference was not dependent on disease prevalence."
http://www.lifescicapital.com/analysis/orphan-drug-pricing/

Teknologien som benyttes(ARC) for Betalutin er biologisk(antistoff), men pris-anslag av DNB antyder mer 'small molecule' området. Og det ser ut til å være godkjent uten mye debatt. Kanskje det er korrekt og burde være slik, men føler som om det er noe informasjon jeg mangler for hvorfor dette er gjort. Antar svaret ligger i Rituximab, som også bruker antistoffer for å sikte inn da CD20 protein til celler.


Kjapt angående diskonteringsrente, har jeg tenkt mot patentbeskyttelse og fremtidig potensielle konkurrenter, hvorav 15 års periode virker relevant. 7%, eller 6,67% er hva jeg da har sett mot. Men det er begreper jeg har et svært løst forhold til, og lite forståelse av.
rockpus
18.07.2018 kl 11:32 24989

Korsar

Ser at du spår en kurs på 50 kr ved årsskiftet.
Har du da kalkulert med en sannsynlig kraftig børskorreksjon i denne kursen?
Merlin
18.07.2018 kl 11:53 24908

Nyttige vurderinger Studenten86. DLBCL har jeg ikke korrigert for. Har heller ikke vurdert prosentgrunnlagene til DnB, men har regnet med at de bare har tatt med andeler av det mulige markedet.

Dermed ender man nesten uansett på helt andre verdier enn dagens aksjekurs.
Redigert 18.07.2018 kl 13:33 Du må logge inn for å svare
dailymute
18.07.2018 kl 11:56 24870

Merlin, godt å ha deg her også!
Korsar
18.07.2018 kl 13:01 24755

rockpus,
ja, for så vidt, men bioaksjer i ventefase av type NANO nå er ikke svært koblet til børskorreksjoner, mer til substansielle vurderinger om ting går bra. Sagt på en annen måte: Dersom en bioaksje melder at de har fått til noe storveies, så betyr ikke generelle børssentimenter så mye :-)
Jeg har tenkt å begynne å følge NANO nøye med tanke på slikt ved slutten av året. Akkurat nå har jeg andre preferanser.
solb
18.07.2018 kl 16:31 24421

dailymute,
Her ser du årsaken. Disse fondene ligger like under 0,5% og styrer balletten totalt i Nano, som en ganske illikvid aksje nå for tiden.
BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. - < 0,5% 17.07.2018
PDT PARTNERS, LLC - < 0,5% 10.04.2018
NUMERIC INVESTORS LLC - < 0,5% 20.03.2018
GSA CAPITAL PARTNERS LLP - < 0,5% 09.03.2018
MARSHALL WACE LLP - < 0,5% 07.11.2017
OXFORD ASSET MANAGEMENT LLP - < 0,5% 03.11.2017
WORLDQUANT LLC - < 0,5% 18.01.2017

Aksjen er veldig lett å manipulere ja.
Target 53 har jeg og anbefaler alle å ha traderpott.(man får bedre selvtillit og tjener noen ekstra kroner også)
Jeg solgte traderpotten som kjent på 66 og angrer ikke på det nå.

I sommerferien utnyttes svake aksjonærer til å selge.
Det er fin tid for akkumulering også.

September derimot, vil vi nok kjenne litt på 70 tallet.
rockpus
18.07.2018 kl 18:25 24216

Korsar:

Tror du ikke ventefaser, fiaskofaser og suksessfaser i bio aksjer også står i forhold til totalindeks nivået?
Vil ikke et generelt krakk føre til en lavere prising av en bioaksje også med tanke på eventuelt toppnivå etter suksess?

Min egen erfaring etter et langt liv, viser at omtrent alt blitt dradd ned i dragsuget under sterke korreksjoner.
bel68
18.07.2018 kl 18:39 24154

Farmasi aksjer kan du ikke sjekke vær dag enten himmel eller helvete sitte å lese på disse Pho idiotene som har messsa i 10 år at 1900 kr neste i Pho HALLO ..........Slapp av ta en mojito ut på balkongen 40 grader her he he sitter med 30 prosent tapt l Trvx skriker ikke for det ............men nano kjøpte jeg for 14,70............selger ALDRI er med opp eller ned .........God Sommer..NB Pho er ikke no dum investering .......
Korsar
18.07.2018 kl 20:34 23980

rockpus,
joda, det er ikke noe spesielt feil med det du sier. Det er GRADEN av effekt i ULIKE faser i bioaksjer jeg sikter til:
- NANO har f.eks falt over 50% fra ATH bl.a. fordi det har vært forsinkelser og urolighet rundt GRAD av endelig suksess. Aksjen har derfor landet på ganske solid støtte etter hvert.
- Samtidig skal det heller ikke så veldig mye positive nyheter til (som lapper på svak performance på noen områder) før man kan få et skikkelig byks. Jeg tror imidlertid dette ikke vil skje i år. Teknisk vurderer jeg den derfor til å vandre i sjiktet 50-65 i høst, før den lander på ca. 50 til jul. Deretter har jeg større tro på at aksjen kan få noen kicks på nye forventninger i 2019. Men merk at endelig bekreftelse på evt. suksess ligger lenger framme.
- bioaksjer (som er komplett avhengige av EGEN prosjektsuksess) er selvsagt forskjellige (les: mindre makrorefleksive) enn for eksempel oljeaksjer, som nesten organisk følger oljeprisen.
Merlin
19.07.2018 kl 23:15 23344

Studenten86
Vi kan benytte de korreksjonsforslag som er kommet, dels fra TyrionIV og dels fra deg, og lage et par alternative verdiberegninger.
markedsfordeling
3FL Max 40% (DnB 30%)
2FL 20% (DnB 15%)
Og markedsstørrelse antatt 2FL: 1,5 mrd $ si 12mrd nkr
3FL: 0,6 mrd $ si 5 mrd.
Det gir 3FL 12 mrd kr*,4 + 2FL 5 mrd. kr*,2 = 5,8 mrd.kr. i Betalutinomsetning årlig forutsatt at det er andel markedsverdi det er snakk om.
Tar ikke med noe for Archer og DLBCL så langt.
Om Betalutin i stedet lisensieres ut til 30% lisens får Nano en netto lisensinntekt på 1,74 mrd. kr. årlig.
Salget av Rituximab i 2017 var 9,238 mrd $, derav 4,4 mrd i USA. Men salget i Europa falt 11% pga biosimilars.
Tar man med Biosimilarsalget er man på ca. 10 mrd.$ i omsetning for 2017.
Iflg. TyrionIV har Nano for 2014 oppgitt et samlet NHL FLsalg på 3,5 mrd.$ Jeg har ikke klart å finne noen salgsfordeling for Rituximab, men vil tro at ca. 7 mrd. $ gjelder NHL for 2017. Altså det dobbelte av det TyrionIV nevner for 2014.
Da bør man også kunne doble antatt lisensinntekt for Betalutin til årlig 3,5 mrd. kr.
Gitt en P/E på si 15 er verdien av Betalutin da 52 mrd. som gir en aksjekurs på litt over 1000 kr. pr. aksje før skatt og neddiskontering. Om verdien av DLBCL settes til det dobbelte er man på 3000 kr. pr. aksje. Om man legger til for Archer-1 øker verdien ytterligere.

Dette er kun løse beregninger, før skatt, adm.kost og finans, men kan kanskje gi noen idé om hvilke best case tall vi snakker om dersom Nano lykkes.

Korriger der du ønsker.
Redigert 19.07.2018 kl 23:44 Du må logge inn for å svare

Tror det fort blir misvisende å beregne andel markedsverdi.
3FL er 10,000 pasienter(5750 US, 4480 EU), 2FL 16000(8980 US, 7000 EU), fra 2014. Og forventet å vokse med 50% til 2024.
Produktprisen forventes å være markert lavere i Europa enn i USA, 50% er ofte benyttet for kalkuleringer.
150k $i USA er forsiktig. Om du antar 55% US og 45% EU blir gjennomsnittlig produktpris 116,250$.
Jeg ville brukt 20% markedsandel, 30% er absolutt mulig dog. Om vi så antar vi ser tilbake på regnskap for 2021, kan vi anta at totalt 3FL marked har vokst fra 10,000 til 13,500. 20% = 2700 og 30% = 4050.
313,875,000$ - 470,812,500$ runder av til hele millioner, og antar dollarkurs på 8 gir i NOK: 2512m nok - 3768m nok.
Enterprice Value/Sales i gjennomsnitt for biotekselskaper i Europa ligger rundt 8.
20096m nok - 30144 m nok markedsverdi basert på det. 20 mrd til 30 mrd markedsverdi, vi kan vel anta at det blir litt flere aksjer, så sikkert trygt å dele på 50 millioner aksjer.

Det gir 400 - 600 i aksjekurs for 3FL alene i år 2022 når en ser tilbake til 2021 og det prises inn.
Forsiktig på produktpris, tror fra nevnt pris til +20% er hva en realistisk kan forvente. Kan ikke utelukke at det er rom for høyere pris(+100%) siden det er biologisk, men kalkulerer ikke noe rundt det.
Tror markedsandel er realistisk.
Ingen partneravtale i mitt overslag kan nok betviles. Men så er Betalutin 3FL foten i døra til større ting, kombinasjonsbehandlinger f. eks. Så kanskje partneravtalene kommer den veien.
Store forskjellen på P/E og EV/S, 15 til 8 som multiplikator, er nok i skatt og driftskostnader.
Disse multiplikatorene burde ikke benyttes som noen regel for hva vi kan forvente, og vil fraråde alle til å basere aksjehandel rundt de. Men de kan bidra til å gi en pekepinne om bransjen, og forventninger således.

2FL, 20% markedsandel hadde vært hyggelig, og tilsvarer isolert 30% 3FL. Tenker 15% DLBCL også vil tilsvare 30% 3FL. Det er rom for mange svingninger, usikre variabler, usikker LOA, og usikker når de er forventet til markedet. Det er lang vei til mål her, og høy usikkerhet rundt alle tall en putter inn i regnestykker til det. Så vil advare mot å legge til forventinger til kurs her inntil vi vet mer, det samme går enda for DLBCL.
Men kanskje vi ser mer av de i aksjekursen snart; av DLBCL og til kommende ASH, og Archer-1 høsten 2019. Variablene for de er store, og LOA blir statistisk svært lav uten kliniske resultater å vise frem per dags dato. Ikke overbevist om at vi kan forvente de fullt priset inn per 2022.

Sjansen for suksess i DLBCL tror jeg er betydelig lavere enn for Archer-1.
Lille Norge bør kanskje ikke forventes å ligge på gjennomsnitt i Europa hva angår f. eks. EV/S etter kun 1 år med salg. Og disse andre selskapene har nok også potensialer i pipeline, så hvor mye av de er allerede priset inn i en slik kalkulering? Tror det således kan være svært misvisende når vi brukerer multiplikatorer og antar konkurrentene har 0 i pipeline priset inn.
Da tror jeg det er større sjanse for at Archer-1 kan bli et reelt paradigmeskifte med særdeles gode resultater(ytterst optimistisk, men hva vi reelt kan håpe på).
focuss
20.07.2018 kl 08:30 23029

slettet
Redigert 20.07.2018 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
Hardly
20.07.2018 kl 08:44 22938

Litt off topic, men jeg ser stadig at innlegg ligger med "slettet" i kommentar feltet. Spesielt i NANO trådene. Er det moderator som sletter disse? Har ikke lagt merke til dette på den gamle forumet.
focuss
20.07.2018 kl 08:49 22897

Jeg slettet da jeg så info jeg etterspurte var gitt i studentens innlegg.
Tåka
20.07.2018 kl 09:24 22731

typisk, satt sl og da snudde den, helt typisk. da blir det vent og se.
Merlin
20.07.2018 kl 10:20 22573

Meget gode og realistiske vurderinger Studenten86!
Sum 2 og 3 FL gir deg altså ca 1000 kr. aksjen, med foten i døren til større omsetning og høyere verdi, særlig for Archer-1 i første omgang.

Konklusjon er at DnBs beregning er urealistisk lav og er satt av taktiske, ikke etter reelle vurderinger.

Da DnB i sin tid analyserte Algeta var de mye bedre på å anslå reell verdi på et tidlig tidspunkt, og traff faktisk veldig bra i forhold til det Algeta ble solgt for, på et svært tidlig tidspunkt. Dessverre sluttet den dyktige analytikeren, som var medisiner. Skulle gjerne hatt en bedre analytiker der enn den lettvekteren DnB i dag benytter.

Når det gjelder konkurrenter sliter de. Jeg tror Betalutin på grunn av summen av fordeler vil bli foretrukket, og kan spesielt ikke se noen konkurrent greie å matche Betalutin på kombinasjonen virkningsgrad, enkel håndtering og lave bivirkninger. Jeg tror Betalutin er helt enestående og vil fortsette å være det. Det er så langt målstyrt treff direkte på kreftcellene som gjør Betalutin unik.
focuss
20.07.2018 kl 10:24 22550

Det er behov for informasjon om hvordan det går med rekrutteringen. Kan bli vanskelig med kursløft før vi vet noe om det.
Hugoil
20.07.2018 kl 10:26 22487

Hvilke tazaktiske grunner kan det være?
Hva het den Algeta-analytikeren?

Kan noen kommentere følgende tanke ?

Nano vil ta markedsandeler der kreften er spredd. Dvs lymfer, blodkreft etc
PCIB tar kreftsvulster.

De er altså ikke konkurrenter, men deler verden mellom seg
Korsar
20.07.2018 kl 10:46 22426

Jeg må fremdeles konstatere at den grovt feilaktige forståelsen av hva internrente er for noe, fremdeles ikke er rettet opp i startinnlegget, som er bare flyttet over fra en tråd som ble stengt da disse feilene ble påpekt første gang. Der er også flere bedriftsøkonomiske feil, men kritikken av DNBs internrentevurdering blir selvsagt ikke mer korrekt av at man stenger første tråden dette oppstod på, og gjentar feilene på denne tråden.
Som et eksempel på hva internrente faktisk angår, kan jeg sitere fra en fersk omtale av Scatec, der det sies:
" Investeringer i nye solanlegg ventes fortsatt å gi i snitt en internrente på 15 prosent nominelt etter skatt. Bruttomarginene for prosjektutvikling og konstruksjon ventes å være 15 prosent i snitt for anleggene i drift og konstruksjon på 1.500 MW innen utgangen av 2018 og 12-15 prosent for anlegg i drift og konstruksjon på 3.500 MW innen utgangen av 2021."

Her må man vel omsider skjønne at det bedriftsøkonomiske begrepet internrente har ingen forbindelse med det som feilaktig relateres til banksatser for lånerenter i startinnlegget? Internrente har med avkastning å gjøre og ikke lånerentenivåer.
Redigert 20.07.2018 kl 10:47 Du må logge inn for å svare
Merlin
20.07.2018 kl 11:29 22283

15. apr. 2010 · Algeta kan stige kraftig tror analytiker . ... antatt, skriver analytiker Espen Tidemann Jørgensen i DnB Nor i en oppdatert analyse av Algeta .https://e24.no/boers-og-finans/aksjetips/analytiker-algeta-kan-naa-300-
solb
20.07.2018 kl 11:39 22234

Da kunne jeg ikke la være. Måtte inn igjen med en slant. Mer interessant å følge med når en investering er gjort.
jefferson
20.07.2018 kl 11:53 22178

Av pasientgrunnlaget i FL 3 er det kun 40 prosent som oppfyller inkluderingskriteriene i Paradigme. Dvs 4000 pasienter.
DNB operer med 30 prosent markedsandel. Dvs 1200 pasienter. Du operer med snittpris 116 000 dollar. Deet gir salg 139 000 dollar. EV 8, gir da 1 112 000 dollar. Ca 180 kroner aksjen for FL 3 indikasjon.

Tror det er ganske umulig å vite om det vil bli mulig å skaffe seg NANO vesentlig billigere eller om det stort sett går oppover herfra. Det tryggeste er nok å befinne seg på innsiden hele tiden hvis man skal være sikker på å få bli med når det endelig løsner. Gir også trygghet i forhold til plutselige oppkjøpstilbud som kan komme når man minst venter det.
Merlin
20.07.2018 kl 12:07 22095

Jefferson: Det skulle vel være liten grunn til at ikke Betalutin får 40% markedsandel. DnB trekker fra risiko flere ganger.
focuss
20.07.2018 kl 12:07 22087

Korsar
Tror ingen har påstått det du sier. Internrente brukes gjerne som avkastningskrav til en investering og representerer den diskonteringsrente som gir NPV lik null. Når DNB diskonterer med 10% så regner de fra ett avkastningskrav på 10%. Hvilket avkastningskrav investorer benytter er en helt annen sak og kan ikke utelukke å se på lånerente for å bestemme det. Det er klart at kan investorer få 10 prosent i banken så påvirker det hva de gjør med sine penger. Dette synes Merlin og forstå, mens Korsar som gjerne vil være læremester surrer det til.

@Jefferson, det var 10,000 i 2014. Og var forventet å øke med 50% til 2024. Med andre ord, når Betalutin når markedet, er det betydelig mer enn 10,000.

Videre, det er fokus under studiet for R/R refractory, men anslår altså 50 til 75% gjennomslag i denne gruppen. Produktet vil fremstå som ganske suverent for disse.
Konkurrenter for 3FL for de som ikke er R/R refractory er idealisib, copanlisib, radioimmunterapi og sist men kanskje størst, rituximab(mono).
Vil ikke utelukke at Betalutin kan få noe her også.

Vil ikke skje noe i NANO før ca om to års tid. Med unntak av dårlige nyheter og en ny emisjon.
jefferson
20.07.2018 kl 12:40 21976

Med 50 økning blir pasientgrunnlagert 6000. Som aksjonær har jeg ikke noe i mot at markedsansel er mer enn 30 prosent.
Jeg bygger kun mine innspill på DnBs vurdering, men er enig i at det kan være store utfallsrom.
Markedsandel 40 prosent gir 2400 pasienter.i 2024. Dvs ca 360 kr aksjen.
Vi får tro på Einarsson som til stadighet gjentar: Det blir medisin.
Forøvrig er Archer en joker.Men for meg er den fortsatt på tro og håp stadiet
Hugoil
20.07.2018 kl 12:49 21930

Takker, da er det bare å vente på Holtha Invest.
Internrente er vanskelig å forstå for de fleste inkl 2.års øk.studenter. Den er litt "abstrakt", men er den spesielle diskonteringsrenta som får ligningen INVESTERINGER = NETTO CF til å balansere eksakt (investeringen går i null).

Vet ikke om DNB har brukt begrepet internrente i analysen sin, det er ikke nødvendig - men når den brukes så forteller den litt om lønnsomheten i et prosjekt (gitt at man har en riktig oppfatning av risikoen) - ved at jo høyere IR, dess mer lønnsomt prosjekt (eller alternativt og da underforstått ment som angivelse av høy risiko i prosjektet).
Så IR kan dermed ses som å "inneholde" både kapitalkostnaden+risikopåslag OG meravkastningen.

Jeg har aldri hatt "problemer" med DNBs NANO-analyser, utover at de kan være trege med å oppdatere, samt spille case ved når de slipper den slik som med flikk-flakk analysen i anledning Costa-avgangen.
Redigert 20.07.2018 kl 12:52 Du må logge inn for å svare
Merlin
20.07.2018 kl 13:28 21849

DnB benytter WACC: WACC is the minimum acceptable rate of return at which a company yields returns for its investors.

Minimumrate, dvs laveste langsiktige lånerente for investor. 1,99% i Norge for tiden med 30 års binding iflg. Finansportalen .
Hugoil
20.07.2018 kl 13:45 21830

Du misledes nok litt av "rate". Ordet henviser ikke til noe annet enn "rate" i "interest rate" som betyr rente. Og WACC er vektet gjennomsnitt av EK-avkastningskrav og gjeldsrenten. Tolkningen av "minimum" blir feil. "mimimum" henspeiler til hva som er din beste alternative plassering av pengene ift. prosjektet (så IR er lik alternativkostnaden - hva du best kan få om du ikke investerer i prosjektet; derfor blir IR også kalt alternativrenten).
Redigert 20.07.2018 kl 14:01 Du må logge inn for å svare

Det er ikke riktig merlin. Wacc = weighted average cost of capital. Ordet acceptable som du nevner over er viktig. Hvis jeg kan forvente samme avkastning i nano som den laveste renten i markedet er valget enkelt med tanke på risiko (velger selvsagt renter) Derfor forventer jeg høyere avkastning og dermed høyere avkastningskrav.

Menigmann forledes til å velge bankrente, og blir stort sett holdt utenfor all form for verdiskapning. Men noen skal jo betale kalaset. Risiko er noe som unngås først og fremst ved å diversifisere investeringene (noe jeg fikk merke at jeg syndet mot da jeg hadde alt i CRU). Fortsatt har jeg minimal diversifisering på aksjemarkedet, men lever godt med det ettersom jeg eier 15% av et selskap som ikke kan feile og nærmer seg markedet med stormskritt. Men NANO kommer heller ikke til å feile.

Uansett kommer det et bud på Nano, trolig rett etter godkjenning, men før inntekter.
Dermed blir internrente aldri styrende for verdien.
Det er budkampen som blir avgjørende.
solb
20.07.2018 kl 16:14 21522

Kjøpte en pott i dag på 60. Det så unektelig bra ut lenge, men shorterfondene ville det annerledes. De filer og filer med sine allierte m.hus. Betaler ingen kurtasje veit du.
Merlin
20.07.2018 kl 16:47 21467

Det er beslutningsteori som ligger til grunn for WACC.

Som investor vil all avkastning over minimiumsrate være lønnsom, gitt at investor kan oppta lån til minimumsrate. Minimumsrate er altså målestokken.
Minimumrate, dvs laveste langsiktige lånerente for investor. 1,99% i Norge for tiden med 30 års binding iflg. Finansportalen.

Investor skal her ikke sammenligne mot en hver annen plassering han måtte ha, men hvilken rente han kan skaffe penger til.

I dagens finansmarked er vi i den eventyrlige situasjonen at vi får låne penger nesten gratis. De som ikke forstår det taper rått. Den som ikke utnytter dagens finanspolitikk til det beste for seg selv, og ikke forstår sammenligningsgrunnlagene, bør ta seg en lang skitur i varmen. Helt på jordet altså.
Redigert 20.07.2018 kl 16:52 Du må logge inn for å svare
Merlin
20.07.2018 kl 16:58 21411

Så folkens, regn ut hva dere kan ta opp i lån.

Gå inn på finansportalen og ta opp så stort lån som mulig.

Finn den beste aksjeplassering.

Bruk alle de lånte pengene minus fremtidig rente første 10 år til å investere i aksjer.

Sett av til rentebetaling de første ti år på høyrentekonto. Selg deg ned i de beste plasseringene etter 10 år til å dekke renter neste 10 år. Tilsvarende neste 10 år.

Diversifiser på tre- fire aksjer.

Vent 30 år og se om du klarer å tilbakebetale gjelden,
Picosalax
20.07.2018 kl 19:03 21236

Sikkert smart det Merlin, men neppe klokt nå med tanke på en forestående kraftig markedskorreksjon. Det har blitt sagt at biotek ikke er følsom for generelle markedskorreksjoner, men det tror jeg ikke noe på.
focuss
20.07.2018 kl 19:14 21225

Merlin
Har du noen aksjer og foreslå som det ikke hefter risiko til. Tror nok at fast eiendom er det gode alternativet for lånte penger.
Picosalax
20.07.2018 kl 19:21 21155

Ja, har kjøpt en sekundærbolig i Nydalen