NOM - Emisjon rett rundt hjørnet!


God morgen.

Ser det gamle forumet har tatt "kvelden" og derfor er det på sin plass å fortsette våre gode diskusjoner her. NOM`s pengekasse begynner som dere alle vet å tynnes ut og behovet for tilskudd er høyst tilstedeværende. Q4 er antydet som punkt for påfyll og i tro NOM stil gjøres nok dette i god tid før behovet er der. Bli derfor ikke overrasket om det meldes emisjon i nærmeste fremtid og da på 2-tallet. Mitt tips er 2,8-2,9.

En liten digresjon: ordreboken er kun fylt av smågutter/jenter som er ute etter å trille ører for noen hundrelapper og seff MLI algoen. Etterhvert som disse får fyll og selgerne kommer diltende etter så vet vi alle hva disse kvalitets-traderne så gjør: selger i frykt for penger tapt og dermed ruller snøballen i kjent NOM stil.

Husk og at NOM er et enormt emi-lokomotiv som tøffer videre på kull småaksjonærene har gitt bort i årenes løp. Den dagen kullet tar slutt så er ferden slutt og nye krefter vil ta over spakene. Er det her AMR kommer inn i bildet?
Redigert 17.07.2018 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Apoapsis
03.08.2018 kl 09:54 2533

Stadig tar feil? Må du få på deg brillan Ondur. FInnes ikke en sjel på NOM trådene gjennom tidene som har fått mer rett enn undertegnede. Og det kjipe er at du vet det selv ;-)
KRSO
03.08.2018 kl 10:31 2492

Det er jo det samme hvert år med liten omsetning og litt nedgang i fellesferien.
soil
03.08.2018 kl 10:43 2474

Ser du traff blink med din spådom angående SUBC. Børsmeldingen i dag melder om ny stor kontrakt. Imponerende intuisjon eller informasjon?
soil
03.08.2018 kl 10:43 27

Innlegget er slettet
_HH_
03.08.2018 kl 10:47 2462

NOM har sjølv sagt på siste q presebtasjon at pengane held til ut i q4. Så at det må fyllast på ila året bør ein rekne med. Men eg har dei siste åra estimert meg fram til dei ulike emisjonstidapunkta og har truffe greit med dette. Med mine utrekningar skal NOM eigentleg vere finansiert for heile 2018. Det vil sei at eg enten tek feil, ellers er det ein større investering på veg. Den store investeringa kan vere keliber eller ein aksellerasjon av Engebø prosjektet, jamfør det faktum at det har vore entreprenørar på besøk på Engebø for å kartlegge tenester. . Dersom ein framtidig emisjonen går med på å finansiere Keliberandelen er ikkje dette negativt fordi det vil sikre nom inntekter. Sjølv DFS Engebø vart utsett pga at ein må gjere nokon ekstra testa vil dette prosjektet brenne mindre og mindre kapital fordi dei andre parallelle aktivitetane som ikkje vert påverka vert ferdigstilt.
Redigert 03.08.2018 kl 10:51 Du må logge inn for å svare
Boss 99
03.08.2018 kl 13:11 2340

Jojo her stende me fast . Noe er i gjerde. Men kva er det er ingen som veit.
unotert
03.08.2018 kl 13:56 2283

Ser en på siste presentasjon fra NOM sin side, juni 2018, så er vi allerede inne i den perioden hvor det er planlagt inngåelse av off-take agreements for Engebø. Om det forskyves litt grunnet litt forsinkelse av DFS vites ikke. Men hvis så vil jo det generere pæng.
Tjuagutt
03.08.2018 kl 14:07 2264

Side 18 og 22 er det som er interessant og viser hva som er tenkt fremover. Siden presentasjonen er fra juni 2018, så er forskyvningen av DFS tatt høyde for i oversikten for videre framdrift.

I tillegg skriver de følgende på side 26:

Financing

✓ Sufficiently financed until Q4 2018, based on current activity plans
✓ Consideration of various opportunities for further financing is ongoing
- New equity
- Divestments
- Strategic partnerships
- Debt instruments

Tentative outline of construction financing:
Sources of capital
• Equity (industrial partners, shareholders and others)
• Bank loans
• Bonds
• Streaming/Royalty
• Leasing
• Supplier credits
• Hybride instruments (i.e. convertible bonds)

Så det er ikke for gitt at det blir en emisjon slik Str8up hevder.
Boss 99
03.08.2018 kl 14:17 2251

Hadde jo vært greit at det ikke ble flere emisjoner , jeg har i grunnen nok aksjer ..

lurer på det er noen som betaler selgerne for å dumpe ut aksjer under 3,30. Det tar jo aldri slutt på idiotene. Må være Thingnes klanen
Pling!
03.08.2018 kl 14:27 2233

Nei, det er ikke gitt. Men dersom det kommer en emisjon for driftsfinansiering av ytterligere 2-3 kvartaler så vil den emisjonen være på opptil 30 MNOK. Og det betyr at aksjen allerede har korrigert for denne utvanningen x 2 ila sommeren (fra 4,0 til 3,3 tilsvarer 17,5% utvanning). Innhenting av annen kapital, til f.eks. Keliber- eller engebøutbygging vil utelukkende ha en positiv effekt på kursen da disse kostnadene allerede er med i regnestykket. Det er forsåvidt også eventuelle driftskostnader som hentes inn med emisjon før utbyggingsfinansieringen er på plass.

Det er også lite logikk i skrekkscenariene til Apoa om at kursen må ned på 2 tallet for å blidgjøre større investorer. De kommer ikke til å handle store volumer over børs, og NOM vil tilby de den rabatten eller premien som de ønsker helt uavhengig av hva aksjekursen måtte være.

Vel,vel. La inn en ordre på 3,25. Likegyldig for meg om den ramler inn eller ikke. Men syntes utviklingen i nom er betenkelig.
Om det nå dukker opp en emi,tror også jeg den blir under 3,muligens går da hele potten til et fond eller en større kar.
longterm
03.08.2018 kl 16:34 2098

Nå er det vel slik at et selskap aldri venter til de er helt tom for penger innen de gjennomfører en varslet emisjon; mener å huske at NOM sist gjennomførte emisjonen ca to måneder innen man visste at det ville vært tomt.

Når så er sagt, så var det veldig interessant hva Tjuagutt hadde hentet frem over. Som flere har kommentert, så er det slett ikke gitt at det blir en ordinær emisjon. Ledelsen er nok inneforstått med at vi begynner å bli trøtte av emisjoner på disse nivåer. Skulle det i mellomtiden komme godt nytt fra Keliber, med derav følgende eksplosjon i kursen på NOM-aksjen, så ville det nok være betydelig lettere for selv oss trøtte aksjonærer å svelge en tiprosents kapitalutvidelse.
_HH_
03.08.2018 kl 17:46 2034

Samd i det du sei om at dei ikkje venter med emisjon til dei er heilt tom og det har eg teke omsyn til i mitt estimat.
unotert
03.08.2018 kl 18:00 2021

Teknisk begynner det å se bedre ut, MACD på interessant nivå.
Råvarer
03.08.2018 kl 22:15 1906

Børsnoterte selskap bryter loven om de venter til de er tom, så de må hente penger i god tid før det. Det er ikke gitt at det blir emisjon, men jeg er veldig sugen på å få økt eier adelen (vi mistet på grunn av næringsfientligheten hos SV) i Keliber må jeg si. På den andre side så er det å starte byggingen det sikreste kortet mot AMRs og miljøbevegelsens videre krumspring. Da hadde vi blitt færdige med dem nå og ikke latt dem skape usikkerhet i hele neste år. Å søke om driftskonsesjon nå er ett annet ess i ermet vi har.
Sailor
04.08.2018 kl 11:02 1768

Jeg håper også på emisjon, med håp om å øke min andel. Kommer til å overtegne.
Er imidlertid ikke sikker på at det blir emisjon. Penger kan snart bli lånt, eller det kan bli en rettet emisjon mot for eksempel Barton (noe jeg ikke håper). Nå bør NOM gi eksisterende langsiktige småaksjonærer en sjanse til mer enn å beholde sin andel.
Redigert 04.08.2018 kl 11:05 Du må logge inn for å svare
Råvarer
05.08.2018 kl 00:17 1627

Sailor, kampen om verdiene startet med Barton Groups og AMRs inntreden. Selskapet vil bli forsøkt ranet på ulike måter på bekostning av oss eksisterende aksjonærer. Vi får bare håpe at det at ledelsen sitter i samme båt med sine aksjer også gjør at de tar vare på våre interesser. Så langt har de vært veldig aksjonær vennlige, men større aktører vil presse det de kan for å få en så stor del av kaka som mulig på vår bekostning. Noe mister vi sikkert, men hvor mye blir spørsmålet.
Redigert 05.08.2018 kl 00:18 Du må logge inn for å svare