Reach - fremførbart underskudd


Stemmer det ikke at Reach har et stort fremførbart underskudd som er "arvet" fra GRR? Jeg har ikke registrert at dette har fått noe særlig oppmerksomhet i analyser.

Det vet jeg ikke, men det ville vært en klassiker fra Onarheim å dra fram den i 2018 da 50% av evt overskudd kommer i utbytte;)
12.07.2018 kl 13:14 965

MNOK 205 i fremførbare underskudd ved utgangen av 2017 i følge årsrapporten note 9. Kun MNOK 8 er bokført som utsatt skattefordel pr samme tidspunkt. Så her er det noe å gå på - avhengig av resultater going forward.