STL blir EQNRDet går mot skifte for børsens største selskap14/05-2018 07:43:32: (STL01, STL) Statoil ASA: Navnendring forventes å bli godkjent 15. mai 2018 - forventet implementering og ny ticker fra 16. mai 2018 på Oslo Børs


Den 15. mai 2018 skal generalforsamlingen i Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) stemme over styrets forslag om å endre navn på selskapet, fra Statoil ASA til Equinor ASA.

Selskapet forventer å implementere navneendringen fra og med 16. mai 2018, noe som innebærer at 15. mai 2018 forventes å bli den siste dagen med handel på Oslo Børs under ticker "STL". Fra og med 16. mai 2018 er selskapets aksjer forventet å bli handlet på Oslo Børs under den nye tickeren "EQNR".

Selskapet vil annonsere resultatet av stemmegivningen etter generalforsamlingen den 15.mai 2018, og det forventes at implementeringen av navneendringen blir annonsert før kl. 09:00 (norsk tid) den 16.mai 2018.

Navneendringen og etterfølgende implementering og endring av ticker på Oslo Børs er betinget av generalforsamlingens godkjenning av navneendringen og formell registrering i Foretaksregisteret. Basert på uttalelser om støtte til navneendringen fra selskapets majoritetseier, forventer selskapet at generalforsamlingen godkjenner forslaget om å endre selskapets navn til Equinor ASA.

Gitt generalforsamligens godkjennelse av navneendringen og etterfølgende implementering, forventes det at den nye tickeren "EQNR" også implementeres for selskapets American Deposit Rights (ADRs) som handles på New York Stock Exchange (NYSE). Den endelige datoen for endring av ticker på NYSE vil annonseres separat, dog skal implementering på NYSE finne sted tidligst den 17.mai 2018.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Peter Hutton, direktør, investor relations,
ynot
14.05.2018 kl 09:36 2197

Dette vil bla medføre store kostnader.
Er dette en klok beslutning?
pengex
14.05.2018 kl 09:38 2191

Fett hvis statoil domenet blir ledig. Norges mest inndoktrinerte selskapsnavn.
ynot
14.05.2018 kl 10:40 2158

pengex
He..he... du har et godt poeng!
Tenk hva det skal koste å få Equinor på samme nivå!
exian
14.05.2018 kl 12:09 2127

Dette sier tidl. oljeminister fra SP :
Jeg for min del mener det er både unødvendig og uheldig å bruke en kvart milliard kroner på å skifte fra et forståelig og innarbeidet merkenavn til noe som høres fullstendig meningsløst ut, sier Arnstad.

Med staten som hovedeier og kjernevirksomhet innen utvinning av olje og gass gir Statoil fortsatt god mening, synes hun.

– Det er bra at fellesskapet og de politiske partiene er engasjert i selskapet, det bør selskapet sette pris på. Men som børsnotert selskap er ikke Statoil utsatt for noen statlig detaljstyring, sier Arnstad.
______________________________________________________________________________________________________________
Exian betviler også at Statoil er utsatt for statlig detaljstyring. Men staten er den helt dominerende aksjonæren her.

Selskapet har nå en børsverdi på ca 720 mrd. kr. Equinor med ticker EQNR høres ut som et egenkapitalselskap og ikke et energiselskap.
Logoen er ikke særlig spennende. Navnet burde gitt assosiasjoner til modern energy development. Det fins ikke et fnugg av det her.
Her fins bare assosiasjon til norsk egenkapital, norsk likevekt og norsk likeverd. Absolutt null assosiasjon til den faktiske virksomheten som er energi.
DET synes jeg er litt betenkelig.

Dette her minner dermed om de mange kryptiske statlige selskapsnavnene som Mesta, Entra, Skifte, Bravida, Rom, Avinor ... you name it.
DET synes jeg er betenkelig. Nå er vel Entra og Bravida ikke statlig lenger, men det fins ytterligere lignende statlige selskapsnavn.
Hvorfor denne kryptiskheten ?
Og man har gått over fra å regnskapsføre i kroner til dollar. Hvorfor ?

Jeg synes selskapet skulle fått et energiriktigere navn. Det er energivirksomhet dette selskapet er ment å skulle bedrive.
Om det er meningen at olje og gassvirksomhet fortsatt skal bedrives på norsk sokkel i over 50 år til, så er det hensiktsmessig etter min
mening at staten er tungt inne på eiersiden for å ivareta det norske folks interesser. Selskapet bør ikke selges til utlandet. Og selskapet
kan dessuten få mer og mer innslag av fornybar energi. Her kan det bli tale om å nyttegjøre norske energiressurser. Hvilket igjen under-
streker behovet for å ha et sterkt statlig eierskap i selskapet.
exian
14.05.2018 kl 12:22 2114

Er meningen å spille på den norske egenkapitalen, burde dette kanskje diskuteres litt nærmere i Norge ?
Er tanken å spille på 10.000 mrd. i ryggen når man rykker ut med dette selskapet ? I såfall bør noe sånt kanskje
diskuteres for å sørge for at noe eventuelt sånt blir vellykket.
Det er neppe tvil om at Norge fremover kan ha en mulighet ved å kunne spille riktig på den etterhvert større og større egenkapitalen.
Cash is king. Money talks, bullshit walks.
Diskret og årvåken spilling på dette kan være et poeng. Det gjelder å utvikle dette riktig.
exian
15.05.2018 kl 22:08 2006

https://e24.no/boers-og-finans/statoil/equinor-navnet-klubbet-gjennom-naa-er-statoil-historie/24334286
Omskilting av plattformer bør de ikke bruke mye på. Maks halv million. Bare noe plakater. Det er ingen som ser eller bryr seg om de skiltene.
Det er heller kontorbygg, brevark, vissittkort osv.
Bruk ikke all verden på dette. Kom heller med smarte budskap. Og delta på rett måte på rette steder.
Børsverdi sluttet i dag på 737 mrd. kr. Oljepris 79 blank.
dubium
16.05.2018 kl 00:07 1933

Peter Hutton låter inte som om han är Ola Nordmann heller :)

Jag tycker inte heller Statoil borde byta namn, dels är det slöseri med pengar och dels är Statoil ett extremt bra (du kan uttala det korrekt troligtvis på alla språk i hela världen!) och välkänt namn. Vill de bredda verksamheten till annan energi också så kunde de väl bara starta ett dotterbolag eller liknande. Eller bara bredda verksamheten, utan att byta namn. Equinor låter som som någon slags investmentbank eller nåt tycker jag. Det är väl inget dåligt namn, men inte lika bra som Statoil.

https://www.dn.no/nyheter/2018/05/16/1418/Energi/-statoil-sto-stemplet-i-panna-mi

Jeg er kanskje blitt en anelse mer positiv til dette. Jeg lytter til det Sætre sier.
Det er bare uvant. Kan være greit å være kvitt oil og stat. Og heller tenke : Energy Queen Norway.
Men å bruke 1/4 milliard på skilt synes jeg er for galt. Den kostnaden bør bankes mye ned.

Jeg sitter med en følelse av at Sætre og Johnsen er de beste sjefene som har vært der. Hva mener folk om dette ?
Har inntrykk av at Sætre er bedre enn Lund, Norvik og Fjell.

Så vi skal tenke Liverpool og Brann nå altså ? Eller norsk flagg ? Men er rødfargen riktig i forhold til flagget ? Eller skal valgt rødfarge
symbolisere noe annet ?