NOM - litt diverse som kan vere relevant

_HH_
NOM 14.07.2018 kl 10:07 41349

Keliber jobber med å lande offtake agreements og i samband med dette er denne relevant å lese:
https://investingnews.com/daily/resource-investing/precious-metals-investing/gold-investing/offtake-agreements-as-alternative-financing-options/?mqsc=E3971688

Den tek for seg forskjelleg typar former for offtake agreements og kven som vanglegvis er interessert i å inngå desse.

I tillegg er det verdt å merke seg at selskap som får stadfesta offtake agreements til vanleg stig ein god del i pris.

For ordens skyld, ref. min kommentar ang. angitt produksjonsstart Keliber;

https://www.dn.no/nordic-mining-handler-i-finland/1-1-1055639

Linken til artikkelen på NOMs webside fungerer dessverre ikke;

Nyhetsarkiv OAAX Vis nyhet - Nordic Mining
www.nordicmining.com/nyhetsarkiv-oaax.../category293.html?... - Oversett denne siden
Nordic Mining has concluded the due diligence process of Keliber with satisfactory result. Closing of the ... Production is scheduled to commence in 2010.


Redigert 14.01.2019 kl 18:13 Du må logge inn for å svare

Vi får være enige om å være uenige. man kan ikke markedsføre et prosjekt før man har et ferdig produkt ( i år forhåpentligvis ). Ettersom nom fortsatt er gjeldfri kan vel ikke jobben de har gjort være så dårlig. Gudevangen har jeg ikke kunnskap om, aluminna- patenten blir ikke nyttig så lenge dagens forurensende produksjon får fortsette, quartsen kommer etterhvert. Jeg har ingen imponerende cv i nom eller drømmer om 20,- pr aksje, er kun ute etter en dobling av min investering. Om det blir i år eller 2025 spiller mindre rolle.
Redigert 14.01.2019 kl 18:18 Du må logge inn for å svare
_HH_
14.01.2019 kl 18:24 1431

Den går ut i 2034

Takk for info. Jeg har vært mest opptatt av utnyttelsen av anortosittressursen. Se på kursutviklingen til Hudson Resources, den har vært i en stigende trend de siste 4 årene;

https://www.google.no/search?q=hudson+resources+share+price&ie=&oe=

Hva med avtalen med Gudvangen Stein AS ? Den utgår vel i år ? Skal den reforhandles ?
_HH_
14.01.2019 kl 18:51 1387

Trur den gjekk ut i fjor, kan aldri tru den vert reforhandla.
Strategien bak Gudvangen var vel to-delt, skaffe seg tilgang til antorositt som kunne brukast i ein pakke der ein kunne tilby både patent og ressurs, samt få inn operativ drift i strukturen som kunne skape kontantstraum til resten av NOM... No er interessen for patenten låg (slik eg tolkar det) og dersom det ikkje er aktuelt å bruke antorositt til ALU har den ikkje noko strategisk interesse for NOM vil eg tru.
_HH_
14.01.2019 kl 19:09 1368

stigande? med unntak av nokon bevegelsar opp og ned så har den vel stort sett gått i intervallet 0,4 og 0,5 dei siste 4 år? Dei skulle verre klar til å starte produksjon i siste halvdel av 2018, kursen gjenspeilar ikke akkurat dette.

Alumina-patentet uten enkel tilgang til NOM-kontrollert anortositt har vel en vesentlig mindre verdi vil jeg tro. Hvor mye har Alumina-patentet egentlig vært promotert ? Da er vi tilbake til tapte muligheter. Hudson Resources ser ut til å lykkes med utvinning av Grønlandsk anortositt til andre applikasjoner. Quartzen ligger der, ja. Når det gjelder den såkalte Reinfjorden forekomsten, så er den er uinteressant sett fra et gehaltperspektiv og NOM burde ha kvittet seg med den for lenge siden. Den figurerer fortsatt på websiden.

Redigert 14.01.2019 kl 19:11 Du må logge inn for å svare

Kursen lå på CAD 0,06 i 2009, CAD 0,20 i 2012 og CAD 0,26 i 2015 (CAD 0,44 nå). Hvis man ser på ledelsen og styret i Hudson Resources, så har 9 ut av 10 personer erfaring direkte knyttet til Mining, noe man ikke kan si om NOM. Dett har vært min største bekymring og dette er ubestridelig fakta. Sjekk en hvilken som helst amerikansk, kanadisk, britisk, sørafrikansk eller australsk gruveselskap, så vil du finne det samme. Så har jeg savnet en noe mer mer fandenivoldsk holdning som man finner i mange gruvedriftgrundere.
_HH_
14.01.2019 kl 19:29 1339

Tilgang til antorositt er vel ikkje det som er problemet. Det er vel å få store aluminiumsprodusenter til å gå over fra å bruke baxitt og dei verdikjedene som er etablert her. Å kjøpe opp gudvangen stein når ein har ein som er interessert i å bruke patenten og akkurat denne førekomsten, er ein smal sak vil eg tru sidan det vil vere små beløp i det store biletet når ein skal etablere ein ny verdikjede. Det er jo dette som er den reelle hindringa knytt til patenten, at motivasjonen for å bytte ikkje er tilstades. Ivar er fra hydrokonsernet, trur ikkje du at den ikkje har vore promotert? Fleire her inne har jo kontakta hydro og dei har bekrefta at dei kjenner godt til patenten, men såg ikkje det på som noko interessant. Kor vellykka Hudson vert vil no tida vise, som sagt tilsei ikkje kursutviklinga at det er noko suksess enda. Aksjeprisen ligger på same pris eller under prisen som den hadde i 2016 og det til tross for at dei skulle ha starta opp produksjonen. Produkta dei skal lage skal konkurrere i pigmentsegmentet (her er det stor produskjon fra forskjellige produkter og erstattarar til rutil og ilmenitt) elles er det oppgitt noko diffust at du kan produsere aluminium av det....men det må kjøperen stå for sjølv. Reinfjordførekomsten må undersøkast meir før den kan avskrivast, men eg ville ikkje ha satt den opp som noko seriøst prosjekt før ein eventuelt får betre resultat fra undersøkingane.
_HH_
14.01.2019 kl 19:34 1333

hehe eg tvilar på at dei som investerte i perioden 2005 fram til juni 2008, samt september 2009 og fram til februar 2012 delar ditt syn på ein stigande aksjekurs i denne verksemda... I desse periodane var den over 0,4 CAD og heilt opp i 2,0 CAD
https://www.google.no/search?q=hudson+resources+share+price&ie=&oe

_HH_
14.01.2019 kl 19:40 1325

Meir agressiv og proaktiv haldning, litt mindre diplomatisk i enkelte samanhenger saknar eg.

Spikes skjer, husker du 17 april 2015 ? Vel, det var dagen jeg solgte halve beholdningen min i NOM aksjer.
_HH_
14.01.2019 kl 20:13 1289

Så flott for deg!:), dumt du ikkje solgte heile beholdninga da.

Å promotere Alumina-patentet innad i Hydro-systemet er vel det samme som å forsøke å selge en oljesubstitutt til saudiaraberne. Klinkende klart at ikke Hydro var interessert ! Det er ikke det jeg mener med promotere. Lite eller ingenting leste jeg om patentet i den finansielle mediaen, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Lite eller ingenting hørte jeg om det i politiske debatter om miljø. Hvordan ble ideen promotert mot store potensielle game-changing investorer ? Nei, patentet ble puttet i en skuff og der ble den liggende. Tesla-bilen kom ikke fra de etablerte bilprodusentene.
Redigert 14.01.2019 kl 20:21 Du må logge inn for å svare
_HH_
14.01.2019 kl 20:33 1265

I forhold til å byggje opp ein ny verdikjede er dette veldig kapitalkrevande og å skrive noko i media endrar ikkje dette faktumet. Dei som er best rusta til å gjere dette er dei aktørane som er i marknaden fra før, altso Hydro osv. Ein gradvis utfasing og innfasing av ny teknologi vil vere lurt i eit slikt scenario. Om det kjem nokon nye aktørar inn og byrjar på bar bakke med ny teknologi, så skal dei ha særdels god finansiering i orden for ta opp kampen med dei store og etablerte. Faren for å gå konk vil kunne vere stor. Eg trur derfor det er store utfordringar knytte til ein innføring av denne teknologien som går utover det at den ikkje er kjent for dei som kan vere interessert. Men no veit eg ikkje nøyaktig kva som har blitt gjort med tanke på promotering og det gjer ikkje du heller.
_HH_
14.01.2019 kl 20:41 1251

Eg ser streng tatt ikkje kvifor det var relevant å nemne at du hadde solgt deg ut på dette tidspunktet i forhold til kursdiskujsonen på Hudson. Det verka meir som om du leita etter ein moglegheit til å skryte litt av deg sjølv. Det er jo heilt greit, men fullstendig uinteressant for meg og diskusjonen.

Aldri i verden vil Hydro med sine nylige Brasil-investeringer i milliardklassen ha vurdert å samtidig investere i en konkurrende teknologi - det må du skjønne. Investeringene i et alumina-anlegg var ikke så store heller, sammenlignbare med Engebø-investeringen, hvis jeg ikke husker feil. Det finnes mer en nok risikovillig kapital i verden. Bare se på hvor mye penger det har vært investert i cryptovaluta. Unnskyldninger, unnskyldnjnger og atter unnskyldninger - du vrir deg unna hver gang og er flink til det.

Det var du som nevnte spikes i Hudson-kursen. Da ble det plutselig relevant. Enig at jeg kunne ha unnlat å nevne salget. Men jeg ble fristet når du refererte til de mindre heldige Hudson-investorer. Jeg kan også nevne at jeg ikke solgte helt på toppen, men ventet noen minutter for lenge. Denne diskusjonen handler ikke om selvskrytt, men om forvaltningen av aksjonærenes ressurser og penger.
Redigert 14.01.2019 kl 20:52 Du må logge inn for å svare
_HH_
14.01.2019 kl 20:54 1236

Så fint at du fatta poenget mitt om at det er allereie er brukt mykje pengar på eksisterande verdikjeder og at det ikkje framstår som realistisk å endre desse over natta. Men trur du seriøst at dette ikkje gjelder dei andre store aluminiumsprodusentane i verda også?

Patenten til NOM har fortsatt behov for optimalisering og utvikling så det er ikkje berre å ta den i bruk. Ein partner måtte derfor vere med på dette. Argumentet ditt om cryptovalutta er irrelevant. Ja det finst masse spekulative penger i verden, men det betyr ikkje at dei er interessert i byggje opp ein ny og miljøvenleg aluminiumsproduksjon i sterk konkurranse med store eksisterande aktører. Eg tvilar på at den historia sel like godt som cryptohypen ein har vore vitne til. I tillegg er det eit anna faktum ein også må vurdere når ein skal starte langsiktig industri, er ein verkeleg ute etter berre spekulative penger ? kva med å forankre eigarskapet i eksisterande aktører med kunder, kunnskap osv. Framstilling av aluminium og produkter av dette er ein høgteknologisk bransje og det er ikkje for kven som helst å starte opp med dette over natta fordi ein har ein ny måte å framstille aluminium på.

Hvem sier at pengene måtte komme fra de eksisterende Al produsentene ? Ingen av de vil være interesserte, de har for mange "vested interests". Pengene kunne ha kommet fra hvilken som helst stor forbruker (eller gruppe av) av Al eller andre teknologi-interesserte. Jeg vet at i Norge det er lite interesse for den type industri, men i store deler av verden har industri fortsatt en høy stjerne. Derfor måtte man markedsføre konseptet. Jeg sier ikke at det er lett - det finnes flere som jobber med samme saken. En annen sak; hvorfor sluttet plutselig en av forskerene (Mastin) som jobbet i IFE med Alumina-prosjektet ? Hvorfor kunne NOM ikke jobbe videre med optimalisering/videreutvikling ? Ledelsen var ikke flinke nok til å holde aksjonærene informerte. På en kvartalspresentasjon ble det spurt om patentet og svaret var at "de skulle ha et møte". Hørte aldri noe mer. Det finnes også statlig støtte til slike forskningsprosjekter, forresten.
Redigert 14.01.2019 kl 21:11 Du må logge inn for å svare
lstid
14.01.2019 kl 21:10 1206

HH kommer da ikke med unskyldinger, han presenterer bare sitt syn på saken, er ærlig om det og kommer med masse nyttig informasjon samtidig. Derfor er HH en godt likt person på dette forumet:)
_HH_
14.01.2019 kl 21:13 1199

Du påstår at eg forsøker å vri meg unna men for meg verkar det meir som om det er du som forsøker dette. For det fyrste spikes er store endringar på kort tid. Avvviket fra 0,4 CAD og oppover varte i to periodar, der den fyrste perioden varte i over 3 år og siste periode varte i over 2 år. Dette er ikkje spikes. Mellom desse periodane sank aksjen ned til 0,06 CAD slik du skriver, men for ein investor som kom inn da kursen var over 0,4 CAD tilbake i 2005 og har vore inne i kursen fram til no så har han eit tap. Din vurdering av kursen er derfor berre relevant dersom investoren kom inn på det tidspunktet kursen var under 0,4 CAD. Kursutviklinga etter mitt syn i Hudson, har ingen klar trend korkje opp elle ned og om ein har vinst eller ikkje kjem an på når ein kjøpte seg inn i aksjen.

For ein investor som kom inn i NOM på kurs 30 øre så har han fortsatt forteneste og kan hevde det har vore ein opptrend sidan han gjekk inn. Men NOM har som dei fleste kjenner gått nedover.

Ser fortsatt ikkje relevansen mellom ein diskusjon kring kursen i Hudson og at du har solgt delar av behaldninga di ut på løyvet i 2015. Dine enkelthandlingar er heller ikkje relevant i ein generell diskusjon om forvaltning aksjonærenes ressurser og penger i NOM heller.

Da takker eg for diskusjonen. Ha ein fin kveld.


https://www.investopedia.com/terms/s/spike.asp


Nå holder du på med 'nitpicking'. Hudson Resources har funnet flere interessante applikasjoner (og videreutviklet de) for sine enorme anortositt ressurser. NOM har kastet anortositt og Alumina patent-håndkleet. Aksjekursen til Hudson Resources viser en positiv trend (bruk linjeal) de siste årene (bortsett fra en stor spike) i motsetning til NOMs kurs i samme perioden som viser en nedadgående trend selv med stor spike 17.04.2015. Jeg vil konkludere med min skuffelse over NOMs ledelse og styret for grunnene jeg har skissert. Takk for diskusjonen _HH_ og fortsatt fin kveld.
Redigert 14.01.2019 kl 21:32 Du må logge inn for å svare

Jo, _HH_ forsvarer ledelsen i det uendelige. Var ikke det en på forumet som mente at ledelsen var representert på forumet ?

Og da var vi tilbake til trolling. Det var kanskje det mest fornuftige du kunne bruke kvelden til ? Skjerp deg grantchester.

Grantchester, tror du startet denne diskusjonen på feilt grunnlag. -HH_ forsvarer ikke ledelsen i det uendelige, det har han aldri gjort. Mitt inntrykk av _HH_ er at han er fakta basert og det er få som leverer så mye fakta basert informasjon på HO, som _HH_. Og, han er ikke i ansatt i NOM :) Han er en vanlig aksjonær, som setter seg godt inn i aksjene han investerer i, noe mange flere burde gjøre.

Nåpr det gjelder ledelsen i NOM, så er de faglig meget dyktig, og tilsvarende elendig på markedsføring av selskapet. Dette burde de få klar beskjed om på neste møte. Det hjelper ikke at de er faglig god, når de ikke klarer å markedsføre prosjektene sine. Se bare på Keliber, som har som mål å starte produksjonen i 2020 og der det er mulig EU vil hjelpe med finansiering. Her er ledelsen i NOM fullstendig taus og det er den tausheten som gjør det mulig å manipulere kursen nedover på mikro volum. NOM bør ansette en markedsdirektør, som skjønner seg på salg og markedsføring. For emisjoner på stadig lavere volum er en dårlig strategi..
Redigert 15.01.2019 kl 09:33 Du må logge inn for å svare

Tjuagutt, takk for kommentar. Den største svakheten med forumet er at svært få initierer en god diskusjon og enda færre er kritiske til hvordan de forskjellige selskapene folk har aksjer i er ledet. Mulig at jeg kunne ha valgt en annen vinkel men en diskusjon ble det. Dessverre ble det få deltagere og en rekke spørsmål som jeg stilte ble aldri besvart. Positive faktabaserte kommentarer er selvfølgelig velkommen, men også kritiske faktabaserte kommentarer bør være det. Det er en viss balanse jeg etterlyser. Jeg er enig i at ledelsen bør få vite på en ordentlig måte at de har vært udugelige på markedsførings/PR fronten. I tillegg mener jeg at selskapet ikke er sterk nok/har erfaring nok på hands-on gruvedrift. Å ansette en prosjektleder for Engebø uten mange års gruvedrift erfaring er i mining verden uhørt. Kan noen gi noen gode argumenter for en slik ansettelse ?
_HH_
15.01.2019 kl 11:57 842

Ja det kan eg og eg meiner årsaka er innlysande.
Heile planen for Engebø og utbygginga blir planlagt av personar som har gruvekompetanse (hatch,lokal og sentral geolog osv) og det er dei som styrer korleis resultatet blir. Når det kjem til å realisere prosjektet er det på ingen måte behov for nokon med gruvekompetanse til å gjere dette. Det ein vil ha er ein person med kompetanse til å gjennomføre store prosjekter, forstår viktigheita av god kommuniasjon og koordinering, og som kan få dei riktige folka til snakke saman dersom det oppstår utfordringar undervegs i realiseringa. Det er aldri ein hotelldirektør som er sjef for bygginga av eit hotell, det er aldri ein skipssjef som byggjer båten han skal vere skipssjef på. Dei vil derimot vere referansegruppe og ansvarleg for å utforme prosjekta med bakgrunn i deira erfaring innanfor sitt fagfelt. Slik er det sjøvsagt også i gruvebransjen. Når det gjelder drift av gruva så vil dette naturleg nok ligge på ei anna stilling enn prosjektleiaren.
molin
15.01.2019 kl 12:23 842

Godt poeng. Jeg begynner å bli litt indignert også (og kanskje litt hissig), og sendte følgende mail til CFO og CEO. Kanskje andre kan følge opp med innspill også?

Jeg er i kontakt med en del investorer som begynner å bli utålmodige med hensyn på publisiteten Nordic Mining er i stand til å oppnå. Vi mener at det med riktige folk på saken burde vært mulig å øke både aksjekurs og generell oppmerksomhet om selskapet betydelig.
Vi er største eier i Keliber, som har som mål å starte produksjon av batterier neste år allerede. EU har opprettet European Battery Alliance, og de har gjort investeringer i verdikjeden til batterier til et fokusområde. Keliber har mottatt hjelp til finansiering fra EU.
Slik kunne vi fortsette med å liste opp spennende nyheter som burde gjøre Keliber til et ekstremt interessant case i europeisk sammenheng.
Tilsvarende kunne vi gjøre for Engebø. Det har skjedd veldig mye positivt i det siste.

Men dette må selges slik som et hvert annet produkt. Om du har verdens beste produkt, får en likevel ikke noe salg hvis en ikke er i stand til å kommunisere det til omverdenen. Det finnes folk som er ekstremt gode til dette, og jeg er helt sikker på at en slik stilling ville betale seg for oss aksjonærer. Jeg kunne til og med blitt med på kronerulling for en slik stilling hvis nødvendig.

Å fortsette med emisjoner til lavere og lavere kurs er en dårlig strategi. Jeg har vært tålmodig så langt, men jeg vil ikke akseptere dette lenger.

Før vårens generalforsamling ber jeg om at dere tar grep påfølgende:
- Vis at dere får inn penger fra andre kilder. Det være seg soft-funding fra EU eller Norge, salg av fremtidig produksjon eller lignende. Det viktigste er at markedet ser at det finnes andre inntektskilder.
- Dere må få i gang en markedsføring av firmaet og prosjektene. Bruk gjerne et kommunikasjonsbyrå (https://gknordic.com/no/om-geelmuyden-kiese/)
- Få hjelp til å skrive pressemeldingene deres! Selv vi som er godt inne i caset har vanskelig for å forstå flere av deres tidligere meldinger.
- Få fram at Nordic Mining tilbyr løsningen på flere miljutfordringer vi står ovenfor
_HH_
15.01.2019 kl 12:27 800

Støttast fullt ut.

veldig bra, altfor stille rundt selskapet. Kun miljøaktivistene som får holde på
molin
15.01.2019 kl 12:46 771

Takker! Da er det bra om flere sender mail til dem. Om en gammel gretten gubbe mailer dem er det mye lettere å overse enn om de får se at det er mange som mener dette sterkt nok til å ta kontakt. Bare bruk deler fra teksten min hvis ønskelig.

Veldig bra, molin, takker for initiativet !

_HH_ Tror du misforstår. Prosjektlederen for Engebø har ingen prosjektledelseserfaring innenfor Mining. Du blander begreper; jeg sier ikke at hotellsjefen skal lede hotellbyggingen. Jeg foretrekker derimot at hotellbyggingen blir gjort av en som har gjort dette før, og helst mange ganger. Samme gjelder for skipsbyggeren. Husk at prosjektlederen skal stå ansvarlig for den totale kvalitetskontrollen. De som vet om hva som skjedde med Aker Engineering når det ble tatt over av økonomer skjønner nok argumentet mitt. Etter over 20 år erfaring i high-end instrumenteringsbransjen har jeg sett mange komme og gå som ikke hadde bransjeerfaring. Det gikk stort sett dårlig med alle. Jeg vet at det er mange som tenker annerledes, men jeg er dypt uenig. Det finnes mye bra litteratur også om dette temaet. "Hidden Champions" av Hermann Simon er et utmerket eksempel.
Redigert 15.01.2019 kl 13:02 Du må logge inn for å svare

Bra insj! Gi lyd om de svarer deg, jeg tror dette er tanker de fleste i denne aksjen sitter med!

Bra Molin! Støtte fullt ut. På tide NOM ledelsen begynner å gi noe tilbake til aksjonærene som i årevis har holdt prosjektet i live.
Str8up!
15.01.2019 kl 13:27 691

Helt enig hekken. Det må skapes aksjonærverdier ;-) Haha!!! For et selskap!
_HH_
15.01.2019 kl 13:33 687

Du skriver: "Å ansette en prosjektleder for Engebø uten mange års gruvedrift erfaring er i mining verden uhørt". Med andre ord du meinar at han må ha erfaring med gruvedrift, for å kunne lede utbygginga av eit gruveprosjekt. Her er eg ikkje samd med deg, eg meiner at det er andre eigenskapar som er viktigare i rollen som prosjektleiar enn konkret fagkompetanse innanfor gruveverksemd, fordi den kan ein skaffe seg i tillegg ved hjelp av andre som er i prosjektet. Det hadde sjølvsagt vore fordel at han hadde tidlegare erfaring med å realisere gruveprosjekt, men det er ikkje avgjerdande etter mitt syn så lenge som han har leia store og kompliserte prosjekt tidlegare og det har gått bra. Det som er viktig er evnen til å sette saman og styre team som må løyse utfordringar undervegs, koordinere, halde framdrift, budsjett, evne til å forhandle kontrakter og forutsjå logistiske utfordringar som ein vil få under realiseringa. Det meste går på leiar eigenskapar og ikkje faglege kunnskapar, sjølv om det må ligge noko fagrelatert knytta til bygging av anlegg som eit minimum. Det er ikkje prosjektledaren som skal løyse dei faglege utfordringane som eventuelt dukkar opp, han skal berre fasilitere for at dei som er ekspertane innanfor fagfeltet kan gjere det. Å kontrollere installasjonane må uansett gjerast av fagfolk. Det er ikkje prosjektleiaren som gjer dette, han sørger for at det vert inspisert av riktige folk, for deretter å følgje opp ein eventuelt garantiprosess og at arbeidet vert slik som kontraka har forlikta.
Redigert 15.01.2019 kl 16:07 Du må logge inn for å svare
ondur
15.01.2019 kl 13:33 682

flott med litt liv på forumet igjen utenom traderfjaset.

Det er klart NOM mangler intern! kompetanse fra praktisk drift og å få gruveprosjekter opp og stå. Den eneste kompetansen de hadde gikk ut døra etter PFS som selvfølgelig var alt for tidlig. Ingen har siden kommet inn med slik kompetanse og det er for dårlig i denne fasen, hva tenker de på? I tillegg er kommunikasjonen bånn i bøtta, vi trenger mer folk i ledelsen som ser viktigheten av dette når de ikke ser det selv. En god ledelse skal komplettere for sine egne mangler.

_HH_ du devaluerer dessverre fagkompetansen og sier selv at "Det hadde sjølvsagt vore fordel at han hadde tidlegare erfaring med å realisere gruveprosjekt". Hvorfor fant ikke NOM en slik person ? Hvis ikke slike finnes i Norden, så finnes kompetansen i mange engelsktalende land. Det hadde faktisk vært enda en fordel med en person som har engelsk som morsmål når flere av de viktigste underleverandørene er fra engelsktalende land. Du setter prosjektledelseserfaring over fagkompetanse - det mener jeg er en kardinalfeil. Fagkompetanse troner som regel øverst.

Så kan vi begynne å analyser kompetansen i Styret. Der mener jeg også det finnes gap. 2 av 5 styremedlemmer har ikke vært direkte involvert i gruveindustrien. For dårlig.
_HH_
15.01.2019 kl 16:37 563

Dersom du les nøye kva eg skriv så vekter eg mine vurderingar om kva eigenskapar som er viktigast. Du skriver at han burde ha erfaring fra å drive ei gruve. Eg meiner at det er store forskjeller på å drive ei gruve og byggje eit gruve med tilhøyrande prosessanlegg. At det er fordel at han har bygd ut eit gruveprosjekt før er vel innlysande, men det er ikkje det same som at han må ha hatt erfaring fra å drive ei gruve, fordi alle dei faglege vureringane som fell inn under gruvekategorien har allereie Hatch og andre kompetente personer gjort for prosjektleiaren. Hans oppgave er å byggje/realisere det som dei (fagpersonane) har bestemt og da er det sjølvsagt mest interessant å ha ein person som er flink til å koordinere og styre realiseringa av anlegget, ikkje ein person som er veldig flink til å drive ei gruve. Når drifta har starta er det viktig at ein med erfaring styrer denne. Derfor vert det interessant å sjå kva Nakken skal gjere når prosjektet går over i ny fase etter realisering.

Personar med god fagkompetanse er ikkje automatisk kjempegode til å vere prosjektleiarar. Min erfaring er at dei som er dei største fagekspertane, gjerne ikkje er eigna til å vere prosjektleiar, men bør vere ekspert innanfor sitt område. No er det slik at nordmenn er veldig gode i engelsk og det brukar ikkje å vere store utfordringar så at det skal vere ein stor fordel kjøper ikkje eg. Kjøpte den heller ikkje når NOM presenterte akkurat dette argumentet da dei ansatte førre leiar i NR.
Redigert 15.01.2019 kl 16:46 Du må logge inn for å svare

Helt enig ondur. På tide med litt liv, også på presentasjonene. Dessverre er jeg på reise på Q4, men skal prøve å være tilstede på Q1 og AGM. Det må være slutt på de ultratamme møtene hvor alle bare sitter og stirrer i tomrommet og ja-nikker. CEOer er blitt som en del rocke og fotballstjerner, de tror de er gode på alt når de er flinke på rock eller fotball. Farlig det, å tro at man behersker alt.
_HH_
15.01.2019 kl 16:41 555

No er problemet at det ikkje skapast interesse for NOM sine prosjekt, ikkje at prosjekta har dårleg geologisk kvalitet. Eg ser ikkje korleis personell med meir gruveerfaring skulle kunne gjere dette. Eg meiner at det som styret manglar er nokon kreative og gode seljarar som kan sjå litt på alternative måtar å skape blest om selskapet og sikre inntekter. Det er aksjekurs og finansiering som er utfordringa og da må ein ha personell som kan dette inn i styre og leiinga, erfaring fra gruvebransjen er mindre viktig i denne samanhengen. For meg er bakgrunnen likegydlig så lenge dei er god til å få inn pengar og ivareta aksjonærverdiane.
Redigert 15.01.2019 kl 16:45 Du må logge inn for å svare