NORTH - Det nærmer seg GF


Det nærmer seg GF og vi vil en av de kommende dagene få innkalling, må innrømme at det er litt spennende å se hva de har på dagsordenen.

Fullmakter gitt under GF i 2017 er kun gyldige til kommende GF, regner med at de ønsker å forlenge disse.

Det ble under GF i 2017 vedtatt fullmakter til følgende:

Erverv av egne aksjer - Formålet med slik fullmakt er å gi Selskapet mulighet til å erverve aksjer i situasjoner hvor dette vil være i Selskapets interesse, herunder for å sikre tilstrekkelig dekning av aksjer under Selskapets bonusprogram.

Forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer - I tråd med Selskapets målsetting vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av Selskapets virksomhet. Selskapet kan ha behov for kapital blant annet for å møte mulig forsering av investeringsprogram. Av hensyn til tidsaspektet og behov for fleksibilitet med hensyn til oppgjørsform, er det ønskelig at styret, gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis mulighet til å styrke egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer mot kontantoppgjør og/eller mot oppgjør i andre eiendeler enn penger. For å ivareta formålet med fullmakten, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.

Fullmaktene er tidsbegrenset og vil utløpe ved kommende generalforsamling.

Skatterefusjon er ventet senest i November, har de noen nyheter rundt dette?
Redigert 04.05.2018 kl 11:10 Du må logge inn for å svare
oilbiz
04.06.2018 kl 21:22 1886

Refusjonen er på over 200 mill. melding om skatteoppgjør sendes ut den 7.november 2018 og pengene skal komme inn på konto 3 uker etter. Hvis de får godkjent tidligrefusjon så kan det komme før den tid, men når vet jeg ikke.

Skjønner ikke at det kan være tvil om beløpet Odi, dette er kommunisert veldig tydelig.
Redigert 04.06.2018 kl 21:27 Du må logge inn for å svare

Det er 78 prosent av leteutgiften som refunderes. Resten har selskapets aksjonærer bidratt med. Dette er det unike med ordningen. Uten dette ville svært få være villig til å sette i gang leteprogram i Norge. De fleste ville brukt pengene sine der skatten er mye lavere når produksjonen er i gang og pengene strømmer inn.
Odi.1
05.06.2018 kl 07:07 1770

supert, er full-lastet, så håp om å få igjen med god rente, vertfall :)

Les denne artikkelen om leterefusjonsordningen, og hva den betyr for mindre selskaper..

https://enerwe.no/nyheter/osterriksk-oljeselskap-betalte-22-milliarder-i-skatt-til-norge/