NOR - hva nå


Fryktelig tung dag for mange aksjonærer i Noreco. Jeg er nærmest sjokkert over dommen, og trykket i god Noreco lærdom på salgsknappen før handelen startet og gikk ut på bunn. Så for meg 10 kroner aksjen og tenkte 60 var bedre enn ingenting. plutselig var kontoen en halv million tommere....

Hva er selskapet verdt nå? Den anken i høyesterett er et halmstrå jeg har begrenset tro på. Et forlik er kanskje mer sannsynlig, men da nærmere siste instans enn den forrige, dvs i Noreco sitt disfavør.

Cashen fra oppgjør dekker gjelden til bondholders. Selskapets underskudd har ikke blitt utnyttet sålangt pga manglende midler til oppkjøp. Kan hende det kommer en hvit ridder som via emisjon tar en stor andel av selskapet for deretter å kjøpe opp produserende felt? Det vil i så fall innebære at småaksjonærene får mindre. Nei uffameg, jeg sliter med å finne positive tanker i dag.

Kjenner jeg forbanner meg over hva forsikringer egentlig er verdt når man verken får dekket skader eller tapt produksjonsinntekter. Dette var et juridisk spill hvor utfallet ble motsatt av hva de fleste forventet.
Redigert 04.05.2018 kl 14:17 Du må logge inn for å svare
lynx
04.05.2018 kl 15:23 10249

Hvilke verdier ligger egentlig i selskapet nå, etter denne dommen?
MAXJOS
04.05.2018 kl 15:28 10223

Bra de fremskyndet kunngjøringen av dommen, i det minste. Det hadde blitt litt av en 18. mai.
BANA
04.05.2018 kl 15:29 10219

Hva nå? Det betyr konkurs i øyeblikket
BullogBear
04.05.2018 kl 15:39 10152

De må vel refinansiere sine lån. Det kan bli dyrt og kan også føre til behov for ny EK.

Hei Timespa

Har du sittet rolig helt siden forrige dom? Trist å høre at du taper, vi hadde jo masse dialog sist

Veldig veldig overraskende dom. Å skulle bevise at skadene ikke oppstod før etter 2006 må vel være på grensen til umulig.

Jeg lukter korrupsjon eller trusler lang vei. Her har det vært så mye penger i spill at jeg tror forsikringsselskapene har forsikret seg om at dommen ble som den ble lenge før domsavsigelsen. At en dom skal få så to diamentralt motsatte konklusjoner i to institusjoner rimer bare ikke i det hele tatt.

Veldig glad at jeg ikke sitter i denne og føler med dere som har fått blåst portisen ren i dag.
utkant
04.05.2018 kl 17:23 9704

De som ikke klarte å ta gevinst når dette faktisk var et veldig mulig utfall de får skylde på seg selv...
safe99
04.05.2018 kl 17:37 9643

Skulle nesten tro at forsikringsselskapene la fram bevis på at NOR var klar over skaden da de tegnet den store forsikringen. Slik at Nor ble dømt etter å ha drevet med kokklimonke. Dersom dette ikke er saken, er det vel store muligheter til at Høyesterett tar saken. Rart ellers - da to rettsinstanser har så vidt forskjellige konklusjoner, på en så stor og viktig sak.

I følge dommen har NOR blitt tilkjent 12,5 m dollar med tillegg for renter, så det blir ca 20 mill dollar i alt.

Ja ja,så fikk vi nå beholdt underbuksene våre.
safe99
04.05.2018 kl 20:43 9182

Hva nå ? Ser at AWilhelmsen har investert bl.a. store midler i det forholdsvis nye Elektrofirmaet Power (Kjenner bransjen meget godt. Skal vel være glad at de engang får igjen selve investering) Har hele tiden sett at det kan være store muligheter for at AWilhelmsen vil fortsette sitt samarbeid med NOR. Da vel også de ser de store mulighetene som et bokført underskudd på mange milliarder vil kunne bety (i alle fall 100% bedre en Power :-) . Ser derfor fram til årsmøte 24.5.18. Dette går veien, på en heller annen måte.

trend1
04.05.2018 kl 21:09 9110

ja dette var f..! case gikk opp i røyk.. behandling av en anke vil d evt . ta lang tid,før det blir gjennomført?liten vits å selge nå vartfall.synes det er merksnodig at man ved 2.gangsbehandling kommer frem til skaden skjedde før.....
Mr Big
04.05.2018 kl 21:32 9049

Det lukter korupsjon. Merkelig at dette Ikke har blitt lagt merke til før. NOR har vunnet i rettsak før og så kommer de med en tulle melding og NOR taperi retten. Noen er med på dette spillet.
Varsom
04.05.2018 kl 21:45 8982

Dette er til pass for dem som har hausset og anbefalt andre på det sterkeste å kjøpe aksjer i dette selskapet, fordi det ikke var noe tvil om at erstatning skulle komme... Er det en ting som er sikkert på børs, er at ingen ting er sikkert! På tide at folk slutter å være så bombastiske i sine utspill!

Spennende å se topp 20 mandag. Hvem solge og kjøpte seg inn.

Jeg skjønner virkelig ikke hvilken glede brønn pisserne utkant og varsom har med å trøkke overkjørte aksjonærer enda lenger ned i møkka. Hvis det er et forsøk på å opphøye seg selv til genier på bekostning av øvrige aksjonærer så er det virkelig laveste sort og så nedrig som det får blitt. Snakk om nett troll. Skammekroken er ledig så det er bare å ta plass og bli der lenge. Jeg blir kvalm.
Varsom
04.05.2018 kl 22:42 8761

Les hva jeg skriver da din ost! Sikter til dem som har villedet folk inn i denne aksjen fordi at erstatning var sikkert som banken!

Forresten... Føler du deg truffet?
Redigert 04.05.2018 kl 22:46 Du må logge inn for å svare
Vista
04.05.2018 kl 22:54 8694

De som satt all-in over dommen hører ikke hjemme på børs. Ren gambling.

Så vidt jeg har fått med meg, ble det ikke lagt fram nye opplysninger da saken gikk for siste rettsinnstans. Da bør jo dette med at skaden skjedde før forsikringen trådde i kraft, vært kjent i tidligere rettsrunder.. Noe som da ikke ble hensyntatt. Derimot vant NOR på alle punkter...

Fortsettelsen kan bli spennende spør du meg.

Over eller under 100nok mandag?
Vista
05.05.2018 kl 00:27 51

Innlegget er slettet
Mr Big
05.05.2018 kl 07:17 8592

Jeg er ikke advokat men dette er noe av det første man sjekker om forsikringene gjelder da skaden skjedde merkelig at ikke de kom med dette under forrige rettstvist. Det virker nesten som at forsikring vil bare utsette denne saken så lenge de kan for å lage mer trøbbel for NOR, renter, gjeld....Hvor lenge må vi vente nå til neste beslutning tas, 1 år, 2 år...Mafia spill kaller jeg dette.
Redigert 05.05.2018 kl 07:59 Du må logge inn for å svare

Forrige dom: Noreco Oil Denmark (...) hadde krav på dekning for omfattende skade på oljeboreplattformen Siri i henhold til en all risk-sjøforsikring. Forsikringen skulle dekke etter prinsippet om skadevirkning (og ikke skadeårsak), og Noreco hadde også med nødvendig sikkerhet bevist at skaden var omfattet av forsikringstiden for den konkrete polise», skriver sjøfartsretten på sine nettsider, og fortsetter:

«Forsikringsselskapene hadde derimot ikke med nødvendig sikkerhet bevist at erstatningskravene kunne avvises eller begrenses helt eller delvis (...)».

Hvordan kan dette endre seg? Må vel være menneskelig feil? Feil skjønn i vektlegging?
Redigert 05.05.2018 kl 10:07 Du må logge inn for å svare
drammen
05.05.2018 kl 11:05 8257

Lukter vondt av hele saken. Silje selger. Dansk innsider selger særs kort tid før dommen. CEO kan ikke selge da det er noe han har lovet.

Påstår at de allerede har begynt på klagen til høyesterett....kun minutter etter domsavsigelse. Så kan spekulere i hvorfor .. jeg tror de hadde fått signaler på dommen... mao avansert «korrupsjon».

Synes også det er merkverdig at NOR ikke har kommunisert bedre til markedet om hva som tydeligvis har vært sakens kjerne ... hvorvidt polisene har vært gyldige eller ikke.

Gjorde ei kule på gamle ALX.... nå et surt tap på NOR.
Mr Big
05.05.2018 kl 11:06 8240

Kan ikke fatte det! Hva slags spill driver de med?
hadde jeg vært advokat eller hatt kjennskap til denne saken, lover og regler og ment at dette var feil beslutning så hadde jeg hamstret aksjer som bare det.? En ting er sikkert at noen kommer til å tjene seg steinrike på denne beslutningen.
Redigert 05.05.2018 kl 11:34 Du må logge inn for å svare
M.Y.Peng
05.05.2018 kl 12:08 8136

Kan denne dommen stå seg ? Det er jo en påstand om når skaden er oppstått som retten går god for. Det er helt utrolig, dette må tas opp i høyesterett og det må være klare beviser for når skadene skjedde. Produksjonsstans og store skader var vel 5-6 år etter at forsikringen ble tegnet.
MD12
05.05.2018 kl 12:14 8107

Det er ikke sikkert Høyesterett kommer til å ta saken, og da er dagens dom rettskraftig.
M.Y.Peng
05.05.2018 kl 13:26 7990

Noen som husker hvor lang tid det tok fra forsikringssiden søkte om anke til høyesterett svarte ? Saken er ikke tapt før saken er tapt. Spill til fløyta går !!!
Redigert 05.05.2018 kl 13:30 Du må logge inn for å svare
LarsBrnd
05.05.2018 kl 13:46 7937

Har lest dommen grundig og slik jeg forstår dommen har de vektlagt skjønnsmenns uttalelser om at skaden hadde begynt "å virke" før NOR inngikk forsikringen. Og det virker som det skal tillegges forsikringstager å bevise skaden og når den oppstod. Her er det prinsipper ute og går - skadesårsagsprinsippet og skadesvirkningsprinsippet.
M.Y.Peng
05.05.2018 kl 13:49 7919

Å påvise.....uten rimelig tvil når skaden oppstod......det er det som skal opp for høyesterett. I Danmark er det slik at alle skal få sin dom avgjort i minst 2 rettsinstanser slik jeg har forstått det. Denne dommen står seg ikke.
M.Y.Peng
05.05.2018 kl 13:53 7898

LarsBrnd....er du da enig i at her er det smalt mellom det retten faller ned på ?
M.Y.Peng
05.05.2018 kl 13:57 7881

Å tidfeste når en skade inntraff ved vannlekkasje på trehus er svært enkelt og fagfolk vil med stor sikkerhet kunne si hvor lang tid det har gått. Ved strukturelle skader som følge av belastning i stålkonstruksjoner noe helt annet. Her blir det vanskelig å fremlegge en ensidig og bortimot sikker konklusjon. Her må man legge til grunn at det som ikke er påvist, ikke er bevist.
Redigert 05.05.2018 kl 16:07 Du må logge inn for å svare
trend1
05.05.2018 kl 14:00 7860

Ja derfor tror jeg saken går opp til 3 gangsbehandling,..med blir det bevisførsel ifra noreco sin side som vil avgjøre,som sagt synes jeg det er rart dette ikke var tema 1 gang... Dette prinsippet er jo generelt fast i forsikringssaker, har man en skade eller ødelagt gjenstand, så kan man jo ikke tegne forsikringene i ettertid.
Pretor
05.05.2018 kl 14:02 7849


Forestillinger om at underinstansen har rett i stedet for overinstansen - som har vurdert avgjørelsen OG begrunnet et endret standpunkt - bør prospektive aksjonærer ikke sluke rått.

Ei heller vrange forestillinger om at de flere dommere her i ankeinstansen er korrumpert og kan vente seg 10 års fengselsstraff og fradømt sine embeter.

Dersom forsikringsselskapenes tilsvar er inngitt før rettens ferie, vil nok dansk Højsterets kortfattede beslutning i saken her foreligge rundt oktober i år.

Regn med de tilkjente ca 20 millioner dollar, og det er det. Selskapene inngår ikke forlik nå.


M.Y.Peng
05.05.2018 kl 14:05 7825

Så forsikringselskapene påstår bare at Noreco visste om dette. Det er drøyt.
M.Y.Peng
05.05.2018 kl 14:06 7810

Ser at Pretor mener å ha fasit. Slike dukker alltid opp når slikt har inntruffet.
Redigert 05.05.2018 kl 14:08 Du må logge inn for å svare
Pretor
05.05.2018 kl 14:13 7785


Jeg forstår det hele svir, Peng.

Du kjenner tvistesaken langt bedre enn meg. Men når det kommer til juridisk prosessrett og hva ethvert lands høyeste domstol befatter seg med, vet nok jeg best. Dessverre.

Du må gjerne være uenig, og derved tviholde på dine aksjer som du kunne solgt for 100 kroner.

Men det bør ikke tillates deg å prakke disse på andre blåøyde nybegynnere. Sett for mye av dette i Sdrl, FOE og name it.
M.Y.Peng
05.05.2018 kl 14:18 7753

Du sier jo rett ut at det ikke er nødvendig å anke. Det er en drøy påstand om høyesterett skulle komme til noe annet. Du får være uenig om du vil, men bedrevitere bør skrive om aksjer de er involvert i. Punktum.
Pretor
05.05.2018 kl 14:23 7729


Enten forstår du ikke det jeg skriver og vet, eller så har du planer om å bruke dette forum for å finne "even bigger fool". Det første dreier seg om mangel på utdannelse, det siste dreier seg om mangel på dannelse.

Lykke til, men ikke opptre bedragerisk overfor dine medmennesker.

Ettersom jeg ikke har noen interesse NOR eller deg, er også dette MITT punktum her.
M.Y.Peng
05.05.2018 kl 14:26 7708

Men når det kommer til juridisk prosessrett og hva ethvert lands høyeste domstol befatter seg med, vet nok jeg best. Dessverre. ......Det er en påstand om at du er verdens beste. Du vet jo ikke hvem jeg er. Dette skrevet med enda STØRRE PUNKTUM.
Redigert 05.05.2018 kl 14:30 Du må logge inn for å svare
lynx
05.05.2018 kl 17:13 7506

Er forsikringspengene de eneste mulige verdiene i NOR?

Les innlegget skrevet av på dunken kl 15.04. DEFFERED TAX ASSETS 520/AKSJE. En meget bra oppsummering.

Pengene fra forsikringsoppgjøret skulle tilfalle aksjonærene til 7, 5 millioner aksjer.
Deretter skulle det fremførbare underskuddet på ca 8 milliarder kroner hentes ut ved å kjøpe seg inn i produserende felt.. Og det er sagt at finansiering til dette skulle 3 part stå for ja..
Planen var at dette arbeidet kunne bli sluttført i 2017, men det er fortsatt fohandlinger. Muligens har også arbeidet med forsikringssaken tatt mer ressurser enn planlagt, slik at det ikke har vært fokusert like mye på dette arbeidet, Vi får se hva som skjer nå.
Redigert 05.05.2018 kl 18:01 Du må logge inn for å svare
safe99
05.05.2018 kl 17:58 7404

Takk for at du tok referansen til " På dunken" Valdresbonden.. I mitt mildt forvirrede hode hadde jeg en liten stund glemt dette med 3 part. Dette går veien, men bare på en litt annen måte.
LarsBrnd
05.05.2018 kl 18:04 7382

Mens rett 1 holdt seg til skadevirkningsprinsippet - dvs når skaden ble oppdaget - så har rett 2 holdt seg til skadeårsaksprinsippet - dvs når det kunne antas at skaden begynne å virke selv om den ikke var oppdaget. Skadeårsaksprinsippet er etter det jeg har lest det vanlige i dansk rett, men rett 1 benyttet skadevirkningsprinsippet ut fra hvordan de vurderte ordlyden i forsikringspolisen. Rett 2 derimot har altså benyttet skadeårsaksprinsippet og virker argumentere ut fra polisens ordlyd for det synet.
Jeg er ikke juridisk kyndig, men hvis Højesteret kun tar prinsipielle saker i en instans 3 anke så ville to domstoler som brukte ulike prinsipp for prinsippets skyld sikkert klart kvalifisere for det. Når de imidlertid bruker polisens ordlyd for hvilket prinsipp som skal velges så kan det være at Højesteret ikke mener saken er prinsipiell men heller er noe mer trivielt som en ulik vurdering av avtaletekst? Men som utenforstående er det merkelig at en rett faller enstemmig ned på et prinsipp ut fra en tolkning av ordlyd mens en annen kommer med helt motsatt tolkning. Højesteret avslo som kjent å behandle saken som instans 2 - uten at det betyr at de automatisk nekter som instans 3 nå som man har to diametralt ulike dommer. Har ellers skrevet en del om dette på xtrainvestor.
M.Y.Peng
05.05.2018 kl 19:36 7268

Takk skal du ha. Tar slike synspunkter imot med stor takk.
LarsBrnd
05.05.2018 kl 20:56 7143

Kan nevne at dommerne poengterer at Noreco ikke har rettet krav etter tidligere forsikringspoliser som gjaldt for 2003-2004-2005 - de mener jo at skaden har begynt å virke før 2006. "Er forsikringsbegivenheden indtrådt tidligere, må forsikringsgiverne allerede af den grund frifindes for kravet om tingsskade efter Section 1, punkt 1 (i), idet forsikringstagerne ikke tillige har rejst krav efter de tidligere policer gældende for 2003, 2004 og 2005, som efter det oplyste anvendte de samme termer til at fastlægge forsikringsbegivenheden og forholdet mellem forskellige
forsikringer og forsikringsperioder, men som i øvrigt til dels er indgået med andre forsikringsgivere"
og med andre klausuler om bl.a. skadesmaksimum.
M.Y.Peng
05.05.2018 kl 21:02 7118

Etter å ha mottatt melding fra Dansk rett må vi reise oss og se mulighetene. Dette er ikke tapt. Fra å være deppa og overrasket må vi vise at vi kan reise oss. Forstår meget godt at noen ville, eller måtte ha en avklaring nå,men det gikk ikke. Håper at noen, helst alle, har råd til å sitte til « the bitter end « denne saken er ikke avsluttet. Men det var en utrolig overraskende og uventet dom. Den snudde 180 grader og ved neste avgjørelse snur den forhåpentligvis 180 grader igjen og vi er på rett kurs.
kulta
05.05.2018 kl 21:31 7052

LarsBrnd

Betyr dette at Noreco kan rette et nytt krav mot tidligere forsikringspoliser?
Timespa
05.05.2018 kl 21:39 7024

Kjenner det kommer til å ta tid å komme over dette - har jo ingen aksjer igjen i Noreco for første gang på mange mange år, men dette resultatet tok meg på sengen. Jeg hadde ståltro på at som et minimum ville selskapet bli tilkjent det bokførte beløpet på ca 0.5 mrd NOK, og mest sannsynlig utfall var at resultatet i andre instans ikke ville være vesentlig annerledes enn i første omgang. Som Arctic og mange andre trodde. Men hva vet vel vi som ikke kjenner jussens finurligheter.

Jeg skrev på forumet for et års tid siden at jeg gevinstsikret ca 70-80% av aksjene i Noreco som sikret at jeg kom ut i pluss, men de de siste 20% som skulle kapre nye oppsider og "blue sky" scenarioer er nå tapt. Surt selvfølgelig, men mest av alt glad for at jeg klarte å holde hodet kaldt og realiserte gevinster underveis i fjor. Jeg kommer ikke til å kjøpe Noreco aksjer nå, jeg panikksolgte siste 20% på 60 kroner rett og slett fordi caset nå er særdeles usikkert. Anken tror jeg ikke vinner frem, underskuddene verdsatte jeg til ca 150 kroner aksjen gitt at selskapet kom ut i solid pluss fra forsikringsoppgjøret. Det er betydelig usikkerhet rundt dette nå, dels pga faren for gjennomskjæring fra danske myndigheter og dels pga at selskapet trenger cash. Selskapet har hatt lang tid på seg, og det er vanskeligere å gjennomføre uten egne midler til rådighet. Betydelige konsulenthonorar har blitt brukt både på forretningsutvikling og forsikringsoppgjøret, og selskapet har dermed ikke mer cash enn nødvendig for å gå i null.

Jeg tror selskapet må hente penger for å ta ut verdiene fra de skattemessige underskuddene, med betydelig utvanning som resultat.

Noreco kunne blitt en betydelig oljeaktør igjen med seier i går, i stedet ser dette ut som om historien gjentar seg med mange nye aksjonærer som ligger med brukket rygg. Det har vi sett før. Rustad har lidd enorme tap, Kite Lake har Noreco som vel sin største investering, Slethei, grønnsaksbonden og Folke Hermansen arvingene taper vel også stort.

Trist, bare trist.
Redigert 05.05.2018 kl 21:41 Du må logge inn for å svare