Sparebanken Vest endrer utbyttepolicy


Har noen formening om hvorfor dette gir såpass stor kursnedgang ? Noe som er negativt ifht tidligere ?
Dirac
28.11.2017 kl 22:38 2380

Jeg støtter endringen i utbyttepolitikk og har derfor økt min beholdning av SVEG de siste dagene (økt med 4000).
joni
29.11.2017 kl 06:01 2345

Bristen i ditt resonnement er at du fremstiller det som en naturlov at utvanning må unngås. Det er det selvfølgelig ikke.
Harry38
29.11.2017 kl 12:26 2299

Joni: Jeg har ikke sagt at utvanning for en hver pris må unngås. Jeg har sagt at jeg er helt sikker på at ledelse og EK-beviseiere ØNSKER at en videre utvanning ikke skal skje. Og at det er dette som er grunnlag for endringen i utbyttepolitikk.

Forum 100: Så du mener altså at 100 % utbytte vil føre til høyere kurs? Selv om man da fratar banken alt vekstpotensial uten gjennom emisjoner? Ja ja, det er jo en måte å se det på det også. Men at dette er god selskapsstyring er jeg definitivt ikke enig i.
Og det at kursen faller tilsvarende utbyttebetalingen når utbetalingen skjer, er irrelevant?
Jeg må si jeg er overrasket over tilnærmingen.
forum100
29.11.2017 kl 14:17 2270

Harry 38. Fake news! Jeg har aldri nevnt 100% utbytte og det er heller ikke det vi snakker om. Det vi snakker om er - at Vest har vedtatt a redusere utbytte utbetaling fra i mellom 50-80% til i mellom 25-50%. Grunnen som ble oppgitt er: "Endringen i bankens utbyttepolicy foretas etter innspill fra flere av bankens største egenkapitalbeviseiere" (sannsynligvis to andre sparebanker). Problemet, som jeg ser det, er at Vest vil redusere utbytte utbetaling, ikke ut i fra rene finansielle hensyn men på grunn andre faktorer som ikke har noe med den vanlige bankdriften å gjøre. Resultatmessig sett er det ingenting som tilsier at Vest trenger å redusere utbytte utbetaling. 
Harry38
29.11.2017 kl 15:39 2263

Begrunnelsen som er gitt, er så vidt jeg kan se helt i tråd med det jeg har sagt: Utvanningen fører til at EK-beviseierne blir misfornøyde. Vest kan ikke risikere å miste EK-bevisinvestorene, og for å unngå dette er de nødt til å reagere. Eneste måten å unngå utvanning på i dag, er at grunnfondet betaler ut gaver for 500-750 mill. kroner. Ikke bare i år, men hvert eneste år framover! Det sier seg selv at dette ikke er mulig for en respektert og forsvarlig drevet sparebank. Da er endring i utbyttepolitikk eneste alternativ.
Som du sier er det ingen ting i resultatet som tilsier behov for redusert utbyttebetaling. Det er også det jeg har hevdet hele tiden. Så da spør jeg igjen: Dersom det ikke er driften eller fremtidsutsiktene for driften som tilsier redusert utbyttebetaling, hva er det da som skal tilsi redusert kurs?!? Løsningen for dem som ikke vil være med lenger, er å selge seg ut. Det vil føre til en kortvarig kursreduksjon, og kanskje er det denne effekten vi ser nå.
Så får Joni hevde at dette er en naiv tilnærming, og "ikke gidde" å kommentere mer, men jeg tror jeg har god faglig støtte for det jeg skriver her.
forum100
29.11.2017 kl 16:53 2250

Som svar viser jeg til mitt innlegg 24/11 kl 15:40 om selskapsformen til sparebankene. Det er i grunn det som er kilden til problemene Vest nå befinner seg i når det gjelder utbetaling av utbytte.
Harry38
29.11.2017 kl 20:21 2220

Delvis enig. Men om du ser på de andre sparebankene så har ikke de andre sparebankene en like stor eierbrøk for grunnfondet. Dermed er det også lettere å unngå utvanning i samme grad som hos Vest. Det er dette som setter Vest i en ekstra vanskelig posisjon i forhold til utbytte. Men jeg er absolutt villig til å diskutere om selskapsformen er optimal.