Sparebanken Vest endrer utbyttepolicy


Har noen formening om hvorfor dette gir såpass stor kursnedgang ? Noe som er negativt ifht tidligere ?
forum100
22.11.2017 kl 16:51 5614

Sparebanken Vest vil gi et kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne som normalt vil utgjøre mellom 25-50% av egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet mot tidligere 50-80%

Var da voldsomt så den falt i dag.
Hvorfor endres dette da?

Antar det var en overreaksjon.

SS
kaffe2
22.11.2017 kl 17:20 5567

Børsmeldingen var ikke til å forstå for vanlige investorer. Hva betyr det? Blir det mer eller mindre utbytte i fremtiden? Merkelig at store eiere av egenkapitalbevis har tatt initiativ til dette hvis det innebærer mindre utbytte. Lureri?
forum100
22.11.2017 kl 18:07 5496

Vet ikke om jeg ville kalle det for en overreaksjon. Mange som kjøper egenkapitalbevise gjør det på grunn av utbytte. Når det gis signaler om at utbytte kan reduseres vil mange selge seg ut.
joni
22.11.2017 kl 18:58 5605

Merkelig. De starter meldingen med å si at de endrer utbyttepolitikken fordi kapitalmålene (endelig) er nådd. Forventer da en økt utbytteprosent, men i neste avsnitt forteller de at de tvert i mot skal redusere til 25-50%(!) fra 50-80%. Normalt skal utbytteprosenten være i midten av intervallet sier de, dvs ca 35%. Med erklært mål om 11% ROE blir direkteavkastningen godt under 4% med dagens kursnivå. Det er for dårlig.

Den nye politikken skal gjelde fra utbyttet som betales i 2019.

I 2018 kan man velge å ta utbyttebevis fremfor kontantutbytte. Står ikke noe om evt rabatt, men det må være underforstått. Står heller ikke noe om den ordningen skal fortsette i 2019 og videre, men det er vel også underforstått.

Jeg synes meldingen er usedvanlig klosset formulert, og eierfiendtlig hvis de mener det de sier. Ikke rart at kursen synker og vil synke videre hvis de ikke kommer med en ny, dementerende og oppklarende melding.

Anbefaler å gå over til Sparebanken Øst SPOG som har gitt høye utbytter år etter år og har bedre nøkkeltall.
Redigert 22.11.2017 kl 19:00 Du må logge inn for å svare
forum100
22.11.2017 kl 19:28 5406

Ja, den dårlige nyheten var så godt innpakket at det var nesten umulig å få øye på den. Sleipt av ledelsen synes nå jeg.

Direktøren slo til med et lite innsidekjøp i ettermiddag.

SS
joni
22.11.2017 kl 19:48 5704

Utrolig rotet melding ja. I tillegg til alt annet får de med dette lett kryptiske utsagnet: «Man foretar lik forholdsmessig utdeling av egenkapitalbeviseiernes andel og grunnfondskapitalens andel av årsresultatet.»

Ja, hvorfor skal de det egentlig? Som regel begrunnes det med at EK-prosenten skal holdes stabil, men hvorfor det?

Hvem som skal tilgodeses fremkommer ikke. Gaver? Skal de begynne med kundeutbytte som SPOL?
kaffe2
22.11.2017 kl 20:12 5611

En sak for Børstilsynet!
joni
22.11.2017 kl 20:41 5581

Klosset. Idiotisk. Men fullt lovlig.
forum100
22.11.2017 kl 21:10 5537

I den engelske oversettelsen står det ikke noe om 'lik forholdsmessig utdeling'

'dividend will be distributed in proportion to the equity certificate holders and the primary capital's relative share of the bank's profit for the year'.
joni
22.11.2017 kl 21:28 5520

«Proportionate distribution» oversetter jeg som «lik forholdsmessig utdeling». Ikke?
Redigert 22.11.2017 kl 21:29 Du må logge inn for å svare
forum100
22.11.2017 kl 21:42 5493

Muligens.
Redigert 22.11.2017 kl 22:06 Du må logge inn for å svare

Innlegget er slettet

Direktør og styremedlemmer kjøper småposter for å støtte kursen. Skal vel ned etterhvert.
joni
23.11.2017 kl 15:22 5272

Vi kan forvente ca 2 kroner i utbytte fra og med neste år hvis vi skal forstå meldingen bokstavelig og banken når inntjeningsmålene.

Markedet forventer for tiden direkteavkastning på 5%+ for sammenlignbare aksjer. SVEG kan derfor korrigere ned mot 40 etter hvert som markededet tar inn over seg realitetene i denne meldingen. Dessverre kan det hende at andre EK-bevis også blir påvirket av dragsuget. Svært uheldig dette!

Har vert glad i denne her, men nå gidder jeg ikke røre denne på en stund.
Dette er bearish rett og slett.

Tipper dagens kjøpere stort sett er banken selv, oppkjøpsprogram som støtter kursen til sjokket har lagt seg.

SS
forum100
23.11.2017 kl 18:41 5109

Og det hele begrunnes med - 'Endringen i bankens utbyttepolicy foretas etter innspill fra flere av bankens største egenkapitalbeviseiere'. Jeg vil gjerne vite hvorfor egenkapitalbeviseiere vil ha mindre utbetalt i utbytte.

Innlegget er slettet
joni
23.11.2017 kl 20:27 5072

To av de tre største egenkapitalbeviseierne er sparebankstiftelser som er kommet inn etter fusjoner (Hardanger og Sauda) med tilsammen over 28%. De har ikke interesse av utbytte siden de ikke har noe annet enn gaver å bruke utbyttepengene til.

I fjor var utbyttet 4,5 kroner. Utdelingsprosenten var nærmere 75. Samme overskudd i 2018 gir 2-2,25 utbyttekroner hvis utdelingsprosenten er 35-40 som annonsert. En halvering mao. Rart at kursen ikke stuper.

Det paradoksale er at utbyttet til EKB-eierne betyr omtrent nada for egenkapitalen siden EKB-brøken er så lav som noenfåogtyve prosent. Eneste mulige argument er utvanning som kan være et poeng for stiftelsene, men er helt uvesentlig for de øvrige EKB-eierne når pris/bok ligger rundt 1 og man selvfølgelig kan reinvestere utbyttet i EKB hvis man ønsker å opprettholde sin andel, evt motta utbytteaksjer som de også annonserte nå.
Redigert 23.11.2017 kl 20:46 Du må logge inn for å svare
forum100
23.11.2017 kl 21:50 5011

Tydeligvis har ikke de andre egenkapitalbeviseierne så mye de skulle ha sagt.

Det kan vel fort komme et fall her.
Slik jeg ser ordreboka, så er det nok innsidekjøpene, og støttekjøp som berget SVEG i dag, tyngdekraften vil gjelde her også.

Blir ikke forundret om 40 tallet er innen rekkevidde.
Ser at Investtech omtalte fallet i går, og mente at støtten på 53 burde ta imot, og det gjorde den jo, men den får vel flere tester.

SS
Harry38
24.11.2017 kl 11:22 4916

Helt enig i at det er ting som ikke henger sammen i denne meldingen: Det at kapitalkravene er oppnådd skulle absolutt ikke tilsi at utbyttene måtte gå ned.
Jeg stusser også veldig på formuleringen om at det blir lik forholdsmessig fordeling mellom grunnfond og EK-kapital? Det er det vel i dag også?!?
Vest sitt "problem" i denne sammenheng er at de har utvannet EK-beviseierne, som nå er nede i en eierbrøk på i overkant av 20 %. Dette skjer fordi grunnfondskapitalen har rett på nærmere 80 % av det som blir delt ut i utbytte og gaver. Og det vil jo si at gavefondet blir helt enormt stort! Løsningen på dette er å gi gaver til alle formål de finner interessante, men selv om de pøser ut gaver så klarer de ikke holde eierbrøken stabil. Ek-beviseierne blir mer og mer utvannet. Dette er ulempen med store utbytter og lav eierbrøk. Det er ikke bærekraftig med de enorme gaveutdelingene i lengden.

Men så til et mer interessant spørsmål: Fokuset på utbytte på EK-bevis. Dette framstår som totalt meningsløst for en rasjonell investor! Dersom man mener at SVEG er en gullkantet investering, så investerer man i EK-bevisene deres. Så kommer man til utbyttetidspunktet, og man får ut cash. Men hvis investor mener at SVEG fremdeles er en god investering, så bør jo pengene få arbeide i selskapet? Det kan gjøres ved at man kjøper nye EK-bevis. Men hvis kursen er over P/B = 1, så er det jo et skikkelig tapsprosjekt først å få betalt ut utbytte til P/B = 1, og så kjøpe seg opp igjen til en høyere pris.
Og hvis man mener SVEG har blitt en dårlig investering, så selger man heller EK-bevisene, enn å få utbytter.
Hele utbyttefokuset er fullstendig latterlig! Det man oppnår er å presse bankene til å betale høye utbytter, og tappe vekstevnen. Tullete!
Harry38
24.11.2017 kl 11:22 4869

Helt enig i at det er ting som ikke henger sammen i denne meldingen: Det at kapitalkravene er oppnådd skulle absolutt ikke tilsi at utbyttene måtte gå ned.
Jeg stusser også veldig på formuleringen om at det blir lik forholdsmessig fordeling mellom grunnfond og EK-kapital? Det er det vel i dag også?!?
Vest sitt "problem" i denne sammenheng er at de har utvannet EK-beviseierne, som nå er nede i en eierbrøk på i overkant av 20 %. Dette skjer fordi grunnfondskapitalen har rett på nærmere 80 % av det som blir delt ut i utbytte og gaver. Og det vil jo si at gavefondet blir helt enormt stort! Løsningen på dette er å gi gaver til alle formål de finner interessante, men selv om de pøser ut gaver så klarer de ikke holde eierbrøken stabil. Ek-beviseierne blir mer og mer utvannet. Dette er ulempen med store utbytter og lav eierbrøk. Det er ikke bærekraftig med de enorme gaveutdelingene i lengden.

Men så til et mer interessant spørsmål: Fokuset på utbytte på EK-bevis. Dette framstår som totalt meningsløst for en rasjonell investor! Dersom man mener at SVEG er en gullkantet investering, så investerer man i EK-bevisene deres. Så kommer man til utbyttetidspunktet, og man får ut cash. Men hvis investor mener at SVEG fremdeles er en god investering, så bør jo pengene få arbeide i selskapet? Det kan gjøres ved at man kjøper nye EK-bevis. Men hvis kursen er over P/B = 1, så er det jo et skikkelig tapsprosjekt først å få betalt ut utbytte til P/B = 1, og så kjøpe seg opp igjen til en høyere pris.
Og hvis man mener SVEG har blitt en dårlig investering, så selger man heller EK-bevisene, enn å få utbytter.
Hele utbyttefokuset er fullstendig latterlig! Det man oppnår er å presse bankene til å betale høye utbytter, og tappe vekstevnen. Tullete!
Harry38
24.11.2017 kl 11:23 4872

Helt enig i at det er ting som ikke henger sammen i denne meldingen: Det at kapitalkravene er oppnådd skulle absolutt ikke tilsi at utbyttene måtte gå ned.
Jeg stusser også veldig på formuleringen om at det blir lik forholdsmessig fordeling mellom grunnfond og EK-kapital? Det er det vel i dag også?!?
Vest sitt "problem" i denne sammenheng er at de har utvannet EK-beviseierne, som nå er nede i en eierbrøk på i overkant av 20 %. Dette skjer fordi grunnfondskapitalen har rett på nærmere 80 % av det som blir delt ut i utbytte og gaver. Og det vil jo si at gavefondet blir helt enormt stort! Løsningen på dette er å gi gaver til alle formål de finner interessante, men selv om de pøser ut gaver så klarer de ikke holde eierbrøken stabil. Ek-beviseierne blir mer og mer utvannet. Dette er ulempen med store utbytter og lav eierbrøk. Det er ikke bærekraftig med de enorme gaveutdelingene i lengden.

Men så til et mer interessant spørsmål: Fokuset på utbytte på EK-bevis. Dette framstår som totalt meningsløst for en rasjonell investor! Dersom man mener at SVEG er en gullkantet investering, så investerer man i EK-bevisene deres. Så kommer man til utbyttetidspunktet, og man får ut cash. Men hvis investor mener at SVEG fremdeles er en god investering, så bør jo pengene få arbeide i selskapet? Det kan gjøres ved at man kjøper nye EK-bevis. Men hvis kursen er over P/B = 1, så er det jo et skikkelig tapsprosjekt først å få betalt ut utbytte til P/B = 1, og så kjøpe seg opp igjen til en høyere pris.
Og hvis man mener SVEG har blitt en dårlig investering, så selger man heller EK-bevisene, enn å få utbytter.
Hele utbyttefokuset er fullstendig latterlig! Det man oppnår er å presse bankene til å betale høye utbytter, og tappe vekstevnen. Tullete!
Harry38
24.11.2017 kl 11:32 4856

Her gikk det visst over stokk og stein med postingen :-(
Glemte å si at utbyttepolitikken nå virker mye mer edruelig og fornuftig enn før, selv om aksjemarkedet sender aksjen ned. Ikke uventet med det enorme (og irrasjonelle) fokuset på utbytte.
joni
24.11.2017 kl 11:54 4835

Harry: Må si meg uenig i alt du skriver.
Redigert 24.11.2017 kl 11:55 Du må logge inn for å svare
forum100
24.11.2017 kl 12:08 4825

Men er det ikke derfor folk kjøper ek bevisene i sparebanker. Det er nettopp pga av utbytte. Det er ikke akkurat noen vekst selskaper vi snakker om. Og hva skjer med alle de midlene som blir tilbakeholdt.
Redigert 24.11.2017 kl 12:16 Du må logge inn for å svare

Det jeg legger merke til at Pareto som er nest største eier kjøper seg opp i dag.
Harry38
24.11.2017 kl 12:24 4823

Form 100: Se på kursutviklingen i norske banker siste år. Det er klart at det ikke er utbyttet som er den viktigste driveren for å eie disse selskapene. Utbytte har ingen verdiskapende effekt. Når utbyttet blir utbetalt, faller kursen tilsvarende.

Joni: Åpen for å høre hva du mener.
forum100
24.11.2017 kl 12:45 4806

Det er mange forskjellige grunner til kursutviklingen i norske banker siste år. Men utbytte er en viktig faktor når folk kjøper ek bevisene. Det er bare å se på kurs utvikling siden styrets vedtak ble kjent for et par dager siden. Kursen er ned nesten 7% på høyt volume.
Redigert 24.11.2017 kl 12:46 Du må logge inn for å svare
Harry38
24.11.2017 kl 12:54 4810

Forum 100: Ja, er enig i det du skriver, jeg tror også at endringen i utbyttepolitikk har ført til en kursnedjustering. Jeg mener like fullt at dette er irrasjonelt. Det er inntjeningen i SVEG det siste året som er hoveddriveren for kursutviklingen, ikke utbyttepolitikken. Så er det naturligvis mange som er opptatt av utbytte og som selger seg ned når det blir varslet lavere utbytte. Men i dette tilfellet trenger ikke endringen i utbyttepolitikk å skyldes at man forventer dårligere drift. Det er garantert en beslutning som er tatt fordi EK-beviseierne blir utvannet. Med en lavere utbytteprosent KAN kanskje SVEG klare å unngå dette.
forum100
24.11.2017 kl 15:40 4778

Jeg tar poenget ditt med utvanning av EK-beviseierne. Ingen EK-beviseier ønsker en sånn utvikling. Men hvis jeg skulle tenkte litt høyt vil jeg driste meg til å si, at da er det selve selskapsformen til sparebankene det er noe galt med. Hvis en sparebank ikke kan fordele mer enn en tredjedel av overskuddet sitt i form av utbytte pga. av utvanningsfaren så må det være noe med den måten de er organisert på. Som jeg har skrevet tidligere, er det ikke akkurat vekstselskaper vi her snakker om. Disse bankene opererer i et ganske definert geografisk område med begrenset mulighet for vekst i form av oppkjøp osv. Da blir disse tilbakeholdte midlene bare "stående på bok" uten å gjøre særlig nytte for seg. Hvem er det som har fordel av det?

Innlegget er slettet
joni
24.11.2017 kl 17:42 4735

Harry. Tankegangen din er for enkel, for ikke å si naiv. Et selskap som akkumulerer overskudd, men ikke gir utbytte eller bare nominelle utbytter er sk value traps. Markedet oppfatter at det ikke er utsikt til utbytte i overskuelig fremtid og sender kursen ned. Det gjelder f.eks. enkelte selskap med langsiktige, dominerende eiere som ønsker å holde kursen nede for å spare formueskatt. Selskap i etablering eller i lønnnsom ekspansjonsfase, f.eks. de nye forbruksbankene, stiger i kurs selv om de ikke betaler utbytte. Det skjer fordi man forutsetter at utbyttene kommer når veksten er stabilisert. De etablerte sparebankene er ikke i den kategorien. Det som har skjedd er etter min mening skandaløst arrogant opptreden overfor EKB-eierne.

Disclaimer: Jeg eier ikke SVEG selv, har aldri eid SVEG og er ikke i markedet for å bli eier av SVEG fordi jeg allerede før det som har skjedd nå har ansett andre sparebanker for å være bedre verdi. Imidlertid frykter jeg at dette kan skade hele EKB-sektorens ry som stødig og forutsigbar.
joni
24.11.2017 kl 17:52 4726

Jeg ser det er snakk om utvanning. Til det er å si at utvanning er uproblematisk for EKB-eierne. Det gjelder særlig hvis pris/bok er rundt 1 som er normalt nå. Uansett kan man reinvestere utbyttet og på den måten opprettholde sin andel av egenkapitalen eller banken kan gi utbytteaksjer direkte.

Tidligere (før finanskrisen) ga sparebankene konsekvent 100% utbetaling. Da var kursene langt over bokført nivå og bankene kunne lett gjøre emisjoner for å opprettholde egenkapitalen og EKB-brøken uten å tynge kursen som man har sett ved diverse katastrofeemisjoner de siste årene, f.eks. SBVG og SOR i fjor og bl.a. SVEG tidligere. Høyt utbytte gir høy kurs og man kan uten problem sette en 10-20% emisjon uten å krasje markedet. Det er den riktige måten å gjøre det.
Dirac
24.11.2017 kl 21:53 4691

For de av oss som betaler formueskatt og er langsiktige eiere, så er høy kurs av liten interesse.
Dirac
24.11.2017 kl 21:53 4684

For de av oss som betaler formueskatt og er langsiktige eiere, så er høy kurs av liten interesse.
Dirac
24.11.2017 kl 21:53 4690

For de av oss som betaler formueskatt og er langsiktige eiere, så er høy kurs av liten interesse.
Dirac
24.11.2017 kl 21:53 4699

For de av oss som betaler formueskatt og er langsiktige eiere, så er høy kurs av liten interesse.
joni
25.11.2017 kl 12:57 4638

Interessant tilnærming. Hva med å gi pengene til charity og få god samvittighet, null formueskatt og mulighet for fradrag på skatten? Alternativt bankinnskudd. Da er du garantert lav akastning, men slipper risikoen.

Selv tenker jeg at det er bedre å kjøpe aksjer som stiger i kurs og heller bruke litt av gevinsten til å betale formueskatten.
Harry38
27.11.2017 kl 09:22 4570

Joni: Når det gjelder utvanning, så er jeg ganske sikker på at det er dette som ligger bak endringen i utbyttepolicy fra Vest. "Problemet" deres er at grunnfondskapitalen ikke klarer å gi ut tilstrekkelig mye i gaver til at eierbrøken holdes konstant. Dermed blir EK-beviseierne rett på en stadig mindre del av overskuddet, og det liker de neppe. Det er jo ikke utbyttebetalingen i seg selv som fører til utvanningen (fordi både grunnfondskapital og EK-beviseierne får utbytte/gaver i henhold til eksisterende eierbrøk). Men den delen som tilfaller grunnfondet, blir i Vest sitt tilfelle ikke betalt ut, rett og slett fordi grunnfondet er for stort, og gavene blir "for store". Derfor blir det utvanning. Og jo, det er nok et problem, for utvanningen blir etter hvert ganske stor når EK-eierne har så liten del av den totale kapitalen.

At forutsigbare utbytter er et signal om gode framtidsutsikter kan jeg være med på. Men man har jo på ingen måte en slik garanti, her lover man høye utbytter fordi det er forventet i EK-bevissektoren. Og om Vest ikke klarer å levere som forventet, ja så må de gjennomføre en emisjon som forrykker eierbrøken og utvanner eksisterende EK-beviseiere. Et problem med de høye utbyttebetalingene kan også være at de hemmer vekstevnen til banken.
Greitt, la oss godta at Ek-bevis er et utbyttepapir. Jeg mener fremdeles det ikke følger rasjonell investeringsteori, men jeg godtar at det er slik det fungerer. Det jeg ikke kan godta, er at utbytteprosenten må ligge på 50 % for å være konkurransedyktig. Her måtte man jo over tid komme fram til en lavere utbytteprosent som ikke hemmet veksten like mye?
joni
27.11.2017 kl 10:16 4506

Jeg har imøtegått det du sier allerede og gidder ikke gjenta. Til din trøst kan jeg si at det er mange som ikke forstår dette.
Harry38
27.11.2017 kl 11:10 4501

Arrogansen lenge leve... Du får hevde det du gjør, og så får folk vurdere som de vil. Jeg står fullt og helt fast på både det jeg har skrevet om forklaringen bak endringen som Vest har gjort (og nei, jeg eier ingen papirer i SVEG), og på det irrasjonelle i utbyttefokuset.
joni
27.11.2017 kl 11:17 4505

Det stemmer at utvanning er unnskyldningen de oppgir. Det er selvølgelig dustete og den reelle grunnen er en annen.
Harry38
27.11.2017 kl 11:46 4486

Jeg regner med du mener at utbyttet blir tatt ned fordi Vest mener de ikke vil levere bra nok til å betale de eksisterende utbyttene?
Vurderingene i styrerommet kan jeg ikke si noe om. Men: Se på gavetildelingene til Vest det siste året. Det er jo helt umulig å gi nok gaver til å unngå utvanning av EK-beviseierne! Det kunne de ha klart hvis EK-brøken var høyere, slik at man kunne unngå utvanning ved å betale ut like stor forholdsmessig del av grunnfondskapitalen i gaver som det man betaler i utbytte.
Så dette er faktisk helt reelt, det skulle ikke forundre meg om mange EK-beviseiere er ganske oppgitt over den til dels kraftige utvanningen som skjer nettopp pga den lave EK-brøken. Om man ser på andre banker så har de en langt høyere EK-brøk, der man unngår en like kraftig utvanning som Vest.
Vests måte å løse dette på er å ta ned utbytteforventningene. Dette blir det reagert negativt på, og det kan jeg ikke si noe på når man vet hvilke preferanser Ek-beviskjøperne har.

Joni nevner at dette med utvanning ikke er et problem med P/B lik 1. Men hva når P/B er høyere enn 1 da? Da får man utbetalt et utbytte til P/B = 1, og så må man kjøpe seg opp igjen til kanskje 1,3? Hvem i all verden vil synes at det er en god deal?

Men i tilfellet med Vest er altså utvanningen knyttet til at grunnfondskapitalen ikke klarer å "kvitte seg" med nok kapital. Måten å regulere det på er å ta ned utbyttene. Ikke populært, men sannsynligvis en helt reell grunn for hvorfor det blir gjort.
joni
27.11.2017 kl 20:33 4428

Du er påståelig. Det skal du ha. Gidder som sagt ikke å argumentere mer. Den «gode» nyheten ble ikke ble tatt godt i mot i markedet. SVEG faller og vil fortsette å falle etter hvert som markedet tar inn over seg katastrofen, i hvert fall relativt til sin index.
Harry38
28.11.2017 kl 09:41 4360

Påståelig ja, det er visst flere som er det...

Jeg vet ikke annet enn at Joni får ta fram resultatrapporten og se hva som står der. Om vi annualiserer årsresultatet for Vest kommer vi på ca 1400 MNOK for 2017. Med den eksisterende utbyttepolitikken der opp til 75 % skulle betales som utbytte og gaver, ville i "verste" fall betale ut over 1 mrd. kroner i utbytte og gaver. Av dette skal med eksisterende eierbrøk grunnfondskapitalen ha nærmere 800 mill. kroner. For å unngå ytterligere utvanning skal altså grunnfondet strø rundt seg med 800 mill. kroner i gaver på Vestlandet i løpet av ett år. Joni, hvordan i all verden skal Vest kunne forsvare en slik gavetildeling? Det vil jo fremstå nesten som en umoralsk måte å forvalte overskuddet som kundene har bidratt til.
Jeg skjønner at du ikke vil ta innover deg utvanningsproblematikken, men i dette tilfellet er det faktisk helt reelt. Jeg tror for så vidt Vest skal streve med å unngå ytterligere utvanning med dagens utbyttepolitikk også, men det blir i hvert fall ikke like drastiske endringer i eierbrøk som eksisterende utbyttepolitikk ville medføre.

Og at dette ble tatt dårlig i mot i markedet har jeg da på ingen måte nektet for. Jeg har sagt det er irrasjonelt, og prøvd å forklare hvorfor. Og de som velger å se på endringen i utbyttepolitikk som et varsko om at Vest er et synkende skip, får gjerne gjøre det. Men de tar feil, så freidig tør jeg være etter å ha fulgt bankaksjer en stund.
Torine
28.11.2017 kl 10:16 4359

Norne Sec reduserte kursmål fra 69 til 62 umiddelbart etter endring utbytte.
forum100
28.11.2017 kl 13:29 4317

Utsikter til lavere utbytte = utsikter til lavere kurs. Like naturlig som natt følger dag.