NOM - litt diverse som kan vere relevant

_HH_
NOM 14.07.2018 kl 10:07 6849

Keliber jobber med å lande offtake agreements og i samband med dette er denne relevant å lese:
https://investingnews.com/daily/resource-investing/precious-metals-investing/gold-investing/offtake-agreements-as-alternative-financing-options/?mqsc=E3971688

Den tek for seg forskjelleg typar former for offtake agreements og kven som vanglegvis er interessert i å inngå desse.

I tillegg er det verdt å merke seg at selskap som får stadfesta offtake agreements til vanleg stig ein god del i pris.
Nå gir vi gass
12.09.2018 kl 15:28 1920

Deponering av gruveavgang i sjø kan være en bedre løsning enn landdeponier, indikerer en pågående doktorgradsavhandling ved UiT.

http://geoforskning.no/nyheter/bergverk/1852-et-tryggere-miljovalg
Boss 99
13.09.2018 kl 08:51 1781

Ja folket er klar å selge ser det ut for idag oxo. Bareå snitte ned dere.
Tjuagutt
13.09.2018 kl 12:59 1608

- På grunn av alle de lokale omkampene er Norge blitt til landet der man «aldri kommer i gang med gruveprosjektene», skriver redaktør Klaus Eriksen i Anlegg&Transport i denne kommentaren.

https://www.at.no/artikler/kommentar-stedet-a-vaere/445909
Boss 99
13.09.2018 kl 14:08 1551

Ja det er så sant som det er skrevet. Molbolandet ! Det er faktisk utrolig at vi er blitt så rike og populære som vi er blitt på olje og slikt når en ser alle som protestere på ting . Når stein er tingen leve av. Så burde det ikke være store problemet å avgi noe. Ta dere en tur på fjellet å se hvor mye vi har.
(Der er det nemlig verdier til tusenvis av milliarder kroner.)
fryktløs
13.09.2018 kl 14:52 1500

Var på et bransjemøte innen transportnæringen i dag der Direktørene for de største selskapene var samlet.Schenker-PostNord-Bring m,flere. Samtlige firmaer går nå til storinnkjøp av El Lastebiler da det bare er et kort tidsspørsmål før indre Oslo By får Dieselforbud. Samt at mange av de store kundene etterspurte El Varebiler som kunne frakte varer for dem. Dette er nok gjengs over hele Europa så her kommer det til å ta skikkelig av:=)
nival
13.09.2018 kl 15:31 1460

Men ingen større som vil inn. Kun øretrillere som leker seg. Triste greier å sitte i nom . Men jeg er evig opptimist så ikke noe salg herfra.
Nå gir vi gass
13.09.2018 kl 21:47 1341

Hva skal man gjøre så; sjødeponi er jo farlig for miljøet. Skal man legge stenmassene på land, for å fullføre galskapen?

https://www.tu.no/artikler/fant-helt-nytt-mineralfelt-i-norskehavet-utvinning-av-ligger-et-godt-stykke-fram-i-tid-men-potensialet-kan-vaere-veldig-stort/445802
vestavind
14.09.2018 kl 08:56 1219

forstår ikke helt hvorfor det er så forbanna stille og liten interesse rundt dette selskapet, nå når alt skal over på elektrisk. Må være meget dårlig markedsføring bade her og I Finland
Boss 99
14.09.2018 kl 09:08 1198

Ja det kan du si . Hva som er galt er vel at ingen tørr å kjøpe. Stille fra AMR eller hva det no heter. Hva er det de pønsker på nå?
Må vel snar være på tide med litt nyheter her . Eller hva sier dere som vet noe?
unotert
14.09.2018 kl 09:33 1166

Jeg tror det er god interesse rundt selskapet. Men kursen nå henger vel sammen med at det er neste melding som definerer retning. Man har jo informert om et kapitalbehov framover på ca 80 mill NOK, fram til og med FEED og investeringene starter, og det kan men ikke må komme fra emisjon. Og så er det store muligheter for meldinger om offtake agreements, senere kanskje IPO Keliber. Disse drar jo i hver sin retning, og man sitter i hver sin skyttergrav. Utslagene i kursen kan bli store etterhvert. Jeg har nok stor tro på at det ikke blir noen emi før det foreligger offtakes som gir et skikkelig gulv og reduserer risiko for aksjonærene. Selskapet har cash nok, så det er ingen umiddelbar hast.
Risk-reward1
14.09.2018 kl 10:33 1102

Jeg har lenge ment at siste emi før utbygging kan være gjennomført allerede, og håper og tror at det er riktig.
Vi har ikke gjeld, og med offtake avtaler og forpliktelsene fra og med Barton er både grunn og sikkerhet til å oppta gjeld.

Som langsiktige aksjonærer har vi finansiert og kjempet for selskapet lenge nok. Nå har vi kommet langt nok til at gjeld kan og bør opptas for å finansiere frem til utbygging.

RR
Boss 99
14.09.2018 kl 10:40 1097

Der er jeg ihvertfall hjertens enig med deg Risk-reward.
_HH_
14.09.2018 kl 13:48 972

Titan er viktig som ein komponent i ein legering som vil medføre at ein sparer drifstoff:
https://www.tu.no/artikler/smarte-materialer-som-taler-inntil-700-varmegrader-kan-gjore-flyturen-billigere/445920


AMR har sendt NGU ein forespørsel om å utføre eit oppdrag. Er uviss kva det går ut på, men ser ut som om det gjelder eit mindre analysearbeid.
Tjuagutt
14.09.2018 kl 14:07 948

Lett å se at NOM bevisst holdes nede. Med engang noen kjøper oppover, så selges det ned igjen på lavt volum.
Boss 99
14.09.2018 kl 14:13 933

Hadde jeg vist hvem?
fryktløs
14.09.2018 kl 14:23 922

Ja kursmanipulasjon= Ulovlig men blir aldri gjort noe med på Oslo Børs.
Tjuagutt
14.09.2018 kl 14:47 885

I så fall tviler jeg på at det er NOM de har planer om å kjøpe opp.
altin
14.09.2018 kl 15:23 842

Det siste året har det vært store problemer for firma å skaffe nok granat, enkelte har fått stans i produksjonen. Prisene er har steget fra ca. 3 kr til 4,5 pr.kg. siste året , og det blir også dyrere transport når det kun er mulig å handle i små kvantum.

Disse problemene burde nå NOM og Barton group benytte til finasieringen. Forhåndsalg av granat burde være en fin mulighet nå.
DrHayek
14.09.2018 kl 15:34 820

Høres spennende ut altin. Hvor finder du slik informasjon om granat?

Enig i at der formentlig kommer én om ikke 2 offtake avtaler på plass i 2018, forventer offtake for Keliber innen videre finansiering/IPO skal på plass, samt joker på Engebø. Spørsmålet er imidlertid om Engebø offtake ikke også nu strekker seg inn i 2019 som DFS. Melding fra Keliber anngående offtake var, at deres interessenter skulle ha en DFS å forholde seg til, men selvsakt blir det en helt anden dynanik
med Barton allerede ombord for Engebø.
altin
14.09.2018 kl 20:36 713

Jeg driver innen skjære industrien og handler granat fra GMA garnet som i dag er største leverandør i Norge og verden.

Jeg mener NOM allerede nå kunne startet salg av granat. F.eks solgt opsjoner til ca 100 000 tonn (1500; -2000; kr pr tonn). Da ville NOM vunnet markedsandeler, skaffet finansiering og kunder sikret fremtidig leveranse. Opsjonene kunne i også vært omsettlige slik at andre enn bare kunder kunne kjøpt retter. Er overbevist om at dette ville blitt en god løsning til finansiering. Dette kunne også gjøres i flere omganger frem mot oppstarten til stadig høyere pris. Lignende kunne også muligens gjøres med rutile.
Råvarer
14.09.2018 kl 22:08 666

Takk for førstehånds informasjonen om utviklingen i granat markedet. NM har vel til sammen med Barton Group planer om å starte et europeisk granat selskap, vi må forvente at dette selskapet vil posisjonere seg i markedet FØR oppstart. Timingen for salg av forhåndskontraker som offtake agreements er NÅ i følge PFSen. Tenker det hender en del nå i høst, selskapet har jo styrket staben med folk som kan dette. I tillegg sitter NM i styret til Keliber som ligger litt foran Engebøprosjektet i finansieringen, noe som gir god kunnskap om hvordan finansieringsmarkedet fungerer for junior mining selskaper.
Råvarer
14.09.2018 kl 22:11 663

nngår samarbeidsavtale med amerikansk mineralselskap
MA, NOV 20, 2017 07:53 CET
Nordic Mining, som planlegger utvinning av høyverdige mineraler fra Engebøfjellet, har signert en avtale med det amerikanske selskapet Barton Group om salg av granat fra Engebø og videre utvikling av prosjektet frem mot produksjon. Barton er en ledende produsent og distributør av granat til vannjet-skjæring, sandblåsing og slipeformål. Avtalen innebærer et kommersielt samarbeid om salg av granatprodukter fra det kommende produksjonsanlegget i Naustdal, samt at Barton vil investere i prosjektet.

Barton Group og Nordic Mining har i dag inngått avtale (Heads of Agreement) om salg og distribusjon av granat fra Engebø og utvikling av granatproduksjon fra Nordic Minings planlagte gruve på Engebø i Naustdal. Amerikanske Barton Group har en sterk markedsposisjon for granat i Nord-Amerika og har en ledende rolle innen utvikling av vannjet-skjæring (waterjet cutting) der granat er det dominerende mineralet. Som en del av avtalen vil Barton være en industriell ankerinvestor i prosjektfinansieringen i perioden frem til Engebø-anlegget er klart for produksjon i 2021.

Relasjonen med Barton Group går tilbake til 2011 da partene inngikk en MOU (Memorandum of Understanding) der intensjonen var å etablere et langsiktig samarbeid om utvikling, produksjon, salg, markedsføring og distribusjon av granatprodukter fra Engebø.

- Vi er veldig tilfreds med avtalen som bekrefter relasjonen med Barton og partenes intensjon om å bygge opp en sterk posisjon i den internasjonale granatindustrien. Bartons historie og ledende posisjon i utviklingen av vannjet-skjæring er imponerende, og vi ser frem til å bygge et sterkt samarbeid, sier Tarmo Tuominen, styreformann i Nordic Mining.

Barton har analysert granatprodukter fra Engebø og bekreftet at de har en meget god kvalitet.

- Bartons bekreftelse av kvaliteten på granaten fra Engebø er den beste forsikringen vi kunne få. Kvaliteten på produktet, kombinert med Bartons erfaring og kompetanse er et godt grunnlag for vårt samarbeid, sier Ivar S. Fossum, konsernsjef i Nordic Mining.

- Vi ser frem til å fortsette utviklingen med en verdensledende partner som Barton, fortsetter Fossum.

I avtalen er Nordic Mining og Barton enige om salg og distribusjon av granatprodukter fra Naustdal til det nord-amerikanske markedet. Barton er en stor distributør i Nord-Amerika med et utbygget distribusjonsnett og en erfaren organisasjon innen markedsføring og teknologi. Den høye kvaliteten på granat fra Engebø og kostnadseffektiv logistikk kombinert med Bartons markeds- og teknologikompetanse ventes å gi god konkurransekraft.

Nordic Mining og Barton skal etablere et felles selskap for salg og distribusjon av granatprodukter fra Engebø utenfor Nord-Amerika. Øvrige detaljer rundt avtalen skal forhandles fremover.

- I Barton er vi veldig tilfreds med å jobbe med Nordic Mining om å utvikle mineralforekomsten på Engebø som er i verdensklasse, sier styreformann og konsernsjef i Barton Group, Charles Bracken.

Barton vil delta aktivt i den videre utviklingen av Engebøprosjektet som en industriell ankerinvestor. Hvordan Barton skal delta og med hvilke beløp i de ulike fasene fremover, vil være en del av de kommende forhandlingene.

- Nordic Mining og Bartons kjerneverdier er sammenfallende med våre, dvs. at vi har en felles forpliktelse til kvalitet, sikkerhet, miljø, innovasjon og integritet. Vi ser frem til å utnytte våre styrker fra begge selskaper til å utvikle langsiktig verdi, avslutter styreformannen i Barton.
Pling!
17.09.2018 kl 15:47 400

Skal ikke glemme denne gullgruva heller:)

Although quartz is one of the most abundant mineral present on the Earth, very few naturally present deposits with 99.995% of SiO2 are considered as high purity quartz (HPQ). The constitution of remaining 0.005% is an important aspect that concerns the manufacturers as well as end-users equally. As the purity standards set by the International Ophthalmic Technology Association (IOTA) is a high benchmark to meet, there are only a handful of manufacturers operational in the global market that include Unimin Corporation, The Quartz Corp, Russian Quartz LLC (Kyshtym Mining), HPQ Silicon Resources Inc., Nordic Mining ASA, High Purity Quartz Pty Ltd, and Jiangsu Pacific Quartz Products Co., Ltd.

https://www.factmr.com/report/699/high-purity-quartz-sand-market
Skazy
17.09.2018 kl 21:47 281

https://interestingengineering.com/video/will-we-have-enough-battery-material-to-power-100-ev-adoption
Morsom liten video om hvilke materialer man trenger for EV i fremtiden.
Det skal visstnok ikke mangle på noen av de, men... de tok kun med EV og ikke alle de andre tingene som også bruker batterier.