NANO: Uten ny CEO og styreleder på oppsigelse


Dagens melding (inkludert angitte årsaker til at Sandnes går ut som styreleder) signaliserer så tydelig man kan tillate seg (her: v/styrets inngripen først mot CEO og nå styreleder) at dagens ledelse ikke har mestret å dra gjennom et nødvendig kommersialiseringsløp, jfr. registrert svikt i evne til å imøtekomme kravene til bl.a. effektiv rekruttering, godkjennelsesprosesser og strategiske prioriteringer (bare dosesplitten har for eksempel gitt minst ett års forsinkelser m/tilhørende ekstrakostnader og ser fremdeles ikke ut til å få en tilfredsstillende løsning).

Dagens melding sier derfor:

NANO:SANDNES VIL GÅ AV SOM STYRELEDER, BOEHM FORESLÅTT SOM NYTT STYREMEDLEM

Oslo (TDN Direkt): Ludvig Sandnes har informert nominasjonskomiteen i Nordic Nanovector om at han ønsker å gå av som styreleder i selskapet. Nominasjonskomiteen foreslår at Sandnes gjenvelges som styreleder frem til en erstatter er funnet.
Det fremgår av selskapets innkalling til generalforsamling publisert tirsdag.
Sandnes ønsker å tre av slik at "selskapet kan rekruttere en ny styreleder med internasjonal erfaring og nettverk fra biotec-industrien som kan lede selskapet inn i neste fase av utvikling".
Nominasjonskomiteen vil starte søket etter kandidater umiddelbart.
Nominasjonskomiteen foreslår også at Rainer Boehm velges som et nytt og syvende styremedlem i selskapet.
"Boehm har bred erfaring, både fra å utvikle små selskaper så vel som å lede store organisasjoner, forretningsutvikling og kommersialisering av kreftprodukter. Nominasjonskomiteen tror Boehm vil gi viktig erfaring og komplementere de øvrige styremedlemmene", heter det.

BNS, finans@tdn.no
TDN Direkt, +47 21 95 60 70
__________________________________________

Man får håpe at selskapet med dette klarer å finne erstattere som er i stand til å løse floken av opphopede gjennomføringsproblemer.
Vi får se etter hvert hvordan markedet reagerer på dette.
Redigert 09.05.2018 kl 12:37 Du må logge inn for å svare
Korsar
22.05.2018 kl 16:11 6104

Hehe, på gamleforumet når analysene av hvorfor NANO ligger der den ligger, stadig nye høyder: Den alltid underholdende Merlin fastslår f.eks at det er godkjenningsorganet REK sin skyld at NANO ikke får gjennomslag der. Og mener derfor at myndighetene bør kobles inn. Ja, hva skal man si når han hadde 400+ som minimumskurs for 2017, og enda mer nå for 2018....
For oss edrue er vi derimot tilbake på teknisk hovedretning igjen : Nokså flatt posisjonert i nedre del av trendkanal 49-54. Men aksjen ser også i dag til å unngå 48-tallet og risikoen for et brudd under. Men iht. hovedtrend er det det som ligger og truer i bakgrunnen hele veien. Spørsmålet er når de nødvendige 2+ kroner fall er et faktum. Da kan vi begynne å vurdere et mulig (kortvarig) bunnfiske, noe aksjen har tilbudt nesten et dusin ganger på trekvart år nå.

Korsar
22.05.2018 kl 16:26 6094

Dobbelpost

Redigert 22.05.2018 kl 16:26 Du må logge inn for å svare

Jeg begynner faktisk å tro at Nano, av en eller annen grunn, kommer til å bevegeseg nordover mot 80 kroner. Time will show ;-)

En eller annen gang vil den bryte ut av trendkanalen. Jeg tror det er nå det skjer.

Se på bunnene fra 1. april til i dag. Trekk en linje fra toppene medio januar til i dag. Vi har brutt ut av en kileformasjon. Indikasjonen er kurs nordover. Motstand rundt 70 kroner i første omgang. Tror det kommer et langt rally som vi så 2. halvår 2016, med en ny toppnotering i september/oktober. Se hva som skjer...

Hva snakker du om? Har du det bra? Nano er fortsatt trygt under begge glidene snittene som har vært de mest potente motstandsnivåene de siste 1,5 årene. Dine argumenter er helt meningsløse og på grensen til å være idiotisk.
Korsar
23.05.2018 kl 09:52 5843

Slett ikke verst av NANO på en negativ børs å foreløpig holde seg over 48.
Men holder det ut dagen?
Aksjen synes nå rett og slett "parkert"/nullstilt på børssentimentets premisser: Stiger børsen stiger NANO noen ører, og vice versa.

Aksjespesialisten; Jeg er nok en større idiot enn deg. Det sier jo mye om hvilken megaidiot jeg må være. Eller?
Korsar
23.05.2018 kl 12:36 5775

AS/007,
det er aldri godt å si hvilke (uventede/nye) forhold som kan trigge en oppgang i en farmaaksje. Slike brå/uforutsette oppganger vil selvsagt alltid representere et brudd med tekniske trender, som bygger på faktisk oppførsel over tid.
Derfor skal man ikke se bort fra at 007 kan få sine våte drømmer oppfylt en gang, men: En slik oppgang vil uansett ikke være på grunnlag av det tekniske bildet han feilaktig risser opp. Det faktiske tekniske bildet peker nemlig ned. Ny sterk oppgang vil derfor måtte være på basis av nye fundamentale forhold som foreløpig ikke er kjent.
Korsar
23.05.2018 kl 16:14 5712

Ikke uventet har NANO måttet senke seg til 48-tallet nå. Men også i dag synes selskapet å unngå å bli dyttet ned i det mer alvorlige 47-tallet.
Ikke godt å si hva vi er vitne til for tiden:
- er det en gnagende langpining på veien videre nedover, eller driver aksjen og bygger stadig sterkere støtte på 48-tallet?

Korsar
24.05.2018 kl 13:16 5564

Nå er det såpass lenge siden det skulle foreligge et REK-svar at mange har begynt å spørre seg om hva som faktisk skjer.
En gammel kollega var innom på kaffe i morges, og opplyste at han hadde tapt en del på NANO (kjøpte på 90-tallet på vei nedover) før han skjønte at det ville fortsette videre nedover og solgte seg ut før tapene ble for store.
Han kan godt tenke seg å vinne tilbake de pengene ved å treffe på en evt. ny opptur. Men akkurat nå er han mer redd for at det skal videre nedover, og stilte i dag følgende spørsmål før han gikk: "Hva skjer med kursen om det kommer fram at også dette søknadsforsøket mot REK feiler?"
Vel, vi får vente og se.

Redigert 24.05.2018 kl 13:16 Du må logge inn for å svare

Nå har vel REK-godkjenning først og fremst symbolsk betydning. Tatt i betraktning i hvor mange land studiet allerede er godkjent så betyr det vel bare en liten forsinkelse om Norge ikke er blant dem.
Korsar
24.05.2018 kl 14:41 5478

Først: De som ikke forstår betydningen av REK-godkjenning bør nok ikke kjøpe aksjer i farma. Å begynne å snakke ned betydningen av å passere REK er jo meningsløst.

Her er litt om behandlingstid m.m. (siden vi dersom standardprosess skulle hatt resultatet for lengst) fra REKs egne sider:

•Saksbehandlingstida etter bestemmingane i forvaltningslova og forskrift om klinisk utprøving av legemiddel, gjeld frå REK har bekrefta at ein søknad er akseptert for komitébehandling. Svar kan då ventast innan tre veker etter datoen for det førstkommande møte i komiteen som skal behandle søknaden
•Komiteen kan eventuelt fatte eit utsetjingsvedtak med frist for å svare på spørsmål eller merknader.
•For andre saker enn prosjektsøknad, biobanksøknad og dispensasjonssøknad vil behandlings­tida variere, blant anna avhengig av om saka må behandlast i komitémøte.

Hvis noen har lyst til å konkret ettersøke denne saken, kan begynne her:

Offentleg informasjon om prosjekt i REK
Publisert 12.4.2013

•Offentleg journal og offentleg prosjektregister finst under menyvalet Prosjekter i REK.
•Offentleg journal inneheld opplysningar om alle dokument (inkludert elektroniske skjema og e-post) som er registrert til eller frå REK dei tre siste månadene. Namnet til prosjektleiaren, norsk prosjekttittel og kva saka gjeld (søknad, tilbakemelding, rapport, klage eller anna) kjem fram i den offentlege journalen.
•Offentleg prosjektregister er etablert i samsvar med § 44 i helseforskingslova. Opplysningar som namn på prosjektleiar og forskingsansvarleg, norsk og vitskapleg prosjekttittel, oppdragsgivar, prosjektbeskrivelse, prosjektperiode, prosjektresultater og også vurdering og vedtak i REK; er her gjort tilgjengeleg i ei form det kan søkjast i. Innsende skjema for sluttmelding til REK blir her offentleg tilgjengeleg i fulltekst.
•Innsynsrett i fulltekstdokument er regulert av offentleglova, forvaltningslova og helseforskingslova. Viss det er ønske om å halde opplysningar unna offentleg innsyn, må det givast grunn for dette i søknad til REK. Når REK mottek ein førespurnad om innsyn i dokument, blir den som har sendt inn dokumenta varsla, og får tre dagars frist for merknader

OK?
Redigert 24.05.2018 kl 14:42 Du må logge inn for å svare

Aksjespesialisten skrev Innlegget er slettet
Aksjespesialisten
"Du nekter altså å konstatere at Norge er - med stor avstand - det viktigste landet når det gjelder rekrutteringen for Nordic Nanovector? "
Ja, særlig når vi også vet at Norge er et av verdens folkerikeste land med masser av pasienter - eller kanskje ikke?

dere haussere gjør det virkelig vanskelig å ta dere seriøst. Jeg begynner virkelig å lure om noen kan sitte med aksjer å ha slike meninger eller om du tjener fet på å shorte nano, sannheten får jeg vel aldri vite.
Redigert 24.05.2018 kl 16:02 Du må logge inn for å svare

Passer uansett utmerket om markedet tillegger REK-godkjennelse stor vekt for da står vi overfor en markert oppgang med det aller første. Synd for deg og dine spådommer.

Innlegget er slettet

neida sikkert ikke, og Costa har vært den beste CEOen noensinne

Ingen ny oppdatering fra Korsar, men den forrige er sikkert gyldig fortsatt:

"Ikke uventet har NANO måttet senke seg til 48-tallet nå. Men også i dag synes selskapet å unngå å bli dyttet ned i det mer alvorlige 47-tallet.
Ikke godt å si hva vi er vitne til for tiden:
- er det en gnagende langpining på veien videre nedover, eller driver aksjen og bygger stadig sterkere støtte på 48-tallet?"

Skal ikke legge skjul på at jeg for min del holder svært mange knapper på sistnevnte tese.
Korsar
25.05.2018 kl 10:15 5187

dr.,
uansett om aksjen går opp eller ned herfra er det et teknisk faktum at aksjen i det siste har jobbet så lenge sideveis ned mot 48 (uten å bryte ned) at det er bygget opp forsterket støtte i det sjiktet. Samtidig er det ikke lett å se kortsiktige triggere oppover heller. Når volumet samtidig er svært lavt til denne aksjen å være, så er det bare å avvente.

der røyk 48ern, 45 neste! så 38 og 25 på sikt
rockpus
25.05.2018 kl 17:32 5070

Aksjespesialisten:

Mener du at Nano blir en total fiasko?
Hva er det da som trigger deg til å skrive innlegg om selskapet?

Hvorfor er det alltid vi, som er kritiske til aksjen som må rettferdiggjør vår interesse? Jeg handler i Nano daglig, og sålangt har aksjen vært en gullgruve for meg. Men jeg ser ikke at du spør de som hausser og hyler om kurser over 200 dag inn dag ut hvorfor de er interessert i aksjen? Kan det hende de har satset alt for mye uten å vite hva de har kjøpt? hmmm
rockpus
25.05.2018 kl 19:09 5020

Aksjespesialisten:

Du svarte ikke på spørsmålet om du mener Nano blir en total fiasko?

Du skriver at du handler daglig. Det må vel da være shorting, siden du er så ensidig negativ?

Se børsmelding. Hvilken betydning får denne for kursutviklingen på mandag?
auxe
25.05.2018 kl 20:34 4929

Er vel forklarende nok.

The CTA for the PARADIGME Phase 2b trial was also reviewed by REK on 26 April
and its decision is still pending.

Vil bare si att jeg føler ingen skadefryd, jeg har selv vært igjennom kreftsykdom og setter pris på all forskning om kreft.
Og vil att NANO kan lykkes
Redigert 25.05.2018 kl 21:09 Du må logge inn for å svare

Fiasko! Blir det 20% ned på mandagen til 38? Jeg mener det! Nå blir vel Øyelegen snart likivdert også hehe
Redigert 25.05.2018 kl 20:55 Du må logge inn for å svare
Lotepus
25.05.2018 kl 21:44 4862

Nano legger seg langflat 2 børsdager før q2 presentasjonen . Blodrød mandag for Nano
focuss
25.05.2018 kl 21:57 4835

Kolstad mener investorer ikke kan matte. Verre er det at Kolstad ikke vet hva han driver med.
Korsar
25.05.2018 kl 22:05 4810

NANO har fått 2 nye avslag hos REK. Men de klarer bare ikke å gi markedet en voksen og ryddig melding om det, jfr. kveldens meldingstekst som jeg har lagt inn nedenfor. Og så en fredag kveld, i håp om at markedet skal ha glemt det hele på mandag. Du store. Det har tydeligvis ikke blitt bedre med meldingskaoset etter at Costa ble sparket, for det er tydeligvis fremdeles helt umulig å skrive en lesbar melding som sier ting som de er: NANO har fått 2 nye avslag hos REK, og kan bare håpe at de klarer det i neste runde.
Les denne grøten selv, og bruk emailen de selv angir til å gi beskjed om at nå er det nok undervurdering av folks intelligens her, for dette er jo ikke engang en dårlig bortforklaring, det er bare helt uholdbart:

25/05-2018 19:04:38: (NANO) Nordic Nanovector updates on Clinical Trial Applications for Archer-1 and PARADIGME Trials in Norway
Oslo, Norway, 25 May 2018

Nordic Nanovector ASA (OSE: NANO) has received feedback from the Regional
Committees for Medical and Health Research Ethics (REK) in Norway with regard to
the Clinical Trial Application (CTA) for the Archer-1 Phase 1b trial with
Betalutin® (177Lu-satetraxetan-lilotomab) in combination with rituximab in
second-line follicular lymphoma patients.

Feedback from REK has been received following a review of the CTA for Archer-1,
which took place on 26 April. The company and the lead investigator for the
trial, Dr Arne Kolstad, senior consultant in medical oncology and radiotherapy
at Oslo University Hospital Radiumhospitalet, are continuing discussions with
REK towards gaining approval to start the study as soon as possible. Nordic
Nanovector is targeting dosing of the first patient in the second half of 2018.

The CTA for the PARADIGME Phase 2b trial was also reviewed by REK on 26 April
and its decision is still pending.

Both CTAs have already been approved by the Norwegian Medicines Agency (NoMA).

PARADIGME is a global, randomised Phase 2b clinical trial comparing two
promising Betalutin® dosing regimens in patients with third-line follicular
lymphoma who are refractory to anti-CD20 immunotherapy (including rituximab), a
population with a high unmet medical need. As of 5 April 2018, PARADIGME was
open for enrolment in 13 clinical sites in 6 countries.

-End-

For further information, please contact:

IR enquiries

Malene Brondberg, VP Investor Relations and Corporate Communications

Cell: +44 7561 431 762

Email: ir@nordicnanovector.com

International Media Enquiries

Mark Swallow/David Dible/Isabelle Andrews (Citigate Dewe Rogerson)

Tel: +44 207 638 9571

Email: nordicnanovector@citigatedewerogerson.com
------------------------------------------

PS: Når selskapet skriver noe så forvirrende som "are continuing discussions with REK towards gaining approval to start the study as soon as possible", så står det egentlig "vi prøver å overbevise REK om at de ikke burde ha avslått søknaden vår denne gangen også, men det ser visst ut til at det vil ta sin tid å få dette til".

Redigert 25.05.2018 kl 22:16 Du må logge inn for å svare
focuss
25.05.2018 kl 22:16 4801

Dosering av første pasient i Archer 1 2H-18. Jaha da har vi solid ytterligere forsinkelse. Det tegnes et bilde av en organisasjon som kan sammenliknes med bambi på glattisen. Har for øvrig vært overtydelig fra Lugano juni 17.
focuss
25.05.2018 kl 22:19 4796

Klarer de å finne noen som vil ta ansvar for dette kaoset? De vil jo også trenge mer penger. Er de konkurransedyktige for å få mer penger?
Korsar
25.05.2018 kl 22:28 4784

Graden av grisemelding som undervurderer markedets tenkeevne blir enda verre når de til og med prøver å gi skinn av at de har en slags "delvis" godkjennelse ved å henvise til at de allerede har fått godkjennelse av Statens legemiddelverk, sitat:
"Both CTAs have already been approved by the Norwegian Medicines Agency (NoMA)."

Dette er imidlertid ingen medisinsk godkjenning som sådan, Legemiddelverket bare klassifiserer medisiner iht. standardkriterier (for eksempel om det er snakk om reseptbelagt medisin eller naturprodukt, osv.). Så dette er selvsagt ingen "approval" av den type de prøver å gi skinn av. Grisete og villedende igjen, altså. Når skal dette selskapet forstå at flere tullemeldinger snart ikke blir tålt av markedet uten betydelig straff for kursen?
Redigert 25.05.2018 kl 22:30 Du må logge inn for å svare

Korsar,

Jeg begynner å vurdere å slutte å trade i Nordic Nanovector. Gitt utviklingen slik den er nå mener jeg det er økende sannsynlighet at det kommer melding om at selskapet legges ned. Hva tenker dere?
Korsar
25.05.2018 kl 22:41 4734

AS, alle,
jeg har som tidligere nevnt ikke tradet i aksjen på en stund nå, både fordi den har tapt volum (risky å komme seg ut med en fet post selv om det oppnås margin) og fordi den ikke har "god, gammel" volatilitet lenger. Aksjonærene virker matte og utslitte.
Men ikke minst: Jeg frykter at en negativ melding kan smelle inn anytime.

Nå gjenstår å se om dagens nye tåkemelding vil slå veldig negativt ut på mandag.
Det er slett ikke sikkert, for den oppvakte delen av markedet har jo for lengst skjønt at selskapet har stanget i veggen hos REK for andre gang. Og at dette dermed kan antas priset inn. Jfr. at jeg viste til REKs egen oppgave for behandlingstid lenger oppe i tråden, og den er jo for lengst overløpt. Dermed kan evt. kommende godkjennelse(r) bli ganske så forsinket, jfr. at komiteen møtes formelt bare 4 ganger i året. NANO kan selvsagt håpe på at de får en eller annen form for oppfølging mellom hovedsesjonene. Men hvorfor klarer de ikke å skrive ryddig om dette? Trøste og bære for en kommunikasjonsevne.
Redigert 25.05.2018 kl 22:46 Du må logge inn for å svare

Bla bla bla, kursen går opp eller ned , tåkesynsing fra en som sitter alene og drikker kaffe. Og han vil selvfølgelig ha kursen nedover
Redigert 26.05.2018 kl 00:52 Du må logge inn for å svare
rockpus
26.05.2018 kl 14:13 4507

focuss

"Dosering av første pasient i Archer 1 2H-18. Jaha da har vi solid ytterligere forsinkelse."

Javel?? Er ikke dette samme guiding som tidligere?
rockpus
26.05.2018 kl 14:16 4503

Korsar

"NANO har fått 2 nye avslag hos REK."

Samtaler pågår fortsatt rundt Archer-1. og avgjørelsen for paradigme er fortsatt ikke mottatt.

Meldingen på fredag kveld anser jeg som en beskjed fra selskapet om at godkjenning av Archer1 og paradigme er meget nær forestående, og at vi små og nervøse investorer blr holde oss i ro, eller komme oss inn i aksjen om vi står utenfor. Tror ikke det er vanskeligere å tolke enn som så. Vi bør ikke la oss skremme ut de kommende par ukene. Ingen får mine aksjer ihvertfall. Ikke fanden heller...

du kommer nok til å klare å fremstille konkurs som positiv også haha ¨får jo i alle fall utbetalt 8kr.- per aksje høhø¨
Redigert 26.05.2018 kl 15:52 Du må logge inn for å svare
Korsar
26.05.2018 kl 15:52 4467

Nå må dere se på formalia her og ikke rote dere bort i de vanlige bortforklaringene når det skjærer seg i NANO. Da blir alle vurderinger dundrende feil. Jeg er prinsipielt realistisk om sånt for alle selskaper og derfor har jeg også klart å vurdere kursen ganske så rett siste halvannet året, i kontrast til 400+-fantastene som aldri klarer å tolke noe balansert og riktig.
Saken er altså: Tiden for godkjenning i denne runden er utløpt, og godkjenning er ikke innvilget. Vi er nå i en mellomfase til neste godkjenningstermin. Selskapets tøv rundt grøten i fredagens melding uten å innrømme fakta tydelig er sterkt forkastelig og lett gjennomskuelig for dem som kan formalia for prosedyrene her. Å komme med legemiddelverket (som bare er en klassifiseringsinstans for medisintype) som en slags "approval" i klasse med REK og tilhørende klinisk utprøving er bare pinlig og viser at selskapet prøver desperat å komme opp med noe annet enn at de er sendt hjem for å komme opp med noe bedre.
Jeg vet derfor nesten ikke hva mer jeg kan svare dem som ikke kan innse at NANO har fått beskjed om å komme tilbake med et bedre oppsett hvis de vil ha godkjennelse.

PS: På gamleforumet er det en tråd som er så utafor all forstand og formalkunnskap at jeg håper ikke dere bygger deres positive "innsikt" i saken på den?
Som jeg har sagt ovenfor, markedet har trolig både gjennomskuet og priset inn disse nye problemene for lengst. Slik at kursen trenger ikke å bli altfor herjet på mandag. Men uansett hjelper det ikke å IGJEN prøve å fornekte fakta her på forumet. Hvem prøver dere å overbevise?


Takk for fin info Korsar, det er trist å se at de ikke klarer å ta lærdom av det investorene (de store) og analytikerne ønsker seg, og prøver å pakke inn ting for å «lure» markedet.
Tok selv et lodd i NANO nede på 40-tallet for en drøy måned siden, etter å ha tradet den inn og ut et utall ganger i 2016 og 2017.

Det er likefullt viktig å lese dette som det faktum det er; tiden drøyer og planer blir forskjøvet, det endrer dog ikke mulighetene for at NANO til slutt lykkes, men det tar tid. Jeg stemmer i med deg; det verste med meldingen er formuleringen av budskapet og hva de kommuniserer til markedet, ikke at vi må vente tre nye måneder på en evt godkjenning hos REK.

Jeg beholder loddet i NANO, holder krutt igjen til en evt emisjon, og overvekter TRVX fremfor NANO.
rockpus
26.05.2018 kl 16:42 4445

Korsar:

Påstår du at dette er ren løgn?:

"The CTA for the PARADIGME Phase 2b trial was also reviewed by REK on 26 April
and its decision is still pending."

Det stemmer jo også bra med hva en person som ringte REK fikk opplyst, nemlig at avgjørelsen kom sannsynligvis uka som var eller den kommende. Forsinkelse skyldtes mange helligdager i perioden.

Korsar kan ikke ha brukt mye tid på å lese meldingen. Det står da helt klart og tydelig at man fortsatt venter på avgjørelsen fra møtet. ikke noe rom for tvil eller tvetydighet der.

Kan se ut som deler av markedet leser ting inn i meldingen som ikke står der. Greit nok å lese mellom linjene, men her befinner isåfall alt seg mellom linjene og ikke på linjene.
Korsar
28.05.2018 kl 09:48 3878

dr.,
det er nok snarere enkelte her på forumet som unngår å lese det som faktisk står der.
Dagens kursutvikling peker absolutt i den retning :-)

PS: Som jeg ellers skrev før helgen: Den helt store skrellen unngås i dag fordi markedet synes å ha innregnet en del av disse sviktene i prisingen allerede.
Hvis det nå derimot drøyer med å klare REK også i det pågående forsøket på å rette opp saken, kan dette gå betydelig verre. Men så ille kan det vel ikke være stelt med NANOs prosjektteam at de ikke klarer å rigge seg til en REK for å komme videre? For det kan i så fall indikere at det er noe mer fundamentalt galt med selve konseptet.
Redigert 28.05.2018 kl 09:58 Du må logge inn for å svare
Kongen
28.05.2018 kl 15:06 3982

Korsar er du ute på løgnertur om nano igjen nå? Gang på gang kommer du med ren løgn om dette selskapet. Klarer du ikke å sverte nano med fakta lenger?

Nano har ikke fått 2 avslag av REK nå. De venter fortsatt svar på paradigme og Archer-1 fikk de ikke avslag på men de må utbedre informasjonen ut til pasientene som REK syntes var for vanskelig og de vil også ha med % andel som får bivirkninger.
1 person har fått fullmakt til å godkjenne Archer-1 når dette er på plass.

Parasitt**
Korsar
28.05.2018 kl 15:32 3960

Kongen,
dine fornektelser kjenner dessverre ingen grenser. Antar du synes kursen går opp også, nå?
Og om den skulle gå ned er det markedets feil, og min, ikke sant?
Og paradigme ble selvfølgelig ikke avvist i nov 2017 heller?
Og det som skjer nå finner vi fort andre ord for, ikke sant?
Men virkeligheten er altså at NANO må komme tilbake med forbedringer i to prosjekter. Seriøse folk kaller det at man må prøve en gang til. Eller foreløpig avslag, som det heter i formelle kretser.

PS: Men vi ser igjen at Kongens skjellsord øker i takt med NANOs kursfall. Nå er helt ordinære omtaler av en prosess blitt til "løgn", og jeg til en "parasitt". Osv.
Trodde admins regler sier at vi ikke skal drive med slikt, selv når vi er vilt opphissede over store tap?

PS2: Jeg er til og med så saklig rundt dette at jeg lenger oppe skriver at man ikke skal se bort fra at NANO muligens kan komme gjennom dette tidligere enn formell kjøreplan for REK hvis de er heldige og får "mellomfase-service" for søkeperiodene. Og selvsagt hvis de leverer det REK krever, da.Redigert 28.05.2018 kl 15:41 Du må logge inn for å svare