WRL Payment update


Mottatt 3,1mill i betaling og produsert 87mmscfd for Juni.

https://newsweb.oslobors.no/message/454864
Redigert 02.07.2018 kl 07:07 Du må logge inn for å svare

Ja, det er vel det det hele handler om. Enten finne aksjer som er priset lavt i forhold til underliggende verdier, eller være med på "trender".
Forøvrig positivt at større aksjonærer nå skrur til stikka. Det fremtvinger noen reaksjoner (som man sikkert ser nå), man kan gjerne være uenig, men kanskje likevel bedre at det "skjer noe" enn at man fortsetter i dagens tralt.

I øyeblikket er det vel grunn til å være skeptisk til det meste. Spesielt med en ustabil "Twitter konge", som presterer å avmelde det mest utrolige.
Gitt at D.T. ikke finner på de altfor store sprellene, så virker bulk i skuddet.

problemet med trender Jim Johnny er at det er så mye fake news og derav følgende fake trender. Det virker som det er tidens tegn. Når verdens mektigste juger og jukser som faen (f. eks. også i golf i følge hans venninne Tutta) og det ikke får noen betydning overhodet, er det i ferd med å skje en paradigme endring vedr. etikk og moral i verden.
Markedet likte åpenbart ikke kommentaren /referat fra denne typen fra xinvestor vedr. ekspensjonsplaner / emisjon / 3 ben å stå på- . Det er jeg tildels enig i.
Uansett så lenge WRL tjener penger som aldri før, kommer til å presentere rekordresultat, og oppnå en PE som banker de fleste andre ned i støvlene, er jeg veldig positiv til selskapet. Historisk vil kursen i selskap før eller siden måtte sammenfalle med de underliggende verdier og resultater.

Jim Johnny: Det er forskjell på hvordan argumententene blir oppfattet hvis man har eller ikke har aksjer i et selskap. Kjøp deg noen aksjer i WRL så kommer og argumentasjonen din å ta en annen retning. Uten at jeg har fått noen direkte tilbakemeldinger så torde mine innlegg ose mye mer negativ refleksjon enn mange andre eiere sine. Dine dubier er det flere av oss som deler. Jeg mener jo nå at tallene snakker for seg selv og at selskapet ikke skuffer lenger. Jeg befinner meg på siden som mener at en avlisting er negativ for oss eiere på OSE og har uttalt at jeg ikke ser at likviditeten kommer bare for at vi flytter notering til kun Aim. Jeg tror at ledelsen glemmer at mandatet til å lede skal omfatte oss retailers også. Og hvis sjansespillet med delisting skal overbevise meg så må ledelsen komme med mer info. Det har de i ettertid sagt at de vil gjøre, men det etter massiv kritikk. Og hvis ledelsen hadde historikken i hodet når de kom med børsmelding så hadde progresjon vært annerledes, tror jeg. Alle vil at kursen skal bekrefte verdiene i selskapet. Hvis slik, hadde det vært enklere for ledelsen å få akklamasjon for sine strategier. Uansett ser ikke jeg at Jersey og mindre regleringer skal tjene oss retailers.
Redigert 09.07.2018 kl 22:49 Du må logge inn for å svare
Josik
09.07.2018 kl 22:48 5728

- WRL har fått inn drøye $16 millioner i første halvår og vil få kunne få inn minst $18-20 millioner i andre halvår.
- Gjeld nedbetales med rundt $7 millioner i 2018
- Estimert kontantbeholdning etter 1. halvår er på drøye $11m med min modell.
- Ved EOY vil kontantbeholdning være kunne på godt over $20m, tilsvarende ca. kr. 0.90 / aksje, med andre ord et meget bra år for WRL.
Redigert 09.07.2018 kl 22:57 Du må logge inn for å svare
MatsH
10.07.2018 kl 06:46 5613

Største problemet til WRL er de enorme G&A kostnadene på USD 5m p.a.. Dette gjelder forøvrig også mange andre små E&P selskap. Om man antar at verdien for Mnazi Bay p.t. er USD 150m, og at selskapet driftes på samme i måte i 10 år for å få frem verdiene, så vil 1/3 av verdien fra Mnazi Bay være brukt på G&A. Da snakker man plutselig om USD 100m. Dog i et konservativt estimat, så burde man trekke fra gjelden selskapet sitter på ved siste balanse dato - ca USD 25m og ikke legge til utestående fordringer (jeg er klar over at dette er konservativt). Da sitter man igjen med USD 75m, eller 3.22 NOK per aksje. Dette forutsetter at ledelsen ikke roter bort mer av inntektene på "vekst" et.c., noe de har gjort historisk. De brukte vel USD 1.5-2m på Mozambique i fjor? Gjør de det samme i 10 år til, så kan man trekke fra ytterligere USD 15-20m på estimatet over... I tillegg har myndighetene annonsert at de vil gå over alle PSCs, avtaler m.m. for å passe på at det ikke har foregått noen form for "monkey business", her ligger det en åpenbar risiko for at lisensen får vilkårene for avtalen reforhandlet. Tror jeg det skjer? Nei, men risikoen er tilstede.

Kanskje ikke så rart at mange av de ledende ansatte ikke kjøper aksjer, da oppsiden under disse forutsetningene virker begrenset, forutsatt at ledelsen ikke kutter G&A betraktelig eller drar opp en "kanin av hatten". Hva skal et selskap som WRL, en minioritetspartner i et lite E&P felt, med 22 ansatte + styre + innleide konsulenter, samt kontorer i 3 land? Det beste for WRL vil være at de ble kjøpt opp og at det nye selskapet drar ut synergiene ved å kvitte seg med ledelsen, samt den store kostnadsbasen. P.s. jeg sitter med ca. 700k aksjer, men ser også de negative sidene ved selskapet, forutsatt at det driftes som idag. Det hjelper ikke at Mnazi Bay er et bra felt, hvis oppsiden forsvinner i G&A.....
Redigert 10.07.2018 kl 06:46 Du må logge inn for å svare

@MatsH
G&A kostnader er høye, men var i 2017 på 4,6 mill, ned fra 5,3 året før. Ikke ca 5 mill. Ytterligere kostnadsreduksjoner skjer i 2018 vil jeg tro, Mindre reiseutgifter, kontorutgifter og reduksjon av staben. Nå får de vel bare kontorer i 2 land. Reduseres gjelden med 7 mill, reduseres renteutgifter med 500 k $ i 2019, og det blir feil å operere gjeld og kostnader med 2017 tall.
I 2017 kom det inn 18.5 mill $, men bare i første halvår i år er det kommet inn 16 mill, altså en betydelig økning. De pengene selskapet brukte på Mozambique, i hvertfall ca 1,1 mil $ i siste kvartel, var de vel nødt til for å få forlenget frist slik at de fikk beholde lisens. I regnestykket ditt burde du vel ta aktuelle og oppdaterte tall, ikke tall fra fjoråret.

Meget godt innlegg fra MatsH. Dette innlegget følger jeg lett hele veien,og det er tror jeg representativt for å vise hvorfor kursen er der den er.
Selv ville jeg nok kalkulert inn receivables. Wrl burde vært kjøpt opp.
Jeg har kjøpt 40k etter kursfallet.
MatsH
10.07.2018 kl 09:11 5575

Hei Brumlemann,

Her er det nok du som tar feil. Forskjellen i G&A fra 2016 til 2017 er i ikke på grunn av at WRL har spart G&A kostnader, tvert imot, det er på grunn av at nå som selskapet er operatør i Mozambique så kan kostnadene der kapitaliseres, dvs. at de balanseføres istedenfor at de føres rett ut. I realiteten er derfor G&A høyere i 2017, enn i 2016.... I 2017 beløp kostnadene på Mozambique seg til USD 2.4m, hvor av USD 1.1m er kalt "operator & indirect overhead". Legger du til dette på USD 4.6m, så ser du at G&A beløpet er høyere enn USD 5m, men jeg synes USD 5m ga en grei en fremstilling av virkeligheten. Hvis du også hensyntar at jeg regnet med at selskapet hadde brukt USD 1.5-2.0m i capex i Mozambique, så ser du at tallene mine stemmer - uten å drive med flisespikkeri...

Angående antall kontorer, så blir ikke antallet mindre ved at Calgary erstattes med London. De har fremdeles kontorer i Maputo og Dar es Salaam. Vi kan nok regne med at husleien i London er betraktelig dyrere enn i Calgary og at flyttingen vil medføre økte G&A kostnader i 2018, kontra 2017. Ved en delisting i Oslo, så burde G&A kostnadene synke en del fremover, men det vil nok påløpe en del i konsulent-/advokathonorarer i 2018.....

Videre når det kommer til oppdaterte tall, så er de eneste tallene som er oppdatert og revidert tallene fra fjoråret, så da blir det faktisk greit å forholde seg til disse. Jeg har også lagt merke til at vi har fått en betydelig økning i betalinger i løpet av året, men man må også hensynta at selskapet prises til bortimot NOK 700m (enterprise value), hvis man tar med gjelden på siste balansedato (jeg har som før holdt receiveables utenfor)...
icebear
10.07.2018 kl 09:37 5522

Jeg tipper de ansatte i Tanzania kreves som en del av avtalen om å drive denne virksomheten i landet. Sto nylig at selskapene som driver må lære opp folk til landets beste. Lønningene til disse er nok små

Nå har selskapet èn lisens i Mosambik frem til Juni 2019, så du kan trekke 9 år fra det regnestykket (før en vet noe mer om hva som skjer med Tembo).

Angående G&A er jeg forsåvidt enig, men nå har dette vært, og fremdeles er, på agendaen til selskapet: "A continued focus on
optimizing G&A will be undertaken in 2018, through corporate structure simplification and re-domicile activities."

Så gjenstår det å se hvor mye/lite dette har å si for redusert G&A fremover.

Verdien av receivables burde du vel tatt med, og oppsidepotensialet på MB. Verdien på $150 m er minimumsverdi, altså ligger det sannsynligvis langt større verdier i bakken.

Når det gjelder PSA er jeg helt enig. Her ligger det nok en del usikkerhet da myndighetene ønsker å gå igjennom samtlige avtaler. I hvor stor grad M&P / WLR må gjøre endringer for å imøtekomme lovendringene vet jeg ikke. Håper uansett på en avklaring her om ikke lenge.

Eskil:

"The Mnazi bay production volumes are indeed moving in the right direction, but equally the Joint Venture requires a favorable operating environment to continue ramping up and we continue our discussions on the GSA, Extension and Infrastructure inlet pressure requirements for the project as a whole."

Tanzania Attorney General Warns Oil and Gas Firms
"Private companies in the targeted sectors, especially multinational ones, are currently reviewing their operations to fit into the new legal environment that will see drastic changes in the manner in which operate. The Petroleum (Local Content) Regulations, 2017 requires non-local businesses to incorporate and prioritise Tanzanians' participation through employment, joint ventures of at least 15 up to 100 per cent for works and goods supply, and also the exclusive use of local services, such as banking, insurance and legal"

MatsH, selv om jeg er enig i din betragtning mht. G&A omkostninger, som burde kunne skæres væsentligt, ifølge CPR. Er jeg langt fra enig med din udregning, og undladelse af receivables da de jo allerede er igang med at nedbetale.
I stedet for at et "back of the envelope" udregning som langt fra er korrekt, har jeg lavet et detaljeret NPV spreedsheet, hvor resultatet siger følgende:

- NPV incl. gæld, udestående receivables, G&A ifølge CPR, diskonteret med 10 % svare til en Nutidværdi af fremtidig cash flow fra Mnazi på mellem 146,5 - 148
mUSD alt afhængig af timingen af receivables. https://ibb.co/eF2W48

- NPV incl. gæld, udestående receivables, G&A 5 mUSD, diskonteret med 10 % svare til en Nutidværdi af fremtidig cash flow fra Mnazi på mellem 119 - 121
mUSD https://ibb.co/jRVb48

- NPV incl. gæld, excl. udestående receivables, G&A 5 mUSD, diskonteret med 10 % svare til en Nutidværdi af fremtidig cash flow fra Mnazi på 103 mUSD
https://ibb.co/mgZm48

Jeg er stadig enig i at der skal sættes fokus på G&A omkostninger, deriblandt nogle høje lønninger til især McBean samt andre operativ Executive. Potentielt kan et forhøjede G&A niveau i forhold til beregnet henhold til CPR koste omtrent 25 mUSD i NPV, i det tilfælde vil et salg af hele WRL være væsentlig at foretrække både for McBean og os retail investor. Og det lyder til at de ændringer er på vej fra bl.a Vitol og andre institutionelle.

@matsH
vel det får vel være måte på å være konservativ da.
Man kan selvsagt vurdere et selskap ut fra hva ståa er, akkurat nå, hvordan det var i fjoråret eller hvordan man tror det kommer til å bli om ett eller 10 år. Jeg mener man bør ta utgansgpunkt i nåtiden, vurdere det opp mot fortiden / historikken og hvordan man tror fremtiden blir. Da bør man i det miste ta utgangspunkt i riktige tall.
Vel du skriver at G&A økte reelt sett, men det er jo feil. Reduksjonen i 2017 på 15 % i forhold til 2016 , baserte seg på mest at lønningene gikk ned. De talle du nevner om kostnadene i Mozambique, er omtrent de samme i 2016 som i 2017 dvs 2,4 mill dollar. Et poeng er ar det ble brukt 1,1 mill dollar siste kvartal - mest for å få forlenget frist med 1 år, tror nå jeg.
Når det gjelder kontorer, selskapet hadde totalt 22 ansatte 4 ansatte i Canada og 1 i UK, 1 i Mozambique og resten i Tanzania og det er vel ikke rare kontorplassen de trenger i lLondon . Så vidt jeg forstår har Roe overtatt finans direktør rollen i tillegg til at hun er fortsatt IR slik hun var tidligere. I så fall betyr det en mindre i administrasjonen. Det skulle ikke forundre meg om kontorlokalene i Canada var betydelig større enn det de trenger i London, så jeg vil bli overrasket om de har lavere leie for kontorkostnader i London enn de hadde i Calgary som er meget moderne og mange oljeselskaper har HQ der. Selskapet har jo selv bekjentgjort at de vil redusere G&A.
De har jo 2 kontor både i Tanzania, 1 i Mozambique og 1 i london, så tilsammen har de 4 kontorer, men som nevnt de jobber med å redusere kostnader.
Vel vi får se, fasit for selskapets fremgang kommer frem når halvårsrapporten legges frem ca i midten av august. Jeg tror tallene blir meget bra.

Flott resonnement, abroker.

Nå er det nok ingen som er mer ivrige på salg av selskapet, eller deler av selskapet, enn Bob og hans venner. Om Eskil er hentet inn for å lede selskapet i den fasen gjenstår å se. Da bør i så fall reflekteres i aksjekjøp eller opsjoner.

Pynte brura for salg, eller vokse som selskap og betale utbytte?
ken-guru
10.07.2018 kl 13:30 5222

Hvorfor skal mr bean selge selskapet og sende sine 22 overbetalte venner ut i arbeidsledighet? De har det jo så koselig på jobb. Penger har han jo nok av.

Da ser vi enda 1 eller flere som forlater wrl idag. De stor er dum hvis ikke de sitter å plukker stemmeandeler på OSE.

Meget bra analyse, Ken. Du har nok rett. Tenk hvis Mr Bean gir dem boller og brus på jobb daglig, fra egen rikholdige lomme? Kanskje du bør søke deg over dit ?
MatsH
10.07.2018 kl 18:24 4958

Mikkel, jeg vet at "back of the envelope" betraktningene mine ikke blir 100% korrekt, men det er som regel den enkleste måten å komme frem til et nogenlunde korrekt svar - Som sagt jeg eier selv aksjer i selskapet, så jeg er ikke negativ til selskapet som helhet. Jeg vet også at jeg ikke neddiskonterte kostnadene, mens inntekten var neddiskontert. Jeg gjorde dette med hensikt av flere grunner. Den første er at jeg antar at kostnadene kommer til å stige fremover, de lokale myndighetene begynner å kreve at man skal bruke lokale advokater, forsikringer, banker m.m.. hvis ikke vil lisensene inndras - jfr. https://allafrica.com/stories/201807090093.html . Dette er også en av årsakene til at majors som Exxon er på vei ut av Tanzania, og man kan derfor også forvente at G&A vil stige litt i perioden som kommer.

En annen ting er at NPV10 for et E&P selskap som opererer i Tanzania er alt for lavt - De to kundene de har, har dårlig betalingshistorikk og myndighetene driver å skal gå gjennom tidligere lisensavtaler, med påfølgende risiko for nye lisensvilkår. Det kan nevnes at revisorene til flere andre E&P selskap som opererer i lignende regioner benytter seg av en neddiskonteringsrate på 13.5%, jeg mener også dette er lavt. 5 -års treasury bonds i Tanzania yielder 17% (https://af.reuters.com/article/tanzaniaNews/idAFL5N1FN1KT) ;-) Prøv å benytt deg av NPV13.5 eller NPV17, så ser du at du kommer frem til at jeg faktisk var alt for positiv i mine estimater ovenfor ;-)

Her er hva selskapets revisor uttalte om fordringen og de største kundene til selskapet:

"Given the age profile, the amount of the receivable and the level of judgment required in determining if a provision for bad debts is necessary, the recoverability of trade receivable from TANESCO and TPDC are considered a significant risk."

"Wentworth has an accumulated deficit of $262.6 million at December 31, 2017 and incurred a net loss of $0.7 million during 2017. Cash utilized in operating activities was $0.02 million in 2017. Whilst working capital has improved at December 31, 2017 compared to the
prior year, TANESCO and the Tanzania Petroleum Development Corporation (“TPDC”), the two • purchasers of Wentworth’s natural gas
had invoices payable to Wentworth which at December 31, 2017 were past due."

Jeg prøver bare å påpeke at alt ikke er så rosenrødt som alle skal ha det til, og at det er viktig at vi som aksjonærer ikke forelsker oss i selskapet ;-)
alph
10.07.2018 kl 18:44 4943

Sikkert ikke bare meg som lurer..
Hvorfor er du aksjonær i WRL, hvis du opprikig mener 3,22 er riktig prising på selskapet (eventuelt at det er for optimistisk) ?

Hvilke potensiale ser du for deg i et selskap som knapt vil tjene penger i følge dine "konservative" beregninger?

Jeg mener at Tanzania har mottatt nok finansielle lån fra verdensbanken til å gjøre opp for seg til foretak slik WRL. Det burde være et ikke tema nå.
davan
10.07.2018 kl 19:38 4883

Aksjen fra helvete dette! går for det meste nedover, fryktelig feilinvestering!
Må ha 3,50, ser ut som det er langt opp dit, kansje oppkjøp??

Hvis selskapet gjør alvor av å deliste det fra OB er det rett og slett særdeles lite aksjonærvennlig. Har vurdert selskapet lenge, men nå ble det uaktuelt. Tror nok flere tenker i de baner.

Problemet er st hvis flere skulle selge før vi får svar på hvordan strategien skal tilrettelegges praktiskt, er at kursen legger seg altfor gott tilrette på en alt for lav kurs teknisk. Betyr at de eneste som tjener penger er tradere som går inn og ut
ken-guru
10.07.2018 kl 20:09 4839

Matsh, med NPV17 og dine forutsetninger er vel riktig kurs underkant av 2 kr? Rart at du tør sitte med aksjer i et så overpriset selskap, med børser verden rundt som er på overtid med hensyn på krakk? Skal du ut med dine 700.000 aksjer vil bare du alene klare å senke kursen under 2 kr.
Redigert 10.07.2018 kl 20:17 Du må logge inn for å svare

Ditt engasjement har gått det Røde Kors forbi Ken-guru. De trenger flere som deg som kan varsle i forkant av forestående kriser. Det er fullt mulig du har rett. Korreksjon varsles fra mange hold nå.
Outsider
10.07.2018 kl 22:09 4730

Ja du har nok et poeng Ken-guru - dessverre. Med aksjonærer som selger alt de kan for 2.70 til tross for at selskapet går bedre enn noensinne og akkumulerer cash - og et fremførbart underskudd på fantastiske 272 mill USD (det betyr at selskapet ikke behøver å tenke på skatt de neste 5-6 årene ...) - og en ledelse som klarer å finne på det utrolligste som å deliste fra den eneste børsen som fungere (AIM er en vits) - ser dette dessverre ganske så håpløst ut. Ja - jeg er forbannet, skikkelig forbannet!!!!!!
d12m
10.07.2018 kl 22:10 4729

Angående kravet om lokal arbeidskraft så kan vi sitere Jersing

"Critically we are 100% compliant with local content, we have Tanzanian sourced finance and banking, legal counsel and the majority of our staff including our Finance function are in-country.

I met with Pura yesterday who are the new regulator for Oil and Gas activities and this was amongst many items we discussed. We are very well respected in country for our approach to local content and corporate behaviours in general."

Hele svaret fra Eskil Jersing kan leses på XI
Redigert 10.07.2018 kl 22:10 Du må logge inn for å svare

gammelt jungelord.
Når noen roper "løp og kjøp" selg! Når noen som har aksjer nedsnakker samme aksje de har, gjerne med fake info, kjøp!
gølle
11.07.2018 kl 00:06 4614

ja i dag har jeg tenkt akkurat det samme brumlemann. Disse holdningene virker helt åpenbart veldig søkt.
MatsH
11.07.2018 kl 07:06 4516

Alph: Årsaken til at jeg er aksjonær i selskapet, er at jeg liker turnaround case med betydelige underliggende verdier. Jeg mener selv at Mnazi Bay alene burde være verdt omkring NOK 5-6 per aksje, basert på mine krav om risikofri rente + alternativavkastning (dette varierer fra investor til investor). Dog så prøver jeg bare å gjøre de andre aksjonærene litt mer årvåkne om at vi er ikke tjent med å ha en ledelse som hever millionlønn + andre fordeler, på vår bekostning, uten å eie egne aksjer i selskapet. Videre så prøver jeg å få de andre aksjonærene til å forstå at ledelsen må prestere, for ting er ikke så rosenrødt som alle aksjonærene skal ha det til. Hvis vi som aksjonærer ikke passer på pengesekken, så vil ledelsen stikke av med den, for slik som det er nå, så har vi motstridende objektiver - Vi vil at selskapets underliggende verdi samt markedspris skal være så høy som mulig, ledelsen vil heve så høy lønn som mulig...

Det er ikke mange bransjer i verden der ledelsen sitter 600-700 mil unna driften. Hvis du hadde drevet din egen bedrift, ville du hatt en ledelse med hjemmekontor hver dag, eller ville du at de skulle være tilstede der hvor selskapet driftes? Selvfølgelig er det mer stas med et kontor i fasjonable London, så flyr man heller business til Tanzania/Mozambique når man må...

Når ledelsen selv uttaler at selskapet har en NPV på USD 150m, og selskapet prises til USD 65-80m på børsen, så er det på tide å "put your money where your moutth is" ;-)

MatsH
Din troverdighet svinner når du skriver helt feil om G&A, jeg korrigerer deg, og du kommer tilbake og skriver feilaktig at det er jeg som tar feil. G&A ble redusert med 15 % i 2017 i forhold til 2016, det er et faktum. Kostnader til Mozambique, var de samme i 2016 og 2017.
Videre mister du troverdighet når du analyserer selskapet på bakgrunn av tall fra 2017, og ikke hensyntar at gassalg i 2018, nesten har doblet seg. Din kommentar «Videre når det kommer til oppdaterte tall, så er de eneste tallene som er oppdatert og revidert tallene fra fjoråret, så da blir det faktisk greit å forholde seg til disse.» blir derfor uvirkelige. At du også tar frem andre negative sider, er jo greit, men er det egentlig relevant når vi vet at f. eks. pengene kommer inn jevnt og trutt og Tanzania har en sterke vekst og at gassalg fra MB har bidratt til å gjøre det mulig å bygge opp industri og spart landet for mange milliarder dollar. .

Når en med lang erfaring i oljebransje som også er leder, hevder at selskapet har en NPV US$ 150 m, tror jeg på ham. At markedet ikke har oppdaget dette, fordi underliggende verdier ikke samsvarer med de reelle verdier og faktisk inntjening, handler vel bare om tid.

Jeg antar at selskapet vil ha et samlet overskudd på over 2 kr per aksje frem til 31.12.2020.
2018 - 50 øre per aksje (85 mmscfd resten av året)
2019 - 90 øre per aksje (100 mmscfd)
2020 - 1,3 kr per aksje (130
mmscfd)
Det må bores en ny brønn. -40 øre per aksje. (10 millioner $)

Hva er dette verdt i dag?
MatsH
11.07.2018 kl 11:48 4236

Brumlemann:
Her er selskapets egne ord:

"During 2017, G&A expenses were $4.61 million compared to $5.40 million, a reduction of 15%. Cost saving initiatives and "CAPITALIZATION OF COSTS FOR MOZAMBIQUE OPERATIONS", post the Company became the operator in Q3 2016 have contributed to a reduction in ongoing expenses."

Legg merke til at cost saving initiatives ikke beskrives videre, men det legges trykk på at på capitalzation of costs i Mozambique var en direkte årsak til at G&A ble lavere.

"Capitalzation of costs", vil si akkurat det samme som jeg sa, at utgiftene legges til balansen som en eiendel istedenfor at det føres som en kostnad, det vil ikke si at summen ikke lenger må betales, det er bare en forandring i hvordan det bokføres.

Angående ureviderte tall, så sier det seg egentlig litt selv, at et selskap som opererer i en av de mest usikre regionene i verden, så er det viktig at man får reviderte tall, med en solid/anerkjent revisor. Til og med i Norge er det eksempler i fleng der resultatene har blitt nedjustert med 100-vis av millioner etter at selskapet har blitt revidert. Se blant annet artikkelen om Oceanteam i DN som ble publisert for noen dager siden her: https://www.dn.no/nyheter/2018/07/09/2045/Shipping/resultat-uten-revisor-96-millioner-resultat-med-revisor-minus-96-millioner

Angående det faktum at han mener at aksjen er verdt 6.45 kr, men ikke kjøper aksjer selv, på tross av at han tar ut en lønn på 3 mill+ p.a., så skjønner du vel selv at det er noe som ikke rimer. Warren Buffett har hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på litt over 20%, her hevder CEO at det ligger en åpenbar dobling i løpet av kort tid, men er ikke villig til å satse sine egne penger på det. Han hevder forøvrig ikke at selskapet har en NPV10 på USD 150m, men han hevder basert på CPR rapporten at eiendelen i Tanzania har en NPV10 på USD 150m, som tilsvarer 6.45 NOK per aksje. Det er to vidt forskjellige ting. Jeg skriver jo selv at jeg mener eiendelen er verdt 5-6 NOK, men jeg har nok benyttet meg av en litt høyere neddiskonteringsrente enn 10%... Jeg mener for øvrig at selskapet prises med en enorm rabatt p.g.a. ledelsen, og eneste måten dette kan forandres på er at aksjonærene setter ned foten og erstatter ledelsen, eller at faktisk ledelsen presterer. Her har vi en eiendel, som stort sett alle mener er verdt minimum NOK 5, men fordi selskapet driftes som det gjør, så prises det på børsen til NOK 2.7....

Eneste rasjonelle grunnen til å ha en ledelse som tar ut såpass mye penger fra bedriften, er vi forventer at de skal skape merverdi utover eiendelene selskapet p.t. besitter, men med selskapets historikk, så blir det vanskelig å overbevise nye investorer om det - spesielt når ledelsen ikke er villige til å investere egen kapital.

Og som sagt så er ikke negativ til selskapet, men jeg ser også de negative sidene, og at jeg forstår hvorfor selskapet prises som det gjør. Det er farlig å bli såpass forelsket i et selskap at du ikke evner å se de negative sidene...
Redigert 11.07.2018 kl 11:50 Du må logge inn for å svare
Josik
11.07.2018 kl 12:42 4181

La oss hoppe bukk over alt pisspratet og se på hva WRL egentlig handler om og hva som har skjedd rundt selskapet de siste årene.

- WRL besitter 2P ressurser i Mnazi Bay som allerede er solgt til en avtalt indeksregulert fastpris. Bruttoverdi av WRL's andel anslått til rundt $670 millioner.
- Estimerte 3P ressurser er anslått til en bruttoverdi til $1.03 milliarder for WRL's andel.
- Myndighetene har bygget en > 500 km gassrørledning fra Mnazi Bay til Dar es Salaam hvis eneste formål innen overskuelig tid er å frakte WRL's gass.
- Myndighetene har bygget et gass-prosessanlegg med kapasitet på 210 mmscf/d nær Mnazi Bay for å behandle WRL's gass.
- Myndighetene bygger / har bygget 3 nye gasskraftverk som skal benytte gass fra Mnazi Bay. To av disse er allerede i drift og det tredje er under ferdigstillelse.
- Stadig mer industri langs gassrørledningen bruker gass fra Mnazi Bay, hvorav Dangote er mest kjent og vil bli en relativt stor avtaker om kort tid.
- Det er i sum investert flere milliarder dollar for å utnytte og kommersialisere WRL's ressurser i Mnazi Bay.
- WRL's gass er allerede en vital del av, og forutsetning for Tanzanias videre økonomiske vekst.
- WRL har begynt å høste av tidligere investeringer og mottok bare i Juni en månedlig betaling på rundt NOK 25 millioner fra TPDC og Tanesco.
- Inntektene forventes å øke ytterligere framover, kontantbeholdningen øker, og gjelden reduseres i meget raskt tempo.
- WRL har nå en ny direktør på plass med nye tanker og ideer om videre vekst for selskapet.

WRL er faktisk noe så sjeldent som et lite E&P-selskap som har lykkes(!)

😊
icebear
11.07.2018 kl 12:44 4176

Jeg regner med at eventuelle bekymringer tas direkte med selskapet. Jeg kan bekrefte at HO ikke vil løse noen av bekymringene. Merk dere det.

egentlig enig med Josik å hoppe over pisspreik, men fakta må vel legges frem- hvis det desinformeres om ting.
Det var da veldig så sta du er MatsH.
Hvis du ser lenger nede på side 8 i 2017 regnskapet over oversikt av de forskjellige postene i G&A, ser du hvilke poster det er i 2017 og 2016 for G&A utgifter. I disse tallene som vi diskuterer er det ingen tall fra Tembo /Mozambique. Det er riktig at kostnader på Tembo, både i 2016 og 2017 kunne aktiveres som ´Capitalization of costs, hvilket betyr at det bokføres som et aktiva som kan avskrives over relativ kort tid. Jeg har ikke sjekket hvor lang tid det ønskes å avskrive dette på. Håper du fatter det jeg skriver. Så jeg gjentar at det du skrev er feil, men du har tolket en setning til å passe til din versjon. Faktiske tall viser hva ståa er og hva som er sammenlignbart.

Synes det blir vel søkt og mye pissprat når du sammenligner en sak der det oppstår så stor forskjell på et resultat med eller uten revisor, fordi det som har skjedd er at revisor vurderer aktiva til betydelig lavere verdi enn selskapet selv har satt.
Reelle utgifter og inntekter, går det faktisk ikke an å justere med, Det er et faktum at de reelle inntektene har økt formidabelt i 2018 sammenlignet med 2017. Da blir det temmelig feil å bruke tall fra 2017.
Jeg vet ikke hva Eskil får i lønn, og kjenner ikke hans økonomiske situasjon. Det antar jeg heller ikke du gjør.
icebear
11.07.2018 kl 18:07 3896

Igjen fasinerende å lese. Så det er en sak at ny sjef ikke har kjøpt aksjer etter 2 uker i jobben. Greit. Mats. Svar meg på disse 2 spørsmålene. 1.kan det være at noen ikke har kr til å kjøpe? 2. Kan det være at en insider ikke kan kjøpe aksjer om noe forhandles? Nylig ble det skrevet at de snakket med myndighetene om dagens avtaler. Jeg vet ikke men fine om du kan opplyse meg. Jeg er dum
MatsH
11.07.2018 kl 22:16 3724

Du ser også i samme årsrapporten Brumlemann at kostnadene i 2016 først kunne aktiviseres fra og med Q3 2016 (det var da selskapet tok over operatøransvaret, og kostnadsføringen har ikke tilbakevirkende kraft), og det er hovedårsaken til at G&A er lavere i 2017, enn i 2016.

"Prior to being appointed Operator of the Rovuma Onshore Block in Mozambique, the Company incurred certain costs including geological, geophysical and technical analysis, with respect to the oversight of the operations in Mozambique, all of which were included in general and administration expenses. Commencing June 2016, the Company was appointed Operator of the Rovuma Onshore Block and during Q3 2016 established an operational presence in Mozambique. Direct and indirect costs relating to the appraisal activities within the Rovuma Onshore Block commenced being capitalized during Q3 2016."

Har også snakket med selskapets CFO om dette, men selskapet vet sannsynligvis ikke hva de snakker om de heller... Oppstillingen fra 2016 og 2017, er ikke sammenlignbare fordi de ikke måler det samme. En annen av de største årsakene til forskjellen i G&A er at selskapets aksjekurs datt, og dermed ble opsjonene til ledelsen mindre verdt, og share-based compensation falt fra USD 600t i 2016, til USD 200t 2017 - det blir derfor feil å hevde at G&A har gått ned på grunn at ledelsen har spart oss som aksjonærer penger. Men jeg er ferdig med diskusjonen nå, orker ikke å kaste bort mere tid da du ikke klarer å kalle en spade for en spade.
Redigert 11.07.2018 kl 22:26 Du må logge inn for å svare
MatsH
11.07.2018 kl 22:56 3694

Icebear:

Han har jo tydeligvis gjort seg opp en formening om hva selskapet er verdt etter kort tid i jobben, siden han står å predikerer dette til eksisterende aksjonærer, da har han faktisk hatt tid til å kjøpe aksjer også. Som en digresjon bør det nevnes at ingen av de andre i ledelsen har ervervet aksjer i selskapet siden 2016, da var aksjekursen en kort periode var nede i 2 kroner - jeg tviler på at alle i ledelsen har vært i innside i nesten to år....

Angående spørsmålene dine:

1. Eskil hadde GBP 277k i fast årslønn hos Sterling, hvis han fremdeles har problemer sin egen økonomi, så er vel kanskje ikke han den personen som er best egnet til å ta vare på våre verdier..... Han sluttet i jobben sin i Sterling 27.12.2017, og det ble annonsert at han skulle tre inn som CEO i januar 2018 - Han har hatt rikelig med tid til å kjøpe aksjer, men har p.t. ikke valgt å gjøre dette, hvorfor vites ikke.
2. Det kan godt være at årsaken til at han ikke har kjøpt aksjer, er at han har sittet i innside siden han tiltrådte stillingen, men tviler på at han har vært i innside siden desember i fjor...

Dette blir flisespikkeri Mats, men du påsto at reellt sett var G&A vesentlig høyere i 2017 nn i 2016. Jeg er uenig i det. Ser du tallen er f. eks. lønninger redusert med 370 K $. Jeg husker ikke men var det ikke i 3Q 2016 at WRL overtok operatør ansvar og derfor først da kunne bokføre letekostnader som aktiva. I hvert fall er det omtrent samme sum som er bokført i 2016 og 2017, se nedenfor
Her er tallene for G&A
Year ended December 31,
(Figures in $000’s) 2017 2016
Employee salaries and benefits 2,026 2,392
Contractors and consultants 510 705
Travel and accommodation 329 515
Professional, legal and advisory 713 582
Office and administration 529 684
Corporate and public company costs 507 519
4,614 5,397


Her ser du tallene for letekostnader på Tembo som er aktivert- og de ser at de er omtrent det samme i 2017 som i 2016
(Figures in $000’s) Year ended December 31,
2017 2016
Exploration and evaluation assets
Mozambique
Seismic reprocessing and interpretation 696 109
and analysis of Tembo-1 well results
Drilling preparation and planning 525 -
Exploration drilling - 951
Operator and indirect overhead 1,162 1,310
sum 2,383 2,370

Man trenger ikke nødvendigvis nedsnakke et firma du har aksjer i. I så fall må du i hvertfall forholde deg til fakta og reelle tall. Det virker bare merksnodig.
Redigert 11.07.2018 kl 23:29 Du må logge inn for å svare
gølle
12.07.2018 kl 11:08 3419

"Merksnodig " var en god betegnelse. Han snor seg som en orm.

Omsider noen med et reflektert syn, og mannen må tas....


Aminex-aksjen har sunket tilbake til nivået før meldingen om farm-out. Kanskje noen av aksjonærene får øynene opp for Wentworth etterhvert?

Dobbelt så står omsetning på LSE vs. OSE i dag ;)

Viktig å presisere i går at det var dobbelt så stor omsetning på LSE som OSE, med blunkefjes bak!

Bør man ikke blunkefjes-flashe at i dag (så langt) ef det NULL aksjer omsatt på LSE ;-) ;-) ;-)

Der tok du feil, gitt... ;)

På DET tidspunktet, Bad, siden har noen kjøpt solide 1,864 aksjer på AIM ;-) ;-) ;-) ;-)

Det er bare å glede seg til avnotering på OSE, DA stiger volumet DA ;-) ;-)
eriulf
13.07.2018 kl 19:39 2681

Lurer litt på det her med delisting av Ose. Vi som har aksjer får vel solgt på aim? Men det koster litt penger, men det å kjøpe kan bli enda litt vanskeligere/dyrere?
Hvis det er sånn, så lønner det seg vel å handle det man vil sitte med på ose nå og så bare selge alt på aim når den tid kommer....?
Mvh Ulf
Kingen
13.07.2018 kl 23:21 2553

Malcy’s blog today: *Bucket list alert*
This week I have written the interim Bucket list which due to so much company news this week I intend to publish over the weekend so watch out for a blog then.

Var jo kjedelig at det avtalte møtet mellom Malcy og Jersing sist uke ble utsatt. Så får vi se om det betyr noe for utvelgelsen.