REC: Kortsiktig Gjeld <Q1-2018>INNLEDNING OG PREMISSER: https://nytt.forum.hegnar.no/thread/6459/view/97412


Dere MÅ lese "INNLEDNING OG PREMISSER" !

*Kortsiktig estimat -


DEL 1:

Dette tar for seg CTO / Indemn / CB(sept-18) / JV-penalty(innen 1 Mars-19). Det betyr at REC bør, (men dog ikke nødvendigvis),
ha dette klart pr tallslipp Q4-2018. Altså ila 3 Q. Det tas også med i beregning at REC må ha minimum 15 MUSD i arb.kapital.
Tallmaterialet er som alle forstår fra Q1-2018 - jeg bruker dog cashbeholdning pr 3 Mai. Vi ligger dermed i
forkant når det gjelder kunnskap om regnskapet.Rett på sak:

52,2 - 78,42 = 26,22 MUSD |--------> 26,22 : 3 = 8,74 MUSD pr Q


Differansen mellom cash og krav, tilsier at REC i hht til en flat modell - må øke sin cashbeholdning med 8,74 MUSD pr Q.
Dette frem t.o.m Q4-2018

REC er nå pr Q1-2018, minus 26,22 MUSD "i kassa"Kommentar:

Jeg nevner i starten her at; "REC bør, (men dog ikke nødvendigvis), ha dette klart pr tallslipp Q4-2018".
Denne formuleringen skyldes CTO og Indemn Loan. Viser til INNLEDNING OG PREMISSER, for mer info
*Beregning av cash pr 3 Mai 2018:

https://nytt.forum.hegnar.no/thread/5202/view


*Avtale Yulin 1 Feb 2018:

http://www.recsilicon.com/media/newsroom/newshandler/?feed=/R/136555/PR/201802/2165301.xml


http://hugin.info/136555/R/2187481/845910.pdf
http://hugin.info/136555/R/2187481/845911.PDF

Redigert 16.07.2018 kl 22:25 Du må logge inn for å svare
Hammers
26.06.2018 kl 22:21 3812

Randers.
Beklager å si det, men ALT for komplisert for min lille hjerne.
Dere får heller sitte ettermiddag, kveld og natt og gruble på de tallene. Regne og fundere......før dere skal kjøpe eller selge.
Personlig foretrekker jeg å kaste et blikk på chartet for å se hva dere havnet på.
Selger dere - noterer jeg det! Kjøper dere gjør kanskje jeg det samme?
Langt lettere å la DERE gjøre grovjobben.....mens jeg slapper av og heller kaster meg på trenden...…..hvis jeg ønsker!

Hilsen Hammers...…...som for øyeblikket ser at selgerne nærmest slåss om å komme seg ut! Greit nok for min del!
bokaj70
27.06.2018 kl 06:30 3638

Hammers.

Og det mener du har interesse for andre end dig selv???
27.06.2018 kl 07:41 1328

Innlegget er slettet

@jøje meg

Randers innlegg er alltid interessante. Dine innlegg derimot er mer bimbo-preget.

..............................................

Vi får sparke James May som åpengbart ikke kan være CFO når han ikke har kontroll på økonomi... vi på forumet vet vel bedre enn det ledelsen i REC gjør?

Man kan problematisere det meste, men de fleste problemer blir faktisk løst uten at det er store problemer med å få løst dem. Det burde vi ha lært etter 5 år med ville spekulasjoner om at REC står i akutt fare for å ikke ha penger og gå konkurs. Hvis man mener det, har man ikke tillit til ledelsen i REC og mener de ikke gjør jobben sin og bør havne bak lås og slå for å ødelegge våre verdier.

Å ødelegge være verdier derimot er noe tradere på OSE klarer helt fint uten hjelp fra REC.

I finansieringensplanen til REC har selskapet allerede inkludert indemnification i regnestykket. Dette er altså finansiert i refinansieringensplanen. Jeg tror du fint kan sette en strek over det kravet og heller være opptatt av timiningen for når kravet omsider forfaller. For det drøyer og drøyer, konkursboet er ikke på vei mot avslutning og det er per i dag ikke kommet krav vi kjenner til. Da må vi bare vente og se. Det kan fort går mer tid før boet kommer med noe krav. Nå er vi snart i gang med 3Q18 uten at vi har hørt om noe krav. Det innebærer at vi teoretisk sett neppe må betale noe før tidligst i 4Q18. Mest sannsynlig vil spørsmålet stå like uavklart i hele 2018 og heller blir tema for 2019.

Skattekravet (CTO-kravet) er det som er usikkerhetsmomentet i finansene. REC har ikke i sin refinansieringsplan sikret 30 MUSD for å dekke denne. Da må man jo stille seg spørsmålet om hvorfor ledelsen i REC ikke gjorde det mens de først var i gang med refinansieringen. Det er fordi ledelsen i REC ikke regner med å måtte betale - ihvertfall ikke på kort sikt. Kravet i seg selv bygger på en vurdering CTO har brukt år og dag på å vurdere fordi de ikke er sikre selv. Det vedtaket de kom med er en forvaltningsmessig måte å be om mer dokumentasjon på. Så bruker de tid på å vurdere ny dokumentasjon. Hele kravet kan koke bort i ingenting eller at de kommer med krav på 30 MUSD. Dersom de kommer med et krav på 30 MUSD så vil REC bestride kravet. Spørsmålet blir så om REC uansett må betale 30 MUSD før saken er avklart ved forfall, eller om det blir gitt utsatt iverksettelse inntil saken er avgjort rettslig. Siden dette spørsmålet er så usikkert for CTO og REC har en sterk sak med høys sannsynlighet for å vinne frem, så må CTO gi utsatt iverksettelse.

Per i dag er det ikke kommet noe CTO-krav til forfall. CTO har ikke vurdert ny dokumentasjon ferdig. Igjen kommer vi godt ut i 3Q18 før vi eventuelt hører noe, nå blir det også feire i staten så det blir neppe noe avgjørelse i juli eller august. Det spørs i det hele tatt om det kommer noe avgjørelse før jul. Men mest sannsynlig kommer det også her neppe noe krav før tidligst i 4Q18 og mer sannsynlig ut i 2019. Ergo hadde ikke REC behov for å ordne CTO-kravet i nåværende refinansiering for å få saken ut av verden finansielt sett.

I en rettsak vil REC med sannsynlighetsovervekt vinne. KPMG som er RECs revisor er også blandt landets eksperter på denne typen spørsmål regnskapsmessig. Om det er skjedd en feil er KPMG de som har gjort feilen. CTO har bevisbyrden og det er åpenbart tap som ikke skal skattes av og kommer til fradrag.

I worst case scenario kan REC hvis forfallet oppstår bruke en fullmaktsemisjon til å dekke kravet. Hvis REC vinner saken vil pengene bli refundert.

Uansett, dette spørsmålet drøyer.


Når det gjelder JV-settlementkrav så har REC akkurat inngått denne avtalen og har da også gjordt en vurdering på hvordan de skal betale dette. I 1Q18 ble 2.7 MUSD i den første delbetalingen dekket direkte over cash-flow. REC skal så i begrunnelsen av mars betale 3,1 MUSD over cash-flow fra 1Q19. Det kommer til å bli ganske så udramtisk betalt da REC i 1Q19 genererer nok cash til å dekke betalingen.


Det er mange måter å se ting på og Randers liker å se alle forpliktelser for fremtiden samlet i en nåverdi og så konkludere med at REC per i dag ikke har nok cash. Det antyder da at det ikke går spesielt bra. Selektivt utelater man hele vurderingen som ledelsen har gjort og hva som er den praktiske gangen fremover hvor det kommer flere kvartaler som vil sikre at alt blir betalt. Når ingen krav har forfalt i 2Q18 så blir det en teoretisk tankelek at det per i dag mangler x MUSD for å være fulldekket.

Det samme så vi i forkant av refinansieringen. Lange utredninger om hvor dårlig stilt REC var med cash slik at det tilsynelatende så ut som det ville gå helt galt. Selektivt unnlot man å vurdere de refinansieringsmuligheter som løste alle disse problemene lett som en plett og som var selskapets egen main scenario. Man my ta utgangspunkt i det selskapet kommuniserer og de planer som selskapet legger, man kan ikke lage alternative planer. Undertiden sa jeg at REC med all sannsynlighet ville refinansiere alt i en ny BOND2023 på 110 MUSD. Dette gjorde ledelsen i REC allerede i april/mars lenge før forfallet i september, lenge før markedet forventet. Alt markedet fryktet ble løst med et pennestrøk. Da måtte folk finne noe nytt å kritisere og bråke om og det ble 11,5 % rente... omlag 1,5 % mer enn selskapet selv hadde ønsket seg. Nå forventer rentene å stige fremover så de 1.5 % kan raskt bli spist inn på øvrig renteøkning. 1.5 % ekstra i rente er også småpenger og i den store sammenheng en grei løsning. Det er også aksjonærene som selv ville ha en "dyr" bond som løsningsalternativ. TT hadde sine hender bundet mot billigere løsninger. Tenk om vi tok en fullmaktsemisjon for å redusere 110 til 80 MUSD og sparte 11,5 % på 30 MUSD i året mot at vi la ut penger i dag og betalte tilretteleggingskostnader som engangsbeløp. Vi hadde vel spart omlag 3,45 MUSD i renteutgifter per år, minus tilretteleggingskostnader det første året. Mye billigere med emisjon! Men dere drev ned aksjekursen for å hindre emisjon og forstod ikke hvor verdifull en slik løsning ville være.
Odi.1
27.06.2018 kl 13:25 3198

Men AB, hva om Skattekravet kommer å "MÅ" betales promte og myndighetene sier dere får bare kjøre sake så mye dere orker, og samtidig kommer kravet om garantilånet, la oss si i sept -oktober.

Hva står igjen på konto med cash da?
Og hva er Pantsatt for dette nye lånet? Jo det er BUTTE!
Lånet har en smertegrense på hva som til en hver tid skal være bunnen i Cash kassen, vær ops på dette.
Hvem kan da gni seg i hendene om verst senario kommer opp i REC??
Svaret er selvsagt Bond Holdere i dette nye lånet. Resten av aksjonærene kan med pennestrøk sitte igjen med 0.


Vi kan ikke føle oss trygg på dette før langt ut i q2-q3 2019. Slik jeg vurderer dette.

@odi

Jeg har omtalt den problemstillingen. For det første kommuniserer REC med CTO. Om CTO hadde signalisert at REC måtte komme til å betale noe i f.eks. sept-oktober så ville REC fått en heads-up. Da måtte selskapet allerede nå ha gjort noe med saken og sikret finansieringen. REC har akkurat refinansiert uten at de gadd å hente inn 30 MUSD mer for å sikre skattekravet! Du trenger da neppe bekymre deg for et snarlig forfall.

I worst case scenario vil en fullmaktsemisjon kunne dekke skattekravet. I main case scenario vil kravet bli dekket av driftsmidler når det omsider skulle forfalle.

Spørmålet om skattekravet blir neppe avgjort med det første. Det kan ta lang tid før det er avklart. REC har da god tid på å samle 30 MUSD til kravet dersom vi skulle tape.

Forvaltningsmessig er kravet så komplisert og omstridt at CTO er nødt til å gi utsatt iverksettelse inntil kravet er rettslig behandlet. Utsatt iverksettelse betyr Odi at man da kjører sak, men REC bare må betale når klagebehandling og rettsbehandling er endelig avgjort.

CTO har nå to valg (1) de kan mene at REC skal betale eller (2) de har fått dokumentasjon de etterspurte og omgjør sin posisjon. Ved alternativ 1 vil REC klage og be om utsatt iverksettelse på forfallet av kravet til saken er avgjort. Så vil CTO måtte innvilge utsatt iverksettelse fordi saken er komplisert, usikker for CTO og omtvistet. Hadde saken vært ganske klar og tydelig i favør CTO ville de kunnet si nei til utsatt iverksettelse, men det er ikke situasjonen her. CTO har ikke noe praksis å vise tilbake på.

Hva har dette med bondholderne i BOND2023 å gjøre? Vi har ikke noe mer med dem å gjøre før i 2023!

Resten av aksjonærene har verdiene sine i behold. Som worst case scenario er det kun snakk om en fullmaktsemisjon på 10 %. Om alle får anledning til å delta eller det blir gjort en reparasjonsemisjon i tillegg for at alle kan delta, så har ingen tapt noe som helst om de beholder sin andel bortsett fra å tilføre selskapet litt cash til å kvitte seg med fordringer i balansen. Det er en fordel for aksjonærene at balansen har minst mulig fordringer. Emisjon er den billigste finansieringsformen om man skal investere i nye prosjekter eller redusere gjeld. Det er kun dersom man må emisjon for å dekke over driftstap at emisjon er negativt - f.eks. at REC fikk EBITDA på -30 MUSD og da måtte hente inn 30 MUSD for å holde seg i livet.

REC er et solvent selskap!
Odi.1
27.06.2018 kl 13:43 3128

Forstår og har lest dette ,ab
Men om " EN" her har en egen agenda og kan på en enkel måte nå sikre seg Butte, som tross alt er det som har en kjempe verdi i REC på kort og lang sikt.

En bør jo ha studert hva den figuren er kapabelt til Historisk ? Just Say.

Og med JV Kina som en nærmest fiasko for aksjonærene i rec,, så skal en aldri si aldri. Du sier jo selv at vi er "heldige" med å kun sitte på 15% nå, slik utviklingen i Kina har utviklet seg. :)
Redigert 27.06.2018 kl 13:46 Du må logge inn for å svare

@odi

Vi har ikke tapt noe særlig på deferral hittil fordi Yulin i 2018 fortsatt er i oppstart og markedet i Kina midlertid må justere seg til ny politikk i det lokale markedet. Hadde markedet i Kina vært svært bra nå og Yulin fikk god ASP og solgte unna det meste, ville 85 % av det gå til fordel for vår partner. Da ville det også øke verdien av Yulin - noe vi ikke ønsker skal skje før vi eventuelt kjøper oss ytterligere opp.

Motsatt har REC redusert sin eksponering mot Kina i en periode hvor det blir litt texas i Kina.

For traderne var det damned if we do, and damned if we dont. Uansett om det ble deferral eller ikke så blir utfallet på aksjekursen negativt. Det taler for at vi bør droppe JV da en investering ikke vil bli reflektert i aksjekursen men heller fører til at teknikerne frykter enda flere ting.

Det meste andre du tar opp her blir konspirasjonsteorier og usammenhengende. Skal jeg kunne svare deg må du formulere en ordentlig problemstilling.
Redigert 27.06.2018 kl 14:21 Du må logge inn for å svare
Randers
28.06.2018 kl 00:21 2774


*AntonFalsk - jeg ser du har skrevet mange lefser. Jeg leste den første. Det er åpenbart at du IKKE har lest "INNLEDNING OG PREMISSER": https://nytt.forum.hegnar.no/thread/6459/view/97412

Hadde du gjort DÈT, så kunne du spart deg mye skriving. (Jeg har t.o.m skrevet i starten av TS-innlegg; "Dere MÅ lese "INNLEDNING OG PREMISSER" !)

-Men jeg skal gi deg en kommentar på følgende - du skriver; "I finansieringensplanen til REC har selskapet allerede inkludert indemnification i regnestykket. Jeg tror du fint kan sette en strek over det kravet og heller være opptatt av timiningen for når kravet omsider forfaller".

SVAR: Jeg kan ikke droppe Indemn fra "krav"-lista, Det må jo være med til det enten må betales - eller til det kommer beskjed om at summen er endret - eller evn om REC slipper å måtte betale. Kan ikke bare ta det bort.

Og om man skulle gjøre det, så måtte man trekke fra den summen på cashbeholdningen. Og etter å regne videre på det, så vil man ende opp med akkurat de samme tallene som står å lese i TS-innlegget. Kassa vil fortsatt være minus 26,22 MUSD - og kravet til økning pr Q vil fortsatt være 8,74 MUSD.

-Da sier jeg takk til deg på denne tråden..

..trolig kommer det nye lange blekker - men jeg kommer ikke til å respondere.

Du får heller lese fra ""INNLEDNING OG PREMISSER" - særlig der det står; "Jeg følger nå opp tråder som går på cash, gjeld, verdier, bidrag - fordi Dere ønsker det. Derfor skal det nå ikke bli noe klaging og syting, eller skrikende hauss/baiss. Dette er nøytral info som gavner ALLE - uanz "legning" - følgelig må kommentarer underveis bære preg av nettopp dette." ..osv, osv............

@randers

Du er på et diskusjonsforum, ikke et diktatorisk monologforum.

Når du skriver innlegg på et diskusjonsforum er det meningen at de skal bli diskutert. Når du velger å skrive innlegg som er helt venstrevridd i selektiv utvelgese av informasjon så må du tåle at noen diskuterer i mot. Du synliggjøre kun det du vil synliggjøre for å skape et negativt inntrykk. Du kommer ikke med løsningene som faktisk også er der.

Om du setter opp indemnification på kredit og ledelsen i REC allerede har sikret finansiering på debet, så må du synliggjøre begge deler for å være balansert.
Om skattekravet er på kredit når, men i praksis ikke skal betlaes før i 2020 eller aldri... så må du synliggjøre det for at det skal være balansert.
Du driver med cherry picking for et teoretisk tankespill om hvor mye cash REC mangler og som i praksis betyr at du mener James May er totalt inkompetent fordi du er mye smartere som CFO. Du ignorerer viktig informasjon. Du er såpass smart og oppegående, og bør ha en høyere standard til å skrive mer balansert.

Endelig så er mine innlegg her saklig diskusjon mens du er ganske usakelig tilbake. Du kaller meg AntonFalsk, men det er vel heller RandersFalsk det er snakk om her. Jeg forsvarer din rett til å komme med innlegg og si din mening. Jeg responderer på dine meninger som om du er Aristoteles og jeg er Sokrates. Da bør du snart bli litt voksen og tåle en samtale hvor folk ikke er 100 % enige i det du skriver. Da lærer du noe.

I dine forrige cash-oversikt før finansieringen unnlot du å ta med alle løsninger på cash-problemene. Om du skulle skrevet en god analyse så burde du lenge i forveien ha forutsett at REC mest sannsynlig ville refinansiere slik vi så i april med en BOND2023 på 110 MUSD. Det forandret jo hele budskapet i oppstillingen din. Nå er selskapet refinaisert og du starter en ny runde på ubalanserte og skjeve fremstillinger for å snakke om et teoretisk cash-underskudd akkurat som om ledelsen i REC har null kontroll på hva de driver med. Om du mener at ledelsen i REC er finansielt inkompetente, kan du ikke heller bare skrive det? Om du mener de skal gå tom for cash og misligholde sine utlegg fremover, kan du ikke bare skrive det?

REC har nå gode EBITDA-overskudd og cash-bidrag. Så må du gå inn i cash-flow og se hva de faktisk bruker penger på. Om REC binder opp 6,1 MUSD i inventories i 1Q18 så kan de løse det ut igjen f.eks. i 2Q18. Slike hensyn må du ha med i beregningen din. REC har kontroll på kontantbruken og øker den kvartal for kvartal. JV er en opsjon de velger selv om de vil gjennomføre. Den eneste reelle fordringen som per i dag ikke har direkte finansiering er skattekravet. Det er den eneste finansielle usikkerheten synlig i regnskapet og det er en ganske så easy fix på den. Opp med humøret Randers!
Randers
08.07.2018 kl 20:34 2197


Som alle har fått med seg fra REC sin PW den 1 Juli, så melder de om 42 MUSD i kassa. Det er ikke nødvendigvis den endelige fasit.

Men om vi forholder oss til 42 enn så lenge, så ville det passe dårlig om Indemn Loan slo inn nå. Det har kunnet skje når som helst siden Feb-2016. Og siden vi holder øye med sakene i det korte bildet, skjønner vi at OM SÅ SKJEDDE; ville vi fått 42-26 = 16 MUSD. Altså meget nær de 15 REC må ha i arb.kapital.

Kravet i det kortsiktige estimat var at REC må øke med 8,74 MUSD. Nå ligger det forløpig an til et fall på 10,2 MUSD.

http://www.recsilicon.com/media/newsroom/newshandler/?feed=/R/136555/PR/201807/2202401.xml


-Styret har fullmakt til å hente inntil 254 MNOK ved å utstede inntil 254 Millioner aksjer. Men dette er jo noe vi håper ikke blir nødvendig. Antall aksjer i selskapet er høyt nok som det er. CTO anser jeg (som sagt svært mange ganger før), ikke å være
noen fare i 2018. Ei heller på noen år - så vidt jeg kan forstå. Og Indemn satser vi på fortsetter å holde seg unna

----

*15 Juli - det blir en ørliten redigering av headline i morgen
Redigert 16.07.2018 kl 13:50 Du må logge inn for å svare