Photocure. Antall klinikker på www.cysview.com


Alle klinikkene er ikke oppført der, men skal forsøke å følge trenden vha denne tråden så lenge jeg tror det er relevant.

02.05.2018: 71 klinikker
03.05.2018: 72 klinikker.


https://www.cysview.com/find-a-center

thepower
24.04.2019 kl 10:15 3474

You my friend are the one who spreads nonsense on these threads. It is virtually impossible to bommer as badly as you have done over the past year with your "predictions" or should we call them guarantees.

You are a manipulative trader who uses the forum to further your own goals. That my son, I dont like and I will continue to protect the innocent from your destructive and manipulative nonsense.

Till underretning har de fleste på forumet blokkert deg og dine latterlige og lettvinte utspill.
Hva kan det komme av?

Dine synspunkter er ikke verdt noen ting, og oppleves kun som støy fra en litem mann som forsøker å gjøre seg selv høy på et anonymt forum.
Du gjør deg selv en stor tjeneste ved å utebli fra forumet.
SørenE
24.04.2019 kl 11:07 3424

Hej Norge

Opgang kommer: I inneværende kvartal, q2 2019 er det god grunn til å tro på godt over 30 scope utplassert, derav 5-7 flexiscope.
I q2 2019 kan vi også forvente en merkbar økning i bruksfrekvensen av tidligere utplasserte scope.

Opgang !! -- tro er stadig henne i kirke, ved ikke hvorfor du bliver ved med at forlede forum med din tro.
Glæder mig til en mærkbar/forventet opgang i brugerfrekvensen !!! -- hvor har du det fra -- er det også noget du tror ?

Er enig så langt med dig at det bliver spændende Q1
Glæder mig mest til:
1. Kan vi stadig holde de samlede drifts omkostninger på 49 mill
2. Antal udplaceringer
3. bruger frekvens
4. Canada bidrag
5. Combat bidrag til kassen

Q1 2019 er også renset for slut og start pakker (CEOer) samt restruction omkostninger (14,2 mill) samt renset for IRFM omkst.
Det vil sige det første Q hvor vi ser en pegepind på, om acceleration stadig er intakt og forhåbentlig stabil fremtidige driftsomkostninger.

Dansken
Stadig optimistisk
Redigert 24.04.2019 kl 11:08 Du må logge inn for å svare
Sydney
24.04.2019 kl 11:27 3397

Hva er grunnen til at du er så sikker på at de har utplassert så mange scope?

SørenE - når ledelsen uttaler at salget accellererer og vi kan se av Q-rapporter at salget stiker mer en utplasseringen av antal scopes så må man vel konkludere at brukerfrekvensen også stiker.
Gledelig er det jo at der er rikelig plas til at brukerfrekvensen pr scope går op uten at at nå kapasitetsloftet.
Spennende bliver Q1 og ennå mer spennende bliver vel Q2.
m73102
24.04.2019 kl 12:42 3318

He he - da har jeg hørt det også, Thepower er HO sin beskytter😀 Nå fikk jeg meg en god latter! Ok Thepower - siden din oppgave er å beskytte "the innocent" (hvem nå de er) mot manipulative innlegg fra de som er positive til PHO, legger jeg til grunn at du nå har solgt deg ut. Hvis ikke - hvorfor skal du ev beskytte andre mot å kjøpe seg inn i PHO/ev de som eier aksjer mot å selge - dersom du selv eier aksjer i PHO? De mest manipulerende innleggene jeg ser på HO, er fra skribenter som skriker om at Q1 blir elendig, at alt vil gå ned om og hjem - men samtidig skriver at de eier f.eks 37 000 aksjer. Så jeg regner derfor med at du som HO sin beskytter tar en prat med deg selv - og tar konsekvensen og slutter med de meningsløse innleggene, og i stedet bidrar med konstruktive innspill til diskusjon!
SørenE
24.04.2019 kl 12:59 3291

Hej Norge

Jensemand: SørenE - når ledelsen uttaler at salget accellererer og vi kan se av Q-rapporter at salget stiker mer en utplasseringen av antal scopes så må man vel konkludere at brukerfrekvensen også stiker

Giver ikke meget menig det du skriver -- det jeg kan læse og regne, følger brugerfrekvensen ikke med antallet af utplaceringer (læs faldende brugerfrekvens)-- men det kommer forhåbentlig i løbet af 2019 (læs stigende brugerfrekvens)

Dansken
Stadig optimist
Redigert 24.04.2019 kl 13:02 Du må logge inn for å svare

Innlegget er slettet av administrator
thepower
24.04.2019 kl 14:03 3243

I will continue to protect the innocent from the evils of the fake haussers. Like me they only believe in the trade. Right now they know that the price will collapse before Q1 thus they position themselves accordingly.

Major volume again today. Looks like the yanks are queing up to get a piece of this bad boy before it sells out. It will be trangt i døren when they discover the goldmine that is just laying there waiting to turn your money from 1 mill kr to 40 mill kr in a year or two.
Redigert 24.04.2019 kl 14:24 Du må logge inn for å svare

SørenE
Angående utplassering av scope og brukerfrekvens.

Du hevder at brukerfrekvensen ikke følger med utplasseringene, at det altså er en fallende brukerfrekvens. Men når du kommer til den slags konklusjoner, så bruker du nok feil tall, eller tallene feil. La meg illustrere dette til deg.

I Q3 18 solgte PHO Cyxview i USA for NOK 16,5 mill. Anslår vi at hver dose koster kr 9000, så utgjør dette 1833 doser. I samme kvartal rapporterer PHO at det var utplassert totalt 137 scope. Men vi vet at ikke alle disse var operative. Dersom vi skal ta ledelsen sine anslag, for tiden det tar fra et scope utplasseres til det er i operativ drift, så går det mellom 6 - 12 måneder. La oss benytte 9 måneder i denne beregningen. Dvs at vi kan regne med at det var samme antall scope i drift i Q3 18 som det var antall scope utplassert ved utgangen Q4 2017, altså 104. Og det er da disse 104 scopene som forbruker de 1833 dosene. Det tilsier i gjennomsnitt 17,62 doser pr scope, eller 1,47 dose pr scope pr uke i Q3 18. Men dersom du benytter det totale antall scope som var utplassert i Q3 18, altså 137, og fordeler forbrukte antall doser antall utplasserte scope, så blir tallene 13,38 doser pr scope, eller 1,11 dose pr scope pr uke gjennom Q3 2018..

Går vi så til Q4 og gjør samme eksersisen, så ble det i Q4 18 solgt Cysview i USA for NOK 18,4 mill, som ved en dosepris på kr 9000 gir totalt 2044 doser. Gjør vi samme eksersisen for for Q3, så var det ved utløpet av Q4 18 utplassert totalt 157 scope. Regner vi fortsatt med 9 måNeder før scope blir operative, så ville det gjennom Q4 være 113 scope i operativ drift. 2044 doser gir da 18,09 dose pr opererativt scope, eller 1,51 dose pr scope pr uke, som da er 0,04 dose mer pr scope pr uke enn vi hadde i Q3 18. Altså en økning i forbruket pr scope.

Men fordeler vi doseforbruket istedet på alle utplasserte scope, så skjer der noe. For ved utløpet av Q4 18 var der utplassert totalt 157 scope. Et forbruk på 2044 doser vil gi 13,0 dose pr scope, eller 1,08 dose pr scope pr uke, som er 0,03 dose mindre pr scope pr uke enn det vi fant for Q3 18.

Det som skjer er at kurven med antall scope utplassert øker raskere enn kurven for antall scope som kommer i operativ drift pga en faseforskyvning på 9 måneder i mitt eksempel. Når man da bruker veksten i forbruk av doser, som nødvendigvis genereres av de scope som er i operativ drift, og fordeler dette talet på antall utplasserte scope, så vil tallene gi et feilaktig inntrykk av at forbruket av doser er fallende, mens det i virkeligheten er stigende. Og forbruket vil stige kraftigere og kraftigere dess lenger ut i 2019 og 2020 vi kommer.

Og sant og si, dette bør enhver person med noenlunde møbler toppetasje kunne skjønne. For sykehusene i USA anskaffer ikke dyrt materiell for å ha det stående til pynt. BLC scope anskaffes for å benyttes og brukerfrekvensen vil akselerere i tiden som kommer. På samme måte som PHO sin inntjening.

Ha en hyggelig ettermiddag!

For ordens skyld:

Jeg har ingen luksusleilighet i Spania. og har heller aldri nevnt at jeg er i besittelse av noe sånt.
Jeg er kun en langsiktig aksjonær i PHO som trekker logiske slutninger underveis.

Ingen har noe fasitsvar på noenting i verden, men man kommer som regel lengst ved å holde seg orientert, og ut fra det trekke sine konklusjoner.
m73102
24.04.2019 kl 16:24 3103

Thepower - du skal således beskytte andre mot skribenter på HO som kun driver med trading, lik deg selv, og en skal i stedet velge å høre på deg som predikerer død og elendighet (uten nærmere dokumentasjon)? Du klarer vel også selv å se den logiske bristen i det ressonementet...? Patetisk! Begynn å diskutere caset PHO i stedet for å komme med det gamle gulpet - men hver gang du blir utfordret/eller stilt spørsmål viker du unna! I stedet for å kritisere alle andre som er positive - se deg selv i speilet, tenk igjennom hva du bidrar med på HO.
thepower
24.04.2019 kl 17:10 3067

I want what is best for the bladder cancer company. I dont look forward to the day Laurel and Hardy (Schneider and Dahl) take the stand in a few weeks time.

Every time they appear my net worth takes a big hit

ikke kommenter thepower...eler ska vi kalle han mr regard..56 år og oppfører seg som en drittunge...
thepower
24.04.2019 kl 20:46 2922

If you leaaaaaave me now, you'll take away the biggest part of meeeee, ooooooh no baby please dont go........
gunlove
24.04.2019 kl 22:09 2848

Ja, jeg har også blokkert kraftverket for en stund siden. Ingen som har aksjer i Pho bør bruke tiden sin på slike skribenter. Forstår ikke greiene her, hva er poenget i å drive på slik? Jeg vet jo ikke hva kraftverket har skrevet de siste to mnd, men ser jo på de som svarer at man ikke går glipp av noe og slik har det vært de siste 8-12 mnd? En sammenhengende fiendtlig innstilling til et selskap han påstår å ha aksjer i. Å blokkere er faktisk et sterkt virkemiddel, det forteller noe om den som da blir blokkert. Kritikken tas ikke imot og da er det bare god natt, ikke kommenter, blokker og les de som har noe konstruktivt å komme med. Javisst, jeg hører på kritiske røster, men du er ikke kritisk power, det du presterer har ingenting med kritikk å gjøre. Bli ferdig med pho og kom deg videre, hvis du er 56 år så er det ganske spesielt at du bruker tiden din på slikt som dette? Tiden får du ikke igjen.
CanonBoy
24.04.2019 kl 22:31 2806

thepower skrev Innlegget er slettet
Powergirl
Du er jo helt latterlig uten noen konstruktivt eller innsikt i hva du skriver om. Du har heller aldri hatt noen aksjer i pho. Ingen her tror du har noe investert i Ose. Du snakker om ditt «fellesskap» med de store “oljegutta”. Et råd: neste gang du møter disse gutta ( in your dreams), Bend over and smile. try to not cry when you take the slap down under. Så kan du svare meg med piss is piss og ordforrådet ditt er piss. Get a grip on realty, klovn

Innlegget er slettet av administrator
Panis
24.04.2019 kl 23:18 2738

Sorry thepower dette ble spiker’n i kista for min del når det gjelder innlegg fra deg.
thepower
24.04.2019 kl 23:21 2735

I'm off anyway. No fun on this thread. Just dreamers writing nonsense about a stock that has a turnover of less than 1 mill NOK per day. Adios. Until we meet again.
Hayen
24.04.2019 kl 23:26 2723

Søren E,

Med fare for å feiltolke det du skriver : frekvensen per scope har økt betydelig siden q1 2015. (har ikke tallene foran meg, men tror det ersnakk om ca 50% økning)

Dette er regnet ut med omsetning cysview delt på antall scope.
Og siden antall scope har akselererende vekst, og bruker noe tid på å bli tatt skikkelig i bruk, så er bruken per scope i praksis enda kraftigere enm hva omsetning/antall scope indikerer.
CanonBoy
24.04.2019 kl 23:43 2693

thepower skrev Innlegget er slettet
humble thanks. you just made my point😎
Du kan gjerne være negativ til Pho, setter pris på synspunkter, men bygg gjerne opp med litt argumentasjon uten om piss piss. De fleste som har investert i pho tenker litt langsiktig og ser på fundamentale forhold rundt selskapet. Om du ikke har tenkt å selge kortsiktig betyr 30k ingenting. Personlig vurderer jeg å kjøpe noen mer kjøp de nærmeste dagene dersom kursen holder seg rundt 44. Tipper du solgte på +63 og vil kjøpe deg inn på +/- 25?

Kan thepower jobbe for MW?
MW taper stort på shorting av bwlpg for tiden, snart taper de på pho også.
25.04.2019 kl 16:26 2373

Klinikk 111 er lagt til på cysview.com
Redigert 25.04.2019 kl 16:27 Du må logge inn for å svare

111. Titus Regional Medical Center Advanced Urology Institute at Titus
Pinglete med bare en klinikk lagt til siste måned, får håpe det tar seg opp
focuss
25.04.2019 kl 16:57 2305

Som skrevet så mange ganger før. Når flexscope installeres så kommer det ikke nye oppføringer på Cysview.com for de som fra før har stive scope. Å følge oppføringer på Cysview.com i denne perioden har derfor begrenset info verdi. Kan komme 100 nye flexiscope uten at det synes på Cysview.com. Strategien er å plassere flexscope hos de som allerede har stive scope først.
25.04.2019 kl 17:00 2285

focuss,
Helt enig i det, men vi takker for alle nye rigide skop og ikke usannsynlig at det blir lagt til flere ikveld, det skjer ofte når det blir lagt til så tidlig på ettermiddagen

Det skjedde både i Q3 og Q4 2018.9
SørenE
25.04.2019 kl 17:39 2207

Hej Norge

LondonManden i går 15:04: Og sant og si, dette bør enhver person med noenlunde møbler toppetasje kunne skjønne.
Tak for den -- betragter ikke mig selv som dum selv om jeg kun har gået 7 år i skole.

Det er den værste manipulation og spekulationer om brugerfrekvens jeg længe har set -- du driver med raketvidenskab og større ingeniør beregninger som er baseret på det du gerne selv vil have ud af regnestykket og prøver at bilde forum deltager ind at brugerfrekvensen er højere end tallene viser.

Hayen skriver 23:26: Med fare for å feiltolke det du skriver : frekvensen per scope har økt betydelig siden q1 2015. (har ikke tallene foran meg, men tror det ersnakk om ca 50% økning)

Mener du fejlfortolker --- mine tal er baseret på fakta og ikke ingeniør beregninger og manipulation

Fakta tal:
Q2 brugerfrekvens 14,8
Q3 14.2
Q4 13,8
Tallene er baseret på dollar krus 8,5 NOK
Spørger bare -- er der tale om faldende eller stigende brugerfrekvens?? -- det er almindlig købmandsregning, og baseret på det virkelige omsætning i US og udplaceret Scope.
Alt andet er manipulation og regnestykker som du kan tilpasse efter eget behov og lyst.

Skriv hvis jeg er fyldt med løgn !!!

Dansken
Stadig opotimist -- ser frem til dagen med øget brugerfrekvens -- melding i dag kan påvirke dette kraftigt !!
Hayen
25.04.2019 kl 19:51 2109

"Mener du fejlfortolker --- mine tal er baseret på fakta og ikke ingeniør beregninger og manipulation"

Dette er ikke tolkning, men enkel matematikk, eller 'fakta' som du kaller det.
Trenden med omsetning per scope har hatt stigende trend siden q1 2015.
Et enkelt og forsiktig (fordi det tar en stund før nye scope blir tatt i bruk), er å dele omsetning på antall scope.
Q1 2015, 4,6 mill omsetning, 52 scope, 88462,- i omsetning per scope
Q4 2018, 18,4 mill omsetning, 157 scope, 119226,- i omsetning per scope

Økningen er på 35%
Og da er det ikke hensyntatt at mange av scoperne har kommet i det siste. Det blir også noe unøyaktig å regne sånn, man burde heller brukt en trendlinje som utgangspunkt. I praksis gir det tilfeldigvis ganske like tall


Redigert 25.04.2019 kl 19:53 Du må logge inn for å svare

Enkelt og godt redegjort for Hayen ;-))
SørenE
26.04.2019 kl 09:12 1940

Hej Norge

Hayen: I kan skrive hvad i vil, fakta er at brugerfrekvens er faldende, mine/pho tal lyer ikke, med de beregninger i kommer med kan i få det resultat i ønsker
Kan sagtens følge med hvad du driver med -- men tallene lyver ikke :-)
Det kan da aldrig blive andet en gennemsnits betragtning !

Da der er ca 12 uger pr. kvartal bliver hver Scope bruge 1,2 gange pr. uge -- ikke prangende. (13,8/12) 1,2
Da er det slut for min del

Dansken
Stadig optimist
thepower
26.04.2019 kl 09:29 1910

Disagreement in the hausse ranks?? Whatever next? Reality check maybe?
Hayen
26.04.2019 kl 09:38 1884

Med all respekt, dette blir altfor simpelt SørenE,

Slik du tenker, så skulle man for et år siden sett på omsetning per scope for Q1 2018,q4 2017 og q3 2017
Da ville man fått ut et svar som tilsa eksplosiv økning i brukerfrekvens.
Det samme ser man i 2016; fra og med q1 2016 var det 6 kvartaler på rad med økende omsetning per scope

Jeg har laget en graf som viser omsetning per scope fra q1 2015-q4 2018.
Det er ingen tvil om at trenden i denne perioden har vært stigende omsetning per scope, og da er det ikke hensyntatt noen negativ effekt med (stadig) mange nye scope som det tar tid å få opp i normal bruk

Brukerfrekvensen har vært økende for perioden q1 2015-q4 2018
Redigert 26.04.2019 kl 09:46 Du må logge inn for å svare

Dette er naturligvis riktig og helti tråd med mine egne beregninger.

Nei, SøtenE, tallene lyver ikke. Og det var det jeg forsøkte å vise deg. Men det vil gi helt forskjellig utslag dersom man deler antall bruerdoser på antall utplasserte scope, enn om man deler det samme antall brukerfrekvenser på operative scope. Og det er da vitterlig det siste som er riktig ettersom det er operative scope som genererer inntektene til PHO.

Dersom du mener mine beregninger tilhører rakettforskning, så kan jeg love deg at en rakett bygget etter mine beregninger neppe hadde løftet seg fra bakken. ;-)) Men det er derimot svært enkelt å ta utgangspunkt i tallene fra kvarrtalsrapportene, dele det på dosepris på kr 8500,- og få ut hvor mange doser som er solgt i kvartlet, anslagsvis.
Det er like enkelt å ta høyde for hvor mange scope som er kommet i operativ bruk, dersom man baserer seg på en snittverdi av den tiden CEO mener det tart fra et scope er utplassert til det er i operativ bruk, dvs gjøre 6-12 måneder om til 9 måneder og deretter gå tre kvartal tilbake og finne ut hvor mange scope som var utplassert da og som nå, 9 måneder senere er i operativ bruk. Ja, jeg vet at disse tallene kan variere, men det er gode nok til å gi oss indikasjoner på utviklingen og den er, ikke overraskende, positiv. Og som du selv sier; retningslinjene som kom ut 24 april vil gjøre denne positive prosessen enda raskere.

Og nei, man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne dette og hva ellers som er i ferd med å skje rundt PHO.

Ha en god dag!

PS. PHO vil bidra til at flere dansker nå vil hevde at "det er godt å være dansk i Norge!"

Brukerfrekvensen er altfor lav skal det bli penger av dette, samtidig er denne lave frekvensen et stort potensialet. Ved bruk 1 dag mer i uken får PHO mer inntekter på ca. 20 mill eller 100% økning fra dagens nivå.
SomSa
26.04.2019 kl 10:03 1810


Hvis du leser nøye børsmeldingen fra i går finner du ut hvorfor brukerfrekvensen er jævla lav selv om refusjonsordningen kom på plass fra 2018. Cysview + BLC som er et tillegg diagnostisk verktøy bør undersøke pasienter innen risikokategorien. Det vil si pasientgrunnlaget som PHO har nevnt i sine kravtallpresentasjoner kan være svada og dette må nedjustere kraftig. Håper på en avklaring rundt dette når 1Q 2019 presenteres.

Den lave brukerfrekvensen skyldes flere faktorer. Men PHO fikk seg en skikkelig nesestyver høsten 2013 og i en børsmelding datert 28 nov 2013 uttalte ledelsen følgende:
" Photocure announced on 22 October 2013, in its third quarter 2013 report, that CMS proposed to create a new package payment category to package Cysview® (hexaminolevulinate) into the overall procedure reimbursement code. In the final ruling, CMS confirmed the creation of this new package category for 2014. The rule, which will be effective starting January 2014, will result in reduced payments to hospitals when using Cysview and may compromise patient access to this revolutionary drug.

Kjetil Hestdal, President and CEO of Photocure, said: “The effectiveness and benefits of using Cysview for improved detection and management of bladder cancer are unparalleled and widely recognized. The leading urology associations AUA, BCAN, as well as other patient groups, see the potential of using Cysview in the treatment of bladder cancer. Although this ruling is disappointing, we will continue to work closely with CMS to secure a long-term separate payment code for Cysview. Photocure remains confident in the long-term potential for Cysview."

Refusjonsordningen fra høsten 2013 slet PHO med utover i flere år inntil ny refusjonsordning kom på plass 1 jan 2018. Den ble annonsert i børsmeldfing fra PHO 2 nov 2017 hvor man blant annet kan lese følgende:

"We are pleased that CMS has implemented new improved coverage and coding for Blue Light Cystoscopy with Cysview procedures. We, along with many stakeholders, including the American Urological Association (AUA), Society of Urological Oncology (SUO), the patient advocacy group Bladder Cancer Advocacy Network, Hospitals and Urologists, have worked hard to secure a reimbursement path for Cysview, in order to ensure better access for Medicare patients to this leading-edge technology for the management of bladder cancer. We estimate the new rule will positively impact approximately 50% of Medicare bladder cancer resection procedures (TURBTs), so this is an important step forward both for patients and our mission to improve the management of bladder cancer,” commented Kjetil Hestdal, President and CEO of Photocure ASA."

Men man må ikke være videre smart for å skjønne at det tok tid for PHO å snu det inntrykket som hadde festet seg opp gjennom årene med en heller dårlig refusjonsordning. Men når dette først løsnet i 2018 gikk ting fort og fra 1 jan 2019 fikk PHO i kraft en refusjonsordning for bruk av Cysview i surveillancemarkedet.

Det blir derfor feil å se på historien til PHO, uten samtidig å ta med hvordan rammebetingelsen har endret seg fullstendig fra 2017 og frem til i dag.

Når vi den 254 april også fikk på plass ekspertisen sine retningslinjer for bruk av BLC teknologien i surveillancemarkedet, så ligger alt nå toil rette for en kraftig vekst i bruken av BLC teknologien. Noe jeg er overbevist vil gjenspeile seg i regfnskapene til PHO i kvartalene som kommer. Og omsetningskurven vil trolig få en meget bratt vekstprofil utover i 2019/20 og videre. For når BLC teknologoen overtat som SoC, da vil markedsandelene også vokse kraftig kvartal for kvartal. Så får det bli opp til den enkelte å fundre over hvor stor markedsandel det vil være naturlig å forvente av en undersøkelse som blir SoC i et 15 milliarders marked.

En anbefaling til slutt; bruk vannavkjølt kalkulator når du som følge av det begynner å beregne kurspotensialet. Les riktig; kurspotensialet, ikke kursmålet.
focuss
26.04.2019 kl 10:44 1728

Somsa
Det de sier er at BLC Cysview er viktigst å bruke på pasienter med middels til høy risiko for utvikling til alvorligere angrep som er vanskelig å behandle. Det betyr ikke at det ikke vil være fornuftig å bruke BLC Cysview på de som er mindre alvorlig angrepet. Når det er sagt så er spørsmålet, hva overses på de med det antatt minst risikable angrepet? Vi vet at 40% CIS oppdages bare med BLC Cysview.

Videre vet vi at 40% av tilfellene går i kategorien middels til high risk med AUA anbefaling av BLC Cysview. 40 % av et marked på 15 mrd gir 6 mrd eller det dobbelte av hva som trengs for kurs 1900.
pafo
26.04.2019 kl 10:55 1698

Du må ta med att refusjonen først og fremst går til forsikkringsselskapen. Det medicare betaler slipper forsikkringsselskapen
betale. Pasienten slipper bare den lille egenandelen han betaler på cysview. Det er fortfarande forsikkringsselskapen som
må ta grep om det skall hende noe..

Jeg mistenker ikke amerikanske forsikringsselskap å være sløve i denne saken. Forsikringsselskap i USA er nok ikke mindre grådige enn i andre deler av verden, snarere tvert imot. Og i den grad de får dekket kostnadene til å få undersøkt de av sine kunder som har blærekreft, samtidig som det beviselig tart lengre tid før kreften på ny blusser opp igjen når pasientene undersøkes med BLC teknologien, så kan vi nok være rimelig sikre på at amerikanske forsikringsselskap til PHO best på dette feltet. Men vi er tidlig i prosessen og kan derfor ennå ikke forvente de store utslagene, men de kommer, det er jeg overhode ikke i tvil om.

Ser man på talllene fra kvartalregnskapene så taler de sitt tydelige språk - ting går riktig vei!

Oversikt over Cysview omsetning i US:
Q4 17 - 10,2 mNOK

Q1 18 - 12,7 mNOK +24,5% fra Q4 17
Q2 18 - 16,1 mNOK + 26,77% fra Q1 18
q3 18 - 16,5 mNOK + 2,48% FRA q2 18 (SOMMERAVVIKLING OG OPPLÆRING NYE SELGERE)
Q4 18 - 18,4 mNOK + 11,51% fra Q3 18 og +80,39% mer enn Q4 17

Tar man år for år så steg salget fra 42,4 mNOK i 2017 til 63,3 i 2018, altså en vekst på 50,23%.

Denne veksten kan tilskrives ny refusjonsordning for TURBT markedet fra og med 1 jan 2018. For ser vi på tallene for Q2, Q3 og Q4 2017, så ligger de nesten flatt på henholdsvis O10,9 mNOK, 11,3 mNOK og 10,2 mNOK.

Så må vi ikke glemme at ny refusjonsordning for surveillancemarkedet ført kom på plass 1 jan 2019. Denne gjelder bruk av flexiscope som har fire ganger høyere kapasitet enn regide scope. Utslagene gjennom 2019 kan derfor forventes å bli betydelig kraftigere. De første tallene får vi 14 mai, men selv om de er beheftet med de problemene KS opplevde med flexiscopene kan de komme til å bli overraskende gode.

Meldingen som kom i går vedrørende nye rettningslinjer for bruk av BLC teknologien, vil trolig merkes allerede i Q2 resultatene, men spesielt når vi får Q4 19 resultatene. Q3 er også i år et kvartal der sommerstillene vil påvirke/dempe resultatet.
Redigert 26.04.2019 kl 15:06 Du må logge inn for å svare
m73102
26.04.2019 kl 15:12 1467

Det er mye spennende som skjer fremover, med både AUA til uken og Q1 14. mai (selv om jeg i likhet med LM ser mer frem til Q2), og når en vet at både urologene/ekspertene (ref sist børsmelding), forsikringsselskapene, Medicare, pasientene mv lovpriser Cysciew/BLC - og en ser dette i sammenheng med det Schneider forteller om akselerende vekst/tidsperspektivet - mener j3g vi har veldig gode grunner til å se positivt på fremtiden. En kan i denne sammenheng også ta med at Investech igjen har kommet med en kjøpsanbefaling (PHO er i en positiv trend).

Ønsker dere alle en riktig fin helg!

Innlegget er slettet av heilo888
kreinh
27.04.2019 kl 10:20 999

Begynte å savne innleggene til thepower… Du er tatt til nåde og av blokkert. Vi får vel ta med alt av innslag, både saklig og usaklig.. ;-) You can fool some of the people all of the time and all of the people some of the time, but you can`t fool all of the people all of the time...

I try to be the voice of reason. The lifeboat in a stormy sea.

I sent an email to Schneider yesterday. Asked him to present the q1 results without reading from a sheet. I asked for a more media friendly Dan, an aggressive beast.
kreinh
27.04.2019 kl 12:57 908

Reasonable initiative. Enig i at vi lar Dan styre presentasjonen på amerikansk vis.
focuss
27.04.2019 kl 14:01 874

thepower
Ett frekt og uvennlig initiativ på noe som ikke har betydning. Dersom Schneider føler seg mest komfortabel med å ha tenkt gjennom hva han skal si og notere, så bør det forbli slikt. Fy f.. for et idiotisk initiativ. Flaut på aksjonærenes vegne. Ingen bør sende mail til CEO i fylla.
Redigert 27.04.2019 kl 14:03 Du må logge inn for å svare