NOM - litt diverse som kan vere relevant

_HH_
NOM 14.07.2018 kl 10:07 45637

Keliber jobber med å lande offtake agreements og i samband med dette er denne relevant å lese:
https://investingnews.com/daily/resource-investing/precious-metals-investing/gold-investing/offtake-agreements-as-alternative-financing-options/?mqsc=E3971688

Den tek for seg forskjelleg typar former for offtake agreements og kven som vanglegvis er interessert i å inngå desse.

I tillegg er det verdt å merke seg at selskap som får stadfesta offtake agreements til vanleg stig ein god del i pris.
_HH_
16.01.2019 kl 18:31 3790

Berre for å presisere, eg reknar ikkje med at Nakken skal leie NR når ein går over i driftsfasa. Eg reknar med hans stilling blir avslutta ei stund etter at prosjektet og opprampinga har gått i boks. Men at han er kvalifisert til å leie bygginga og ikkje minst har ein relevant bakgrunn for dette, det meinar eg absolutt. Men driftkompetansen må inn ettekvart og gjerne så fort som mogleg slik at dei kan vere med på prosessen for eiga læring.
_HH_
16.01.2019 kl 18:37 3792

Du skriver at ein ikkje bør vere for avhengig av Hatch og bør ha meir kompetanse in-house... Hatch er leigd inn for å fullføre DFS, dei er ikkje leigd inn for å bistå med drifta av NOM. Dette rekner eg med er klart for dei fleste. Så når du antyder at ein må ha kompetansen in-house og ikkje vere for avhenig av Hatch er det naturleg å leggje til grunn at det er utarbeiding av DFS du siktar til elles gjev det jo inga meining å skrive det du gjer. Dersom DFS skal outsources så må NOM vere avhengig av Hatch til denne er ferdig.

Jeg sier ikke at Hatch ikke skal leies inn ! Det som er ment er at for å kommunisere med Hatch, mens de er innleidd, så bør man ha top-notch mining kompetanse/erfaring/kvalifikasjoner. Må du ha det inn med teskje ? Jo mer in-house kompetanse jo bedre og fortere går DFS arbeidet. Har ikke vi opplevd store forsinkelser ? Hvordan er de forklart ? Ikke tilfredstillende. Og, hva har disse forsinkelsene kostet, noen tall ?
Redigert 16.01.2019 kl 19:50 Du må logge inn for å svare
_HH_
16.01.2019 kl 19:54 3730

Dette med termologi verkar til vere eit slags sideargument du drog opp no på slutten når du såg at resten av argumentasjonen din rakna.... terminologi kan vere ein hindring, men no skal Nakken vere ansvarleg for å byggje anlegget og det er avgrensa kva gruvetermniologi ein har behov for i denne setting. Han har uansett Kleppe ved sin side som kan bistå han med tolking om det er noko.

Kva meiner du da eigentleg med at det kan bli farleg å bli for avhengig av kunnskapen til konsulentar som Hatch? Ja eg må ha det inn med teskei og eg er stolt av det:)
_HH_
16.01.2019 kl 19:57 3732

Som eg har skreve tidlegare er poenget med DFS at den skal lagast av eksterne (bukken og havresekken), å ha kunnskap in-house vil derfor ikkje medføre så store fordelar som du hevdar. Noko skal sjølvsagt NOM stå for av info, men det er ikkje produksjon av denne teksten som er skyld i forsinkingane.

Jeg vet hva en DFS er og står for.

Terminologi er ment til å forenkle/akselerere kommunikasjon i en bransje - det er ikke et sideargument men en viktig brikke/komponent. Hvorfor er det enklere for to parter å kommunisere på engelsk istedenfor å benytte seg av en tolk ? Kleppe er en nyutdannet geolog og hans stilling burde ha vært likestilt med Nakkens (Kleppe har ingen gruvedesign/byggingserfaring eller kompetanse).

Å bli FOR avhengig av konsulenter er sjeldent bra - det koster mer enn de smaker, kan forsinke arbeidet ditt og man kan miste kjernekompetansen eller kvalitetskontrollen. Hva skjer hvis konsulentselskapet går konkurs ? Det finnes utallige eksempler i det offentlige og private hvor konsulentvirksomheten har tatt helt av (spesielt i Norge). Jeg har stilt spørsmål om forsinkelsene - har du noen tanker rundt disse ?
Redigert 16.01.2019 kl 20:10 Du må logge inn for å svare

In-house kompetanse er alpha omega. Jo mer, jo bedre. Det gjelder alle selskaper i alle bransjene.
_HH_
16.01.2019 kl 20:26 3682

Du er enig i at DFS skal lagast av eksterne fordi dette produktet skal ha denne tilliten. Ein direkte konsekvens av dette er at ein vil ein uansett vere avhengig av desse eksterne til DFS er ferdig, og uansett kva selskap ein vel til å gjennomføre vil ein ha risiko knytt til konkurs. Derfor er det ein fordel at det er eit stort selskap ein har nytta sidan desse mest sannsynleg er meir robust. Det er ingenting med dette som tilsei at NOM blir FOR avhengig av konsulenter, men unntak av at dei må fullføre DFS slik som er planen.

Eg har sett spørsmålet ditt om forsinkinane og det er jo forklar grundig i meldingane som har blitt gitt ut. Dei trengte meir tid for å teste og optimalisere produksjonen av ulike kvalitetar av granat, samt optimalisere prosessen til å takle variasjonar i malmen. I byrjinga var det også ein lita utfordring knytt til utskilling av pyroksen og innhald av svovel i sluttproduktet, men dette er no ordna slik eg forstår det.
Redigert 16.01.2019 kl 20:27 Du må logge inn for å svare

Hatch er en av mange eksisterende og fremtidige konsulenter/underleverandører en prosjektleder vil måtte forholde seg til før commissioning av gruven. Å ikke ha erfaring i å lede lignende prosjekter og fortrinnsviss gruvedriftledelseserfaring vil være et stort handikap. Det er ikke uvanlig at prosjektledere faktisk blir driftsledere i gruven. Når det gjelder forsinkelsene, hvem vet, en NOM-ansatt mining ekspert med lang erfaring kunne kanskje ha kommet med en løsning på et tidligere tidspunkt ? Det er derfor man ansetter ekspertise - for å finne løsninger. Så lenge du mener at det ikke er så nøye med in-house mining kompetanse så er det mindre interessant å fortsette diskusjonen. Vi er dypt uenige der.

_HH_
16.01.2019 kl 21:27 3598

Berre til info, vi kan gjerne avslutte diskusjon, desse utfordringane kom da Aidisson var sjef for NR. Han oppfyller jo dine krav, men det forhindra jo ikkje forsinkingar.

Når det gjelder dette er det vanleg med litt utfordringar knytt til utviklinga av gruveprosjekter men det reknar eg med du kjenner til. Det vert jo sagt at ein må rekne med 10 år fra ein finn ein gullressurs til produksjon starta. Dersom ein i tillegg har ein optimistisk plan vil dette også naturleg nok medføre forseinkingar.
lstid
16.01.2019 kl 21:42 3575

Steike som du vinner diskusjonen HH!

Jeg kjenner til at det kan ta lang tid og har følgt tett med et gullgruvecase som tok 20 år fra et enormt funn til produksjon. Forskjellen mellom NOM caset og andre junior mining, mid-tier mining eller større selskaper er at når man sammenligner gruveekspertisen i ledelsen og i styret kommer NOM tapende ut, hver gang. Det er ikke første gang på Oslo børs, vi husker IGE, CREW og andre caser og det gikk ad undas med alle sammen.

Hvordan gikk det med prognosen din for 6 måneder siden, Istid ?

26.07.2018 kl 21:17
6220
Det er ikke så vanskelig å baise når du ikke trenger å fortelle hvem du er, bak apoapsis nicket kan det være en som bruker et annet nick også.. jeg kommenterer bare fordi de som er inne og leser ikke skal bli lurt, jeg er kler over at det er mange som skjønner dette allerede.. for min del kan kursen gjerne gå under 3, da kan jeg skaffe meg noen billige aksjer, men tror som tidligere nevnt at den skal opp etter sommeren før en eventuell emisjon kommer.
Skazy
16.01.2019 kl 22:22 3541

Fagterminologi er selvsagt av stor betydning for effektiv kommunikasjon.

Det ble vel nevnt at man ville "holde kortene tett til brystet" en stund grunnet situasjonen i markedet.
Så får man vurdere fortløpende når man har gjort det lenge nok.
Aksjonærene blir selvsagt utålmodige når verdiene renner ut mellom fingrene.
Ledelsen burde kanskje starte med litt PR i tiden som kommer, slik at verdiene kommer mer til syne.
ondur
17.01.2019 kl 08:44 3372

Grantchester har rett i det han skriver, skjønner ikke hvordan man kan støtte ledelsen i en strategi som ikke inneholder intern tilstrekkelig fagkompetanse. Dette er en typisk feil mange oppstartselskskaper gjør og da øker sannsynligheten for feil - som koster.

Når det er skrevet så håper jeg HH fortsetter å grave opp nye nyttige ting til NOM forum lesere.
Tjuagutt
17.01.2019 kl 08:52 3373

Ser at Granchester og _HH_ har ulik oppfatning av hva som trengs av kvalifikasjoner på nåværende tidspunkt i prosjektet. Synes det er helt greit med diskusjon rundt dette, men diskusjonen bærer nå preg av krangling om hvem som har rett, så da er det vel like greit å legge diskusjonen død å være enig om at man er uenig?

Takk, ondur, for dine synspunkter. Tjuagutt, jeg har lagt diskusjonen død men har startet en dialog med ledelsen om dette viktige temaet. Synd at du ikke ville bidra i diskusjonen. Jeg savnet litt flere men de fleste lukker vel øyene og håper det ordner seg.

noen vil absolutt holde den under 2,40.
DrHayek
17.01.2019 kl 09:31 3301

Spennende diskusjon her de seneste dage, og eg deler bekymringen rundt intern erfaring og kompetanse innenfor mining.
Konsulenter (Hatch mf) og sparring med Barton kan man kun komme så vidt med, men samtidig bør det være tilstrekkeligt til fremføring av en realistisk DFS.
Klart man må skalere Nordic Rutile opp, når vi kommer nermere konstruksjon.

Ingen personlig tid disse dager til å ta noen direkte dialog med ledelsen, men verdsat om hovedtrekkene fra disse dialoger kan videreformidles i dette forum.
_HH_
17.01.2019 kl 10:12 3231

kvifor skulle eg slutte å dele info sjølv om eg ikkje er samd med Grantchester og deg? Den diskusjoen var lagt død i går fra mi side og resulatet er at vi er uenige og det er heilt greit for eg har ikkje til mål å overbevise nokon. Men eg misliker sterkt ugrunna mistenkeleggjering og personangrep. Eg deler mitt syn og mine argumenter så for det vere opp til kvar enkelt å gjere opp si meining.
Redigert 17.01.2019 kl 10:13 Du må logge inn for å svare

DrHayek, takk for kommentar. Punktet ditt om disseminering av info tar jeg opp med ledelsen først.
lstid
17.01.2019 kl 12:07 3135

fikk meg noen billige aksjer.. hvor lang tidshorisont har du på investeringene dine i NOM grantchester?

I utgangspunktet veldig lang. Men man vet aldri hva som kan skje underveis.
Boss 99
17.01.2019 kl 12:22 3107

Er det noen som orker å få kursen ned 2,29 igjen please. Dette ble noe høyt for meg. Kom igjen da.
ondur
17.01.2019 kl 12:37 3088

det er bra HH, har bare sett gode bidragsytere som forsvinner når folk angriper de for mye. Man må stå for sine meninger og kun stole på seg selv på slike forum.
Redigert 17.01.2019 kl 12:38 Du må logge inn for å svare
lstid
17.01.2019 kl 12:48 3073

Neida, det er klart det, man vet aldri.. jeg også har en veldig lang tidshorisont.. likevell er det greit å ta litt av toppene underveis slik som jeg skjønte du gjorde for noen år tilbake..
Tjuagutt
17.01.2019 kl 13:25 3030

Har ikke tid til å delta i alle diskusjoner. Jeg sa mitt i går og har ikke mer å tilføye ;-)
_HH_
18.01.2019 kl 11:57 2828

Svar på ein epost eg sendte til CFO:


Takk for din epost og for konstruktive tilbakemeldinger. Jeg har forståelse for din frustrasjon vedr. aksjekursen og vil understreke at vi jobber hver dag med å bevege hovedprosjektet, Engebø, videre i riktig retning mot realisasjon og at vi vil fortsette å holde markedet informert når viktige milepæler nås.Ifht Keliber er det kommunikasjonsmessig noe mer krevende vurderinger som må gjøres da vi der er en av flere aksjonærer og må følge visse retningslinjer ifht hva Keliber selv kommuniserer til markedet. Det er ikke hemmelig at Keliber planlegger en IPO, men informasjons-messig må vi følge Keliber’s egen linje for kommunikasjon til markedet, en linje vi bare har delvis kontroll over. Jeg synes du har et godt poeng ifht å understreke den finansielle støtten Keliber har mottatt gjennom ulike ordninger nasjonalt og via EU og vil følge opp dette nærmere.Som du er kjent med har ikke kvartsprosjektet hatt høyeste prioritet den siste tiden, men aktiviteten på prosjektet ble gjenopptatt i Q4-18 med nye prosesstester av kjerneprøver. Vi har tidligere deltatt i en søknad om støttemidler under EU’s Horizon 2020 program, men nådde dessverre ikke frem i den runden.Jeg har notert meg dine kommentarer og vil diskutere dette internt ifht forbedring av kommunikasjonen til markedet generelt.Med vennlig hilsen / Best regardsBirte Norheim

CFO

Det er ihvertfall fint å få bekreftet at Keliber planlegger og legger til rette for IPO. Flere vel-informerte skribenter her inne har vel tidligere spekulert i når dette vil skje, og ettersom jeg husker var det rundt feb-mars? Da vil garantert kursen få seg et solid løft!
nival
18.01.2019 kl 12:55 2758

Jeg tror løftet er rett rundt hjørnet.
nival
18.01.2019 kl 13:52 2677

Er nok lurt å fylle på nå for dere som ikke har gjort det enda og sitte i ro. Ser garantert en annen kurs fremover nå.
Råvarer
18.01.2019 kl 14:18 2671

Ja timingen kan vel neppe bli bedre om man tror at Keliber blir realisert. Buckel Up.

Hadde et kort og nyttig møte i dag med CEO og CFO i NOM hvor i) mining kompetansen i prosjektledelsen, ledelsen og styret og ii) markedsføring av selskapet og dets ressurser ble diskutert. Når det gjelder i) fikk jeg en liten innføring på status i dag og planene fremover for Engebøprosjektet og gode begrunnelser for kompetanseplanene. Ledelsen planlegger å styrke prosjektet med Mining Engineering kompetanse i år og samarbeidet mellom prosjektledelsen og Hatch ser ut til å fungere bra. Barton er også en verdifull langsiktig samtalepartner i denne sammenhengen. Når det gjelder ledelsen i NOM har det vært et ønske å få styrket den med senior mining kompetanse, men av økonomiske årsaker avventes foreløpig dette til nærmere oppstart. Styret er også styrket den siste tiden mtp gruvekompetanse. Når det gjelder ii) så er det enighet om at mer kan gjøres, både internasjonalt og nasjonalt. Tidligere forsøk med innleid kommunikasjonskompetanse har ikke gitt de resultater man kunne ønske.
Under møtet ble enkelte ideer for å bedre i) og ii) lansert og diskutert og hvor undertegnede vil bidra med enkelte innspill og kontakter.
Rookie,
25.01.2019 kl 16:08 2120

Flott, håper de kan spille på styrkene til de forskjellige aksjonærene, og at de ikke oppfatter siste tids engasjement som annet enn ett oppriktig ønske om å sammen dra posjektet videre.

Supert! Takk for innsats og referat! Ellers gøy å se deg, Pling!, aktiv på forumet igjen også :)
DrHayek
25.01.2019 kl 20:47 1959

Spennende og takk for info!
ondur
25.01.2019 kl 23:23 1895

Det er bare å få på plass en erfaren gruveingeniør, tar minimum 6 mnd fra at man bestemmer seg så da rekker de kanskje det innen året er omme.
longterm
26.01.2019 kl 08:05 1847

Takk for oppdatering, Grantchester! :)
Tjuagutt
29.01.2019 kl 10:55 1613

Minner om denne. Beslutning ventes i februar. Blir vanskelig å få til dette om man forbyr sjødeponi ;)

Norge tar fram lag om gruvdrift på havsbotten

Publicerat onsdag 26 december 2018 kl 08.22
Mineralgruvor på havsbotten kan bli en miljardindustri.

Norge håller just på att ta fram en lagstiftning om gruvdrift till havs, vilket väcker både förhoppningar och oro.

Norska Naturvernforbundet och dess ordförande Silje Ask Lundberg hör till de som har protesterat mot det liggande lagförslaget

– Vi är väldigt skrämda av det vi nu ser, att man är så villig att "hoppa bock" över många miljöundersökningar som borde ha gjorts först.

Silje Ask Lundberg anser att norska myndigheter börjar i fel ände. De tar fram en lag som tillåter mineralutvinning till havs, innan man vet hur det kan påverka unika ekosystem i djuphaven.

I dag finns inte en enda kommersiell djuphavsgruva i drift i världen, men det här kan på sikt bli en mångmiljardindustri.

På havsbotten beräknas finnas mycket stora mängder värdefulla mineraler och metaller som guld, silver, zink och koppar.

Olav Hallset på branschorganisationen Norsk Bergindustri medger att gruvdrift till havs skulle innebära stora risker för miljön, fast även ekonomiska möjligheter.

Preliminära undersökningar tyder på höghaltiga mineralförekomster på norska havsbotten.

– Även om de, självklart, är mycket mer otillgängliga än resurserna man har på land verkar själva förekomsterna ofta vara rikare. Det gör det ännu mer intressant att leta vidare, naturligtvis, säger Olav Hallset på Norsk Bergindustri.

I januari lär det bli tuff debatt i norska stortinget om exakt hur man ska utforma den kommande lagen om mineralutvinning till havs.

I februari väntas beslut.

NM eier selskapet NORA.

OWNERSHIP:
100% by Nordic Mining ASA
LICENSE STATUS:
Positioning for licenses in Norwegian EEZ
and international waters
TARGET RESOURCES:
Seabed massive sulfides,
and other seabed mineral deposits.
Tjuagutt
04.02.2019 kl 17:44 1164

https://agenda.hegnar.no/blog/overrasket-over-hva-som-har-storst-effekt-pa-markedene/

Vi er vel her:
Under markedssykluser ser vi at stemningen blant investorene utvikler seg. Denne utviklingen mener vi best beskrives av den legendariske investoren Sir John Templeton: «Bullmarkeder fødes av pessimisme, gror frem av skepsis, modnes av optimisme og dør av eufori.» I begynnelsen av en bullmarkedssyklus er stemningen i stor grad pessimistisk. Derfor er det veldig lite som skal til for å overraske positivt. Hvis en BNP-rapport (bruttonasjonalprodukt, en statlig måling av all økonomisk aktivitet) viste svak vekst, eller til og med en mindre nedgang enn forventet, kan det kvalifisere som en positiv overraskelse.i
abroker
06.02.2019 kl 17:38 946

Både Keliber og NOM kommer når de kommer > banna bein..
F.eks. en hel verden skriker etter Litium der ute.

Hvis målet skulle være å få mest mulig for aksjene som legges ut for salg, så er det mildt sagt vanskelig å forstå vitsen med å legge ut over 100k i slengen..
Knudis
14.02.2019 kl 09:59 697

Enig Long
Hadde vært passende med et lite pip fra Finland nå :)