NATTO - Sjur Thorsheim proposed as new boardmember


In the appendix to the Annual General Meeting, I note that Sjur Thorsheim is proposed as new board member. He will replace Stanislaw C Von Schirach-Szmigiel.

Stanislav exercised 50.000 options today @ NOK 8,78 per share.
Redigert 09.05.2018 kl 16:27 Du må logge inn for å svare

Sjur is described this way in the appendix:
-------------
Sjur Thorsheim – foreslått nytt styremedlem
Sjur Thorsheim (59) utdannet jurist fra Oslo Universitet. Han har de siste 20 år vært investor og vært
engasjert i ulike bransjer utenfor børs, blant annet innenfor luftfart, eiendom, reklame og sikkerhet.
På børs har han spesielt interessert seg for råvare og biotec selskaper. Thorsheim har vært en
betydelig aksjonær i NattoPharma i mange år. Han har i den senere tid økt sitt eierskap og er i dag en
av de største aksjonærene i selskapet.
donolini
09.05.2018 kl 16:38 1657

og edderkoppen foreslås gjenvalgt. sjokk😱, hehe.
dere må nok slite med han i nye to år.
trendi!
09.05.2018 kl 20:54 1581

dono, like barn leker best
fabian2
11.08.2018 kl 00:41 1198

Board meg her , og board meg der ….thi salige er de enfoldige ( vanlige aksjeeiere, ikke ledelsen )...for de skal arve verden.....De aller mest enfoldige får lov til å delta i neste emisjon
fabian2
11.08.2018 kl 02:26 1173

Verden vil bedras …...….sådan er det nu.... det finnes verre en Natto.-----..mange lever av postboksadresser og emisjoner.....og har det bra
trendi!
11.08.2018 kl 12:59 1101

fab, ja enkelte tenker kun på seg selv, og driter langt i om andre taper sine grunkere.