SVEG: Bank på tilbud?


SVEG handler nå på 2018: PB 0.9, PE < 9, ligger an til å levere ROE på 11% og er godt kapitalisert. Ny utbyttepolitikk ivaretar interessene til eiere: jeg vil heller motta litt mindre i utbytte og få beholde eierbrøken i banken og være med på veksten(lykke til med å finne mange alternativ som vokser med 8% i året: SVEG guider i Q1 på 9% vekst i BM og 6% i PM). Det er bedre for meg å selge en aksje for å realisere verdier enn å motta et utbytte som jeg først må skatte for, for så å kjøpe nye EK (skatt gjør dette til en dårlig deal selv når boken er under 1). Lavere nibor-margin er midlertidig, ingen av bankene vil tillate dette over tid. Nye kapitalkrav vil neppe være negativt for de fleste norske bankene, de fleste har en uvektet kjernekapital på over 7%(2-3% mer enn svenske). Norsk økonomi går bra, arbeidsledigheten er lav og det er ingenting som tyder på boligkrakk!

Hva er årsaken til at denne og andre sparebanker + SR-Bank er så lavt priset for tiden? Håper noen tar seg tid til å komme med innspill.
Hr Dust
04.10.2018 kl 13:38 1862

SVEG klatrer. En aktør som skal ha mye. Jeg høyner, vi ser 58,- inne 2018 er omme.
Hr Dust
08.10.2018 kl 17:04 1759

SVEG ser veldig bra ut, dette er en aksje for den langsiktige. Fortsatt underpriser.
Hr Dust
24.10.2018 kl 15:44 1645

SVEG leverer varene... En aksje for den som setter pris på utbytte og vekst. Dvs. mer penger i lomma.
børst
03.02.2019 kl 20:11 974

Kr. 2,30 i utbytte pr. EKB er for dårlig, ca. 4,3% på dagens kurs, mot kr. 3,75 for 2017.
Kjerpeset og styret gir smuler til aksjonærene (eierne) og lar overskuddet gå til "allmennyttige formål". Kanskje på tide å bytte ut hele denne aksjonærfiendtlige gjengen?


"For 2018 var resultat per egenkapitalbevis 6,04 kroner mot 5,42 kroner i 2017. Styret foreslår overfor generalforsamlingen et utbytte på 2,30 (3,75) kroner per egenkapitalbevis. Videre foreslår styret at 479 (150) millioner kroner går til utdeling av allmennyttige midler som skal bidra til samfunns- og næringsutvikling på Vestlandet. "
Redigert 03.02.2019 kl 20:17 Du må logge inn for å svare

Men hva med utbyttet da ? EK eierne selger unna nå.
børst
11.02.2019 kl 11:49 801

Jeg solgte 75% av min SVEG-beholdning i oktober i fjor. Jeg hadde da et snitt godt under 50 etter å ha deltatt i emisjonen. Jeg ser nå at det var dumt å beholde 25%, for den gjengen som nå sitter i styre og ledelse opptrer som en gruppe maoister som hater eierne (kapitalistene), selv om det blant eierne er flere pensjonsfond og andre velgjørere (Trond Mohn).

Har hatt aksjen en stund og det er ikke mye bevegelse i den verken volum eller verdi. Virker som det er ett passivt papir. Selv om de gjør positive saker.
Det som kanskje burde reflektert aksjen er verdien de har i oslo børs, 1,63%. Hvis det blir salg vil de få tilført estimert 114mil burde gi ca.1,9kr
per aksje minus skatt. men det kan se ut som ikke dette betyr noe for de fleste.
Hr Dust
28.03.2019 kl 09:56 448

Rører litt på seg nå, sist omsatt 51,80 (ex utbytte). SVEG skal dele ut mer utbytte neste år, jeg vil tro rundt 3,- pr aksje. Grunnfondsbevis styrker seg.
Hr Dust
08.05.2019 kl 11:37 239

Jeg likte tallene. Økt resultat, flat utviklinger i kostnader. Forventer egenkapitalavkastning på 12%.
Hr Dust
08.05.2019 kl 13:00 203

Banksjefen kjøper egne aksjer.

Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i Sparebank Vest har i dag kjøpt 4.350 egenkapitalbevis i Sparebank Vest til kurs 53,40 pr bevis, opplyses i en melding onsdag.
Etter kjøpet er ny beholdning, inkludert nærstående, 130.744 egenkapitalbevis, opplyses det.
børst
08.05.2019 kl 15:01 181

SVEG er en av de mest aksjonærfiendtlige bankene i Norge. De prioriterer å gi kundeutbytter og donasjoner til ulike veldedige formål.

De skal dele ut inntil 50% fremover.