Finansavisen i morgen

Elvoquest
NEL 08.05.2018 kl 21:07 33827

Retter siktet mottungvekterne
INDUSTRI: Hydrogenmarkedet er i ferd med å modnes, mener NEL-ledelsen. Det blir lenger mellom kontraktene, men oppdragene blir større, ifølge toppsjef Jon André Løkke.
Hans Iver Odenrud
Tredoblet omsetningen i 1. kvartal

– Generelt så er det økende aktivitetsnivå i hydrogenmarkedet. Vi får flere forespørsler fra flere forskjellige områder, og forespørslene blir mer konkrete, sier Jon André Løkke, konsernsjef i NEL.

Aksjen til hydrogenselskapet NEL åpnet så vidt opp etter at selskapet la frem kvartalsrapporten tirsdag morgen. Både omsetningen og resultatet kom inn omtrent på linje med forventningene.

Konsernsjefen mener hydrogenmarkedet har modnet mye i løpet av de seneste årene.

– Bransjeaktørene har i mye større grad en formening om hva de konkret ønsker å gjøre, hva slags utstyr de trenger og hvor stort de vil satse, sier Løkke.

Større, men færre oppdrag

NEL har spesialisert seg på å levere utstyr til hydrogenbransjen. Selskapet produserer altså ikke hydrogenet, men selger produksjonsutstyr for grønt hydrogen, samt fyllestasjoner for hydrogenkjøretøy og andre løsninger tilknyttet hydrogenproduksjon.

Oppkjøpet av den amerikanske konkurrenten Proton On-Site var svært bidragsytende til at omsetningen mer enn tredoblet seg i kvartalet, men selskapet melder samtidig om en underliggende organisk vekst på rundt 58 prosent.

– Samtidig har ting hatt en tendens til å bli større. Det er ikke den samme frekvensen på nyhetsflyten, men forhåpentligvis blir det større nyheter når det først kommer nyheter, sier Løkke.

Kjempepotensial i USA

NEL har blant annet brukt mye tid og krefter på å få på plass de siste detaljene i avtalen med franske H2V Product – et arbeid som måtte legges på is tidligere i år fordi H2V ikke har lykkes med å få på plass finansieringen.

Til gjengjeld er det svært mye som skjer i USA, godt hjulpet av lastebilprodusenten Nikola Motor Company og gründeren Trevor Milton. Nikola har utviklet en egen hydrogenbasert lastebil og planlegger dessuten utbyggingen av flere hundre hydrogenstasjoner i USA på sikt.

Tidligere denne uken fikk Nikola en kjempeordre på 800 lastebiler fra bryggerikonsernet Anheuser-Busch.

Milton har selv vært flere ganger på Norge-besøk, og NEL er valgt som leverandør av to demofyllestasjoner til det amerikanske selskapet.

NEL ligger derfor etter alt å dømme svært godt an med tanke på å vinne nye kontrakter når Nikola trapper opp fra demo til storskala. Tre dager etter kvartalets slutt fikk NEL dessuten en ny kjøpsordre fra Nikola til en verdi av rundt 45 millioner kroner.

Analytiker Jonas Meyer sier inntektene kom inn på linje, mens lavere kostnader bidro til at EBITDA ble 14 prosent bedre enn SpareBank 1 Markets’ forventninger.

Han er én av tre analytikere som følger selskapet. Samtlige anbefaler kjøp av NEL-aksjen.

– Veksten i hydrogenmarkedet kommer fortere enn først antatt og vi tror 2018 blir et spennende år med potensielt flere store kontrakter til NEL, sier Meyer.

Ordreinntaket på 70 millioner var noe svakere enn ventet, ifølge analytikeren.

Løkke uttalte under presentasjonen tirsdag at han er «en stor fan» av Milton og Nikola, og at han mener det er viktig at selskapet lykkes for hele hydrogenbransjen.

NEL har tidligere guidet på at de har finansiering til planlagte prosjekter og at det ikke foreligger planer om innhenting av ny kapital. Det kan imidlertid endres hvis selskapet får nye, store kontrakter.

– Hvis man beslutter å gjøre ting enda raskere og større enn først planlagt, kan kabalen bli lagt på nytt, men dette får vi komme tilbake til når det blir relevant, sier Løkke.

NEL

NEL

anderix
08.05.2018 kl 21:22 25024

Synes dette høres fornuftig og positivt ut. Er fortsatt av den mening at vi bare har sett starten av NEL eventyret😉
Elvoquest
08.05.2018 kl 21:30 25162

For de som er forbannet, sure og gretne hver dag fordi det ikke har kommet ordre den siste tiden så er hvertfall forklaringen på det i teksten her.
Som jeg har sagt tidligere, jeg ønsker heller en stor ordre på x- antall hundre millioner enn 2 små på 10 millioner hver seg annenhver måned. Ikke alle som skjønner dette, men det er total volum en skal leve av og ikke hyppighet. Løkke jobber målrettet for at Nel hurtigst mulig skal kunne krone seg som et milliard konsern. Allerede i 2019 vil vi være der.
Gobo
08.05.2018 kl 21:46 24994

Enig, dette er veldig bra. Jeg er godt fornøyd med q1. Min tro på Løkke og ledelsen og NELs fremtid har aldri vært større.
kaliber
08.05.2018 kl 21:56 24879

Hvorfor tar ikke Løkke opp lån i stedet for emisjon for å få kapital?
Oppgang Kommer
08.05.2018 kl 22:03 24806

Hvorfor slite med økende renter?
Styringsrenten kommer til å øke med 1,5-2% de neste 3 årene både i USA og Europa, og det betyr en boligrente på 4.5-5% i Norge, og en god del mer for oppstartbedrifter.
Elvoquest
03.06.2018 kl 21:09 23983

Finansavisen i morgo.
Nel og ITM er nevnt her.

Shell slår tilbake

ENERGI: Tunge aksjonærer krever at olje- og gasselskapet Shell stiller tøffere utslippskrav. – Vi gjør ganske mye, sier Shells Tyskland-topp Jens Mueller-Belau.

Hans Iver Odenrud

HAMBURG, TYSKLAND: – Vi føler oss «pretty good about it», også når vi sammenligner med andre deler av konsernet, sier Jens Mueller-Belau.
Tyskeren er sjef for energitransformasjonen i det britisk-nederlandske olje- og gasselskapet Shell i Tyskland, Østerrike og Sveits, og har naturligvis fått med seg aksjonæropprøret ved hovedkontoret i Nederland.
E24 refererte i forrige uke The Guardian som omtalte et opprør blant deler av Shell-aksjonærene i forbindelse med generalforsamlingen i selskapet.
Et aksjonærkollegium bestående av blant andre Church of England, det nederlandske pensjonsfondet Aegon og fondet Nest krever at olje- og gasselskapet setter tøffere utslippskrav i tråd med Parisavtalen og 2-gradersmålet.
Forslaget skal ifølge The Guardian ha mottatt støtte fra 60 store investorer med verdier for til sammen 10,4 billioner dollar under forvaltning.
Vil halvere karbonavtrykk
Mueller-Belau står med rak rygg når han beskriver selskapets klimatiltak i Sentral-Europa.
– Vi kan i utgangspunktet kun kommentere det vi driver med i Tyskland, sier Mueller-Belau, og legger til:
– Vi satser blant annet tungt på fornybart hydrogen og skal bygge verdens største elektrolyseanlegg ved Rheinland-raffineriet. Vi investerer dessuten i batteriteknologi og i Tyskland åpner vi en fyllestasjon for LNG-lastebiler i tredje kvartal, for å nevne noe.
Aksjonæropprøret kommer etter at Shell allerede i november i fjor varslet at de ønsker å halvere karbonavtrykket innen 2050, samt at investeringene innen ren energi skal økes til inntil 2 milliarder dollar i året.
Den gang uttalte konsernsjef Ben van Beurden at målsettingen involverer både Shell, underleverandører og kunder.
«Som et midlertidig mål, sikter vi mot 20 prosent reduksjon innen 2035 – en ambisjon vi mener er forenelig med 2-gradersmålet», sa van Beurden i en kommentar før jul.
Mueller-Belau mener dessuten Shells tyske virksomhet ligger godt an med tanke på målsettingen
– Om det Shell gjør i energitransformasjonen er tilstrekkelig må andre vurdere, men fra det tyske markedsperspektivet, synes vi at vi gjør ganske mye, sier han.
- Elektrolyse er fremtiden
Finansavisen har tidligere omtalt Shells samarbeid med hydrogenselskapet NEL. De to selskapene samarbeider blant annet i California, hvor NEL skal levere flere fyllestasjoner for hydrogenkjøretøy til Shell-eide Equilon.
Ved verdens største elektrolyseanlegg ved tyske Rheinland er det likevel NEL-konkurrenten ITM Power som er valgt som leverandør av produksjonsutstyret. Investeringen er anslått til rundt 20 millioner euro, og anlegget skal etter planen ferdigstilles i 2020.
Mesteparten av verdens hydrogen kommer i dag fra naturgassreformering ved at man utsetter naturgass og vanndamp for høy temperatur. Etter to påfølgende prosesser, er hydrogen (H2) og karbondioksid (C02) resultatet.
For å unngå C02-utslipp, kreves det deretter fjerning og lagring av C02, og hydrogenet blir gjerne betegnet som «brunt hydrogen».
Hvis man i stedet produserer hydrogenet gjennom såkalt elektrolyse – spalting av vann ved hjelp av strøm – blir hydrogenet grønt, gitt at strømmen kommer fra en fornybar kilde.
Sistnevnte er et eksempel på teknologien selskaper som NEL og ITM Power leverer.
Under en presentasjon i Hamburg i forrige uke brukte Mueller-Belau mye tid på å snakke om produksjon av C02-nøytralt hydrogen.
Ved Shells Rheinland-raffineri går det ifølge ITM Power med rundt 180.000 tonn hydrogen i året. Raffinerier kan blant annet bruke hydrogen i produksjon av bensin og diesel, samt metanolproduksjon fra naturgass.
Når elektrolyseanlegget ved det tyske raffineriet står ferdig, vil det til sammenligning produsere 1.300 tonn hydrogen i året. Sammenlignet med naturgassraffinering, utgjør elektrolyse fremdeles kun en svært liten andel av verdens hydrogenproduksjon.
Mueller-Belau mener likevel elektrolyseteknologien vil bli dominerende, selv om han ikke ønsker å anslå nøyaktig når.
– Å få 100 prosent fornybart hydrogen er ikke gjort over natten. Dette henger også sammen med hvor strømmen i strømnettet kommer fra, og her er det store variasjoner. Østerrike er et godt eksempel, hvor rundt 70 prosent av forbruket kommer fra vannkraft. I andre land står kull fremdeles for 40 prosent av energimiksen, og da virker det mot sin hensikt med tanke på å redusere C02-utslipp, sier han, og legger til:
– På veldig lang sikt må imidlertid hydrogenet uansett komme fra elektrolyse.
Elvoquest
13.06.2018 kl 21:14 23091

Ny anbefaling imorgen torsdag 14.6.

Mer å hente i mindre selskaper
BØRSINTERVJUET: Storebrand Vekst-forvalter Fredrik Thoresen tror de små selskapene på børsen vil hente inn forspranget til de store.
Hanne Steensnæs
– Som forvalter i Storebrand Vekst, som er eksponert mot mindre selskaper, er det ikke å komme bort fra at disse henger etter markedet. Samtidig har vi sett store positive utslag i enkeltaksjer, sier Fredrik Thoresen, forvalter i Storebrand Kapitalforvaltning.

Fondet hans ligger imidlertid 2,5 prosent foran hovedindeksen og 4 prosent foran «small cap»-indeksen så langt i år.

– I det amerikanske markedet ligger de mindre selskapene foran det brede markedet. Vi tror at gapet skal lukkes i det norske markedet også.

Følger enkelttrender

Thoresen viser til at mindre selskaper i større grad preges av enkelttrender, mens de store i større grad følger markedet.

– Digitaliseringsprosjektene i privat og offentlig sektor gjør eksempelvis at vi er positive til IT-tjenesteselskapene. Høyere faktureringsgrad og moderat lønnsinflasjon bør tilsi høyere driftsmarginer. I tillegg var det flere arbeidsdager i andre kvartal i år enn i fjor, ettersom påsken falt i første kvartal, noe som bør gi et ekstra løft til de kommende resultatrapportene.

Han trekker særlig frem Data Respons, Itera og Bouvet.

– Alle leverte tosifret vekst i første kvartal. Vi tror at aktivitetsnivået opprettholdes i andre kvartal og ta de fortsetter å levere ut over året, sier Thoresen.

– Av andre teknologiselskaper liker vi Link Mobility, som er eksponert mot automatisering av kundeoppfølging og GDPR. Selskapet har både vært flinke til å konsolidere dette meldingsmarkedet i Europa og vist evne til å ta ut synergier fra tidligere oppkjøp.

Mer hydrogentransport

Utenfor teknologisektoren, har forvalteren særlig tro på hydrogenselskapet NEL og farmasiselskapet Gentian.

– Kontrakten som Hexagon meldte tirsdag, hvor de har fått en avtale om å levere hydrogentanker til en bilprodusent, viser at det også er behov for fyllestasjoner og hydrogenproduksjon. Det er gode nyheter for NEL, da det bekrefter at det vil bli mer hydrogendrevet transport de nærmeste årene, sier Thoresen.

– Når det gjelder Gentian, leverte det et sterkt resultat for første kvartal, som følge av god etterspørsel etter deres diagnostikkprodukter. Selskapet fortsetter å ta frem nye tester som blir brukt for å effektivisere de store medisinske laboratoriene rundt omkring i verden og baserer seg på en proprietær teknologi som gir selskapet en lav kostnad pr. testpakke.

Av de større selskapene er Telenor favoritten.

– Prisingen er attraktiv, selv om selskapet har en ineffektiv kapitalstruktur. Det er overkapitalisert, men i disse tider – med børsen på rekordnivåer – er det bemerkelsesverdig med en direkteavkastning på 9 prosent, tilbakekjøpsprogram og et annonsert ekstraordinært utbytte. Vi håper og tror at utbyttenivået og tilbakekjøpene vil øke neste år også.

Data Respons

Itera

Bouvet

Link Mobility

NEL

Gentian

Telenor

Tåka
13.06.2018 kl 21:25 22983

Tror han er spot no der👍🏻

Håper det er noen som kjøper litt i dag da så vi får litt oppgang.
Redigert 14.06.2018 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
Lorden
14.06.2018 kl 08:27 22280

Bra aktivitet hos Nel ASA/On-Site i USA.
Register for Nel Hydrogen's Webcast- June 19th, 12 PM EST; June 21st 1 PM CST: On-Site Hydrogen Production Improves Safety, Quality, and Productivity in Wafer, Chip and Semiconductor Manufacturing
https://t.co/6uCYTZl4Ks
Elvoquest
18.06.2018 kl 21:16 21683

Ny anbefaling i FA tirsdag 19.juni.

Fortsetter å redusere risikoen
BØRSINTERVJUET:Storebrand-forvalteren Olav Chen er fortsatt tungt investert i globale aksjer, men tror det snart er på tide å kutte eksponeringen.
Thomas Hilmersen
– Vi er fortsatt overvekt globale aksjer, men går trolig mot normalvekt, opplyser Storebrand-forvalteren Olav Chen.

Han peker på skuffende økonomiske tall fra eurosonen, hvor den forventede BNP-veksten er blitt nedjustert for første gang på nesten 18 måneder.

– Vekstutsiktene i USA er derimot stabile og kanskje noe bedre enn det vi hadde forventet.

Strammere pengepolitikk

Chen advarer imidlertid at en for høy amerikansk vekst kan gi inflasjonspress, stigende lange renter og flere rentehevinger fra Fed.

Samtidig er også Den europeiske sentralbanken klar til å stramme inn, noe som innebærer at en lang periode med ekstremt aggressiv pengepolitikk snart er over.

– På kort sikt kan politiske faktorer, som handelskrig og situasjonen i Italia, bidra til å skape volatilitet i markedene, men neppe nok til å skape en global lavkonjunktur, tilføyer Chen.

– Det gjenstår å se når USAs neste resesjon kommer, etter en av de lengste oppturene i moderne historie.

IT-konsulenter i medvind

Storebrand-teamets favorittaksjer inkluderer IT-konsulentene Data Respons og Bouvet.

Begge tjener på utallige digitaliseringsprosjekter i privat og offentlig sektor, i tillegg til å ha lojale medarbeidere og kunder.

– De leverte tosifret topplinjevekst første kvartal og vil trolig opprettholde et høyt aktivitetsnivå ut året, mener Chen.

En tredje yndling er Link Mobility. Strengere retningslinjer rundt personvern gir økt behov for automatisert kundeoppfølging og dermed for selskapets B2C-meldingstjenester. Chen påpeker at Link dessuten har vært flink til å ta ut synergier fra oppkjøp.

Telenor-aksjen er billig

For øvrig liker Storebrands aksjeplukkere Telenor-aksjen, som de mener er attraktivt priset.

– På toppen av det ordinære utbyttet, gir det annonserte tilbakekjøpsprogrammet og det ekstraordinære utbyttet fra fullføringen av Øst-Europa-salget en direkteavkastning på ni prosent, estimerer Chen.

Han legger til at både utbyttene og tilbakekjøpene kan stige mer neste år.

– Utenfor teknologisektoren liker vi NEL, hvor nylig annonserte kontrakter bekrefter at det vil bli mer hydrogendrevet transport i de nærmeste årene, fortsetter Chen.

Nordic Semiconductor er mindre interessant, ettersom aksjen er dyr i forhold til tilsvarende andre i bransjen. Chen frykter blant annet at høyere produksjonskostnader vil senke lønnsomheten.

Data Respons

Bouvet

Link Mobility

Telenor

NEL

Nordic Semiconductor

Elvoquest
21.06.2018 kl 21:09 20781

Mener LNG eren blindtarm
CRUISE:Cruisereder Torstein Hagen tror LNG som drivstoff på skip kun er en midlertidig og delvis løsning på utslippene i cruisebransjen. Selv satser han på hydrogen.
Hans Iver Odenrud
– Dette er en «no brainer»

PORTOFINO, ITALIA/OSLO: – Vi er fortsatt litt lenger unna å bruke hydrogen som drivstoff enn jeg hadde ønsket, men vi er veldig opptatt av dette og bruker mye tid på det, sier Torstein Hagen, eier, konsernsjef og styreleder i Viking Cruises.

Flere bransjenettsteder omtalte i fjor at selskapet, i likhet med andre shippingaktører, ønsker å teste ut bruken av hydrogen som drivstoff på skipene. Hagen har selv et stort engasjemet for hydrogenskip. Foreløpig ligger imidlertid de første nullutslippsskipene en del år frem i tid, mener han.

Tror ikke på LNG

Både hydrogen og LNG, eller flytende naturgass, er mulig å bruke som drivstoff på skip hvis man ønsker en grønnere flåte. Problemet med LNG er at det fortsatt har rundt 80 prosent av C02-utslippene sammenlignet med tungolje og diesel, som er mest utbredt i dag, ifølge Hagen. Samtidig er det altså behov for en del teknologiutvikling før hydrogen kan tas i bruk, mener rederen.

TradeWinds har blant annet omtalt problematikken hvis man skal bruke flytende hydrogen på skip, siden drivstoffet da må kjøles ned til nøyaktig 253 minusgrader.

Samtidig skjer det mye på hydrogenfronten for tiden, både med tanke på biltransport, hvor det først og fremst snakkes om komprimert hydrogen, og innen skipsfart. Bilprodusenten Toyota varslet nylig investeringer i en ny fabrikk og en egen linje til produksjon av blant annet brenselceller og hydrogentanker i Japan.

Hyundai og Audi opplyste senest denne uken at de går sammen i arbeidet om å utvikle hydrogenbilteknologi.

Men også flere norske aktører er sentrale.

Hexagon Composites sikret seg tidligere i måneden sin største kontrakt noensinne, på inntil 1,2 milliarder kroner, når selskapet starter serieproduksjon av hydrogentanker til en ikke-navngitt bilprodusent fra 2020.

Hexagon-, NEL- og PowerCell-eide Hyon fikk dessuten den første godkjente brenselcelleløsningen til maritim industri fra DNV GL på mandag og Fiskerstrand er allerede i gang med utviklingen av en ferge med hydrogendrevet brenselcelle, for å nevne noe.

Hagen, som selv har droppet badekar og casino ombord på sine skip blant annet for å spare plass, mener dessuten den høye energitettheten til hydrogen gjør energibæreren til et foretrukket alternativ, siden tankene blir langt mindre enn LNG-tanker.

– Jeg mener det er hydrogen man kommer til å se som drivstoff i skipsfart på sikt. LNG er en blindtarm, men spørsmålet er hvor tidlig man kan få i gang distribusjonen av hydrogen, sier Hagen.

Følger hydrogenprosjekt i nord

Som Finansavisen omtalte onsdag er Hagen i ferd med å trappe opp skipsbyggingen. Nordmannen planlegger å ha minst 16 havgående cruiseskip og mer enn 70 elvecruiseskip i drift innen 2027, og er allerede i dag verdens største aktør innen elvecruise. Nybyggingen vil koste mer enn 30 milliarder kroner.

Viking har blant annet vært i kontakt med Equinor og andre aktører med tanke på storskala produksjon av hydrogen, men Hagen sier det ennå ikke er inngått noen avtaler.

Han understreker samtidig at hvis skipene først skal over på hydrogen, så bør hydrogenet produseres så grønt som mulig, i alle fall på sikt.

I dag er det naturgassreformering som er den mest utbredte produksjonsmetoden for hydrogen, men produksjonen kan også gjøres ved hjelp av splitting av vann, såkalt elektrolyse. Hagen mener det er elektrolyse som blir løsningen på sikt.

– Det skal være så grønt som det kan få blitt. Det finnes jo mye sol- og vindkraft, sier han.

Hagen viser blant annet til at det er muligheter for hydrogenproduksjon ved hjelp av vindkraft i Nord-Norge.

Dagens Næringsliv har tidligere omtalt Varanger Krafts planer om å bruke vindkraften i Raccocearro vindpark i Finmark til å produsere grønt hydrogen. Et for dårlig strømnett takler i dag ikke kraftproduksjonen på de mest vindfulle dagene, slik at vindmøllene må kjøre på begrenset kapasitet. Tanken er at overskuddsstrøm skal kunne brukes i hydrogenproduksjonen.

– Mens LNG representerer en 20 prosent løsning på C02-utslippene, er hydrogen potensielt en 100 prosent løsning. Når man får på plass distribusjonen, er dette en «no brainer», sier Hagen.

– Når er det realistisk at dere får det første hydrogenskipet i drift?

– Det er vanskelig å si. Problemet er at hydrogen omtrent ikke finnes noe sted i dag, men jeg håper det skjer i min levetid. Samtidig skal vi tjene penger underveis og ikke bare «drive blåkors», sier han.

Faksimile: FA side 6 og 7, 21. juni

«Hagen har en nybyggingsordrebok på mer enn 30 milliarder kroner»

Hydrogen på skip

Elvoquest
21.06.2018 kl 21:10 20749

Ingen «silver bullet»
DNV GL mener det ikke finnes noe entydig og enkelt svar på hva som er fremtidens drivstoff i skipsfarten.
– Både LNG og hydrogen for fremdrift av skip har miljøfordeler og også noen ulemper, sier pressetalsmann Per Wiggo Richardsen i DNV GL.

Han viser til at flytende naturgass (LNG) er det eneste grønne drivstoffet som er skalerbart for verdensflåten i dag. Det har klare fordeler sammenlignet med dagens tradisjonelle tungolje, eller marin diesel.

Utslippene av nitrogen (NOx), svovel (SOx) og partikler blir lavere og kan nesten elimineres helt ved hjelp av LNG. C02-utslippene blir imidlertid i beste fall kuttet med 20 prosent, ifølge Richardsen.

Mer tilgang på LNG

– Det finnes ikke noen «silver bullet» og ikke noe entydig og enkelt svar på hva som er fremtidens drivstoff som dekker alle behov, sier pressetalsmannen.

LNG er imidlertid tilgjengelig på stadig flere steder og i økende mengder over hele verden.

I Norge har antallet skip drevet med LNG steget sakte, men sikkert etter at den første norske fergen «Glutra» ble sjøsatt i 2001, ifølge Richardsen.

I dag finnes det 250 LNG-drevne skip som seiler eller er under bygging, hvorav de fleste i Norge, forklarer han.

DNV GL mener forskjellig drivstoff vil vinne frem i forskjellige skipssegmenter og geografier.

– Antagelig vil både LNG og hydrogen, men også biodrivstoff og elektrisitet spille en rolle i fremtidig shipping.

– Vil ta tid

Hydrogen er på sin side det eneste reelle alternativet for nullutslipp i skipsfarten for lengre distanser, blant annet cruise, mener Richardsen.

Dét forutsetter da at produksjonen av hydrogenet skjer på en bærekraftig måte, enten ved bruk av fornybar energi og elektrolyse, eller ved av man kombinerer karbonfangst og lagring i prosessen med å reformere naturgass.

Noen av barrierene i dag er kostnaden for produksjon av grønt hydrogen og manglende regelverk.

– Den dagen barrierene er løst og hydrogen er tilgjengelig på et tilstrekkelig antall steder for global shipping, og i tilstrekkelige mengder, er det ingen tvil om at dette vil være en god løsning for miljøet, men det vil ta noe tid, sier han.

Elvoquest
28.06.2018 kl 21:08 20019

FA imorgen fredag 29.6

NEL til himmels etter milliardkontrakt
INDUSTRI: NELs gigantkontrakt med Nikola Motors gir økte volum og store kostnadskutt. – Kan gi flere kontrakter fremover, sier analytiker.
SIGURD SVEEN
– Vi er selvfølgelig veldig fornøyd med å bli valgt som leverandør. Dette beviser at vi er teknologisk helt i front både når det gjelder elektrolysører og fyllestasjoner, sier konsernsjef Jon André Løkke i NEL.

Syv måneder etter at selskapet ble valgt til å være eksklusiv leverandør til Nikola Motors hydrogenstasjoner i USA, ble det torsdag klart at NEL har sikret seg sin første leveranse. I børsmeldingen går det frem at NEL skal levere 448 elektrolysører og tilhørende fylleutstyr. De første leveransene er ventet i 2020 og vil strekke seg over fem år.

Kontrakten er på flere milliarder kroner, men Løkke vil ikke si hvor mange milliarder.

NEL produserer elektrolysørene på Notodden, og volumet på denne kontrakten er mange ganger høyere enn dagens årlige produksjonskapasitet. Dermed må kapasiteten på Notodden økes, noe Løkke spår vil redusere produksjonskostnadene med rundt 40 prosent.

– Denne kontrakten gir oss muligheten til å få kapasiteten opp og kostnadene ned. Når det skjer, åpner det seg også flere nye markeder for oss. Samtidig vil vi prismessig kunne ta opp konkurransen med fossile energikilder, sier han.

Kraftig kurshopp

Markedet tok bølgen av storkontrakten, og sendte NEL-aksjen opp 19,8 prosent til 3,47 kroner. Til tross for kurshoppet har aksjen likevel bare steget 3,8 prosent i år, noe som er 3–4 prosentpoeng mindre enn hovedindeksen. Analytiker Jonas Meyer i SpareBank 1 Markets tror imidlertid aksjen har mer å gå på og opererer med et kursmål på 4,40 kroner.

– NEL kommer ikke bare til å få et positivt bidrag fra denne kontrakten, men også fra et økt antall kontrakter i tiden som kommer. Denne kontrakten viser at selskapet er veldig konkurransedyktig, sier han.

Meyer peker på at alle verdens hydrogenselskaper kjempet om kontrakten med Nikola Motors, og at NEL som vinner har sikret et solid kvalitetsstempel. I tillegg vant nylig NEL også en mindre kontrakt i Sør-Korea.

– NEL var konkurransedyktige da de vant kontrakten i Sør-Korea, og nå skal kostnadene kuttes 40 prosent. Det sier noe om potensialet til å få flere kontrakter i Sør-Korea og i resten av verden, sier han.

700 fyllestasjoner

Bak Nikola Motors står Trevor Milton. Den Las Vegas-fødte amerikaneren og serigründeren er av flere medier trukket frem som lastebilbransjens svar på Elon Musk.

Mens Musks Tesla har revolusjonert bilbransjen, og også har lansert en batteridrevet lastebil, ligger Milton et hestehode foran med den futuristiske lastebilen Nikola One – en hypermoderne, heleelektrisk lastebil med rekkevidde som skal overgå dagens dieselalternativer.

Da Finansavisen snakket med Milton i slutten av oktober sa han at han har startet arbeidet med å få på plass inntil 700 fyllestasjoner i USA.

«Opprinnelig skulle vi bygge rundt 350 relativt store stasjoner. Vi kommer imidlertid til å doble antallet til 700 stasjoner, men de kommer til å bli halvparten så store som opprinnelig tiltenkt. Det gir oss raskere og bredere dekning i USA. Alle disse mellomstore stasjonene vil kunne håndtere 12,5 tonn hydrogen hver dag. Det tilsvarer rundt 250 lastebiler på hver.»

500 millioner dollar

Selv om ikke Løkke vil si hvor stor kontrakten er, gis det i børsmeldingen visse indikasjoner.

«I begynnelsen av mai annonserte Nikola at Anheuser-Busch har bestilt opptil 800 hydrogenlastebiler. For å støtte Anheuser-Buschs lastebiler, må Nikola og NEL bygge rundt 28 fyllestasjoner. Dette bestillingsvolumet alene vil ha et inntektspotensial for NEL på over 500 millioner dollar,» står det i børsmeldingen.

Da samarbeidet mellom Nikola og NEL ble kjent i februar, kom det frem at Nikolas fyllestasjoner vil ha mellom åtte og 32 elektrolysører. Det er naturlig å tenke seg at disse stasjonene i begynnelsen vil bli installert med åtte stykker, siden de er modulbaserte og dermed lett kan skaleres opp etter behov.

I første omgang skal NEL levere 448 elektrolysører, og det er nok til å bygge 56 slike fyllestasjoner. Det er dobbelt så mange som det Anheuser-Busch har behov for, og som altså har et inntektspotensial for NEL på 500 millioner dollar, eller drøye 4 milliarder kroner.

– Dette kan jeg dessverre ikke kommentere, sier Løkke.

– Nikola skal bygge 700 stasjoner og dere leverer nå komplett utstyr til 56 stykker. Har dere fått signaler om at de ønsker mer?

– Denne kontrakten har et veldig stort potensial, selvfølgelig også utover det vi nå har fått. Nå skal vi imidlertid glede oss over denne kontrakten vi har fått, og som vi har jobbet lenge og hardt for, så får vi se hva som skjer i fremtiden, sier Løkke.

nel

Nel ble den store stjernen
Torsdag åpnet børsen som ventet ned, etter onsdagens nedtur på Wall Street, blandede Asia-børser og en relativt stabil oljepris. Ved børsslutt var hovedindeksen ned 0,83 prosent til 875,19, etter at samtlige N
Redigert 28.06.2018 kl 21:12 Du må logge inn for å svare
Hunte
28.06.2018 kl 21:23 19860

Fikk ikke med emisjonen?
Hildur NOK
28.06.2018 kl 21:25 19811

Med energikilde mener man energi som finnes naturlig, for eksempel solenergi, oljelagre under havbunnen, vann i et vannmagasin.
En energikilde er med andre ord noe vi kan høste energi fra.

Energiressurser som er lett tilgjengelige for distribusjon og/eller sluttbruk kalles ofte for energibærere. Eksempler på energibærere er elektrisitet, olje, naturgass, varmebærere (vann/damp) og foredlet biobrensel som ved, briketter og pellets.

Hydrogen er ikke en energikilde.

Levus
28.06.2018 kl 22:10 19503

Når ble hydrogen en ikke energi kilde? Det lurer jeg virkelig på. Desperat?????
Ecotricity
28.06.2018 kl 22:12 19471

Det er vel i denne sammenheng en bærer for energien?
Hildur NOK
28.06.2018 kl 22:12 19421

Det er kun en energibaerer.
Nå gir vi gass
28.06.2018 kl 22:18 19352

En kilde er noe som fyller seg på ny og på ny, fra (fornybare) kilder.
Oljelagre er ikke kilder ( Begrepet olje-"kilde" er altså tegneserie-metafor), det ble dannet en gang, og vil gå tomt.

Vann/foss/elv/sol/ vind er kilder.
Hydrogen går det aldri tomt for , men er en energibærer, som batteri. ( Skjønt batteri-materialer kan det gå tomt for. )
Og/med utømmelig energi fanget fra foss/elv/sol/vind i bærerene hydrogen og batteri, kan vi si at hydrogen, og delvis batteri, i virkeligheten gir samme utømmelige, positive effekt som en kilde.
Det hjelper lite at vi har en kilde som aldri går tom hvis vi ikke kan ha noe å bære den i.


Men det viktigste, i dette nye skiftet, er at energien ikke gir lokal forurensning under produksjon eller bruk.

Redigert 28.06.2018 kl 22:24 Du må logge inn for å svare
Levus
28.06.2018 kl 22:18 19316

Tullball. Du er bare desperat.
Hektar
28.06.2018 kl 22:21 19278

Hva står H-en i H2O for?
Slettet
28.06.2018 kl 22:22 19184

han er ikke desperat. Du er uvitende
Slettet
28.06.2018 kl 22:24 19153

Emisjonen opp i det hele var kanskje ikke så interessant, som at de har knallet til med en ordre på flere milliarder. Forsåvidt fair nok. Både emisjonen og nedsalget av aksjer blir jo lommerusk i det store bildet.
Levus
28.06.2018 kl 22:27 19073

Siste tullball var ment til SvartSvane
Slettet
28.06.2018 kl 22:35 18972

Hvis du mener det er tullball at hydrogen er en energibærer må du lese deg opp. Du har kanskje misforstått alt.
Elvoquest
29.06.2018 kl 21:19 18491

To sider i morgendagens FA utgave, lørdag 30.6.

Vi er solid finansiert
INDUSTRI:NEL øker kontantbeholdningen med over 300 millioner kroner etter kapitalinnhentingen, men konsernsjef Jon André Løkke ønsker ikke å spå hvor lenge pengene holder.
Hans Iver Odenrud
– Vi er solid finansiert nå. Om vi trenger ytterligere finansiering kommer an på hvor mye sprell vi finner på, sier Jon André Løkke, konsernsjef i NEL.

Som Finansavisen omtalte fredag, fikk hydrogenselskapet denne uken på plass sin største kontrakt noensinne. NEL skal levere 448 elektrolysører, altså produksjonsutstyret for grønt hydrogen, og tilhørende fylleutstyr til amerikanske Nikola Motor Company og grunnleggeren Trevor Milton.

Milton har utviklet en egen hydrogenlastebil og planlegger å teppelegge USA med fyllestasjoner basert på fornybart hydrogen.

Etter at kontrakten, som er i størrelsesordenen flere milliarder kroner, ble kjent torsdag morgen, kom meldingen om at NEL ville hente penger etter børsens stengetid samme dag.

Rundt 388 mill. i kassen

Ved utgangen av første kvartal hadde NEL en kontantbeholdning på 250,8 millioner kroner, etter å ha brukt 37,9 millioner kroner i kontanter i årets tre første måneder.

Både emisjonen og den påfølgende reparasjonsemisjonen har 3,12 kroner som tegningskurs, og i første omgang ble det hentet inn 281 millioner kroner.

Inkludert de 15 millioner aksjene som planlegges utstedt til eksisterende aksjonærer i reparasjonsrunden, ligger det dermed an til at kontantbeholdningen øker med 328 millioner kroner, til 578 millioner kroner.

Selv om investeringsbeslutningen fremdeles ikke er tatt, planlegger selskapet å bruke 150 millioner kroner på å øke produksjonskapasiteten på Notodden, hvor Nikolas elektrolysører skal lages.

Dét vil nær tidoble kapasiteten, fra dagens 40 megawatt (MW) i året, til 340 MW.

Foruten investeringen på Notodden, vurderer NEL-ledelsen om selskapet skal bidra i en finansieringsrunde hos sin største kunde på 5 millioner dollar, eller drøye 40 millioner kroner.

Hvis både Notodden-utbyggingen og Nikola-investeringer blir gjennomført, vil kontantbeholdningen etter emisjonen dermed være rundt 388 millioner kroner, før driftskostnader i andre kvartal.

Det mener Løkke er solid, selv om det ikke utelukkes at det kommer nye emisjoner.

– Det er alltid bedre å ligge litt i forkant og å ha litt for mye kontanter enn litt for lite. Det skaper en trygghet for selskapet og aksjonærmassen, sier han, og legger til:

– Når det gjelder fremtiden, så er det vanskelig å spå. Vi vil til enhver tid vurdere hvordan finansieringen ser ut.

Symbolsk støtte

– Hva slags vurderinger gjør dere knyttet til hvorvidt dere skal delta i finansieringen hos Nikola?

– Nikola er i ferd med å forberede en ny finansieringsrunde og vi vil eventuelt henge oss på til de betingelsene som blir satt. Det er imidlertid kun snakk om 5 millioner dollar fra vår side, hvis det blir aktuelt, sier Løkke, og fortsetter:

– Dette er egentlig penger som ikke har noen betydning for Nikola, som henter penger i en helt annen størrelsesorden. Nikola-ledelsen sier egentlig rett ut at de ikke trenger våre penger. Vi må sette oss ned og vurdere om vi skal bidra.

Han viser videre til at selskapet vil komme tilbake med mer informasjon både knyttet til Nikola-investeringen og en eventuell investeringsbeslutning på Notodden etter andre kvartal.

Da Finansavisen møtte Nikola-gründeren i fjor høst, sa han blant annet at selskapet kommer til å bli USAs nest største kjøper av bildekk. Den gang hadde Milton nettopp hentet inn over 800 millioner kroner i en kapitalforhøyelse.

NEL har på sin side ikke forpliktet seg til å bidra med finansieringen av Nikolas ambisiøse planer, etter at selskapet vant kjempekontrakten tidligere i uken, ifølge Løkke.

– Nei, «fundraisingen» er ikke en del av leveranseavtalen, men det er en del av det forholdet vi har, og ønsker å ha, til Nikola.

Nye, institusjonelle eiere

I tillegg til emisjonen torsdag, solgte selskapets største aksjonær Tom Sullivan, 50 millioner NEL-aksjer, gjennom selskapet F9 Investments torsdag.

De resterende 97 millioner aksjene, tilsvarende 8,9 prosent, er nå bundet av nye «lock-up»-avtaler, og første bolk kan tidligst selges til nyttår.

Ifølge Løkke var det stort sett institusjonelle aktører som tegnet seg i nye emisjonsaksjer og nedsalgsaksjer torsdag.

– De største tegnerne er institusjonelle, langsiktige investorer. Der er det for øvrig en god kombinasjon mellom norske og internasjonale fond, i tillegg til private investorer, sier han.

Etter å ha løftet seg nærmere 20 prosent torsdag, falt NEL-aksjen 8,2 prosent fredag og endte dermed på 3,18 kroner pr. aksje før helgen.

NEL

Hektar
29.06.2018 kl 21:43 18385

Ser noen her kaller hydrogen en "bærer" men likevel referer til sollys som en "kilde". Snakk om å motsi seg selv. Hva tror du brennstoffet i solen er? Om vi kunne duplisere fusjonsprosessen kunne deuterium fra en liter sjøvann dekke hele planetens energibehov i et år, visste du det? Fokus på hydrogen hjelper oss i denne retningen. Men nei, det er ikke en "bærer", med mindre du definerer alt som en bærer.
Nå gir vi gass
29.06.2018 kl 22:36 18117

I dagens scenario er det vel ikke så galt å si at hydrogen er en energi-bærer. Siden vi må bruke energi for å fange og transportere sol/vind- energi gjennom hydrogen. ( For å få den transporterbar.)
Men hydrogen alene er jo en engeri-boost så det holder. ( Se på sola, - og på de som er redd for hydrogen i tank, nettopp fordi den er så full av energi.)
Redigert 03.07.2018 kl 21:23 Du må logge inn for å svare
JNwinner
29.06.2018 kl 22:47 18037

https://e24.no/boers-og-finans/nel-asa/nel-vil-bruke-150-millioner-paa-notodden-mangedobler-produksjonen-etter-milliardkontrakt/24382081
Elvoquest
03.07.2018 kl 21:09 17657

FA imorgen, onsdag 4.7.

Verdt én mrd. dollar
INDUSTRI:Fornybaranalytiker Jonas Meyer i Sparebank 1 Markets tror Nikola-kontrakten vil gi NEL inntekter på minst 8,2 milliarder kroner.
Hans Iver Odenrud
SpareBank 1 Markets tok opp dekning på NEL i desember i fjor med kjøpsanbefaling og kursmål på 4,4 kroner.

Hydrogenselskapets kontrakt med lastebilprodusenten Nikola i forrige uke, har fått analytiker Jonas Meyer til å justere regnearkene.

Kursmålet løftes nå til 5 kroner.

Én milliard dollar

Først ble Nikola-kontrakten omtalt i norsk valuta og i størrelsesordenen «flere milliarder kroner», men Meyer mener på sin side potensialet er på minst én milliard dollar.

NEL skal i første omgang levere 448 elektrolysører, det vil si produksjonsutstyret for grønt hydrogen, og 56 tilhørende fyllestasjoner fra 2020 til den amerikanske lastebilprodusenten.

I perioden 2020 til 2024 vil avtalen gi NEL inntekter på 8,2 milliarder kroner, skriver Meyer i oppdateringen.

Samtidig vil NELs kostnader kunne kuttes med 40 prosent når fabrikken på Notodden skal bygges ut for å håndtere kjempeordren. Notodden-anlegget skal etter planen øke kapasiteten fra dagens 40 megawatt (MW) i året, til 340 MW.

Videre viser analytikeren til at NEL trolig er godt posisjonert med tanke på å signere avtaler utover 56 fyllestasjoner, siden Nikola har som målsetting å bygge 700 stasjoner i USA.

Meyer trekker dessuten frem et eget regnestykke som illustrerer at fornybart hydrogen er i ferd med utkonkurrere fossilt brennstoff på pris, gitt en strømpriser på 0,5 dollar pr. kilowattime.

– Dette er nøyaktig den samme strømprisen som Scatec Solar signerte en 20-årig kraftkjøpsavtalen på i Argentina tidligere i år, sier han.

Nye oppdrag i Norge

Estimatjusteringen fra SpareBank 1 kommer dessuten samtidig som NEL varsler to nye kjøpsordrer. Tirsdag ettermiddag ble det kjent at NEL skal levere to nye fyllestasjoner til Uno-X Hydrogen, selskapet som er et joint venture mellom Uno-X, Praxair og NEL.

Kjøpsordrene er verdt 2 millioner euro, tilsvarende rundt 19 millioner kroner, og stasjonene skal leveres i første og andre kvartal neste år.

Uno-X har i dag fyllestasjoner for hydrogen på Kjørbo i Sandvika og Åsane i Bergen, og er i ferd med å etablere stasjoner på Hvam i Skedsmo, Ås i Follo og Søreide i Bergen.

Uno-X Hydrogen fikk i desember i fjor 20 millioner kroner i Enova-støtte tilknyttet byggingen av to stasjoner, og har tidligere mottatt fått støtte for de to stasjonene i Bergen.

NEL-aksjen var tirsdag opp 0,38 prosent.

NEL

Elvoquest
09.07.2018 kl 21:30 16836

FA i morgen tirsdag 10.juli

Tilbakepå toppti i NEL
FINANS:Forvalter Martin Mølsæter i First Generator dumpet NEL-aksjene for å kjøpe tankaksjer i starten av juni. Nå har han kjøpt hydrogenaksjer for 62 millioner kroner.
Hans Iver Odenrud
Stjerneforvalteren Martin Mølsæter i First Generator var en av flere profilerte aktører som gikk inn på eiersiden i hydrogenselskapet NEL i emisjonen i fjor høst.

First Generator bladde den gang opp nær 34 millioner kroner for 13,5 millioner og ble dermed en av selskapets ti største aksjonærer.

Etter flere justeringer av eierbeholdningen i vår, kvittet han seg i starten av juni med hydrogenaksjene til fordel for tankaksjer.

Nå er han imidlertid tilbake på topp ti-listen.

Lastet opp i emisjon

Forvalteren tegnet seg til 20 millioner aksjer i forbindelse med emisjonen som ble gjennomført i kjølvannet av kjempekontrakten med lastebilprodusenten Nikola Motor Company 28. juni.

Tegningskursen, på 3,12 kroner, innebærer at Mølsæter har betalt 62,4 millioner kroner for aksjene.

«Årsaken er den store dealen de fikk. Og ja, jeg kjøpte på 3,12 kroner», skriver Mølsæter i en mail til Finansavisen.

Som Finansavisen tidligere har omtalt, er NEL valgt som leverandør av minst 448 elektrolysører og tilhørende fyllestasjoner til Nikola.

Både Norne Securities og SpareBank 1 Markets mener kontrakten er verdt minst en milliard dollar, og begge meglerhusene oppgraderte nylig kursmålene på NEL-aksjen, til henholdsvis 6 og 5 kroner.

Forrige gang Mølsæter kjøpte aksjer i NEL ble handelen gjennomført til 2,50 kroner aksjen. Da han kvittet seg med aksjene i starten av juni lå NEL-aksjen rundt 3 kroner.

Den gang uttalte han til Dagens Næringsliv at salget blant annet skyldtes en høy andel illikvide aksjer i porteføljen.

«Jeg har tro på NEL og synes de gjør mye riktig. Men nå har kursen steget, og aksjen er ikke så likvid. Nå er det heller andre ting vi vil investere i som vi mener er mer spennende», sa Mølsæter til DN.

Pengene ble i stedet brukt på investeringer i Scorpio Tankers.

«Vi hadde for mange illikvide aksjer i fondet», sa han.

Sissener og Eriksrød økte

I likhet med Mølsæter, økte Leif Eriksrød-forvaltede Alfred Berg Gambak og Jan Petter Sissener beholdningen i forrige uke.

Sisseners Canopus-fond økte med 9 millioner aksjer, til 19 millioner til sammen, mens Eriksrøds fond økte med drøye 3,2 millioner aksjer, til 38,3 millioner aksjer.

Proton-gründer Tom Sullivans F9 Investment er fremdeles NELs største eier, med 96 millioner aksjer og 8,8 prosent av stemmene, etter å ha solgt seg ned med 50 millioner aksjer i slutten av juni. Deretter følger NEL-ansatte og - gründere gjennom H2 Holding og Alfred Berg Gambak.

NEL

Anywhere
09.07.2018 kl 21:59 16632

Angrer ikke på tradingkjøp på 3,10 før helgen, men angrer på at jeg solgte i dag på 3,25. Det ligger an til en hype rundt aksjen en tid fremover, og jeg mistenker et par dager med 6-7% nå.og kjapp test av 3,7. Det skal følges med argusøyne for en mulig gevinstsikring av longportefølje. Men aksjen kan fort dra videre etter vellykket breakout av konsolidering og mange som ser langsiktig posisjon her på aksjens goldcross.
m73102
09.07.2018 kl 21:59 16610

Kommer også en artikkel i DN i morgen med mye av det samme innholdet.
Ecotricity
09.07.2018 kl 22:21 16478

Burde jo lett solgt på 3,29+ idag?
Reserven
09.07.2018 kl 22:56 16247

I morgendagens DN (10.07) er det en agurknytt dobbeltside (20-21) om NEL, med større bilde (av en smilende Sissener) enn tekst. Står omtrent det samme som i FA - og er like uinteressant som det som står i FA.

Overskriften:
[Sissener] Vil tjene penger på en grønnere verden

Redigert 09.07.2018 kl 23:02 Du må logge inn for å svare
nuella
09.07.2018 kl 22:58 16215

Anywhere er rette ordet og nick :-((
m73102
09.07.2018 kl 22:59 16202

Anywhere;
Blir spennende å følge kursutviklingen de neste dagene. Jeg tror virkelig Nikola kontrakten, i likheten med det Sissener og Mølsæter sier, er vendepunktet for NEL. Det har allerede kommet flere positive nyheter i etterkant ( kontrakter og analyser med hevet kursmål til kr 5 /6 kr) som etter mitt syn vil være med å løfte kursen på kort sikt. Det tekniske bildet virker også meget lovende. Jeg er videre av den oppfatning at dette kun er starten og at det vil komme ytterligere positive nyheter i løpet av kort tid . Sluttkursen i dag var på 3.26 - hva tipper du/dere blir åpningskursen i morgen?
Elvoquest
10.07.2018 kl 21:07 15130

FA i morgen onsdag 11.juli.
Forsåvidt gammel nyhet, men greit med omtale.

Norne høyner i Nel
Norne Securities har høynet kursmålet for Nel-aksjen fra 5,00 til 6,00 kroner.

«Nel signerte sin første milliardkontrakt i dollar samtidig som USA truer alle land med en handelskrig. Selskapet vil trolig fortsette å vinne store kontrakter for elektrolysører og fyllestasjoner fordi deres modulbaserte løsninger er i en egen divisjon på kostnader og prising,» skriver sjefanalytiker Karl Johan Molnes og analytiker Tomas Skeivys i en analyse.

Elvoquest
12.07.2018 kl 21:29 14431

Faktisk en herlig kjøpsanbefaling fra Meyer i morgendagens FA.

Sitat: Litt frem i tid vil aksjen kunne gå til 10 kroner, tilsvarende en tredobling fra dagens kurs, mener han.


Fornybar energi i vinden
BØRSINTERVJUET:Analytiker Jonas Meyer tror hydrogen som drivstoff vil bli konkurransedyktig mot bensin og diesel.
SEBASTIAN NYVOLL
– Fornybar energi er en sektor som opplever enorm vekst, men også kostnadspress, sier analytiker Jonas Meyer fra SpareBank 1 Markets.

Hans favorittaksje om dagen er NEL, som nylig fikk sin største kontrakt noensinne med lastebilprodusenten Nikola Motors. Denne kontrakten er likevel på langt nær den eneste grunnen til å kjøpe hydrogenaksjen.

– NEL har den seneste måneden fått kontrakter av Uno-X Norge og H2 Mobility i Tyskland. Dette er selskaper som har bestilt av NEL tidligere, og det gir en trygghet med tanke på NELs kvalitet at man ser gjentatte kjøpsordre fra tidligere kunder.

Ser opptur på 51 prosent

Meyer har en kjøpsanbefaling med kursmål på 5 kroner. Det er 51 prosent høyere enn dagens kurs på 3,3 kroner.

– Litt frem i tid vil aksjen kunne gå til 10 kroner, tilsvarende en tredobling fra dagens kurs, mener han.

Meyer tror at hydrogen har en stor fremtid og at NEL vil kunne tre-til firedoble inntektene sine i løpet av et par år, etter at de sikret kontrakten med Nikola Motor.

– Hydrogen vil kunne konkurrere prismessig med fossilt brennstoff med en strømpris på 40 øre pr. kilowattime. Dette er det samme som den seneste solcellekontrakten Scatec Solar signerte i Argentina. Dette innebærer at man kan produsere konkurransedyktig hydrogen hvor både solcelleprodusenten, de som operer parken og hydrogenprodusenten kan tjene penger. Da begynner det å bli veldig interessant i form av konkurransedyktigheten mot olje og diesel, forteller Meyer.

Billige solceller

Scatec Solar er et selskap som vokser jevnt i takt med at det installeres flere solcelleparker. Prisen på solceller har falt med 86 prosent siden starten av 2010, og nå har solkraft blitt såpass konkurransedyktig at veksttakten vil øke også etter 2021, i følge Meyer.

Han har satt kursmål på 75 kroner, opp fra dagens kurs på 55, og kjøpsanbefaling på Scatec Solar.

– En annen kuriositet er at Scatec har signert kontrakt blant annet i Sør-Afrika med 20 års lengde, men enda ikke har kjøpt solcellepanelene. Med andre ord; jo mer prisen faller, jo bedre vil det gå for Scatec. Prisen på solceller har falt mer enn forventet i 2018 med 14 prosent, kommenterer han.

At prisen på solceller faller er gunstig for Scatec Solar, men er på en annen side ikke veldig gunstig når det forplanter seg til underleverandørene. Meyer forklarer at dette blant annet vil være negativt for REC Silicon. Her har han en salgsanbefaling og kursmål på 0,8 kroner på selskapet. Dagens kurs er på 0,86.

– Selskapet har vært uheldig på grunn av handelskrigen mellom USA og Kina, men i tillegg har etterspørselen etter silisium flatet ut i 2018, og prisen på silisium har falt 37 prosent. Vi er redd for at selskapet har en begrenset kontantbeholdning på 42 millioner dollar og det er stor sannsynlighet for at de må hente penger i markedet, mener Meyer.

NEL

Scatec Solar

REC Silicon


m73102
12.07.2018 kl 22:59 14132

Flere positive anbefalinger - vi får se når flere investorer også får øynene opp for NEL. I tillegg var det sterke børser i USA. Blir spennende å se hvordan dette påvirker aksjekursen i morgen - sluttkurs over 3.40 allerede i morgen?
Collo
13.07.2018 kl 08:55 13658

Sjeldent med så utvetydig anbefaling. Særlig dette er jo sterkt:

"Litt frem i tid vil aksjen kunne gå til 10 kroner, tilsvarende en tredobling fra dagens kurs, mener han."
Nikko
13.07.2018 kl 09:11 13558

Nesten utrolig at ikke nel-aksjen stiger mer etter alle anbefalingene og positive skriverier om både aksjen og om hydrogen generelt.
I dag var det nesten ingen omsetning i aksjen fra start. Merkelig.
Collo
13.07.2018 kl 09:18 13509

Hva med å oversette anbefalingen i FA til koreansk og japansk? De skjønner hvor viktig hydrogen er for framtidens energisystemer.
m73102
13.07.2018 kl 09:23 13467

Ja, jeg er enig med deg Nikko. Som det ble nevnt over - en finner ikke en klarere anbefaling (med kursmål på kort og langsikt på hhv kr 5 og 10). Forskjellen fra i går er at det er få selgere som ønsker å selge. Tror vi får en hyggelig kursutvikling utover dagen. Jeg skjønner fortsatt ikke at NEL handles til lavere kurs i dag sml med 6 mnd siden.
m73102
13.07.2018 kl 09:24 13456

Ja, jeg er enig med deg Nikko. Som det ble nevnt over - en finner ikke en klarere anbefaling (med kursmål på kort og langsikt på hhv kr 5 og 10). Forskjellen fra i går er at det er få selgere som ønsker å selge. Tror vi får en hyggelig kursutvikling utover dagen. Jeg skjønner fortsatt ikke at NEL handles til lavere kurs i dag sml med 6 mnd siden.
Ecotricity
13.07.2018 kl 09:27 13433

Jeg har mye NEL, kunne hatt mer - men jeg forstår litt bremsen i kursen - litt mye egg i en kurv. Eneste gigaordre er fra Nikola og den er litt i det blå enda. (Ingen lastebiler produsert, ikke finansiert fullt ut enda) Faller den fra så er det tynt i rekkene. En ordre fra f.eks. Korea hadde sementert caset for min del.
m73102
13.07.2018 kl 09:38 13356

Ecotricity - risikoen er i alle fall betraktelig mindre etter denne kontrakten enn før... Samtidig er de forholdene du påpeker helt sikkert tatt med i vurderingene meglerfirmaene gjør, og hadde risikoen vært helt borte ville kursmålet vært satt mye høyere. Jeg tror at markedsføringen Nikola kontrakten gir for NEL vil være vel så mye verdt som selve kontrakten. En får bare vente å se når neste børsmelding kommer:)
Oppgang Kommer
13.07.2018 kl 09:51 13284

Jeg tror aksjen hadde gått bedre hvis den ikke hadde blitt hausset opp i FA flere ganger i uken, og hvis man ikke hadde hatt dette fantastiske Norne-huset som har anbefalt aksjen med kjøp på kursmål 5 kr en lang rekke ganger på 3dje. året nå.
Og når profilerte, kortsiktige investorer får spalteplass i hver sin avis med innspill for sin syke mor, så er det også et feil signal til andre aksjonærer.
Det verste er nok allikevel de gjentatte og massive pump og dumpoperasjonene som har foregått flere ganger i året i tillegg til alle innsidesalgene.
Innsidere i andre børsnoterte selskaper som forventer betydelig kursoppgang selger ikke aksjene sine før forventet oppgang kommer, ikke som innsiderne i NEL som selger på 3 som har vært snittprisen i NEL i mer enn 2,5 år.