NOM - litt diverse som kan vere relevant

_HH_
NOM 14.07.2018 kl 10:07 45456

Keliber jobber med å lande offtake agreements og i samband med dette er denne relevant å lese:
https://investingnews.com/daily/resource-investing/precious-metals-investing/gold-investing/offtake-agreements-as-alternative-financing-options/?mqsc=E3971688

Den tek for seg forskjelleg typar former for offtake agreements og kven som vanglegvis er interessert i å inngå desse.

I tillegg er det verdt å merke seg at selskap som får stadfesta offtake agreements til vanleg stig ein god del i pris.

Deponering av gruveavgang i sjø kan være en bedre løsning enn landdeponier, indikerer en pågående doktorgradsavhandling ved UiT.

http://geoforskning.no/nyheter/bergverk/1852-et-tryggere-miljovalg
Boss 99
13.09.2018 kl 08:51 6416

Ja folket er klar å selge ser det ut for idag oxo. Bareå snitte ned dere.
Tjuagutt
13.09.2018 kl 12:59 6266

- På grunn av alle de lokale omkampene er Norge blitt til landet der man «aldri kommer i gang med gruveprosjektene», skriver redaktør Klaus Eriksen i Anlegg&Transport i denne kommentaren.

https://www.at.no/artikler/kommentar-stedet-a-vaere/445909
Boss 99
13.09.2018 kl 14:08 6209

Ja det er så sant som det er skrevet. Molbolandet ! Det er faktisk utrolig at vi er blitt så rike og populære som vi er blitt på olje og slikt når en ser alle som protestere på ting . Når stein er tingen leve av. Så burde det ikke være store problemet å avgi noe. Ta dere en tur på fjellet å se hvor mye vi har.
(Der er det nemlig verdier til tusenvis av milliarder kroner.)

Var på et bransjemøte innen transportnæringen i dag der Direktørene for de største selskapene var samlet.Schenker-PostNord-Bring m,flere. Samtlige firmaer går nå til storinnkjøp av El Lastebiler da det bare er et kort tidsspørsmål før indre Oslo By får Dieselforbud. Samt at mange av de store kundene etterspurte El Varebiler som kunne frakte varer for dem. Dette er nok gjengs over hele Europa så her kommer det til å ta skikkelig av:=)
nival
13.09.2018 kl 15:31 6102

Men ingen større som vil inn. Kun øretrillere som leker seg. Triste greier å sitte i nom . Men jeg er evig opptimist så ikke noe salg herfra.

Hva skal man gjøre så; sjødeponi er jo farlig for miljøet. Skal man legge stenmassene på land, for å fullføre galskapen?

https://www.tu.no/artikler/fant-helt-nytt-mineralfelt-i-norskehavet-utvinning-av-ligger-et-godt-stykke-fram-i-tid-men-potensialet-kan-vaere-veldig-stort/445802

forstår ikke helt hvorfor det er så forbanna stille og liten interesse rundt dette selskapet, nå når alt skal over på elektrisk. Må være meget dårlig markedsføring bade her og I Finland
Boss 99
14.09.2018 kl 09:08 5799

Ja det kan du si . Hva som er galt er vel at ingen tørr å kjøpe. Stille fra AMR eller hva det no heter. Hva er det de pønsker på nå?
Må vel snar være på tide med litt nyheter her . Eller hva sier dere som vet noe?
unotert
14.09.2018 kl 09:33 5753

Jeg tror det er god interesse rundt selskapet. Men kursen nå henger vel sammen med at det er neste melding som definerer retning. Man har jo informert om et kapitalbehov framover på ca 80 mill NOK, fram til og med FEED og investeringene starter, og det kan men ikke må komme fra emisjon. Og så er det store muligheter for meldinger om offtake agreements, senere kanskje IPO Keliber. Disse drar jo i hver sin retning, og man sitter i hver sin skyttergrav. Utslagene i kursen kan bli store etterhvert. Jeg har nok stor tro på at det ikke blir noen emi før det foreligger offtakes som gir et skikkelig gulv og reduserer risiko for aksjonærene. Selskapet har cash nok, så det er ingen umiddelbar hast.

Jeg har lenge ment at siste emi før utbygging kan være gjennomført allerede, og håper og tror at det er riktig.
Vi har ikke gjeld, og med offtake avtaler og forpliktelsene fra og med Barton er både grunn og sikkerhet til å oppta gjeld.

Som langsiktige aksjonærer har vi finansiert og kjempet for selskapet lenge nok. Nå har vi kommet langt nok til at gjeld kan og bør opptas for å finansiere frem til utbygging.

RR
Boss 99
14.09.2018 kl 10:40 5653

Der er jeg ihvertfall hjertens enig med deg Risk-reward.
_HH_
14.09.2018 kl 13:48 5525

Titan er viktig som ein komponent i ein legering som vil medføre at ein sparer drifstoff:
https://www.tu.no/artikler/smarte-materialer-som-taler-inntil-700-varmegrader-kan-gjore-flyturen-billigere/445920


AMR har sendt NGU ein forespørsel om å utføre eit oppdrag. Er uviss kva det går ut på, men ser ut som om det gjelder eit mindre analysearbeid.
Tjuagutt
14.09.2018 kl 14:07 5492

Lett å se at NOM bevisst holdes nede. Med engang noen kjøper oppover, så selges det ned igjen på lavt volum.
Boss 99
14.09.2018 kl 14:13 5460

Hadde jeg vist hvem?

Ja kursmanipulasjon= Ulovlig men blir aldri gjort noe med på Oslo Børs.
Tjuagutt
14.09.2018 kl 14:47 5357

I så fall tviler jeg på at det er NOM de har planer om å kjøpe opp.
altin
14.09.2018 kl 15:23 5309

Det siste året har det vært store problemer for firma å skaffe nok granat, enkelte har fått stans i produksjonen. Prisene er har steget fra ca. 3 kr til 4,5 pr.kg. siste året , og det blir også dyrere transport når det kun er mulig å handle i små kvantum.

Disse problemene burde nå NOM og Barton group benytte til finasieringen. Forhåndsalg av granat burde være en fin mulighet nå.
DrHayek
14.09.2018 kl 15:34 5293

Høres spennende ut altin. Hvor finder du slik informasjon om granat?

Enig i at der formentlig kommer én om ikke 2 offtake avtaler på plass i 2018, forventer offtake for Keliber innen videre finansiering/IPO skal på plass, samt joker på Engebø. Spørsmålet er imidlertid om Engebø offtake ikke også nu strekker seg inn i 2019 som DFS. Melding fra Keliber anngående offtake var, at deres interessenter skulle ha en DFS å forholde seg til, men selvsakt blir det en helt anden dynanik
med Barton allerede ombord for Engebø.
altin
14.09.2018 kl 20:36 5182

Jeg driver innen skjære industrien og handler granat fra GMA garnet som i dag er største leverandør i Norge og verden.

Jeg mener NOM allerede nå kunne startet salg av granat. F.eks solgt opsjoner til ca 100 000 tonn (1500; -2000; kr pr tonn). Da ville NOM vunnet markedsandeler, skaffet finansiering og kunder sikret fremtidig leveranse. Opsjonene kunne i også vært omsettlige slik at andre enn bare kunder kunne kjøpt retter. Er overbevist om at dette ville blitt en god løsning til finansiering. Dette kunne også gjøres i flere omganger frem mot oppstarten til stadig høyere pris. Lignende kunne også muligens gjøres med rutile.
Råvarer
14.09.2018 kl 22:08 5161

Takk for førstehånds informasjonen om utviklingen i granat markedet. NM har vel til sammen med Barton Group planer om å starte et europeisk granat selskap, vi må forvente at dette selskapet vil posisjonere seg i markedet FØR oppstart. Timingen for salg av forhåndskontraker som offtake agreements er NÅ i følge PFSen. Tenker det hender en del nå i høst, selskapet har jo styrket staben med folk som kan dette. I tillegg sitter NM i styret til Keliber som ligger litt foran Engebøprosjektet i finansieringen, noe som gir god kunnskap om hvordan finansieringsmarkedet fungerer for junior mining selskaper.
Råvarer
14.09.2018 kl 22:11 5152

nngår samarbeidsavtale med amerikansk mineralselskap
MA, NOV 20, 2017 07:53 CET
Nordic Mining, som planlegger utvinning av høyverdige mineraler fra Engebøfjellet, har signert en avtale med det amerikanske selskapet Barton Group om salg av granat fra Engebø og videre utvikling av prosjektet frem mot produksjon. Barton er en ledende produsent og distributør av granat til vannjet-skjæring, sandblåsing og slipeformål. Avtalen innebærer et kommersielt samarbeid om salg av granatprodukter fra det kommende produksjonsanlegget i Naustdal, samt at Barton vil investere i prosjektet.

Barton Group og Nordic Mining har i dag inngått avtale (Heads of Agreement) om salg og distribusjon av granat fra Engebø og utvikling av granatproduksjon fra Nordic Minings planlagte gruve på Engebø i Naustdal. Amerikanske Barton Group har en sterk markedsposisjon for granat i Nord-Amerika og har en ledende rolle innen utvikling av vannjet-skjæring (waterjet cutting) der granat er det dominerende mineralet. Som en del av avtalen vil Barton være en industriell ankerinvestor i prosjektfinansieringen i perioden frem til Engebø-anlegget er klart for produksjon i 2021.

Relasjonen med Barton Group går tilbake til 2011 da partene inngikk en MOU (Memorandum of Understanding) der intensjonen var å etablere et langsiktig samarbeid om utvikling, produksjon, salg, markedsføring og distribusjon av granatprodukter fra Engebø.

- Vi er veldig tilfreds med avtalen som bekrefter relasjonen med Barton og partenes intensjon om å bygge opp en sterk posisjon i den internasjonale granatindustrien. Bartons historie og ledende posisjon i utviklingen av vannjet-skjæring er imponerende, og vi ser frem til å bygge et sterkt samarbeid, sier Tarmo Tuominen, styreformann i Nordic Mining.

Barton har analysert granatprodukter fra Engebø og bekreftet at de har en meget god kvalitet.

- Bartons bekreftelse av kvaliteten på granaten fra Engebø er den beste forsikringen vi kunne få. Kvaliteten på produktet, kombinert med Bartons erfaring og kompetanse er et godt grunnlag for vårt samarbeid, sier Ivar S. Fossum, konsernsjef i Nordic Mining.

- Vi ser frem til å fortsette utviklingen med en verdensledende partner som Barton, fortsetter Fossum.

I avtalen er Nordic Mining og Barton enige om salg og distribusjon av granatprodukter fra Naustdal til det nord-amerikanske markedet. Barton er en stor distributør i Nord-Amerika med et utbygget distribusjonsnett og en erfaren organisasjon innen markedsføring og teknologi. Den høye kvaliteten på granat fra Engebø og kostnadseffektiv logistikk kombinert med Bartons markeds- og teknologikompetanse ventes å gi god konkurransekraft.

Nordic Mining og Barton skal etablere et felles selskap for salg og distribusjon av granatprodukter fra Engebø utenfor Nord-Amerika. Øvrige detaljer rundt avtalen skal forhandles fremover.

- I Barton er vi veldig tilfreds med å jobbe med Nordic Mining om å utvikle mineralforekomsten på Engebø som er i verdensklasse, sier styreformann og konsernsjef i Barton Group, Charles Bracken.

Barton vil delta aktivt i den videre utviklingen av Engebøprosjektet som en industriell ankerinvestor. Hvordan Barton skal delta og med hvilke beløp i de ulike fasene fremover, vil være en del av de kommende forhandlingene.

- Nordic Mining og Bartons kjerneverdier er sammenfallende med våre, dvs. at vi har en felles forpliktelse til kvalitet, sikkerhet, miljø, innovasjon og integritet. Vi ser frem til å utnytte våre styrker fra begge selskaper til å utvikle langsiktig verdi, avslutter styreformannen i Barton.
Pling!
17.09.2018 kl 15:47 4881

Skal ikke glemme denne gullgruva heller:)

Although quartz is one of the most abundant mineral present on the Earth, very few naturally present deposits with 99.995% of SiO2 are considered as high purity quartz (HPQ). The constitution of remaining 0.005% is an important aspect that concerns the manufacturers as well as end-users equally. As the purity standards set by the International Ophthalmic Technology Association (IOTA) is a high benchmark to meet, there are only a handful of manufacturers operational in the global market that include Unimin Corporation, The Quartz Corp, Russian Quartz LLC (Kyshtym Mining), HPQ Silicon Resources Inc., Nordic Mining ASA, High Purity Quartz Pty Ltd, and Jiangsu Pacific Quartz Products Co., Ltd.

https://www.factmr.com/report/699/high-purity-quartz-sand-market
Skazy
17.09.2018 kl 21:47 4759

https://interestingengineering.com/video/will-we-have-enough-battery-material-to-power-100-ev-adoption
Morsom liten video om hvilke materialer man trenger for EV i fremtiden.
Det skal visstnok ikke mangle på noen av de, men... de tok kun med EV og ikke alle de andre tingene som også bruker batterier.
_HH_
05.10.2018 kl 18:35 4209

Ja folkens, alle som er lei av kursutviklinga for heller bruke tid på å lese litt i staden for sutre på nettet. Da kan ein byrja med denne:
https://investingnews.com/daily/resource-investing/energy-investing/lithium-investing/ganfeng-prices-hong-kong-ipo-bottom-range/?mqsc=E3994450

Denne tek for seg ein IPO av det kinesiske litium selskapet Gangfeng. På grunn av handelskrigen og den auka spenninga mellom Kina og USA har dette påverka IPO en negativt retning og den vart satt i den nedre delen av kursindikasjonen.

Handelskrigen vil sette fokus på å sikre seg mineraler og råvarer andre stadar enn Kina. Dette kan vere positivt for Keliber med sin plassering i Europa.

Det går vidare fram av artikkelen at BMW har inngått avtale med Gangfeng. Dvs at dei mest sannsynleg ikkje vil vere ein kunde eller partner for Keliber.

Det siste som eg tykkjer er interessant i artikkelen er at den fyrste IPO i den vestlege verda for ei rein litium verksemd vert gjennomført i neste veke. Denne vil vere styrande for prisisng av litiumprodusentar. Det skulle ikkje forundre meg om denne IPO vert styrande for prisfassettinga av keliber i IPO når denne kjem.
Redigert 05.10.2018 kl 18:39 Du må logge inn for å svare
_HH_
05.10.2018 kl 18:41 4199

Eg har store problem med dei nye sidene. Når eg skriver og må opne eit anna vindauge for å til dømes kopiere ein link og skal lime den inn på forumet, klikker sidene. Dette skjer berre på mobilen.

Fossum er i Boston på TiO2 World Summit 2018, så det kommer vel en oppdatert presentasjon fra NOM på mandag.

https://www.pigmentmarkets.com/tio2/speakers

Iluka presentasjon fra samme konferanse:

http://www.iluka.com/docs/default-source/company-presentations/smithers-boston-presentation-2018.pdf?sfvrsn=4


altin
06.10.2018 kl 11:24 4024

Takk for link, Ser virkelig lovende ut.:)

"Positive conditions in downstream pigment market (90% of demand)
• Pigment prices up 55% from market low (Oct 2015)
• Pigment pricing now showing signs of slowing with latest (Q4) price rise of $60-$80/t announced
• Feedstocks prices traditionally lag pigment prices by 6-12 months
• Rutile prices now up 44% from market low (Q4 2016)"
_HH_
13.10.2018 kl 15:14 3570

Har vore hektisk i det siste så det er fyrst no eg har fått sett meg ned og sett nærmare gjennom informasjonen knytte til emisjonen.

Det er positivt at dei 3 største aksjonærane er garantistar for 25 prosent av emisjonen. Dei har 8,3 mill aksjer og garanterer for 4,7 mill aksjer. Dette er fyrste gang som eg kan huske at NOM får aksjonærar til å garantere for ein emisjon og det i seg sjølv er verdt å merke seg av fleire grunnar. Rett meg gjerne dersom nokon har opplysningar om noko anna.

Eg tvilar på at investorane gjer dette utan å vere sikker på at det vil gje avkastning og at dei har fått forsikringar av leiinga om at det vil vere ein god investering. Samtidig vil eg tru at dei har stilt nokon krav tilbake til leiinga, det hadde iallefall eg gjort. Mellom anne ville eg ha stilt krav om at leiinga skal delta fullt ut i emisjonen. Dette bør ikkje vere urimeleg gitt det faktum at dei ikkje har gjort dette i dei siste emisjonane og investorane tek så stort ansvar. Eg reknar derfor med at leiinga og styre kjøper aksjer i denne emisjonen som ein del av eit krav frå investorane.

Dersom ein ser på dei største kontoane som ikkje er nominee kontoar er det VPF NORDES AVKASTNING, B-L Holding og Adurna AS. Desse har nesten 8,4 mill aksjer dersom status på oversikta her inne stemmer. Det kan vere desse som garanterer emisjonen, men det er berre spekulasjonar frå mi side. At Barton er med i denne gruppa er vel ganske sikkert sidan dei har sagt at dei skal støtte finansieringa i selskapet, men også sidan det står at dei skal ha inn eit styremedlem i NOM som skal observere.

Det vert interessant å sjå kven som selde seg mest ned på topp 50 lista neste veke for da veit ein kven som hadde meir info enn resten av gjengen.

Dei største investorane som er på lista er ikkje kjent for å vere tradere, noko som igjen taler for at aksjane ikkje går rett ut på marknaden når emisjonen er over. Det kan bety at kursen får ein stigning når emisjonen er over.

Det går fram av presentasjonen som var lagt ved at kapitalbehovet for DFS er 50 mill NOK, men dei vel å hente inn 40 mill NOK (minus kostnadar med emisjonen). Eg tykkjer det er litt rart at dei ikkje hentar alt dei trenger når dei fyrst køyrer emisjon og EGF, men det kan jo tyde på at leiinga har planer om ein alternativ finansiering på eit seinare tidspunkt, men at ein må ha kapital fram til dette. Det kan også vere at investorane har stilt krav om at NOM skal finne alternativ finansiering vidare for å vere med på desse vilkåra. Eg ser ikkje så mange andre forhold som tilsei at ein henter inn dei siste 10 millionane.

Dette med alternativ finansiering er verdt å diskutere vidare. I tidslinjalen som er oppgitt i presentasjonen står det når Keliber forventa å starte opp produksjonen. Dersom ein ser på tidspunktet for oppstart Keliber tilsei dette at finansieringspakka for Keliber må snart vere på plass, og det innan H1 2019. Dersom ein ser dette opp mot det skisserte kapitalbehovet til NOM framover betyr dette følgjande:
1.Keliber greier å finansiere seg sjølv gjennom offtake-agreement, lån, samt at NOM kanskje vel å redusere sin eigerandel eller
2. NOM seljer seg heilt ut av keliber og bruke pengane på Engebø.

Det er ingen rom til store investeringar i Keliber med det budsjettet som er lagt fram i presentasjonen. Eg ser det ikkje som eit realistisk alternativ at NOM har gløymd å budsjettere med Keliber. Da står ein att med dei to alternativa som eg har skissert. Begge desse alternativa er gode for oss aksjonærar fordi det vil sikre eit betre grunnlag for aksjekursen og vidare finansiering av Engebø og drifta.

Ein oppstart av Keliber når byggjefasen for Engebø starter er også positivt for NOM for da vil dei få inntekter ila byggjefasen, dersom dei vel å behalde Keliberandelen.
_HH_
13.10.2018 kl 15:28 3573

Ein anna ting eg også spekulerer på er om det kommer snart gode meldinger fra Keliber og dette er årsaka til at denne emisjonen går til eksisterande aksjonærer.
Pling!
13.10.2018 kl 15:30 3574

Takk for fine vurderinger HH. Jeg har et innspill angående 40 vs 50 mill i emisjonen, og det er at det kan være en mulighet for at 1 eller flere av de 3 aksjonærene har satt et tak på hvor mye de kan eller vil bidra med.
_HH_
13.10.2018 kl 15:50 3558

Ja det kan vere ein har satt eit tak utifra kor mykje som dei var villig å garantere for.

Opsjoner utgjør vel ca 10 mill. Med forslag til ny avtale må vel nå være rett tid for utøvelse hvis de har troen på Nom.
_HH_
14.10.2018 kl 18:28 3312

Eg reknar med at AMR vil forsøke seg på eit stunt ila denne emisjonsperioden for å forsøke å skape usikkerheit som kan skade emisjonen til NOM.
_HH_
14.10.2018 kl 19:20 3275

Eg kan informere om at postlistene til Direktoratet for mineralforvaltning fortel at NOM har vore i kontakt med dei i tida etter at AMR kom på bana og før AMR ba om eit møte med DMF.
Boss 99
15.10.2018 kl 09:42 3050

Sier de noe om hva de har gjord dere da hos DMF.
_HH_
15.10.2018 kl 09:55 3021

Eit dokument er ikkje offentleg og dei andre venter eg på, men eg trur eg kan tippe kva temaet var...
Boss 99
15.10.2018 kl 09:56 3071

Venter i spenning :-)
Tjuagutt
15.10.2018 kl 10:24 3029

Pling!
13.10.2018 kl 15:30

Takk for fine vurderinger HH. Jeg har et innspill angående 40 vs 50 mill i emisjonen, og det er at det kan være en mulighet for at 1 eller flere av de 3 aksjonærene har satt et tak på hvor mye de kan eller vil bidra med.

Her er jeg uenig Pling. De tre som er med har ikke sagt at de garanterer for emisjonen, bare hvor mye de er villig til å spytte inn, så NOM kunne gått for 50 mill om de ville det. Hadde bare blitt 5 mill ekstra aksjer å utstede.
Pling!
15.10.2018 kl 11:41 2913

Tjuagutt, jeg skrev ikke at de garanterer for, men at det er en mulighet for at de har informert om hvor mye de kan eller vil bidra med (uten å bli utvannet). Tanken var at dette kunne være en potensiell årsak til størrelsen på emisjonen. Jeg er enig i at NOM kunne satt emisjonen høyere, men da potensielt mindre aksjonærvennlig.
Råvarer
15.10.2018 kl 14:05 2801

Vi kan vel tro at Keliber skulle klare skaffe finansiering selv om det ikke gjenspeiler seg i kursen. Keliber har vel og skal vel få videre finansiering av EU. I tillegg har vel den finske staten sammen med Keliber store planer.
Redigert 15.10.2018 kl 14:06 Du må logge inn for å svare

Forstår jeg deg rett om at du mener de har sagt til NOM at for at de skal være med, så krevde de et tak på emisjonens størrelse og derfor ble det 40 mill?
Pling!
15.10.2018 kl 21:43 2549

Jeg mente ikke noe mer enn at det kunne være en mulighet fot at 1 eller flere av de 3 har informert om hvor mye de vil eller kan bidra med og at det kan ha vært med i vurderingen av størrelsen på emisjonen. Men dette er bare et tenkt scenario.
ondur
16.10.2018 kl 10:11 2372

HH,
som vanlig gode betraktninger, men jeg tror det kommer en solid exit-NOM fra Keliber melding som løser Engebø finansiering i løpet av det nærmeste halve året. Dette salget kommer ikke fort nok for å dekke likviditetsbehovet til NOM, av kjente grunner for NOM, så NOM må fylle på kassa med kurs-rekordlave emisjonen hvor litt lommepenger bes dekket av familien.

Jeg har en sterk mistanke om hva meldingen vil inneholde og det er at den finske staten kjøper NOM 100% ut av Keliber. Grunnen er at den finske staten ønsker sterk kontroll på batteri-vertikalen i Finland derfor er nå IPO/børsnotering for meg enda mindre sannsynlig. Det er enklere å kontrollere et selskap utenfor børs når man er en så sterk eier som staten. De vil etter strategiske vurderinger kalle på riktig privat partnerskap/finansiering (f.eks. batteriprodusenter, bilprodusenter, kjemikalieprodusenter...), men dette kan styres bedre og gjøres mer effektivt utenfor børs. NOM er ikke en slik partner, derfor kjøpes de nå snart helt ut siden denne strategien er nå definert i det nye statlige eierskapet (Finnish Minerals Group) og tiden er moden da de store pengene skal på bordet for å bygge Keliber.

Her er utdrag fra Terrafame årsrapporten 2017 som er statlig eid som gir en klar retning på hva de er i ferd med å gjøre i Finland, ha en fin dag.

"The exceptionally rich natural resources of, for example, nickel,
cobalt and lithium in Finland, the chemical and automotive industry
located on the west coast, as well as high-level research and
expertise present excellent opportunities for establishing
manufacturing associated with the production of batteries for
electric vehicles in Finland. It is in our national interest that these
resources are used so that the highest possible amount of value
creation remains in Finland. This calls for smart decisions from
company executives, financers and politicians alike."
Boss 99
16.10.2018 kl 10:22 2394

Ja ser den , men kan det bli en bra sum for NOM.