Portefølje


Hva tenker dere om en portefølje bestående av:
Ekornes-32,8%(inn 112)
Storebrand-23,7%(inn 61,20)
Komplett Bank-13,3%(inn 20,40)
SAS AB-12,8%(inn 24)
XXL-17,3%(inn 86)
Ethereum XBT-vurderer å gå inn med 2000kr som da vil utgjøre rundt 6%

Her er mine tanker da:
Ekornes: betaler ut bra med utbytte, og god lønnsomhet.
Storebrand: betaler utbytte og svak lønnsomhet, men har veldig bra soliditet. Spennende med de 2 oppkjøpene de hadde i Q3
Komplett Bank: Dette er et selskap som jeg tror vil vokse mye etterhvert, siden de også ekspanderer utenfor Norge
SAS AB: Spennende selskap etter de har blitt kvitt ulønnsomheten og startet å tjene penger.
XXL: Selskap som jeg tror vil ekspandere et par år innen Norden og ta stadig større markedsandeler+utbytte

Spennende portefølje.

Dog veldig sensitiv mot økonomien da både Ekornes, Komplett, SAS og XXL retter seg mot forbrukere og leverer tjenester/varer som fort blir nedprioritert ved økonomisk nedgang. En liten ¨hedge¨ mot dette kan kanskje være en post i inkasso? (B2Holding eller Axactor på Oslo børs.)

Etherum vil jo være vill spekulasjon som kan gå begge veier, men å leke seg litt med 6% av porteføljen er vel innenfor :)