REACH ny rammeavtale


11/05-2018 09:07:45: (REACH) Contract award
Reach Subsea has been awarded a Frame Agreement for Inspection, Maintenance and
Repair (IMR) services to Statoil Petroleum. The frame agreement has a duration
of 5 years, and commences in 2019.

Commercial terms under the agreement are confidential between the parties.
However, the frame agreement is call-off based, which means that Statoil can
award contracts for IMR services in the North Sea on an as needed basis.

Jostein Alendal says: "We are proud to be awarded the IMR Frame Agreement with
Statoil, which is of significant strategic importance and improves visibility
for our service offerings for the next 5 years. This award is a testament to the
track record we have built over the past few years, combining a relentless focus
on the highest quality in our operations, and strict cost discipline. Honours to
Reach's greatest asset - our people - for contributing to building a track
record that formed the basis for this milestone in our history."

For further information, please contact:
Birgitte Wendelbo Johansen (CFO)

www.reachsubsea.no

Her er den fra januar:
15/01-2018 09:10:51: (REACH) STATOIL FRAME AGREEMENT AND CONTRACT AWARD
Statoil has renewed and expanded MMT Sweden's frame agreement.
The successful co-operation between Reach Subsea and MMT Sweden has resulted in
a new frame agreement covering both survey and light construction for the next
three years.
The frame agreement is call-off based, which means that Statoil can award
contracts for survey and light construction projects in the North Sea on an as
needed basis.

As part of the frame agreement, MMT Sweden has in co-operation with Reach Subsea
been awarded a contract with Statoil for survey and light construction work
offshore Norway. The value of the contract is confidential. The work will be
performed with the subsea vessel Havila Subsea from early February onwards and
will include survey and light construction.
The frame agreement and the associated awarded work is of great strategic
importance for both MMT Sweden and Reach Subsea.

The two companies have worked jointly together since 2013 and have gradually
increased the market share within the segment of survey and light construction
with the aim of being a key supplier for the major clients in this segment.

Furthermore, MMT Sweden and Reach Subsea have in recent years made large
investments in this segment, developing a professional and experienced personnel
base and building a modern fleet of vessels and equipment in order to be
prepared for this project.

We are delighted that Statoil has awarded us this contract and shown their
confidence in our capabilities and service offering.

This first contract award under the frame agreement is the same as referenced in
our stock exchange release on 22 December 2017.

Jostein Alendal, CEO of Reach Subsea, says: "We are delighted and proud that
Statoil has recognised the competitive service offering that MMT Sweden and
Reach Subsea can provide in co-operation. Our common investment in developing
the innovative Surveyor high speed ROV, as well as the track record we have
built together utilising the complementary skills of Reach Subsea and MMT
Sweden, has played an instrumental role in positioning us for this frame
agreement."

For further information, please contact:
Birgitte W Johansen (CFO)

www.reachsubsea.no

Da har de rammeavtaler på IMR, survey og light construction med STL.

11.05.2018 kl 09:22 4674

Som det dessverre er umulig å sette en verdi på.
keane
11.05.2018 kl 09:25 5120

Oi oi oi! Herlig å våkne opp til en rammeavtale på 5 år med Statoil!! Fremtiden er lys - 3-tallet here we come..;-)
keane
11.05.2018 kl 09:29 5107

Nydelig chart nå, kortsiktig target 3.20 -
keane
11.05.2018 kl 10:06 5058

Ser nesten ut som om en selger driver å holder kursen nede bevisst. Legger ut store salgsposter for så å trekke seg - har gjort det i mange dager nå!
macland
11.05.2018 kl 10:34 5023

Nei keane. Tror den posten er reell,så får bare vente og håpe den blir spist etterhvert.
keane
11.05.2018 kl 10:37 5014

Ja, ser jo det nå - men han har mikket og mekket lenge med en merkelig form for selling. Bare fint å få han ut - han har "hindret" oppgang lenge! En 5-års avtale med Statoil er stort og aksjen skal opp nå men vi må få bort denne posten som har plaget kursen lenge!
Støtte
11.05.2018 kl 10:44 4994

Gode nyheter idag, mange positive omtaler om kraftig vekst i bransjen forøvrig, «sperren» borte før lunch😜.
keane
11.05.2018 kl 10:55 4974

Ja, minker nå og vi bør være kvitt den selgeren i løpet av noen timer!
keane
11.05.2018 kl 11:22 4930

Snart ferdig den selgeren nå - deilig:-)
keane
11.05.2018 kl 11:51 4895

Jepp, da kom den siste dumpen og vi har fått bort den "plagsomme" selgeren...;-)

..og den 15. kommer aktivitetstallene for april.

Akk nå er det bare Viking Neptun som ikke jobber, den har testet litt etter hjemkomst fra walk to work. Skal være klar for subsea-arbeid i mai.

Blir spennende å se hvem som kjøper..

Sitter du med fasiten allerede kansje JB?

Nix,kan ikke ta skyld denne gangen 😁
Potemkin
11.05.2018 kl 12:49 4798

Mistet oversikten, er "selgeren" tom?
Støtte
11.05.2018 kl 13:10 4773

kl. 11.15, omsatt 857.000 aksjer ca 2,25 mill NOK, nå
kl. 13.15; 1,64 mill aksjer ca 4,32 mill. snitt ca 2,63......
11.05.2018 kl 13:17 4758

Ja, selgeren er tom. Post på 1,1 mill er borte vekk fra topp50. Nå kan dere se frem til neste lagertelling 21/5/2018. Eller enda bedre-innside.
Redigert 11.05.2018 kl 13:17 Du må logge inn for å svare

Eidesvik har landet subseajobb for viking Neptun. Ikke umulig reach er involvert. Mail er sendt...

Mange aksjer som flyttes idag. Nhopak krymper nok raskt..
11.05.2018 kl 13:48 4710

Det har du rett i. Glemte den posisjonen.

For ordens skyld..;)

Rammeavtaler
Hva er en rammeavtale? Her får du en definisjon på hva en rammeavtale er, og litt informasjon om hvordan den brukes.

Hva er en rammeavtale?
Rammeavtale er en avtale mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører som har til formål å fastsette kontraktsvilkårene for de kontrakter som skal inngås i løpet av den perioden rammeavtalen varer. Kontraktsvilkårene vil typisk være om hva som skal leveres, priser, leveringsbetingelser og annet som er relevant for den ytelsen rammeavtalen omfatter.

Ved å inngå rammeavtaler etter kunngjøring og konkurranse i overensstemmelse med anskaffelses­regel­verket, kan man tildele kontrakter (foreta avrop på rammeavtalen) i henhold til ramme­avtalens betingelser, uten å foreta (ny) kunngjøring. Konkurransen om å vinne rammeavtalen dreier seg i realiteten om retten til å få levere de varer eller tjenester rammeavtalen omfatter, i hele den perioden rammeavtalen varer.

Hva kan en rammeavtale omfatte?
Du kan inngå rammeavtale for både varer og tjenester. Typisk vil man inngå rammeavtale om en vare eller tjeneste man til stadighet har behov for.

Hvorfor inngå rammeavtale?
En rammeavtale kan gi fleksibilitet og administrative besparelser for oppdragsgiver. Dette ved at avrop kan gjøres raskt uten at ny konkurranse må kunngjøres.

Rammeavtalens varighet
En rammeavtale kan som hovedregel ikke vare mer enn 4 år.

Beskrivelse av omfang i konkurransegrunnlaget
Hvor omfattende en rammeavtale vil være vil som regel være forbundet med noe usikkerhet i det rammeavtalen inngås. Avtalen skal dekke et fremtidig behov man kanskje ikke har fullstendig oversikt over på inngåelsestidspunktet. Man må likevel ta stilling til et forventet omfang og formidle dette i konkurransegrunnlaget slik at leverandørene vet hva og hvilke premisser de inngir tilbud på.

Rammeavtale med én eller flere leverandører
Rammeavtale kan du inngå med én eller flere leverandører. Dersom du inngår rammeavtale med én leverandør må du fastsette alle kontraktsvilkårene for de fremtidige kontraktene i rammeavtalen (tilsvarende om du inngår delkontrakter med en leverandør per delkontrakt).

Du kan også inngå rammeavtale med flere leverandører om leveranse av de samme varer eller tjenester. Dette kalles parallelle rammeavtaler. I en parallell rammeavtale trenger ikke alle kontraktsvilkårene å være fastsatt. Mer om dette under avrop på rammeavtaler.

Avrop på rammeavtale med én leverandør
Tildeling av kontrakt etter en rammeavtale med én leverandør skal skje på grunnlag av de kontraktsvilkårene man har avtalt ved inngåelsen av rammeavtalen. Om nødvendig kan oppdragsgiver kontakte leverandøren skriftlig og be ham utfylle tilbudet. En utfylling av tilbudet kan innebære en justering i hva som tilbys, men ikke en vesentlig endring. Du kan ikke få tilbud om noe annet enn det rammeavtalen omfatter.

Avrop på parallelle rammeavtaler
Avropene på parallelle rammeavtaler avhenger av om alle vilkårene er fastsatt i rammeavtalen eller ikke.

Alle vilkår fastsatt
Dersom du har fastsatt alle vilkårene må avropene gjøres etter den fordelingsnøkkelen du har fastsatt. Fordelingsnøkkelen må være angitt i konkurransegrunnlaget. Du må utforme fordelingsnøkkelen slik at det er klart hvordan fordelingen skal gjøres. Fordelingsnøkkelen må gjenspeile resultatet i konkurransen. Her er noen måter du kan angi fordelingsnøkkelen på:

Leverandøren med det beste tilbudet forespørres først om levering. Kan ikke den best rangerte leverandøren levere går forespørselen til leverandør rangert som nr. 2 og så videre.
Prosentvis fordeling
Fordeling i henhold til geografi
Det er ikke utelukket at en kan unnlate å oppgi en fordelingsnøkkel på forhånd. Dette kan være tilfellet for eksempel hvor en faglig vurdering i det konkrete tilfellet legges til grunn for hvilken av de alternative ytelsene som skal leveres i det konkrete tilfellet.

Ikke alle vilkår fastsatt
Dersom ikke alle vilkårene er fastsatt skal kontrakt tildeles etter at det er gjennomført ny konkurranse mellom rammeavtaleleverandørene. Reglene for den gjenåpnede konkurransen skal være angitt i konkurransegrunnlaget. Reglene kan være de samme reglene som ble brukt for å tildele rammeavtalen, men kan også være andre regler. Du kan om nødvendig presisere reglene for å tilpasse de den aktuelle konkurransen.

Det er bekreftet at reach leverer rovtjenestene på jobben eidesvik meldte idag.
Alle 7 skip i arbeid.

Ganske "artig" den utviklingen som ble på fredag.
En aktør dumpet hele sin post på 1,1mill og noen andre tok over.
Jeg vedder ei grillpølse på at det var NHOpak som solgte ca 500k. Dette er en nomineekonto som har bremset dette i lengre tid.

Det ble full stopp i handelen samtidig som Eidesvik lanserte nyheten om jobben for Viking Neptun.
Jeg har fått bekreftet fra Reach at de skal levere ROV-tjenestene på denne jobben og at de sammen med Eidesvik selger inn Neptun på oppdrag.
Denne jobben er for liten til at Reach ser det riktig å melde. Eidesvik meldte sannsynligvis pga at dette er en ny kunde for dem, og er dermed strategisk nyttig.

Altså: 1 rammeavtale + 1 mindre jobb ble kjent på fredag. Om vi ser lignender volum over helga kan dette bli gøy;)
keane
13.05.2018 kl 14:26 4306

Kursen ble printet ned på close pluss at den store salgsposten bremset for oppgangen som ellers hadde kommet på fredag. Tipper vi starter rundt 2.6-2.65 i morgen og at den bryter opp av chartet på 2.7 i løpet av dagen...
macland
14.05.2018 kl 00:14 4149

Noen har iallefall gått lei,og selger seg ut med liten fortjeneste. Om de har rett vet jeg ikke,men er jo først i dette året at vi har håp om at de får betalt for innsatsen. Jeg tror de får det,litt iom det foreslåtte utbytte. Men det føles så tungt hver gang det kommer en god melding så er det noen som benytter sjansen på å komme seg ut.. Vi får se hva som skjer etterhvert. Virker det er få som tror at reach noengang skal ta seg mer betalt enn at hjulet går rundt. Savner virkelig et innsidekjøp på høyere kurs enn 2,7
.

Aktivitetsoversikten kommer senest imorgen.
Q neste onsdag.
macland
14.05.2018 kl 14:45 3952

Det var da alvor til salgsvilje... Gidder ikke se på. Min horisont strekker seg lenger enn q1.
Merchant
14.05.2018 kl 15:42 3924

Veldig gode nyheter vi fikk på fredag og ikke minst spennende tider som vi kan forvente oss framover. At noen bruker anledning å selge seg ut med en sikkert helt grei gevinst på slike nyheter er nok vanlig og etter min mening ikke dårlig heller siden det er jo også noen som kjøper på nivå 2,55 - 2,7 og forventer riktig nok som meg selv en veldig pen gevinst!

Virker som vi har resonnert ganske likt om Reach.
Jeg gikk inn i oktober og har gjennom vinteren økt hele tiden.
Det er ikke noe Bonanza nå, men jeg er rimelig trygg på at slik Reach blir drevet vil det med tid og stunder komme en reaksjon i kursen.
Jeg kunne selvfølgelig tenkt meg at Reach hadde gått "i taket" for lenge siden. Istedet for å bli utålmodig er jeg såpass imponert over hvordan de har manøvrert seg gjennom de siste 3-4 årene og spesielt 2017, at jeg tror det er et tidsspørsmål før det løsner.

Reach er i et tøft marked, men de er gode.
Vinnere belønnes;)
macland
15.05.2018 kl 11:42 3773

Si gjerne at jeg ser skygger på høylys dag,men dette stinker... Ingen omsetning, så blir det tatt 15000 opp til 2,61.. Rett etter selges det ned til 2,55 med 6000 aksjer. Hvorfor ?????
Redigert 15.05.2018 kl 11:47 Du må logge inn for å svare
keane
15.05.2018 kl 13:27 3744

Og nå legges det en større salgspost ut igjen..en post som man som regel ville solgt skjult..virker som om noen har en interesse av at kursen ikke skal høyere..??!!
15.05.2018 kl 13:43 3726

På siste topp50 (børsslutt 9. mai) står NHO oppført med 1,67 mill aksjer og har tidligere vist vilje til salg. Det samme har en privat investor gjort med sine 0,83 mill aksjer. Det var høy omsetning sist fredag. Det ble omsatt 1,9 mill aksjer. Av disse forsvant en beholdning på 1,1 mill aksjer. Så om NHO+privat fortsatt selger så er det i teorien 1,4 mill aksjer (1,67+0,83-0,8-0,3 omsatt i går)) som ligger igjen for salg i det korte bildet.
Redigert 15.05.2018 kl 14:02 Du må logge inn for å svare
Støtte
15.05.2018 kl 14:07 3716

Noen som vet noe om Aktivitetsrapporten? Kommer vel idag?
keane
15.05.2018 kl 14:20 3705

Se hvordan "fronterne" legger seg foran den litt større salgsposten....har man erfaring så vet man at dette vil skje og at man høyst sannsynlig IKKE vil få solgt noe...det er nettopp det jeg stusser på!

Aktivitetsrapporten skal komme senest 15.
Tror det er mye å gjøre på kontoret..
Støtte
15.05.2018 kl 21:49 3607

God aktivitet dette!
ArveAnd
15.05.2018 kl 21:53 3603

Det kan du ikkje meine seriøst?
Nedgang fra forrige måned er ikkje "god aktivitet"
Støtte
15.05.2018 kl 22:09 3586

Flott økning på året, marginale endringer fra sist mnd, god aktivitet. I mine øyne ser dette bra ut!
Så får vi se hva markedet sier om dette imorgen!

keane
15.05.2018 kl 22:28 3572

Helt enorm økning fra i fjor....nå MÅ da Reach få seg et kraftig rykk opp snart..!!
macland
15.05.2018 kl 22:40 3563

Jeemini. Det kan da ikke være noen overraskelse at det er så lite utnyttelse. Iallefall om man har fulgt skipenes bevegelser litt. Det er i q2 set er håp om at ting virkelig kan begynne å vise vei. Uansett, .Har håp om at de kan greie en liten + alikevel pga foretningsfilosofien. Vi får se. Dette er et selskap i vekst...
Redigert 15.05.2018 kl 22:41 Du må logge inn for å svare
Orcelle
15.05.2018 kl 23:18 3527

5 års rammeavtale med Statoil er fantastisk. Ekstremt god aktivitet så langt i 2018 sammenlignet med 2017.

Sålangt 2017vs2018:
Rovsalget opp 88%
Vesseldays opp 312%

Korriger for at Mars er en dag lenger,så må du ha lupe for å finne nedgang 😉

Neste onsdag kommer fasit Q1.
macland
15.05.2018 kl 23:28 3515

Ja.en rammeavtale ligger der. Det betyr ikke at reach trenger å få et eneste oppdrag for Stl,men de har en førsterett på oppdrag til pris slik jeg forstår det
, og sikkert flere kriterier. Reach er på hugget,gjeldfri og med pay as you go avtaler. Om det funker vet jeg ikke,men har valgt å satse det jeg tåler å tape på det.
Redigert 15.05.2018 kl 23:29 Du må logge inn for å svare
Gish
16.05.2018 kl 15:40 3414

Rammeavtalen starter ikke før i 2019 og er vel kun en rett til å by på jobber i konkurranse med andre. Vi kan vel kalle det en prekvalifisering for de neste 5 årene. Ikke en eneste dag er garantert i den avtalen. Flere andre har jo fått samme avtalen, og vil by på samme jobbene. SS7 fikk hovedavtalen (båt med jobb 365 dager/år), så da må Equinor (sic) ha noe overskytende jobb hvor alle skal få by mot hverandre før man får en eneste dag med jobb. Når 3-4 sultne ulver skal slåss om "smuler fra de rikes bord" kommer ikke ratene til å være spesielt høye, det trenger man ikke mye fantasi for å skjønne.
Dessuten; tviler på at det første Equinor gjør når avtalen med SS7 begynner i januar 2019 er å få overskytende arbeid som blir for mye å håndtere for SS7, og som de andre skal få by på. Og SS7 kan jo også by på de jobbene, og da sparer jo Equinor både management fee og annet styr i forhold til hvis de skulle gitt det til andre...., "you do the maths" og gjett hvem som mest sannsynlig sluker de jobbene...
Vil tro det nok fort kan drøye langt inn i neste år før en mulighet til å få by på jobber som dukker opp under den rammekontrakten, så om man forventer penger på bunnlinjen fra dette, så vil det vel ta en del flaks og en del tid før det skjer.
-gish
Støtte
16.05.2018 kl 15:51 3405

Her er det bare å selge skjønner jeg.......puhh